Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Iekšķīgo slimību katedras asistente

Rīgas Stradiņa Universitāte

2012 - pašlaik

Hematoloģijas specialitātes programmas vadītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte, Tālākizglītības fakultāte, Rezidentūras daļa

2006 - pašlaik

Hematoloģijas nodaļas vadītāja

Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīca, Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnika

1996 - pašlaik

Hematologs

Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīca, Ķīmijterapijas un Hematoloģijas klīnikas ambulatorā daļa

2006 - 2015

Pētnieka pienākumu izpildītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte, A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

1996 - 2015

Iekšķīgo slimību katedras asistenta pienākumu izpildītāja

Rīgas Stradiņa Universitāte

1996 - 2006

Ārsts-hematologs

Rīgas Austrumu klīniskās Universitātes slimnīca, klīnika ”Linezers”, Valsts Hematoloģijas Centrs

Izglītība

2014

Doktorants

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktora studiju programma „Medicīna”

1993 - 1996

Hematoloģijas rezidents

Latvijas Medicīnas Akadēmija Pēcdiploma izglītības fakultāte

1987 - 1993

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas Akadēmija, Vispārējās medicīnas fakultāte

Papildu informācija

Sertifikāti medicīnas specialitātēs, tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

Sertifikāts:

  • Sertifikāts hematoloģijā Nr. A-17013 (derīgs līdz 2021. gada 8. jūnijam)

Profesionālās pilnveides paaugstināšana:

  • Izglītības semināri ārstiem un studējošiem Latvijā - dalībniece un lektore;
  • Ikgadējo Eiropas Hematologu asociācijas (EHA), Amerikas Hematologu asociācijas (ASH) kongresu dalībniece;
  • Piedalīšanās zinātniskos kongresos Latvijā un ārzemēs.

 

Zinātniskās intereses un pētniecības darbības virzieni

 

  • Hematoloģiskas saslimšanas;
  • Mielomas slimība. Osteoporoze.

 

Vadītās studiju programmas

 

Rīgas Stradiņa universitāte, pēcdiploma profesionālā studiju programma "Hematoloģija"​

 

Docētie studiju kursi

 

  • Ievads klīniskajā medicīnā (propedeitika) - hematoloģijas cikls;
  • Hematoloģija;
  • Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes - hematoloģijas cikls.

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

Studentu pētnieciskie darbi: 1

Recenzētie:

Studentu pētnieciskie darbi: 4

Maģistra darbi: 2

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Latvijas Ārstu Biedrības biedre

Latvijas Hematologu Asociācijas valdes locekle

Latvijas Hematologu Asociācijas Sertifikācijas Komisijas locekle

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

TAHI-NON : certificate of registration N 1 130 499 : [international trademark] / the holder: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Registration date: 12.07.2012 (The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), Geneva).

TAHI-NON : M 64 917 : preču zīmes reģistrācijas apliecība / īpašnieks: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte. - Pieteikts: 24.02.2012 ; reģistrēts: 20.06.2012. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.6 (2012), 912.lpp.

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Mielomas šūnu morfoloģisko un imūnhistoķīmisko prognostisko parametru raksturojums un to saistība ar nieru funkcionālajiem rādītājiem / J.Nazarovs, S.Lejniece, A.Breikša, D.Auziņa, R.Kleina // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.-292.lpp.

Lejniece, Sandra. Mielomas slimība un pašreizējās ārstēšanas vadlīnijas / S.Lejniece, I.Trocjuka, D.Auziņa // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 27.-31.lpp.

 

Tēzes​​

 

Auziņa, Daiga. A population based study of primary simultaneous diagnosed multiple myeloma and al amyloidosis in Latvia (2011-2015) / D.Auziņa, S.Lejniece, K.Rācenis // 3rd International Conference on Multiple Myeloma (Milan, Italy,Oct. 7-9, 2016) : [Abstracts]. - Paris, 2016. - Poster No.9.

Auziņa, Daiga. Kaulu minerālā blīvuma noteikšana pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Daukšte, S.Lejniece // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 183.lpp.

A population based study of newly diagnosed multiple myeloma patients in Latvia (2007-2009 years) / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarovs, I.Strele // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.518. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Auziņa, Daiga. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikā stacionēto mielomas slimnieku datu analīze / D.Auziņa, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 265.lpp.

Bone marrow morphology and immunohistochemistry as a prognostic factor of renal insufficiency in case of multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece, D.Auziņa // Virchows Archiv. - Vol.467, Suppl.1 (2015, Sept.), p.194. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Izdzīvotības analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Strēle, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 264.lpp.

Kaulu smadzeņu rutīnas morfoloģisko diagnostisko kritēriju novērtējums saistībā ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskiem rādītājiem / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina, D.Auziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 287.lpp.

Mielomas slimības un cukura diabēta saistības biežums un nozīme saslimšanas prognozē / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina, D.Auziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.lpp.

Auziņa, Daiga. Bone disease in case of newly diagnosed myeloma patients in Latvia D.Auzina, S.Lejniece // 9th Baltic Conference of Hematology (BCH) (Vilnius, Lithuania, Apr.24-26, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.47-48.

Hypercalcemia in case of multiple myeloma in Latvia 2009-2013 data / D.Auzina, S.Lejniece, I.Blimhena, J.Nazarovs // XXXV World Congress International Society of Hematology (Beijing, China, Sept.4-6, 2014) : Abstracts Book. - Beijing, 2014. - Abstr. No.EP-08-008.

Renal failure of newly diagnosed patients with multiple myeloma in Latvia : 2009-2013 data / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarov // 2nd International Conference on Multiple Myeloma (Athens, Greece, Nov.7-9, 2014) : [Abstracts]. - Athens, 2014. - Poster No.7.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja