Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014

Profesore

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

2017 - 2018

viesprofesore

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Polija

Izglītība

1999 - 2004

Dr.iur.

Latvijas Policijas akadēmija

1998 - 1999

Tiesību zinātņu maģistrs

Latvijas Policijas akadēmija

1993 - 1998

augstākā juridiskā izglītība/ jurista kvalifikācija

Latvijas Policijas akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

1. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības "Studiju programmu vadītāju seminārs" 07.03.2019. 4 a/st

2. 2. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības Studentu patstāvīgo darbu izstrādāšanas vadība (Juridiskā fakultāte) 27.02.2019. 4 a/st

3. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības Studiju programmu vadītāju supervīzija”, 21.02.2019. 4 a/st

4. 4. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. Viesseminārs promocijas darbu vadītājiem: Kā būt veiksmīgam promocijas darba vadītājam 10.01.2019. 6 a/st

5. 5. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. Judikatūra un tās ietekme uz Latvijas tiesību pilnveidi (Juridiskā fakultāte). 14.11.2018. 4 a/st

6. 6. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. RSU bibliotēkas resursu izmantošana studiju un pētniecības procesā (Juridiskā fakultāte) 24.10.2018. 2 a/st

7. 7. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. Atsauču pārvaldīšanas rīks EndNote 28.09.2018. - 05.10.2018. 4 a/st

8. 8. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības. Mācības par e-studiju atjauninājumiem 29.08.2018. 2 a/st

9. Lietišķā angļu valoda un sarakste angļu valodā. Efektīva prezentācija angļu valodā. 12.03.-27.06.2018. Rīga, RSU.

10. Starptautiskā konference “Konstitucionālās tiesas loma globalizētā pasaulē 21.gadsimtā”. 24.05.2018. Rīga.

11. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskās mācības “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei". 27.09.2017.-29.11.2017. 4 a/st

12. Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana/atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā. Rīga, AIC. 2017.gada 26.oktobris.

13. RSU Tālākizglītības fakultāte, kursi “Studiju rezultātu formulēšana un vērtēšana studiju programmu pilnveidei”, 2017.gada 25.oktobris.

14. 2. EUROPEAN LAW FACULTIES ASSOCIATION Annual General Meeting 2017 and Conference”Legal Education in Changing Europe” . 2017.gada 19.-21.aprīlis. Čehija, Brno.

15. RSU Juridiskās fakultātes seminārs “Par studiju, bakalaura un maģistra darbu vadīšanu, vērtēšanu, recenzēšanu, aizstāvēšanu un aizstāvēšanas komisijas darbu, kompetenci un darbības robežām.” 2017. gada 07. aprīlis. Rīga. RSU.

16. RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2017. gada 06. aprīlis. Rīga. RSU. Sekcijas vadīšana.

17. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “RSU studiju programmu ekosistēma ". 02.03.2017.-27.04.2017. 27 a/st

18. 5. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties?” 01.03.2017. 4 a/st.

19. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Pareizs un atbilstošs mūsdienu latviešu valodas lietojums profesionālajā darbībā”. 07.12.2016.-25.01.2017. 16 a/st.

20. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centrs (PIC), tematiskais cikls “Improvizācija pedagoģiskajā darbībā". 19.10.2016. - 30.11.2016. 19.a/st.

21. RSU Tālākizglītības fakultāte, kursi “Funkcionālās anatomijas kopsakarības ar vingrojumu un vingrinājumu izpildi”. 2016. gada 10. oktobris – 2017.gada. 22. jūnijs.

22. Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) 1.seminārs. 2016.gada 01.aprīlis.Rīga.

23. Mūsdienu terorisma jaunie vaibsti. RSU organizētā diskusija-seminārs. 2016.gada 06.janvāris, Rīga, RSU.

24. RSU zinātniskā konference. Tiesību sekcija. 2016. gada 18. marts. Rīga. RSU.

25. Latvijas aktualitātes Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Gadskārtējā diskusija par aktuālajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā. 2016. gada o8. aprīlis. Rīga, Rīgas Juridiskā augstskola.

26. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais cikls “Pētniecības darbu efektīva vadīšana". 03.-17.05.2016.

27. RSU kursi “Trenažieru izmantošana un uzturs veselības veicināšanai”. 08.02-jūnijs.2016. Piedalīšanās kursos.

28. RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) izstrādātais tematiskais cikls “Docēšana starpkultūru vidē". 30.03.-27.04.2016.

29. 10. Who's Who in the World® 2016 (33rd Edition), via the Marquis Online Update System (MOUS)// http://www.marquiswhoswho.com/booksellers/publications/14-w… - biogrāfijas iekļaušana.

30. 08.05.2015. RSU, Dr.sc.pol. Simona Gurbo. Dalība lekcijā ”Turnitin darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana”. (2 akadēmiskās stundas).

31. 26.-27.03.2015.piedalīšanās RSU ikgadējā zinātniskajā konferencē.

32. 25.03.2015.piedalīšanās RSU studentu starptautiskajā zinātniskajā konferencē Health and Social sciences 2015 (žūrijas locekle tiesību zinātņu sekcijā).

33. 22.09.2014 – 28.09.2014 piedalīšanās Erasmus programmā Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna (Polija)

34. 04.06.2014. RSU, asoc. prof. Anda Klegera (Kanādas Britu Kolumbijas universitāte) 2 lekcijas – ”Problēmorientēta/ problēmbalstīta mācīšanās augstskolu pedagoģijā” un ”Problēmorientēta/ problēmbalstītas mācīšanās demonstrācija studiju procesā”.

35. 10.2014.-23.03.2015. Inteliģences akadēmija, Mākslas un kultūras modulis, RSU, Rīga

36. 12.2013-04.2014. Angļu valodas kursi, Polyglot,

37. 15.-16.12.2011. apgūta Karatiesu tiesnešu un prokuroru kursa programma., Rīga, NAA.

38. 19.-24.09.2011. piedalīšanās Erasmus programmā Vysoka Škola obchodn v Praze (Čehija).

 

u.c.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

 • Speciālā procesuālā aizsardzība
 • Kriminālprocesa formu diferenciācija
 • Kriminālprocesa principi
 • Juridiskās konfliktologijas loma juristu izglītošanā

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programma, Pilna laika klātiene, Juridiskās zinātnes

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Izmeklēšanas darbības pirmstiesas izmeklēšanā

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa

Kriminālprocess. Sevišķā daļa

Kriminālprocess. Speciālās izmeklēšanas darbības

u.c.

 

Vadītie studiju kursi

 

Kriminālprocess.Seviška daļa

 

Izmeklēšanas darbības pirmstiesas izmeklēšanā

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Kriminālprocess

Kriminālprocess. Speciālās izmeklēšanas darbības

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa

Krimināltiesību un kriminālprocesa aktuālās problēmas

Zinātniski pētnieciskais darbs

Krimināltiesību un kriminālprocesa tiesību aktuālās problēmas

Docētie studiju kursi

 

Izmeklēšanas darbības pirmstiesas izmeklēšanā

Kriminālprocess. Speciālās izmeklēšanas darbības

 

Juridiskā konfliktoloģija un mediācija

Kriminālprocess

Kriminālprocess. Sevišķā daļa

Kriminālprocess. Vispārīgā daļa

Izmeklēšanas darbības pirmstiesas izmeklēšanā

Krimināltiesību un kriminālprocesa aktuālās problēmas

Tiesību aizsardzības iestādes

Zinātniski pētnieciskais darbs

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

 

vadītie:

promocijas darbi: 8

​maģistra darbi: 100

​bakalaura/diplomdarbi: 150

recenzētie:

promocijas darbi: 9

​​maģistra darbi: 100

​​bakalaura/diplomdarbi: 150

 

Projekti

 

Valsts administrācijas skolas īstenotais ESF projekts Nr.3.4.2.0/15/I/002 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomā”.

Pieredzes apmaiņas pasākums par sadarbību starp tiesībaizsardzības institūcijām/prokuratūru un pētnieciskajiem žurnālistiem. Projekta dalībnieks.

ESF projekts “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu” Nr.TA 2017/5/B/ESF.

2017-2020. Projekta dalībnieks.

Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) konference. 2016.gada 21. oktobris. Rīga. Uzstāšanās ar referātu – Rīgas Stradiņa universitātes pieredze iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu pielīdzināšanā.

14.09.2012.-01.03.2013. Eiropas Komisijas īpašās programmas "Krimināltiesības" projekta Nr. JUST/2010/JPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālās problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā", pētījums ”Mehānismi cietušo kompensācijai kriminālprocesā Eiropas Savienībā” veikšana (TM/2012/34/EK). Projekta dalībnieks.

2010.g. EK projekts Victims of Terrorism: in search of memory, justice and dignity (pētījuma izpildītāji-Matrix Insight Ltd. AEF)- eksperta atzinums. EPP Public Hearing on 17 november 2010, European Parliament, Brussels.

2007.g. AGIS projekts « Towards Harmonization of European Rules and Practices on the Right of defence». Koordinatori-Lietuva (Mykolas Romeris University), Polija (Adam Mickiewicz University), Itālija (Sant' Anna School of Advanced Studies of Pisa) un Beļģija (‘Droit au Droit’ International Association), -ziņojums par tēmu-“Latvian experience to implement the right to have legal assistance of suspected persons in the pre-trial stage”

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

RSU Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanas komisijas priekšsēdētāja

RSU JF domniece

LU Promocijas Padomes locekle

RSU Promocijas Padomes locekle

Latvijas Zinātnes padomes eksperte Humanitāro un sociālo zinātņu apakšnozarē.

Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes patstāvīgās darba grupas locekle

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas pateicības raksts par panākumiem mācību un metodiskajā darbā.

RSU Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Juridiskās fakultātes un tās realizēto studiju programmu attīstībā

 

Dalība zinātnisko žurnālu redkolēgijās

 

 

XVIII International Scientific Conference Communication in the global village: interests and influences. 18.05.2017. Member of Scientific Board.

 

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskā juridisko zinātnisko rakstu žurnāla “Socrates”redkolēgijas locekle.

 

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach elektroniskā žurnāla De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności zinātniskās kolēģijas locekle. Varšava, Polija.

 

Zinātniskā žurnāla "Sociology and Antropology" (ASV) recenzente.

 

17. starptautiskās zinātniskās konferences „Sabiedrība un kultūra” konferences zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle. Liepāja, LiepU, 2014.

 

XV starptautiskās zinātniskās konferences „10 gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres” zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle. Rīga, BAT, 2014.

 

Zinātniskā žurnāla "Baltijas Juridiskais žurnāls" redakcijas kolēģijas locekle.

 

Zinātniskā žurnāla "Porivnialne Pravoznavstvo" ("Comparative Jurisprudence") (Ukraina) zinātniskās un redakcijas kolēģijas locekle.

 

Zinātniski teorētiskā žurnāla “Administratīvā un Kriminālā Justīcija” redkolēģijas locekle

 

Publikācijas

 

Raksti

 

Kaija, Sandra. Criminal procedural form and its differentiation / S.Kaija // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2018) (Vienna, Austria, March 19-21, 2018) : Conference Proceedings. - Vienna, 2018. - Vol.5, Issue 1.1, p.131-138. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kaija, Sandra. Issues in separation of criminal procedural functions [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.01010, [10 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

 

Kaija, Sandra. Legal scope of the mediation and problem of applicability / S.Kaija, I.Kudeikina // European Journal of Sustainable Development. - Vol.7, No.4 (2018), p.372-380. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

 

Kudeikina, Inga. Liability for property tax avoidance : civil and criminal law aspects / I.Kudeikina, S.Kaija // Právo, obchod, ekonomika, VIII / edited by J.Suchoža, J.Husár, R.Hučková. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach, 2018. - P.227-235. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Mārtinsone, Kristīne. Pirmais psihologu profesionālās darbības regulējumam veltītais izdevums latviešu valodā [Elektroniskais resurss] / K.Mārtinsone, S.Kaija, I.J.Mihailovs // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.1(10) (2018), 128.-130.lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 13.nov. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija, Sandra. Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(8) (2017), 14.-24.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 27.nov. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija, Sandra. Prokurora loma kriminālprocesa atjaunošanā jaunatklātu apstākļu dēļ [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates [Elektroniskais resurss] : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls. - Nr.2(5) (2016), 17.-26.lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.martā. - Kopsavilkums angļu valodā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija, Sandra. Procesuālā ekonomija kā princips kriminālprocesā = Procedural economy as a criminal procedure principle / S.Kaija // Kriminālprocesa likumam - 10: pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 188.-198.lpp. - Kopsav. angļu un latviešu val.

Kaija, Sandra. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Socrates : Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls [Elektroniskais resurss]. - Nr.2(2) (2015), 12.-15.lpp. - Resurss aprakstīts 2016.g. 25.apr. - Kopsav. angļu val. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Dokumenti/izdev…

Kaija, Sandra. Settlement in resolution of criminal conflicts / S.Kaija // 2nd International Scintific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2015) (Albena Resort, Bulgaria, Aug.24-Sept.2, 2015) : Conference Proceedings. - Albena Resort, 2015. - Book 2: Political sciences, law, finance, economics and tourism, Vol.1, p.663-670. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Groma, Jeļena. Guarantees of persons deprived of liberty in criminal procedure in the light of recommendations issued by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment [Elektroniskais resurss] / J.Groma, S.Kaija // International Journal of Social Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, No.3 (2014), p.1-11. - 9th International Academic Conference (Istanbul, Turkey, Apr.13-16, 2014). - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iises.net/?p=11246

Kaija, Sandra. The role of mediation in public and private law in the Republic of Latvia / S.Kaija, V.Reingolds // 14th International Multidisciplinary Scientific GeoConference & EXPO SGEM2014 (Sofia, Bulgaria, June 17-26, 2014) : Conference Proceedings. - Sofia, 2014. - P.491-498.

 

Tēzes​​

 

Kaija, Sandra. Nevainīguma prezumpcijas principa aktualitātes kriminālprocesā = Topicalities of the principle of presumption of innocence in criminal proceedings [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress : III Pasaules latviešu juristu kongress (Rīga, 2018.g. 19.-20.jūn.) [Elektroniskais resurss] : tēzes / Izglītības un zinātnes ministrija ...[u.c.]. - Rīga, 2018. - [33.-34.lpp.]. - Resurss aprakstīts 2019.g. 11.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/…

Kaija, Sandra. Problem aspects of mandatory nature of criminal proceedings / S.Kaija // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.56.

Kaija, Sandra. Psihologs kriminālprocesā / S.Kaija // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 310.lpp.

Kaija, Sandra. Issues in separation of criminal procedural functions / S.Kaija // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.48-49.

Kaija, Sandra. Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā [Elektroniskais resurss] / S.Kaija // Starptautiskā zinātniskā konference "Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti" (Rīga, 2015.g. 3.apr.) : programma un tēzes = International Scientific Conference "Topical problems of security reinforcement: political, social, legal aspects" (Riga, Apr.3, 2015) : Programme and Abstracts [Elektroniskais resurss] / Rīgas Stradiņa universitāte. Juridiskā fakultāte ...[u.c.]. - Rīga, 2015. - 28.-31.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 5.nov. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/bukleti/drosibas…

 

Grāmatas un brošūras​​

 

 

Baumanis, Jānis. Ceļā uz kriminālprocesa mērķi jeb kriminoloģiskie gēni / J.Baumanis ; zinātniskie recenzenti: K.Strada-Rozenberga, S.Kaija. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, [2018]. - 286 lpp.

 

 

Kaija, Sandra. Psihologa statuss kriminālprocesā / S.Kaija // Psihologu profesionālā darbība Latvijā : saturs, organizācija, regulējums ; Psihologu likuma komentāri / autoru kolektīvs profesores K.Mārtinsones vadībā ; zinātniskās redaktores: Dr.psych. K.Mārtinsone, B.Girgensone. - Rīga : Tiesu namu aģentūra, 2018. - 3.daļa, [261.]-276.lpp.

 

Kriminālprocesa likumam - 10 : pagātnes mācības un nākotnes izaicinājumi / Ā.Meikališas zinātniskā redakcijā ; [autori: J.Baumanis, S.Kaija, A.Lieljuksis ... [u.c.]]. - Rīga : Latvijas Vēstnesis, 2015. - 446 lpp. - Teksts latviešu valodā, ievads un rakstu anotācijas arī angļu valodā.

 

Latvijas tiesību sistēma. (Kaija S. Nodaļa - Kriminālprocesa tiesības). Kolektīva monogrāfija. Rīga: Turība, 2017. (līdzautore).

 

 

Специальные следственные действия основа эффективной борьбы с международным терроризмом и организованной преступностью. Под ред. Проф. А.Н.Соколова. Калинингр. юрид. ин-т МВД РФ. - Калининград : Изд-во КЮИ МВД России, 2010. - 142 с. Монография. (соавторство).

 

 

Kavalieris A., Makans L., Kazaka (Kaija) S. „Kriminālprocesā liecinošo personu speciālā aizsardzība”. Rīga, SIA „Izglītības soļi”, 2009., 230.lpp. Monogrāfija.

 

 

Kazaka (Kaija) S. Speciālā procesuālā aizsardzība. Rīga, Turība, 2008. Monogrāfija

 

 

Институт защиты судей. Монография. Под ред. Проф. А.Н.Соколова и В.М. Бочарова. Калининград, КлЮИ МВД России, 2007.-128 с. c.53.-76. (соавторство).

 

 

Autoru kolektīvs (Meikališa Ā., Kazaka (Kaija) S., Lodīte I., Petrova S.) Kriminālprocesuālie termiņi pirmstiesas izmeklēšanā. Rīga, Petrovskis un Ko, 2006., Mācību grāmata (Līdzautore).

 

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Doctoral Izglītības līmenis, Full-time studies, Juridiskās zinātnes

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora grāds Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Juridiskās zinātnes

Piedalīšanās likumprojektu izstrādē

 

Kopš 2007 piedalīšanās Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādes darba grupā

2002 piedalīšanās Personu speciālās procesuālās aizsardzības un speciālās aizsardzības likumprojekta izstrādē (Ministru prezidenta A.Bērziņa rīkojums Nr.20., 30.01.2002.)

 

Konferences

 

 • 4-5 September 2019 The International Conference on Sustainable Development "Creating a unified foundation for the Sustainable Development: research, practice and education"., Rome, Italy. uzstāšanās ar referātu The damage caused to the environment in the context of the sustainable development of society
 • 2 April, 2019. International Interdisciplinary Conference on Social Sciences “ Places”, Rīga, RSU, uzstāšanās ar referātu The court’s role in the proof in criminal proceedings. 2019.gada 25.aprīlis. RSU Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas’’. Piedalīšanās ar referātu Vainas konstatēšana kriminālprocesā.
 • International Scientific Symposium LAW – COMMERCE – ECONOMY VIII. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law, 7-9.11.2018.; referāts- Liability for Property Tax Avoidance: Civil and Criminal Law Aspects
 • International Conference on Sustainable Development 6th ICSD 2018 12-13 September 2018 Rome, Italy, referāts -Legal scope of the mediation and problem of applicability.
 • III Pasaules latviešu juristu kongress. Rīga, LU, 2018.gada. 19.-20.jūnijs, uzstāšanās ar referātu Nevainīguma prezumpcijas principa aktualitātes kriminālprocesā.
 • Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tiesiskās problēmas Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva”. 2018.gada 25.aprīlī, Rīga, RSU; uzstāšanās ar referātu – Kasācijas instances kriminālprocesā aktualitātes.
 • 22.-23.03.2018. RSU 2018. gada zinātniskā konference, Rīga, RSU. uzstāšanās ar referātu - Psihologs kriminālprocesā.
 • ІІ Полтавський медико-правовий форум «Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення». 2017.gada 20.decembrī, Poltava, Ukraina; uzstāšanās ar referātu “Коррупция в сфере здравоохранения. Уголовная ответственность в Латвийской Республике”.
 • Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Tiesiskās sistēmas modernizācijas virzieni: reālais stāvoklis un nākotnes perspektīvas”. 2017.gada 26.aprīlī, Rīga, RSU; uzstāšanās ar referātu “Izmeklēšanas noslēpums procesā par noziedzīgi iegūtu mantu”.
 • 6 th International conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE 2016. RSU, Riga.November 23–25, 2016. Sekcijas vadīšana, Uzstāšanās ar referātu - Issues in Separation of Criminal Procedural Functions.
 • iropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pamatdarbības KA3 “Atbalsts izglītības politikas reformām” Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā projekta “Iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšana” (Recognition of Prior Learning) konference. 2016.gada 21. oktobris.Rīga. Uzstāšanās ar referātu – Rīgas Stradiņa universitātes pieredze iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu pielīdzināšanā.
 • International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2014. Albena, Bulgaria, 26 August-1 SEPTEMBER, 2015. Piedalīšanās ar referātu Settlement in resolution of criminal conflicts
 • 2015.gada 23.aprīlis. RSU Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Drošības nostiprināšanas aktuālās problēmas: politiskie, sociālie, tiesiskie aspekti’’. Piedalīšanās ar referātu Procesuālās ekonomijas princips kriminālprocesā. International Multidisciplinary Scientific Conferences SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2014. Albena, Bulgaria, 3 - 7 SEPTEMBER, 2014. Piedalīšanās ar referātu The role of mediation in public and private law in the Republic of Latvia.
 • 9th International Academic Conference. Istanbul, Turkey, 14 - 15 April 2014, International Institute of Social and Economic Sciences. Kamerunská 607/1, 160 00, Prague - Vokovice, Czech Republic, http://www.iises.net/. ISBN 978-80-87927-00-7 uzstāšanās ar referātu Guarantees of Persons Deprived of Liberty in Criminal Procedure in the Light of Recommendations Issued by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment.
 • 20-22.09. 2013 3° International Conference on Human and Social Sciences, ICHSS 2013 The Conference will be held on in Rome Italy, uzstāšanās ar referātu The European Arrest Warrant: Latvian Experience of Application
 • 24.-25. 05.2013. Rēzeknes Augstskolas sadarbībā ar Udines universitāti, Itālija, organizēta starptautiska zinātniska konference „SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA”; uzstāšanās ar referātu „Juridiskās konfliktoloģijas loma juristu sagatavošanā”.

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Andrejs Vilks
Docētājs, Prodekāns
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Inga Kudeikina
Studiju programmas direktore, Docētāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas direktore
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas direktors
Kristiāna Poļakova
Zinātniskā asistente
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja