Skip to main content

Kontakti

Kolēģi

Rektors, Docētājs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Docētāja, Direktora p.i.
Katedras vadītāja, Docētāja, Senāta priekšsēdētāja vietniece
Dekāne, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītāja, Docētāja
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Docētājs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs