Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

pašlaik

Asistenta p.i.

Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

Izglītība

1986 - 1995

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

1997 - 1999

Diploms par protezēšanas un bionikas tehniķa kvalifikāciju

Rīgas Tehniskā universitāte – Bionikas un protezēšanas koledža

Papildu informācija

Vadītie studiju kursi

Klīniskā ortozēšana

Klīniskā prakse I

Klīniskā prakse II

Kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijā

Materiālu apstrāde

Materiālu mācība

Ortopēdiskie apavi

Ortozēšana ar cietajām ortozēm

Docētie studiju kursi

Augšējo ekstremitāšu protezēšana

Klīniskā ortozēšana

Klīniskā prakse I

Klīniskā prakse II

Kompensatorās palīgtehnoloģijas rehabilitācijā

Materiālu apstrāde

Materiālu mācība

Materiālu tehnoloģijas, kursa darbs

Medicīnas tehnoloģijas (staru diagnostika)

Ortopēdiskie apavi

Ortozēšana ar cietajām ortozēm

Vispārējā rehabilitācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

​maģistra darbi: 1

Bakalaura darbi 3

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Protezēšanas un ortopēdijas asociācija

Valdes loceklis

Publikācijas

Raksti​​

Mugurkaula laterāla stabilizācija pacientiem ar idiopātisko skoliozi / G.Rusovs, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Vētra // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 107.-115.lpp.

Āķe, Kitija. Dzīves kvalitātes un sāpju novērtējums pacientēm ar ārējo krūts protēzi, kuras izmanto speciālu krūts protēzes stiprinājumu / K.Āķe, K.Circenis, G.Rusovs // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 221.-228.lpp.

Tēzes​​

Dynamic aligment of spine as factor for progression / G.Rusovs, Z.Pavare, T.Ananjeva, A.Vetra // International Conference of the Polish Society of Biomechanics "Biomechanics-2010" (Warsaw, Poland, Aug.25-28, 2010) : Abstracts. - Warsaw, 2010. - P.189-190.

Mugurkaula kakla daļas centrācija gaitas laikā pacientiem ar idiopātisko skoliozi / G.Rusovs, Z.Pavāre, T.Anaņjeva, A.Vētra // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 209.lpp.

Rusovs, Gundars. Convex side muscular activity and progression of scoliotic curve [Elektroniskais resurss / G.Rusovs, A.Vetra // Scoliosis [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, Suppl.1 (2010), p.023. - 7th International Conference on Conservative Management of Spinal Deformities (Montreal, Canada, May 20-22, 2010) : [Abstracts]. - - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.scoliosisjournal.com/supplements/5/S1/?page=2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rusovs, Gundars. Convex side muscular activity and scoliotic curve progression / G.Rusovs, A.Vetra // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.42, N 4 (2010, Apr.), p.407. - Abstracts from the 1st Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine "Reclaim Function!" (Stockholm, Sweden, Apr.14-16, 2010). - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rusovs, Gundars. Orthotic management for SCI patients : [abstract] / G.Rusovs // 6th Congress of the Baltic Spinal Cord Society (Riga, Latvia, Apr.15, 2011). - Riga, 2011. - P.10.

Assistive technology use in patients after lower extremity amputations : [abstract] / G.Rusovs, J.Nikolajenko, K.Ake, A.Vetra // European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. - Vol.48, Suppl.1, N 2 (2012), p.131-132. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Rusovs, Gundars. Koriģējošas korsetes izraisītā spiediena reģistrēšanas iespējas, izmantojot Rīgas Stradiņa universitātes patentētu sistēmu / G.Rusovs, T.Aņisimova, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 362.lpp.

Rusovs, Gundars. Autokorekcija koriģējošajā korsetē pie idiopātiskas skoliozes / G.Rusovs, E.Potapova, A.Vētra // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 234.lpp.

Rusovs, Gundars. Bracing of patients with adolescent idiopathic scoliosis in Latvia [Elektroniskais resurss] / G.Rusovs, A.Vētra // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation "Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice" (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - P.54, on CD-ROM.

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

Ortopēdiska korsete : LV 14380 B : patents / izgudrotāji: G.Rusovs, A.Vētra, A.Rucis, M.Rucis. - Pieteikts: 18.04.2011 ; publicēts: 20.11.2011. // Patenti un Preču Zīmes. - Nr.11 (2011), 1598.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Marita Spuntele-Kondrjakova
Docētāja, Mācību speciāliste
Inese Znotiņa
Prodekāne, Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Māra Kuļša
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Evita Krasmane
Biroja vadītāja
Zanda Lauva
Stundu pasniedzēja, Biroja vadītāja
Inga Hāzenfus-Zariņa
Mācību speciāliste