Pārlekt uz galveno saturu
Darbiniekiem
Studentiem
COVID-19

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra ir sākusi sabiedrības psiholoģiskā atbalsta projektu īstenošanu, kuru kopējais mērķis ir iepazīstināt ar dažādām attālinātās psiholoģiskās palīdzības sniegšanas formām, kas ir īpaši svarīgi laikā, kad spriedzi un satraukumu sabiedrībā izraisa jaunā koronavīrusa izplatība.

"Esam saskārušies ar vēl nepiedzīvotu izaicinājumu, kuru esam apzinājuši un izvērtējuši, un varam sniegt palīdzību, izmantojot savas zināšanas un prasmes, kā arī jaunus, attālinātus komunikācijas veidus," uzsver RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras vadītāja prof. Kristīne Mārtinsone.

Viens no atbalsta veidiem ir RSU sadarbības partneres, klīniskās psiholoģijas doktores no Lielbritānijas Patapias Cocoli (Patapia Tzotzoli) lekcijas videoieraksta izplatīšana biedrībām, asociācijām un citām organizācijām, kuru darbā svarīga ir psiholoģiskās palīdzības sniegšana.

Lekcijā, kas tika ierakstīta RSU organizētajā konferencē Psiholoģijas dienu ietvaros, P. Cocoli stāsta par psiholoģiskās palīdzības sniegšanas iespējām digitālajā vidē, izmantojot dažādus tiešsaistes un videoierakstu veidus. Viņa par psiholoģi jau ilgstoši strādā ne tikai klātienē, bet arī attālinātajā vidē.

"Globālās attīstības tendences liecina, ka nākotnē neatkarīgi no iespējamajiem izaicinājumiem arvien vairāk tiks izmantota attālināta psiholoģiskā palīdzība jeb telepsiholoģija. Šābrīža situācija ir nopietns iemesls, lai to arvien plašāk un straujāk attīstītu, izmantojot jau esošās zināšanas un prasmes, kā arī apzinot jaunas iespējas," uzskata Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras docente Jeļena Ļubenko, kura pēta palīdzības sniegšanas iespējas digitālajā vidē.

Cits nozīmīgs avots, kas palīdzētu sniegt attālinātu psiholoģisko palīdzību, ir RSU izdotā grāmata Veselības psiholoģija, kuras 10. nodaļā ar nosaukumu Veselības psiholoģijas nākotnes perspektīvas ir aprakstīta psiholoģiskā palīdzība tīmeklī, tiešsaistes konsultēšana un tīmekļa intervences.

8. aprīlī Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra (VPUPK) sadarbībā ar Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centru un Latvijas Veselības psiholoģijas asociāciju organizēja tiešsaistes semināru Psihologa darbs un attālinātu konsultāciju izaicinājumi ārkārtas stāvokļa laikā. Semināra laikā ar dažādām telekomunikāciju tehnoloģiju iespējām psiholoģisko pakalpojumu sniegšanā iepazīstināja RSU docētāja Zane Gulbe. Par grupu konsultēšanu tiešsaistē runāja RSU VPUPK lektore, mūzikas terapeite Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā Inese Paiča. Attālinātas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas demonstrējumu par sākotnējo vienošanos ar klientu demonstrēja RSU Datu drošības un pārvaldības daļas vadītāja un RSU personas datu aizsardzības speciāliste Laura Bērziņa un RSU studente Beate Evelīna Markāne. Par datu aizsardzību un attālinātu konsultāciju izaicinājumiem stāstīja jurists, datu aizsardzības un drošības eksperts, SIA Bite Latvija Iekšējās drošības un datu aizsardzības projektu vadītājs Kirils Dubiņins.

Semināra materiāli

Semināra ieraksts

Grupu konsultēšana tiešsaistē (Inese Paiča)

Datu aizsardzība un attālinātā konsultēšana (Kirils Dubiņins)

Telekomunikāciju tehnoloģiju iespējas psiholoģisko pakalpojumu sniegšanā (Zane Gulbe)

6. maijā Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra (VPUPK) sadarbībā ar Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centru un Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centru Intellego organizēja tiešsaistes semināru par drošu un veselīgu darba vidi mājās. Seminārā ar padomiem par drošiem un veselīgiem darba vides apstākļiem mājās, strādājot attālināti, dalījās RSU asociētais profesors un Darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Par domāšanas kļūdām un to mazināšanu stāstīja sertificēta klīniskā un konsultatīvā psiholoģe, Psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centra Intellego pārstāve Katrīna Žaltkovska, savukārt ar ergonomikas pamatprincipiem un pareizu ķermeņa izvingrināšanu pēc ilgstošas strādāšanas iepazīstināja RSU Rehabilitācijas katedras docētāja, sertificēta fizioterapeite, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Līva Tiesnese. Semināra noslēgumā bija iespēja apgūt vairākus atslābināšanās rīkus un praktiskus knifus relaksācijai ikdienā kopā ar RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedras lektori, sertificētu klīnisko un veselības psiholoģi, deju un kustību terapeiti, supervizori Indru Majori-Dūšeli.

RSU Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra turpinās psiholoģisko atbalstu, un jau drīzumā klajā nāks izdevums Telepsiholoģija, kurā būs apkopota informācija par attālinātas palīdzības sniegšanu.