Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2018 - pašlaik

Studiju programmas "Sabiedrības veselība" vadītāja

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

2018 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2012 - 2018

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

2012 - 2012

Sabiedrības veselības analītiķe

Slimību profilakses un kontroles centrs

2011 - 2012

Sabiedrības veselības analītiķe

Nacionālais veselības dienests

2009 - 2011

Sabiedrības veselības analītiķe

Veselības ekonomikas centrs

2009 - 2009

Sabiedrības veselības analītiķe

Sabiedrības veselības aģentūra

2008 - 2009

Traumu un ievainojumu reģistra vadītāja

Veselības statistikas medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra

pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

pašlaik

Studiju programmas vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

Izglītība

2017

LR medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr.med.)

Rīgas Stradiņa universitāte

2011 - 2015

Apliecinājums par doktora studiju programmas Medicīna apgūšanu

Rīgas Stradiņa universitāte

2009 - 2011

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2009

Bakalaura grāds veselības aprūpē un sabiedrības veselības speciālista kvalifikācija

Rīgas Stradiņa univeristāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2019. gada februāris. Kursi “Trust-Based Relational Intervention. Introduction of principles: connecting, empowering, and correcting”, Karyn Purvis Institute for Child Development in partnership with foundation Plecs, Rīga.

2018. gada 20.–22. augusts. Kursi “Environmental epidemiology”, Riga Stradiņš University, Rīga.

2018. gada 2.–4. jūnijs. Kursi “Urban plannning and health”, University of Tartu and Karolinska Institutet, Tartu, Igaunija.

2018. gada 22. maijs. Pieaugušo neformālās izglītības programma “Metožu karuselis”, SIA “Tell your story”, Rīga.

2018. gada 5. aprīlis – 31. maijs. Tematiskais cikls “Runas māksla pedagoģiskajā darbā”, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2017.gada novembris-decembris. Lekciju kursu “Ceļvedis pārliecināšanas stratēģijās”, Latvijas Universitāte, Rīga.

2017.gada 30.novembrī. Konference “Efektīvi risinājumi vardarbības ģimenē un vardarbības pret sievietēm novēršanā”, Iekšlietu ministrija, Rīga.

2017.gada 22.-24.novembrī. Mācību kursi “Global health diplomacy course for Scandinavian and Baltic Member States”, Rīga.

2017.gada 30.septembrī. Profesionālās pilnveides konference “Sabiedrības veselības forums”, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2017.gada 1.-2.jūnijā. Seminārs “Nordic Baltic workshop on the prevention of child maltreatment: strengthening intersectorial working”, Park Inn by Radisson Riga Valdemara Hotel, Rīga.

2017.gada 31.maijs. Konference “Novērst vardarbību pret bērniem – kā īstenot labu un koordinētu sadarbību?”, Saeimas Baltiešu zāle, Rīga.

2017.gada 12.aprīlis – 31.maijs. Tematiskais cikls “Improvizācija pedagoģiskajā darbā” Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2015.gada 8.-29.oktobrī. ​Tematiskais cikls "Docēšana starpkultūru vidē", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2015.gada 18.-19.maijā. ​Seminārs "Pašvaldības loma traumatisma un vardarbības mazināšanā": saskaņā ar PVO TEACH VIP programmu, Rīga .

2014.gada 20.-21.oktobrī. ​Mācību kursi „Medical Education", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2014.gada 5.-16.maijā. ​Mācību kursi „6th International Courses on Epidemiological Methods", Viļņa, Lietuva.

2013.gada 28.novembrī. ​Konference „Pieaugušo loma bērna emocionālajā labklājībā", Rīga.

2013.gada 8.novembrī. ​Konference „Bērnu un pusaudžu pašnāvības Latvijā: situācija, riska faktori un uz pierādījumiem balstīti risinājumi", Rīga.

2013.gada 11.-12.oktobrī. ​Lekciju kurss „Basic course in Medical Statistics", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2013.gada 6.oktobrī .​Seminārs „Kādi faktori ietekmē cilvēka uzvedību saistībā ar veselību un kā šo uzvedību mainīt", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2013.gada 11.augustā. ​Pirms kongresa kursi „Causal Inference in Epidemiology", Eiropas epidemioloģijas kongress 2013, Orhūsa, Dānija.

2013.gada 6.-10.maijā. ​Mācību programma „Evidence-Based Public Health: A Course in Noncommunicable Disease Prevention", Bregenza, Austrija.

2012.gada 17.decembris. ​Mācību programma „Zinātnisko rakstu sagatavošana publicēšanai recenzētajos izdevumos", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2012.gads. Kursi „Datu analīze ar Microsoft Office Excel 2007", Datorzinību centrs, Valsts administrācijas skola, Rīga.

2012.gads. Kursi „Efektīva prezentācija", Valsts administrācijas skola, Rīga.

2011.gads. Vieslekcija un nodarbību cikls „Uzliesmojuma epidemioloģiskā izmeklēšana", Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga.

2010.gada 29.-30.septembrī. Dalība LR Veselības ministrijas, Pasaules Veselības organizācijas un Helsinku Universitātes Palmēnijas Tālākizglītības centra organizētajā mācību seminārā pasniedzējiem „Vardarbība ģimenē pret sievieti", Rīga.

2010.gada 27.-28.aprīlī. Dalība Pasaules Veselības organizācijas un LR Veselības ministrijas organizētajā mācību seminārā pasniedzējiem „Padziļināts mācību kurss vardarbības un traumatisma profilaksē TEACH VIP", Rīga.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Vardarbības pret bērniem, tās riska faktori un sekas uz veselību un ar veselību saistīto uzvedību
  • Pašnāvības jauniešu populācijā, riska faktori un epidemioloģiskie rādītāji
  • Traumas​ un ievainojumi bērniem un jauniešiem

 

Vadītie studiju kursi

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Sabiedrības veselība

Bakalaura darbs

Docētie studiju kursi

Epidemioloģija

Ievads sabiedrības veselībā

Kursa darbs

Pētniecības projekts

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Sabiedrības veselības pamati

Bakalaura darbs

Farmakoekonomika, epidemioloģija un veselības aprūpes organizācija

Globālās problēmas sabiedrības veselībā

Maģistra darbs

Pētniecības metodoloģijas pamati

Prakse bioloģijā un ekoloģijā

Prakse cilvēka dzīves vides drošībā

Prakse epidemioloģiskajā uzraudzībā

Prakse pārtikas aprites uzraudzībā

Prakse veselības veicināšanā

Sabiedrības veselības teorija

Valsts pārbaudījums

Veselības veicināšanas politika un prakse

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

Vadītie:

Bakalaura darbi: 8

Maģistra darbi: 1

Recenzētie:

Bakalaura darbi: 10

 

Projekti

 

Vadošā pētnieka p.i., Sabiedrības veselības institūts, Projekts Healthyboost R085 “Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities” (Healthy Boost), Nr.#R085

Lektore un darba grupu vadītāja; Projektā “Apmācību organizēšana pašvaldību deleģētajiem veselības veicināšanas koordinatoriem, pašvaldību atbildīgajām amatpersonām veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumos, un Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”. Vadošais partneris: LR Veselības ministrija. Sadarbības partneris Latvijā: SIA “Divi gani”

Projekta vadītāja; Sabiedrības integrācijas fonda Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektā „Sociālās iekļaušanas veicināšana, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti vīriešiem, kuriem ir dzimumattiecības ar vīriešiem (VDV)" (2012.EEZ/PP/1/MEC/043/DS/6)​

Eksperte; ​projekts Joint action on Injury Monitoring in Europe (JAMIE), traumu mazināšana Eiropā (Līguma Nr. – 2010 22 05)

Lektore par globālās veselības jautājumiem; Eiropas komisijas projektā „Vienādas veselības aprūpes iespējas visiem: darbība attīstībai" („Equal opportunities for health: action for developement" )​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Kopš 2014. gada - pašlaik. Asociācijas biedre, International Epidemiological Association.

Kopš 2016.gada - pašlaik. Asociācijas valdes locekle, Latvijas Sabiedrības veselības asociācija.

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Prevalence and sociodemographic characteristics of self-reported suicidal behaviours in Latvia in 2010 : a population-based study / E.Rancans, M.Taube, L.Spriņģe ...[et al.] // Nordic Journal of Psychiatry. - Vol.70, No.3 (2016), p.195-201. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Self-reported suicide attempts and exposure to different types of violence and neglect during childhood : findings from a young adult population survey in Latvia / T.Pulmanis, L.Springe, A.Villeruša ...[et al.] // Scandinavian Journal of Public Health. - Vol.44, No.4 (2016, June), p.411-417. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas jauniešu psihoemocionālo traucējumu saistība ar bērnībā pieredzētu vardarbību ģimenē / L.Spriņģe, K.Vulāne, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 276.-285.lpp.

Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : pašnāvības plānu sakarība ar ģimeni, vienaudžiem un skolu saistītiem faktoriem / T.Pulmanis, M.Trapencieris, L.Spriņģe, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 197.-205.lpp.

Pusaudžu pašnāvnieciskā uzvedība Latvijā : sakarības ar atkarību izraisošo vielu lietošanu / T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Trapencieris, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 300.-307.lpp.

Pašnāvnieciskās uzvedības mūža prevalence un tās izmaiņas dinamikā 15-16 gadus veciem pusaudžiem dzimumu grupās Latvijā / T.Pulmanis, L.Spriņģe, M.Trapencieris, M.Taube // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 167.-172.lpp.

Vardarbībā gūtās traumas skolas vecuma bērniem Latvijā : demogrāfiskais raksturojums, ievainojumu veidi un traumas gūšanas vieta / L.Spriņģe, M.Vegnere, T.Pulmanis, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2012.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 1.sēj., 235.-241.lpp.

Fiziskās aktivitātes loma apakšdelma kaulu lūzumu etioloģiskajā struktūrā bērniem / J.Upenieks, L.Spriņģe, A.Pētersons, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 57.-65.lpp.

Spriņģe, Lauma. Bērnu netīšo, mājās gūto traumu raksturojums Latvijā / L.Spriņģe, A.Villeruša // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 66.-72.lpp.

 

Tēzes​​

 

Association between adolescent self reported lifetime suicide attempts and use of synthetic cannabinoids and other addictive substances in Latvia / L.Springe, M.Taube, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.103.

Association between exposure to physical and emotional neglect in childhood and self- reported lifetime suicide attempts in Latvian youth / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // 15th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour (Tallinn, Estonia, Aug.27-30, 2014) : Abstract Book. - Tallinn, 2014. - P.96.

Spriņģe, Lauma. Ekspertu intervijas kā informācijas ieguves avots vardarbības pret bērniem izpētei Latvijā / L.Spriņģe, I.Stars, A.Villeruša // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 102.lpp.

Spriņģe, Lauma. Qualitative study on violence against children in Latvia / L.Springe, I.Stars, A.Villerusa // The 4th Regional European Safe Community Conference (Harstad, Norway, June 3-5, 2014) : Abstract Book. - Harstad, 2014. - P.33.

Association between exposure to family violence in childhood and self-reported lifetime suicide attempts in Latvian youth : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa, T.Pulmanis ...[et al.] // European Journal of Epidemiology. - Vol.28, Suppl.1 (2013), p.S213-S214. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērnībā ģimenē pieredzētās vardarbības saistība ar jauniešu veselības pašvērtējumu / L.Spriņģe, A.Villeruša, I.Pudule ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 127.lpp.

Childhood family violence exposure and self-rated health in young adulthood in Latvia : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa, I.Pudule ...[et al.] // Atención Primaria. - Vol.45, Suppl.2 (2013), p.98. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Bērnībā ģimenē pieredzētās fiziskās un emocionālās vardarbības prevalence pēc Latvijas jauniešu pētījuma / A.Villeruša, L.Spriņģe, I.Pudule ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 108.lpp.

Relation between experienced childhood violence in family, parental separation or divorce and parental alcohol abuse in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Spriņģe, I.Pudule, A.Villeruša ...[et al.] // 9th European IUHPE Health Promotion Conference (Tallinn, Estonia, Sept.27-29, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 1.Mar. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://abstracts.conference-expert.eu/iuhpe2012/files/inde…

Smoking prevalence and its association with experienced violence in childhood: results from young adults survey in Latvia [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Spriņģe, A.Villeruša, I.Pudule ...[et al.] // 5th Annual European Public Health Conference (Portomaso, Malta, Nov.8-10, 2012) [Elektroniskais resurss]. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://2011.aspher.org/pg/file/read/9700/lauma-sprie-oral-p…

Spriņģe, Lauma. Addictive substance use behavior in young adults in Latvia and it association with experienced family violence in childhood / L.Spriņģe, A.Villeruša // Jaunatne Latvijā, Eiropā, pasaulē: iespējas un riski : starptautiska konference : tēzes, programma = Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 60.-61.lpp.

Spriņģe, Lauma. Alcohol drinking behavior of 18-25 aged young adults in association with experienced family violence during childhood in Latvia : [abstract] / L.Springe, A.Villerusa // European Journal of Public Health. - Vol.22, Suppl.2 (2012), p.223. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spriņģe, Lauma. Violence-related children injuries in Latvia / L.Springe, A.Villerusa, I.Zile // The 12th Conference of the Baltic Association of Paediatric Surgeons (Riga, Latvia, May 17-19, 2012) : Final programme and abstracts / Riga Stradiņš University, University Children's Hospital of Latvia. - Riga, 2012. - P.90.

Spriņģe, Lauma. Vardarbības rezultātā gūto ievainojumu raksturojums 16-29 gadus veciem jauniešiem / L.Spriņģe, A.Villeruša // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 160.lpp.

Apakšdelma kaulu lūzumi bērniem - sporta traumu aktualitāte / J.Upenieks, L.Spriņģe, A.Pētersons, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 219.lpp.

Spriņģe, Lauma. Bērnu (0-17 g.v.) netīšo, mājās gūto traumu raksturojums pēc traumas smaguma pakāpes / L.Spriņģe, I.Strēle, A.Villeruša // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 122.lpp.

Spriņģe, Lauma. Youth violent injuries in Latvia / L.Spriņģe, S.Rozīte, A.Villeruša // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.85.

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Full-time studies, Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura profesionālais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Full-time studies, Sabiedrības veselība

Rīgas Stradiņa universitāte, Professional Bachelor Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Sabiedrības veselība

Kontakti

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece