Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Vadītājs

RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs

2016 - 2017

RSU Militārās zinātnes un studiju padomes priekšsēdētājs

Militārās medicīnas izglītības un zinātnes projektu vadītājs, Rektora birojs

2009 - pašlaik

Vadošais pētnieks

RSU Militārās medicīnas pētījumu un studiju centrs [2017-pašlaik]

RSU RF Rehabilitoloģijas pētnieciskā laboratorija [2009-2017]

2015 - pašlaik

Nacionālais pārstāvis

NATO Zinātņu un tehnoloģiju organizācijas (Science and Technology Organisation, STO) Cilvēkfaktora un medicīnas (Human Factors and Medicine, HFM) kolēģija [2017-pašlaik]

Neirodeģeneratīvo slimību darba grupa, EATRIS [2015-pašlaik]

2017 - pašlaik

Padomes loceklis

Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija (DAIF)

2012 - pašlaik

Eksperts

Latvijas Zinātnes padome (LZP) [2017-pašlaik]

Eiropas Padomes programma Horizon 2020 [2016- pašlaik]

Zāļu valsts aģentūra [2012-pašlaik]

Future Medicine Group, SIA [2012-2015]

1999 - pašlaik

Ārsts neirologs

LR NBS Medicīnas nodrošinājuma centrs [2011-pašlaik]

A.Stepena privātprakse neiroloģijā [2010-pašlaik]

Brūču klīnika, SIA [2009-2012]

Rīgas 1.slimnīca, SIA [2008-2010]

Latvijas Infektoloģijas centrs, VA [2007-2010]

KUS Gaiļezers, SIA [2000-2008]

Salaspils veselības centrs,SIA [2004-2005]

P.Stradiņa KUS, SIA [1999-2003]

2008 - 2010

Stundu docētājs

RSU Neiroloģijas katedra

2008 - 2010

Projektu vadītājs

Klīnisko pētījumu nodaļa, Grindeks AS

Izglītība

2006 - 2010

Dr. med., diploms No D0073

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums : Parkinsonisms efendrona lietotājiem.

Promocijas darba vadītāji: Prof. I. Logina, Asoc. prof. V. Liguts

1999 - 2003

Specialitātes diploms neiroloģijā, diploms No. 000740

Rīgas Stradiņa universitāte

1993 - 1999

Ārsta diploms, No 001514

Latvijas Medicīnas akadēmija (šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte)

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

 • Neirodeģeneratīvās slimības un to profilakses iespējas.
 • Neirotoksikoloģija un toksiskās ģenēzes parkinsonisms.
 • Militārā medicīna.
 • Muskoskeletālais traumatisms.
 • Personības psiholoģiskās novērtēšanas instrumenti.

Pedagoģiskais darbs

2019

Lekcija par demenci sociālās aprūpes dienestu vadītājiem.

2016-2018

Profesionālās pilnveides programmu vadītājs:

 • Kardiopulmonālās reanimācijas aktualitātes.
 • Neatliekamās situācijas kardioloģijā.
 • Neatliekamās situācijas pneimonoloģijā.

2018
Lekciju cikls “ Alkohola neirotoksicitāte: galvenie klīniskie sindromi “ endokrinologiem, neirologiem un
ģimenes ārstiem.


2018
Lekciju cikls “Biežākās neirodeģeneratīvās slimības un to klīniskās izpausmes” endokrinologiem.


2017
Lekciju cikls par demenci ģimenes ārstiem un farmaceitiem.


2014
Lekciju cikls par perifēriskām neiropātijām primārās aprūpes ārstiem.


2012-2013
Lekciju cikls par sāpēm kakla-pleca-rokas reģionā primārās aprūpes ārstiem.


2011
Lekciju cikls par diabēta neiroloģiskajām komplikācijām primārās aprūpes ārstiem.


2010
Lekciju cikls par neiropātiskām sāpēm primārās aprūpes ārstiem.


2009
Seminārs „Insults", sadarbībā ar Latvijas Farmācijas studentu asociāciju.


2009
Lekciju cikls par insulta aprūpes standartiem un iespējām Latvijā farmaceitiem.

2009
Lekciju cikls par insulta aprūpes standartiem un iespējām Latvijā neirologiem, neatliekamās palīdzības
un uzņemšanas nodaļu ārstiem.


2003-2004
Lekciju cikls par multidisciplināru pieeju muguras sāpju ārstēšanai ģimenes ārstiem.


2002-2003
Lekciju cikls par depresiju ģimenes ārstiem.


2002-2003
Lekciju cikls par serotonīna sindromu psihiatriem.

2009-2011
RSU MF studentu zinātniskā darba vadītājs.


2008-2009
Rezidentūras praktisko nodarbību un zinātniskā darba vadītājs.

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

Vadītie promocijas darbi:

Kristīne Šneidere. “Dzīves laika fizisko aktivitāšu un kognitīvo rezervju nozīme kognitīvo funkciju un neirālās efektivitātes uzturēšana senioriem”. RSU doktorantūras nodaļa.


Zane Ulmane. “Dzīves laikā fiziskās aktivitātes saistība ar personības iezīmēm un attieksmi pret novecošanos senioriem”. RSU doktorantūras nodaļa.


Darja Ņesteroviča. “Militāro apavu valkāšanas biomehāniskie aspekti un to saistība ar apakšējo ekstremitāšu pārslodzes traumām”. RSU doktorantūras nodaļa.


Julius Juurmaa. “Addicts with a parkinsonism-dystonia syndrome due to intravenous administration of methcathinone and manganese: structural and functional abnormalities in the brain”. Tartu universitāte, zinātniskais konsultants.


Vadītie maģistra darbi :


2018.g. Madara Lielā ( zinātniskais konsultants)


2018.g. Alisa Lagzdiņa


2017.g. Kristīne Šneidere ( zinātniskais konsultants)


2017.g. Zane Ulmane ( zinātniskais konsultants)


Vadītie bakalaura darbi:


2018.g. Jūlija Zemļinska


2017.g. Andra Vanaga

Projekti

Aktuālie projekti:

2019-2020
Zinātniskais vadītājs. Rīgas Stradiņa universitātes grantu valsts pētījumu programmas turpinājums "Ilgtermiņa fiziskās aktivitātes ietekme uz kognitīvās disfunkcijas un depresijas radīto slogu senioriem". Ilgtermiņa aerobas fiziskās slodzes saistību ar novecošanās radītu kognitīvo procesu izmaiņām un depresijas simptomiem izpētīšana.


2017-2020
Nacionālais pārstāvis. NATO STO HFM pētniecības grupa (Research Task Group, RTG) HFM RTG-283 “Reducing Musculo-Skeletal Injuries”. Muskulo-skeletālā traumatisma izpēte militārpersonām.


2017-2020
HFM paneļa deleģētais mentors: NATO STO HFM pētniecības grupa pētniecības grupa HFM-RTG-277 „Leadership Tools for Suicide Prevention”. Līderu lomas stiprināšana pašnāvību novēršanas jomā NATO militārajās struktūrās.


2017-2020
Zinātniskais vadītājs. RSU, RTU un Aizsardzības ministrijas pētniecības projekts “Datorizētās indivīda personības novērtēšanas sistēmas izstrāde”. Datorizētas indivīda personības novērtēšanas sistēmas izveide, lai veiktu personības iezīmju un psihisko traucējumu simptomu izvērtēšanu augsta riska profesiju pārstāvjiem.


Pabeigtie projekti:

2019
Līgumpētījums ar Scanmed SIA. Medicīnas iekārtu ražotāju produkcijas piemērotības izvērtēšana Latvijas bruņoto spēku vajadzībām.

2019
Līgumpētījums ar Exonicus Inc. Anatomy Next. Traumu simulēšana virtuālajā realitātē (2. kārta). Atbilstīgi ATLS standartiem papildus piecus scenāriju izstrādāšana virtuālās realitātes simulatoriem militāro traumu medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām.

2018-2019
Līgumpētījums ar Exonicus Inc. Anatomy Next. Traumu simulēšana virtuālajā realitātē (1. kārta). Militāro traumu virtuālās realitātes simulatora izstrāde neatliekamās medicīniskās palīdzības apmācību vajadzībām.


2014-2018
VPP 2014-2017 programmas “BIOMEDICINE” projekta “Nozīmīgāko psihisko slimību un kognitīvās disfunkcijas radīto veselības problēmu izpēte un sloga samazināšana”. Psihisko slimību bloka līdzvadītājs un apakšprojektu zinātniskais vadītājs:

 • ENABLE-LV. Ilgtermiņa regulāras fiziskās aktivitātes ietekme uz kognitīvo funkcionēšanu senioriem. Pētījums realizēts sadarbībā ar Saseksas universitātes Psiholoģijas skolu un Latvijas Sporta veterānu-senioru savienību.
 • MethBrain. Smadzeņu bojājumu izpēte intravenozu narkotiku – metkatinona (efedrona) lietotājiem. Pētījums realizēts sadarbībā ar Tartu universitātes Neiroloģijas un Radioloģijas katedrām un Oksfordas universitātes FMRIB centru.
 • LKPT izstrāde. Latvijas klīniskais personības tests – oriģināls psihometrikas instruments, lai klīniski novērtētu personības traucējumus un to radītos funkcionēšanas ierobežojumus.

2017
Līgumpētījums: NBS kaujas formas tērpa ergonomisko parametru pilotnovērtējums.


2014-2015
Nacionālais pārstāvis. COST Action BM-101 ““European network for the study of dystonia syndromes”.


2003-2008
Pētnieks. RSU Zinātnes departaments. LZP granti Nr. 08.2203 un Nr. 04.1203 „ Parkinsonims efedrona lietotājiem”.

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2013 - pašlaik
Eiropas Neiroloģijas akadēmijas (agrāk- Eiropas Neirologu biedrību federācija) biedrs.


2003- pašlaik
Latvijas Neirologu biedrības biedrs.

2011-2016
Kustību traucējumu asociācijas (The Movement Disorder Society) biedrs.

Apbalvojumi un atzinības

2009.g. Latvijas Zinātņu akadēmijas nominācija Latvijas zinātnes sasniegumi 2008.gadā sadaļā Teorētiskā zinātne.


2008.g. LR Veselības ministra Atzinības raksts par zinātniskiem atklājumiem medicīnā un starptautiskas nozīmes publikāciju.


2008.g. RSU Gada doktorants.


2007.g. Labākā klīniskā gadījuma prezentācija Salzburg Weill Cornell Seminar.


1998.g. Studentu olimpiādes internajā medicīnā uzvarētājs.

Docētie studiju kursi

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana

Publikācijas

Raksti​​

Differences in long- and short-term memory performance and brain matter integrity in seniors with different physical activity experience / K.Sneidere, V.Arnis, J.Harlamova, K.Kupcs, Z.Ulmane, A.Vanaga, A.Stepens ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.2 (2019, May), p.158-163. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0025

Incremental role of pathological personality traits in the prediction of suicidal ideation in general and psychiatric inpatient sample / V.Perepjolkina, J.Ļubenko, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.356-363. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0055

Ulmane, Zane. Development of retrospective life-long physical activity questionnaire : first stage / Z.Ulmane, K.Šneidere, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2019.g. 24.-25.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2019. - 7.daļa : Psiholoģija, 153.-162.lpp. - DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol7.3701

A nationwide epidemiological study of myasthenia gravis in Latvia / I.Glazere, N.Kurjane, V.Kenina ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.25, No.3 (2018, March), p.519-526. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Cognitive reserve and cognitive performance in healthy Latvian seniors / K.Šneidere, J.Harlamova, A.Stepens ...[et al.] // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 261.-269.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Domu par pašnāvību saistība ar depresijas simptomu izteiktības pakāpi un personības iezīmēm senioriem : pilotpētījuma rezultāti = The relationship between suicide ideation, depressive symptoms and personality traits in elderly : pilot study results / J.Ļubenko, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, E.Rancāns, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2018.g. 25.-26.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2018. - 7.daļa : Psiholoģija, 129.-139.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Kopsavilkums angļu valodā.

Impact of different physical activities on executive functioning [Elektroniskais resurss] / K.Sneidere, J.Harlamova, V.Arnis, K.Kupcs, A.Stepens ...[et al.] // SHS Web of Conferences [Elektroniskais resurss] : Proceedings. - EDP Sciences, 2018. - Vol.40 (2018), article No.03003, [8 p.]. - 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.23-25, 2016). - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/0…

Criterion-based validity of the depression scale of Latvian clinical personality inventory / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2017.g. 26.-27.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2017. - 1.daļa, 603.-616.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between involvement in long-term regular physical activity and memory : preliminary results / K.Šneidere, J.Harlamova, V.Arnis, A.Stepens ...[et al.] // Baltic Journal of Sport and Health Sciences. - Vol.4 (2017), p.23-27.

The adaption and evaluation of a Latvian version of the National Institutes of Health Stroke Scale / [Elektroniskais resurss] / K.Jurjāns, E.Miglāne, A.Stepens, A.Millers ...[et al.] // Journal of International Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Vol.45, Issue 6 (2017, Dec.), p.1861-1869. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/03000605166646…

Grey matter abnormalities in methcathinone abusers with a Parkinsonian syndrome [Elektroniskais resurss] / J.Juurmaa, R.A.Menke, A.Stepens ...[et al.] // Brain and Behavior [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.11 (2016, Nov.), article No.e00539. - Resurss aprakstīts 2017.g. 12.apr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5102639/

Latvijas klīniskā personības testa otrās sākotnējo apgalvojumu kopas izstrāde : integratīvās pieejas pielietošana = Development of the second preliminary item pool of the Latvian clinical personality inventory : an integrative approach / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 469.-482.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Management of dystonia in Europe : a survey of the European network for the study of the dystonia syndromes / A.Valadas, M.F.Contarino, A.Stepens ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.23, No.4 (2016, Apr.), p.772-779. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The adaption and evaluation of a Latvian version of the National Institutes of Health Stroke Scale / [Elektroniskais resurss] / K.Jurjāns, E.Miglāne, A.Stepens, A.Millers ...[et al.] // Journal of International Medical Research [Elektroniskais resurss]. - Special Issue (2016, Nov.), p.1-9. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0300060516664636

The theoretical integrative model for the Latvian Clinical Personality Inventory / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 1.daļa, 388.-398.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The outcome of the movement disorder in methcathinone abusers : clinical, MRI and manganesemia changes, and neuropathology / A.Stepens, V.Groma, S.Skuja, A.Platkājis, P.Aldiņš, I.Ekšteina, I.Mārtiņsone ...[et al.] // European Journal of Neurology. - Vol.21, No.2 (2014, Febr.), p.199-205. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

Physical activity predicts brain integrity in frontal and temporal white matter in seniors, but not cognitive functioning / K.Šneidere, V.Arnis, J.Harlamova, K.Kupčs, Z.Ulmane, A.Stepens ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.288.

Theoretical justification of empirically derived dimensional model of personality pathology operationalised Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI) / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.287.

First stage of adaptation of Cognitive Reserve Index questionnaire / K.Sneidere, J.Harlamova, Z.Ulmane, A.Stepens // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.137.

Kumulatīvā aerobā slodze dzīves garumā : aptaujas izstrādes pirmais posms / Z.Ulmane, K.Šneidere, A.Bundzena-Ervika, A.Stepens // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 209.lpp.

Latvijas Klīniskā personības testa kriteriālā validitāte pacientiem ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, V.Sudraba, A.Stepens // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 287.lpp.

Pathological personality traits among patients with Alcohol Use Disorder : Assessment of comorbidity of personality pathology and alcohol dependence [Elektroniskais resurss] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, J.Lubenko, A.Stepens // Heroin Addiction and Related Clinical Problems [Elektroniskais resurss]. - Vol.20, No.s2 (2018, Oct.), abstract No.40, p.65. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.europad.org/wadd/MaterialePDF/HARCP-2018-V20-Ns…

Performance of patients with manganese-methcathinone encephalopathy in Link's Cube test [Elektroniskais resurss] / M.Ennok, J.Juurmaa, A.Stepens, P.Taba // Journal of International Neuropsychological Society [Elektroniskais resurss]. - Vol.24, Suppl.2 (2018, Dec.), [p.22]. - International Neuropsychological Society (INS) Mid-Year Congress (Prague, Czech Republic, July 18-20, 2018) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-the-inte…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between cognitive processes, physical activity and cognitive reserve in seniors / V.Perepjolkina, K.Sneidere, J.Harlamova, A.Stepens ...[u.c.] // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.35.

Relationship between personality traits and cognitive performance in healthy seniors / Z.Ulmane, K.Sneidere, J.Harlamova, V.Arnis, A.Stepens // 7th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives" (Rīga, Oct.10-12, 2018) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2018. - P.150.

The relationship between personality traits in seniors with different aerobic physical activity experience / Z.Ulmane, K.Šneidere, J.Harlamova, V.Arnis, A.Stepens // Daugavpils Universitātes 60. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of the 60th International Scientific Conference of Daugavpils University (Daugavpils, 2018.g. 26.-27.aprīlī) / Daugavpils Universitāte. - Daugavpils, 2018. - 142.-143.lpp.

Impact of regular aerobic activities on cognitive processes in seniors / K.Sneidere, J.Harlamova, V.Arnis, K.Kupcs, A.Stepens ...[et al.] // 31st Conference of the EHPS "Innovative ideas in health psychology" (Padova, Italy, Aug.29-Sept.2, 2017) : Conference Abstracts. - Padova, 2017. - P.524.

Šneidere, Kristīne. Impact of long-term regular aerobic physical activities on executive functions in seniors / K.Šneidere ; scientific research supervisors: J.Harlamova, V.Arnis, A.Stepens // Riga Stradiņš University International Student Conference "Health and Social Sciences" (Riga, Latvia, April 5, 2017) : Abstract Book "Health sciences" / Riga Stradiņš University. - Riga, 2017. - P.198.

The relationship between aerobic load and personality traits in seniors with different physical activity experience / J.Harlamova, V.Arnis, K.Sneidere, K.Kupcs, A.Stepens ...[et al.] // 31st Conference of the EHPS "Innovative ideas in health psychology" (Padova, Italy, Aug.29-Sept.2, 2017) : Conference Abstracts. - Padova, 2017. - P.215.

The relationship between personality traits and alcohol consumption in the general population of Latvia / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 31st Conference of the EHPS "Innovative ideas in health psychology" (Padova, Italy, Aug.29-Sept.2, 2017) : Conference Abstracts. - Padova, 2017. - P.187.

Development and item-level analysis of the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Development of the pathological personality trait scales for the Latvian Clinical Personality Inventory (LCPI v2.2) [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 10th International Test Commission (ITC) Conference "Improving policy and practice: opportunities and challenges in an international context" (Vancouver, Canada, July 1-4, 2016) [Elektroniskais resurss] : Presentations. - Vancouver, 2016. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2017.g. 31.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://itc2016.educ.ubc.ca/scientific-program/presentations/

Impact of different physical activities on executive functioning / K.Sneidere, J.Harlamova, V.Arnis, Z.Ulmane, A.Stepens, I.Mintale, K.Kupcs // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.110.

Impact of long-term aerobic physical activities on cognitive functioning : evaluation of the pilot study / K.Šneidere, J.Harlamova, V.Arnis, K.Kupčs, K.Mārtinsone, A.Stepens ...[et al.] // 28th Symposium of the International Council for Physical Activity and Fitness Research "Physical activity and fitness: challenges and new perspectives" (Kaunas, Lithuania, Aug.24-27, 2016) : Book of Abstracts. - Kaunas, 2016. - P.23.

Latvijas Klīniskā personības testa izstrāde : no idejas līdz tās realizācijai / V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, K.Mārtinsone, A.Stepens, E.Rancāns // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 26.lpp.

NIHSS-LV izstrāde un validācija / E.Miglane, A.Stepens, A.Millers ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 68.lpp.

Pathological personality traits in patients with schizophrenia spectrum disorders / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.82.

The development and evaluation of a Latvian version of NIHSS [Elektroniskais resurss] / K.Jurjans, E.Miglane, A.Stepens, A.Millers ...[et al.] // Cerebrovascular Diseases [Elektroniskais resurss]. - Vol.41, Suppl.1 (2016), p.98. - 25th European Stroke Conference (Venice, Italy, Apr.13-15, 2016) : Abstract E-book. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://misc.karger.com/products/CED_2016_041_S1/index.html. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The relation of personality, smoking, and physical activity in the general population / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Health Psychology Society & BPS Division of Health Psychology Annual Conference 2016 "Behaviour change: making an impact on health and health services" (Aberdeen, Scotland, Aug.23-27, 2016) : Conference Abstracts. - Aberdeen, 2016. - P.505. - Pieejams arī tiešsaistē: http://ehps2016.org/files/EHPS2016_Abstracts_Book_08082016…

Development and validation of the Latvian clinical personality test / V.Perepjolkina, J.Kolesnikova, K.Martinsone, A.Stepens // 14th European Congress of Psychology "Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life" (Milan, Italy, July 7-10, 2015) : Abstract Book. - Milan, 2015. - P.2184.

Latvian Clinical Personality Test : development and validation of the preliminary version psychometric properties of the Latvian Clinical Personality Test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens, E.Rancans // European Psychiatry. - Vol.30, Suppl.1 (2015, March), Poster No.1000. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Latvijas Klīniskā personības testa apgalvojumu formulēšana : procedūra un rezultāti / V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, J.Koļesņikova, A.Stepens, E.Rancāns // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 353.lpp.

Psychometric properties of the functioning scales for the Latvian clinical personality test (LCPT) / J.Koļesņikova, V.Perepjolkina, K.Mārtinsone, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.775-776. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between anxiety and some aspects of functioning in a Latvian community sample / Z.Ozoliņa, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798-799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between depressive symptoms and functioning in a Latvian community sample / A.Ošleja, A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between functioning and mental disorders in a sample of rehabilitation patients / K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, A.Stepens ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between psychotic symptoms and some aspects of functioning / A.Hofmane, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, J.Ļevina, J.Gómez-Benito, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.798. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between the substance use related disorders scale and aspects of functioning / K.Pēča, K.Mārtinsone, V.Perepjolkina, J.Koļesņikova, A.Stepens // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.799. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Integrative approach used for the development of the theoretical concept of the new clinical multidimensional personality test / J.Kolesnikova, V.Perepjolkina, K.Martinsone, A.Stepens // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.33.

Grāmatas un brošūras​​

Stepens, Ainārs. The neuropathology of movement disorders in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) and methcathinone (ephedrone) addictions / A.Stepens, P.Taba // Neuropathology of drug addictions and substance missue / edited by V.R.Preedy. - Elsevier : Academic Press, 2016. - Vol.3: General processes and mechanisms, prescription medications, caffeine and areca, polydrug misuse, emerging addictions and non-drug addictions, p.924-934.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Kristīne Šneidere
Docētāja, Pētniece, Doktorante
Kārlis Rācenis
Docētājs, Pētnieks, Doktorants
Evita Ozoliņa
Biroja administratore
Darja Ņesteroviča
Pētniece, Doktorante
Zane Ulmane
Vecākā laborante, Doktorante
Gatis Upesleja
Vecākais laborants