Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Prof.p.i.

RSU Dzemdniecības un ginekoloģijas katedra

2017 - pašlaik

Direktors p.i.

RSU Sabiedrības veselības institūts

2010 - 2017

Seksuālās un reproduktīvās veselības (SRV) programmas vadītāja

Pasaules veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālais birojs

· Regulāri izvērtēt seksuālās un reproduktīvās veselības t.sk. mātes un jaundzimušā veselības (SRMJV) stāvokli PVO Eiropas reģionā (53 PVO dalībvalstis) un informēt par to veselības ministrijas, politikas veidotājus, zinātniekus, veselības aprūpes sniedzējus pasaulē un Eiropā

· Sniegt profesionālu palīdzību PVO valstīm SRMJV uzlabošanā, sākot ar politikas veidošanu un apmācībām jaunu PVO rekomendāciju ieviešanā

· SRMJV mājas lapas izveide un regulāra atjaunošana

· PVO sadarbības centru darba un zinātnisko pētījumu koordinēšana un zinātniskā potenciāla palielināšana Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs

· Eiropas SRV žurnāla “Entre Nous” publicēšana 3 reizes gadā angļu un krievu valodā www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/publications/entre-nous/entre-nous

· Partnerattiecību veidošana un sadarbības uzturēšana ar Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) aģentūrām un citām starptautiskām organizācijām, kuras darbojas SRMJV jomā

· Kopš 2012. gada koordinēt trīs PVO programmu darbu (Bērnu un pusaudžu veselības programma, SRV programma un programma “Vesela novecošana, invaliditāte un ilgtermiņa palīdzība)

NOZARE – sabiedrības veselība, reproduktīvā veselība, dzemdniecība un ginekoloģija

2004 - 2010

Reģionālais padomnieks Reproduktīvās veselības un pētījumu jautājumos

PVO Eiropas reģionālais birojs

· Regulāri izvērtēt seksuālās un reproduktīvās veselības t.sk. mātes un jaundzimušā veselības (SRMJV) stāvokli PVO Eiropas reģionā (53 PVO dalībvalstis) un informēt par to veselības ministrijas, politikas veidotājus, zinātniekus, veselības aprūpes sniedzējus pasaulē un Eiropā

· Sniegt profesionālu palīdzību PVO valstīm SRMJV uzlabošanā, sākot ar politikas veidošanu un apmācībām jaunu PVO rekomendāciju ieviešanā

· SRMJV mājas lapas izveide un regulāra atjaunošana

· PVO sadarbības centru darba un zinātnisko pētījumu koordinēšana un zinātniskā potenciāla palielināšana Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīs

· Eiropas SRV žurnāla “Entre Nous” publicēšana 3 reizes gadā angļu un krievu valodā www.euro.who.int/en/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/publications/entre-nous/entre-nous

· Partnerattiecību veidošana un sadarbības uzturēšana ar Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) aģentūrām un citām starptautiskām organizācijām, kuras darbojas SRMJV jomā

1999 - 2005

Dzemdniecības un ginekoloģijas profesore

LMA, RSU

· Mācību, klīniskā un zinātniskā darba organizēšana atbilstoši RSU nolikumam un katedras vadītāja darba pienākumi

Izglītība

2010 - 2013

Sertikāts par sekmīgu kursu vielas apgūšanu

ANO apmācības kursi "Advanced communication skills"

2011 - 2011

Sertifikāts par sekmīgu kursu pabeigšanuC

Consensus Building Institute, WHO

Distance learning course "Introduction to Negotiation Skills"

1993 - 1999

Dr. habil. med.​

Latvijas Medicīnas akadēmija

Darbs "Iegurņa iekaisuma slimība"

1985 - 1992

Medicīnas doktora zinātniskais grāds

Latvijas Medicīnas akadēmija

Disertācija "Dzemdes piedēkļu iekaisumu veidojumi (klīniski diagnostiskie aspekti saasinājuma un remisijas gadījumā)" - Minskas Medicīnas institūta zinātniskās padomes 1992.gada 21.janvāra lēmums

1973 - 1979

Ārsta diploms

Rīgas Medicīnas institūts

Ārstniecības specialitāte. Piešķirta ārsta kvalifikācija

1962 - 1973

Vidējā izglītība

Rīgas 50.vidusskola (tagad - Centra Humanitārā ģimnāzija)

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2007. PVO apmācības kurss “Health systems and possible ways of improvement”

2006. ANO apmācibas “Global Leadership Programme”

2001. International School of Management kursi “Facilitating discussion groups”

1998. Apmācības kurss “Sievietes veselība”, Florida, ASV

1997. Zinātniskās izpētes kurss “Dzimumorgānu infekcijas”- Uppsalas Universitāte, Zviedrija

1996. 2.starptautiskais pēcdiploma apmācības kurss dzemdniecībā un ginekoloģijā, Davos, Šveice

1995. USAID atbalstīts 5 nedēļu apmācības kurss ASV “Dzemdniecības un ginekoloģijas katedras vadīšana”- Wayne State University, Detroit un Hahnemann University, Philadelphia, USA

1993. Praktisko iemaņu pēcdiplomaapmācība dzemdniecībā un ginekoloģijā Hildesheimas un Gotingenas Universitātes klīnikās Vācijā

1988.-1989. Pēcdiploma apmācības dzemdniecībā un ginekoloģijā Maskavas 1.medicīnas institūtā

Pētniecības darbības virzieni

  • Dzemdes piedēkļu iekaisums - ginekoloģija
  • Seksuālā un reproduktīvā veselība un tiesības
  • Dzemdību un jaundzimušā aprūpes kvalitātes kritēriji un kvalitātes uzlabošana

Izstrādātās studiju programmas

Sievietes veselība

Docētie studiju kursi

Aktualitātes dzemdniecībā un ginekoloģijā

Dzemdniecība un ginekoloģija

Sievietes veselība

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 3

recenzētie:

promocijas darbi: 4

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

  • Kopš 1999.g European Society of Contraception and Reproductive Health biedre
  • Kopš 1994.gada Latvijas Seksuālās un Reproduktīvās veselības asociācijas "Papardes zieds"biedre
  • Kopš 1991.gada Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas biedre

Apbalvojumi un atzinības

Kirgīzijas Republikas Veselības aprūpes teicamnieka goda zīme (N.455) un Veselības ministrijas Pateicības raksts 2017.g.

RSU Atzinības raksts 2015.g.

Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pateicība 2007.g.

Lietuvas dzemdniecības un ginekoloģijas goda biedrs kopš 2009.gada

Publikācijas

​​Grāmatas:

  • Iegurņa iekaisuma slimība. G.Lazdāne, Apgāds "Zvaigzne", 1999
  • Ginekoloģija. Prof. I.Vībergas redakcijā. Līdzautori: I. Auziņa, S. Andrejeva, I.Baidekalne et.al., SIA "Medicīnas apgāds", 2013

Publikācijas:

· Provision of medical abortion by mid-level healthcare providers in Kyrgyzstan: testing an intervention to expand safe abortion services to under-served rural and peri-urban areas.

Johnson BR Jr, Maksutova E, Boobekova A, Davletova A, Kazakbaeva C, Kondrateva Y, Landoulsi S, Lazdane G, Monolbaev K, Seuc Jo AH. Contraception. 2017 Nov 10. pii: S0010-7824(17)30504-8. doi: 10.1016/j.contraception.2017.11.002. [Epub ahead of print]

PMID:29133110

· WHO Statement on Caesarean Section Rates. Betran AP, Torloni MR, Zhang JJ, Gülmezoglu AM; WHO Working Group on Caesarean Section. BJOG. 2016 Apr;123(5):667-70. doi: 10.1111/1471-0528.13526. Epub 2015 Jul 22. PMID: 26681211

·

· Terminations of pregnancy in the European Union. Gissler M, Fronteira I, Jahn A, Karro H, Moreau C, Oliveira da Silva M, Olsen J, Savona-Ventura C, Temmerman M, Hemminki E; REPROSTAT group. BJOG. 2012 Feb;119(3):324-32. doi: 10.1111/j.1471-0528.2011.03189.x. Epub 2011 Nov 30. Erratum in: BJOG. 2012 Mar;119(4):516.

PMID: 22129480

· What do we know about sexual and reproductive health of adolescents in Europe? Avery L, Lazdane G. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010 Dec;15 Suppl 2:S54-66. doi: 10.3109/13625187.2010.533007. PMID: 21091168

· Aspects of sexuality education in Europe - definitions, differences and developments. Loeber O, Reuter S, Apter D, van der Doef S, Lazdane G, Pinter B. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010 Jun;15(3):169-76. doi: 10.3109/13625181003797280.PMID: 20465399

· Consensus recommendations for cervical cancer prevention in the Czech Republic: a report of the International Conference on Human Papillomavirus in Human Pathology (Prague, 1-3 May 2008). Tachezy R, Davies P, Arbyn M, Rob L, Lazdane G, Petrenko J, Hamsíková E, Beková A, Klozar J, Dusková J. J Med Screen. 2008;15(4):207-10. doi: 10.1258/jms.2008.008057. PMID: 19106262

· The feasibility of European reproductive health indicators. Gissler M, Hannikainen-Ingman K, Donati S, Jahn A, da Silva MO, Hemminki E; REPROSTAT-group. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008 Dec;13(4):376-86. doi: 10.1080/13625180802344257.

PMID: 19117253

· Placental histological inflammation and reproductive tract infections in a low risk pregnant population in Latvia. Rezeberga D, Lazdane G, Kroica J, Sokolova L, Donders GG.

Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(3):360-5. doi: 10.1080/00016340801936487.

PMID: 18307078

· What do we know about sexual and reproductive health of adolescents in Europe?

Avery L, Lazdane G. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008 Mar;13(1):58-70.

PMID: 17886157

· Audit of perinatal deaths in a tertiary level hospital in Latvia (1995-1999) using the Nordic-Baltic perinatal death classification: evidence of suboptimal care. Jansone M, Lazdane G. J Matern Fetal Neonatal Med. 2006 Aug;19(8):503-7. PMID: 16966116

· Characteristics of women at low risk of STI presenting with pelvic inflammatory disease. Viberga I, Odlind V, Lazdane G. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2006 Jun;11(2):60-8.

PMID: 16854678

· Microbiology profile in women with pelvic inflammatory disease in relation to IUD use. Viberga I, Odlind V, Lazdane G, Kroica J, Berglund L, Olofsson S. Infect Dis Obstet Gynecol. 2005 Dec;13(4):183-90. PMID: 16338777

· Knowledge and attitudes about abortion legislation and abortion methods among abortion clients in Latvia. Melgalve I, Lazdane G, Trapenciere I, Shannon C, Bracken H, Winikoff B. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2005 Sep;10(3):143-50. PMID: 16318960

· Frequency of interleukin-4 (IL-4) -589 gene polymorphism and vaginal concentrations of IL-4, nitric oxide, and mannose-binding lectin in women with recurrent vulvovaginal candidiasis. Babula O, Lazdāne G, Kroica J, Linhares IM, Ledger WJ, Witkin SS. Clin Infect Dis. 2005 May 1;40(9):1258-62. Epub 2005 Mar 11. PMID: 15825027

· Relation between recurrent vulvovaginal candidiasis, vaginal concentrations of mannose-binding lectin, and a mannose-binding lectin gene polymorphism in Latvian women Babula O, Lazdane G, Kroica J, Ledger WJ, Witkin SS. Clin Infect Dis. 2003 Sep 1;37(5):733-7. Epub 2003 Aug 13. PMID: 12942410

· Epidemiology of sexually transmitted diseases in the Baltic countries. Lazdane G, Bukovskis M. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl. 1997;164:128-31. PMID: 9225657

· Perinatal problems and quality assurance in Latvia--a country in economic transition. Jansone M, Lazdane G. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl. 1997;164:31-3. PMID: 9225632

· A multicenter European survey of the attitudes to contraception in women at high risk or with established cardiovascular disease. Creatsas G, Pitsavos C, Amy JJ, Aubeny E, Bartfai G, Coll C, Elstein M, Eskes T, Kovacs L, Lazdane G, Lidegaard O, Winkler UH, Unzeitig V. Eur J Contracept Reprod Health Care. 1996 Sep;1(3):267-73. PMID: 9678126

· [Data processing modeling in the preventive medical examinations of women]. Andreev NA, Bergman AS, Andreeva SV, Shchemeleva LV, Lazdane GK. Sov Med. 1987;(6):41-5. Russian. No abstract available. PMID: 3306962

Publikācijas citos žurnālos:

· Implementation of the Life-course Approach through Strengthened Intersectoral Action. M Huber, G Galea, G Lazdane, M Kosinska Eurohealth OBSERVER. European Observatory on Health Systems and Policies. 2016 Vol.22, N.3, 25-28, ISSN 1356 – 1030 http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/eurohealth

· Contraception and Abortion trends in the WHO European Region G Lazdane CHOICES Nov 2010; 4-5

· Modern methods of interruption of pregnancy in practice of an obstetirican-gynaecologist (СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРАГИНЕКОЛОГА) Дikke G., Yarotskaya E., Lazdane G, Erofeeyeva L Мать и дитя в Кузбассе № 1-2010

· Hospital care for mothers and newborn babies: WHO quality assessment and improvement tool M Lazzerini, A Bacci, G Lazdane HUMAN RIGHTS IN CHILDBIRTH

EASTERN EUROPE Ljudska prava u porodu u Istočnoj Europi, Zagreb 16’17 April 2015;115-123

· Introduction of operational research in reproductive health in the European Region of World Health Organization (WHO): assessment of joint efforts of WHO and Lithuanian University of Health Sciences. V Grabauskas. L Jaruseviciene, S Sauliune A Blazeviciene, R J Nadisauskiene, R Kalediene, L say, G Lazdane "MEDICINA" Journal published in Kaunas, Lithuania 2014

· Программа стратегического партнерства (SPP) в Центральной Азии. G Lazdane, ВОЗ сообщает… Специальный выпускб подготовленный для МШШШ ежегодного форума ЦАРК ОЗМиР (22.24 сентября 2004 г. Бишкек, Киргизстан) Информационный центр ВОЗ по вопросам здоровья для республик Центральной Азии ISSN 1020-8356

· Reproductive Health in Europe and Globally G.Lazdane Zdrav Var 2005; 44: 1-2

· Abortion in Europe: Ten years after Cairo, G Lazdane, The European Magazine for Sexual and Reproductive Health “Entre Nous”, No.59, 2005, 4-6

· Current trends of fertility – and infertility-in Europe, K Nygren, G Lazdane, The European Magazine for Sexual and Reproductive Health “Entre Nous” No 63, 2006 10-11

· Improving family and community health by strengthening health systems, G Lazdane, The European Magazine for Sexual and Reproductive Health “Entre Nous” No.68, 2009, 6-7

· Accelerating action for adolescent health in the European Region, V Baltag, G Lazdane, Chandra-Mouli, B Dick The European Magazine for Sexual and Reproductive Health “Entre Nous” No.69, 2009, 6-7

· Sexual health in the WHO European Region, G Lazdane The European Magazine for Sexual and Reproductive Health “Entre Nous” No 72, 2011, 8-9

· Links between noncommunicable diseases and sexual and reproductive health, G Lazdane, The European Magazine for Sexual and Reproductive Health “Entre Nous” No 75, 2012, 10-11

· Differences in use of family planning in the European Region, G Lazdane, The European Magazine for Sexual and Reproductive Health “Entre Nous” No 79, 2013 6-9

· SRH and rights, well-being and equity for all, G Lazdane, L Avery, The European Magazine for Sexual and Reproductive Health “Entre Nous” No.83, 2015, 8-11

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja