Pārlekt uz galveno saturu

Mērķstipendija veselības aprūpes studiju programmu akadēmiskajam personālam.

Stipendija dibināta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, parakstot nodomu protokolu 2014. gada 30. septembrī. Mērķstipendijas nolūks ir sekmēt jaunu inovatīvu studiju kursu izstrādi, kā arī inovatīvu mācīšanās un mācīšanas risinājumu integrēšanu esošos studiju kursos. 

Mērķstipendijas aktivitātes īstenojamas divos veidos: 

  • docētājam strādājot individuāli
  • vai jaunajam docētājam sadarbībā ar mentoru.

Atbalsta finansējumu saņem gan jaunais docētājs, gan pieredzējušais docētājs mentors, un viņi ciešā sadarbībā izstrādā studiju kursam nepieciešamos materiālus. Abi aktivitātes dalībnieki ir līdzvērtīgi atbildīgi gan par procesa norisi, gan par darba rezultāta kvalitāti, un to pienākums ir ziņot mērķstipendijas administratoriem, ja procesā tiek konstatēta neatbilstība noteiktajām prasībām. Trīs mēneši paredzēti satura izstrādei, viens mēnesis – izstrādāto materiālu ievietošanai RSU e-studijās. Mērķstipendijas ietvaros izstrādātais studiju kurss īstenojams tikai RSU studiju programmās. 

Mērķstipendijas apmērs docētāja individuālai darbībai ir 650 EUR / mēn., kas kopā veido 2600 EUR. Mērķstipendijas apmērs jaunā docētāja un docētāja mentora sadarbībai ir 400 EUR / mēn., gan jaunajam docētājam, gan mentoram atsevišķi, kas kopā veido 3200 EUR. Stipendija tiek izmaksāta vienā reizē bez avansa maksājumiem tikai pēc rezultāta ievietošanas RSU e-studijās un stipendijas komisijas gala lēmuma. 

Pieteikšanās tiks izsludināta drīzumā.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar mērķstipendijas nolikumā norādīto informāciju par noteiktajām prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem. Visi dokumenti jāiesniedz elektroniskā formātā ar e-parakstu!  

  • Aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • Pretendenta CV (Europass formā) ar pēdējo trīs gadu publikāciju sarakstu
  • Studiju kursa novērtējuma anketēšanas rezultāti (ja ir pedagoģiskā darba pieredze)
  • Studiju programmas direktora(u) un struktūrvienības vadītāja rakstisks saskaņojums pretendēšanai uz mērķstipendiju

Pieteikšanās dokumentus un jautājumus lūgums sūtīt merkstipendijas[pnkts]rsuaaatrsu[pnkts]lvrel="noreferrer noopener" target="_blank"   

Dokumenti

Piesakoties mērķstipendijai

Mērķstipendijas nolikums

Inovāciju vadlīnijas

Pieteikuma veidlapa docētāja individuālai darbībai V1 (lūgums datnes nosaukumā norādīt vārdu_uzvārdu)

Pieteikuma veidlapa jaunā docētāja un jaunā docētāja mentora sadarbībai V2 (lūgums datnes nosaukumā norādīt vārdu_uzvārdu)

Saskaņojumu veidlapa I

Mērķstipendijas noslēgumā

Docētāja individuālās darbības atskaites veidlapa

Jaunā docētāja un docētāja mentora sadarbības atskaites veidlapa

Saskaņojumu veidlapa II

Citi

Prezentācijas sagatave

Veidlapa ar logotipiem

Logotipi ievietošanai izstrādātajos materiālos