Pārlekt uz galveno saturu
Atzinība

25. martā Latvijas Zinātņu akadēmijas Valsts emeritēto zinātnieku padomē tika nolemts piešķirt valsts emeritētā zinātnieka nosaukumu arī pieciem RSU profesoriem:

 • Medicīnas fakultātes Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedras vadītājam prof. Indulim Vanagam,
 • Biomehānikas zinātniskās laboratorijas vadošajai pētniecei prof. Ivetai Ozolantai,
 • Zobārstniecības fakultātes Ortodontijas katedras prof. Ilgai Urtānei,
 • Medicīnas fakultātes Pediatrijas katedras vadītājai prof. Dacei Gardovskai un 
 • Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta direktorei un vadošajai pētniecei asoc. prof. Modrai Murovskai.

RSU pretendentus valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanai izvirzīja RSU Senāts 2019. gada janvārī.

Valsts emeritētā zinātnieka statusa pretendenta atlasi veic, vērtējot pretendentus pēc šādiem kritērijiem:

 • zinātņu doktors vai habilitētais zinātņu doktors;
 • Latvijā ieviestas nozīmīgas izstrādes;
 • pretendenta sagatavoto zinātņu doktoru skaits;
 • patenti, šķirnes un pārdotās licences;
 • augsts citējamības indekss atbilstoši zinātnes nozares specifikai;
 • sarakstītās monogrāfijas un mācību grāmatas;
 • publikācijas starptautiskajos žurnālos;
 • ilgstoši sekmīgi vadīts liels zinātnieku kolektīvs (universitāte, institūts, laboratorija).

valsts-emeritetais-zinatnieks-lead.jpgValsts emeritētajam zinātniekam Latvijas Zinātņu akadēmijas kopsapulcē pasniedz diplomu un krūšu nozīmi.