Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2014 - pašlaik

Asistents

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - pašlaik

Vadošais pētnieks

Transplantoloģijas laboratorija, Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - pašlaik

Ārštata eksperts

Valsts zāļu aģentūra

2005 - pašlaik

Ārste - nefroloģe

Poliklīnika, VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

2005 - pašlaik

Ārste - nefroloģe

Latvijas Transplantācijas centrs, VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

2013 - 2016

Stundu pasniedzēja

Bioloģijas un Mikrobioloģijas katedra, Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2012

Stundu pasniedzēja

Medicīnas fakultāte, Iekšķīgo slimību katedra, Latvijas Universitāte

1999 - 2005

Ārste - rezidente

VSIA Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

1994 - 1996

Māsu palīgs

Rīgas 1. pilsētas slimnīca

Izglītība

2011

Medicīnas zinātņu doktora grāds (Dr. med.). Diploma Nr.0109

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba nosaukums "Poliomas BK vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu"; promocijas darba vadītāji: Rafails Rozentāls, Svetlana Čapenko

2006 - 2009

Doktora studijas. Apliecinājuma Nr. 00036

Rīgas Stradiņa universitāte

2002 - 2005

Rezidentūra nefroloģijā. Diploma Nr. 3596

Latvijas Universitāte

1999 - 2002

Rezidentūra iekšķīgo slimību ārsta specialitātē. Diploma Nr. 000638

Rīgas Stradiņa universitāte

1993 - 1999

Ārsta grāds. Diploma Nr. 001543

Latvijas Medicīnas akadēmija

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

Congress of the European Society of Organ Transplantation, Prague, Czech Republic 2007; Paris, France 2009, Glasgow, UK 2011, Vienna, Austria 2013, Brussels, Belgium 2015

International Transplant Infectious Disease Conference, Glasgow UK, 2011; Vienna, Austria 2013; Hong Kong 2016

American Society of Nephrology, Kidney Week, San Diego 2006, Philadelphia 2011, San Diego 2012, Atlanta 2013, Philadelphia 2014, Chicago 2016

American Transplant Congress, Boston, 2012, Boston 2016, Chicago 2017

Astellas Development Programme in Transplantation 2012, Amsterdam, The Netherlands

The Hesperis Course. Advanced Training in Organ Transplantation, Austria, 2005, and Italy, 2006.

5th Postgraduate Training Course in Nephrology, Czech Republic, 2005.

Salzburg international medical seminars in internal medicine, Austria, 2004.

European School of Internal Medicine course „An Update on the therapeutics of...", Spain, 2001.

Pētniecības darbības virzieni


  • Nieru transplantācija no dzīviem donoriem
  • Antivielu vadītas atgrūšanas reakcijas pēc orgānu transplantācijas
  • Vīrusu nozīme un ietekme nefroloģijā
  • Anēmija pie hroniskas nieru slimības

Docētie studiju kursi

Gastroenteroloģijas, nefroloģijas aktuālie jautājumi

Iekšķīgās slimības I (gastroenteroloģija, nefroloģija, endokrinoloģija)

Iekšķīgo slimību diferenciāldiagnostika un ārstēšanas novitātes

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


vadītie:

studentu pētnieciskie darbi: 3


recenzētie:

studentu pētnieciskie darbi: 4

Projekti

Projekta vadītājs; projekts " Cilvēka papillomas vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu" (Nr.RSU ZP 12/2013. - 2016.)

Pētnieks; projekts " III fāzes, randomizēts, atklāts, kontrolēts pētījums, lai izvērtētu anēmijas terapijas ar roxadustatu efektivitāti un drošību pacientiem ar hronisku nieru slimību, kam vēl nav uzsākta dialīze" (1517-CL-0610 Dolomites; 2014.- pašlaik)

Pētnieks; projekts " 24 mēnešu daudzcentru, atklāts, nejaušināts, kontrolēts​pētījums, lai noskaidrotu efektivitāti, drošību un kardiovaskulāro rādītāju attīstību de novo nieres transplantāta recipientiem pēc agrīnas kalcineirīna inhibītora aizstāšanas ar everolimus" (Nr. CRAD001A2429; 2011.-2014.).

Pētnieks; projekts "Dubultakls, randomizēts, stratificēts, daudzcentru pētījums, lai izvērtētu oseltamivīra parastās devas un divkāršās devas efektivitāti, ārstējot pazeminātas imunitātes pacientus ar gripu" (Nr. NV20234; 2009.-2017.)

Pētnieks; projekts " Īstermiņa, 12 nedēļu, daudzcentru, randomizēts, paralēlu grupu, dubultakls, placebo kontrolēts pētījums, lai izvērtētu terapijas efektivitāti ar saksagliptīnu salīdzinot ar placebo pieaugušiem pacientiem ar otrā tipa cukura diabētu un nieru bojājumu" (D1680C00007; 2008.-2009.)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2002. - pašlaik

Latvijas Nefrologu asociācija, Valdes locekle kopš 2014. gada

2006. - pašlaik

American Society of Nephrology

2008. - pašlaik

European Renal Association - European Dialysis Transplantation Association (ERA-EDTA)

Apbalvojumi un atzinības


2017. gads: Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS "Latvijas Gāze" balva par nieru transplantācijas attīstību no dzīviem donoriem Latvijā


Publikācijas

Raksti

Human papillomavirus type 18 infection in a female renal allograft recipient : a case report [Elektroniskais resurss] / M.Cistjakovs, A.Sultanova, S.Chapenko, R.Rozental, D.Rezeberga, M.Murovska, I.Ziedina ...[et al.] // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.10, No.1 (2016, Nov.), article No.318, p.[1-5]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 25.janv. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://jmedicalcasereports.biomedcentral.com/

Frequency and activity phase of HHV-6 and HHV-7 persistent infection in renal transplant recipients and patients with gastrointestinal cancer / A.Sultanova, M.Cistjakovs, S.Capenko, S.Donina, I.Ziedina, M.Murovska // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2014. - P.54-50.

Long-term outcomes of kidney transplantation from elderly donors / J.Jushinskis, A.Malcevs, V.Suhorukovs, I.Ziedina, V.Shevelev // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.8-11.

Akūtas atgrūšanas reakcijas pēc nieres transplantācijas / S.Svikle, A.Pūce, I.Ziediņa // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 43.-51.lpp.

Antibody-mediated rejection in kidney transplant recipients / R.Rozentāls, I.Ziediņa // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.67, Nr.1 (2013), 2.-8.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Long-term outcome of screening for polyoma BK virus infection in kidney transplant recipients / I.Ziediņa, S.Čapenko, M.Murovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.67, Nr.1 (2013), 47.-51.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The impact of beta-herpesviruses infection activation on early complications development following renal transplantation / S.Chapenko, I.Ziedina, I.Folkmane, A.Sultanova, R.Rozental, M.Murovska // Современные проблемы инфекционной патологии человека : сборник научных трудов = Contemporary problems of human infection pathology : the collection of scientific articles. - Минск, 2011. - Вып.4, c.330-336. - Резюме на русском языке.

Herpesvīrusu, parvovīrusa B19 un poliomas BK vīrusa infekcija nieres transplantātu donoriem / I.Ziediņa, S.Čapenko, I.Folkmane, M.Murovska, M.Čistjakovs, J.Jušinskis, R.Rozentāls // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 22.-27.lpp.

Reactivation of BK Virus in the Early Period After Kidney Transplantation / I.Ziedina, I.Folkmane, S.Chapenko, M.Murovska, A.Sultanova, J.Jushinskis, R.Rozental // Transplantation Proceedings - 41; (2009), p.766-768. - Starptautiski citējamā izdevumā.


Risk faktors for Development of Delayed Graft Function in Deceased Donor Renal Transplant / J.Jushinskis, S.Trushkovs, J.Bicans, V.Suhorukovs, V.Shevelovs, I.Ziedina, R.Rozental // Transplantation Proceedings - 41; (2009), p.746-748. - Starptautiski citējamā izdevumā.​


Association of HHV-6 and HHV-7 reactivation with the development of chronic allograft nephropathy / S.Chapenko, I.Folkmane, I.Ziedina, M.Cistjakovs, R.Rozentals, A.Krumina, M.Murovska // Journal of Clinical Virology 2009; 46 (1): 29-32

Tēzes

High risk human papillomavirus infection in female kidney transplant recipients. I.Ziedina, B.Lesina-Korne, M.Cistjakovs, A.Sultanova, S.Chapenko, V. Suhorukovs, J. Jushinskis, M. Murovska. Nephrol Dial Transplant (2017) 32 (suppl_3):iii415, 54th ERA-EDTA Congress Abstracts


Femoral arteriovenous prosthetic graft for vascular access in difficult cases. V.Suhorukovs, J.Jushinskis., I.Ziedina, A.Malcevs. J Vasc Access 2017 (Suppl 2): ID 7, S34. Abstracts from the 10th Congress of the Vascular Access Society

Are we shooting the messenger or fighting the evil: prevalence and significance of hyperuricēmija in kidney transplant recipients [abstract]/ L.Kucane, I.Ziedina, D.Amerika, A.Malcevs, V.Suhorukovs, J.Jushinskis, R.Rozentals. // XIII Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.13-15, 2016) : Final Programme. - Jurmala, 2016. - P.13.


​Estimates and predicting factors of kidney function one year after nephrectomy in living kidney donors - Latvian Transplantation center experience : [abstract] / I.Ādamsone, I.Ziediņa, J.Jušinskis, R.Rozentāls // XIII Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.13-15, 2016) : Final Programme. - Jurmala, 2016. - P.18.


HLA-A, HLA-B and HLA-DR phenotype frequences among renal transplant donors and recipients in Latvia [abstract]/G.Moisejevs, E.Sebeko, V.Grinova, J.Jušinskis, D.Amerika, A.Malcevs, V.Suhorukovs, R.Rozentals, I.Ziedina // XIII Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.13-15, 2016) : Final Programme. - Jurmala, 2016. - P.16.


Predictors of treatment success in antibody-mediated rejection after kidney transplantation [abstract] / M.Motivane, L.Kucane, A.Laurinavicus, J.Jushinskis, ​D.Amerika, A.Malcevs, V.Suhorukovs, R.Rozentals​​, I.Ziedina // XIII Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.13-15, 2016) : Final Programme. - Jurmala, 2016. - P.27.


Management of urinary tract infection in kidney transplant recipients with polycystic kidney disease [abstract] / L.Stabina, D.Amerika, A.Malcevs, V.Suhorukovs, J.Jushinskis, R.Rozentals​, I.Ziedina​ // XIII Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.13-15, 2016) : Final Programme. - Jurmala, 2016. - P.7.​​

Delayed graft function in kidney transplantation - comparison of different definitions and 5-year posttransplant outcomes [Elektroniskais resurss] / J.Jusinskis, A.Trofimovicha, I.Ziedina, R.Rozental, V.Suhorukov, A.Malcevs // 17th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) (Brussels, Belgium, Sept.13-16, 2015) : Abstract Program [Elektroniskais resurss]. - Brussels, 2015. - Poster No.BO310. - Resurss aprakstīts 2016.g. 18.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://esot2015.esot.org/abstracts

Efficacy of rituximab in treatment of transplant glomerulopathy [Elektroniskais resurss] / I.Ziedina, A.Laurinavicius, J.Jushinskis, V.Suhorukov, A.Malcevs, R.Rozentals // 17th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) (Brussels, Belgium, Sept.13-16, 2015) : Abstract Program [Elektroniskais resurss]. - Brussels, 2015. - Poster No.P335. - Resurss aprakstīts 2016.g. 18.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://esot2015.esot.org/abstracts

Kidney exchange program between Latvia and Estonia - 5 year outcomes [Elektroniskais resurss] / J.Jusinskis, A.Lohmus, V.Suhorukov, A.Malcevs, I.Ziedina, R.Rozental // 17th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) (Brussels, Belgium, Sept.13-16, 2015) : Abstract Program [Elektroniskais resurss]. - Brussels, 2015. - Poster No.P139. - Resurss aprakstīts 2016.g. 18.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://esot2015.esot.org/abstracts

The influence of donor factors to kidney graft survival [Elektroniskais resurss] / I.Ziedina, S.Svikle, J.Jushinskis, V.Suhorukov, A.Malcevs, R.Rozentals // 17th Congress of the European Society for Organ Transplantation (ESOT) (Brussels, Belgium, Sept.13-16, 2015) : Abstract Program [Elektroniskais resurss]. - Brussels, 2015. - Poster No.P147. - Resurss aprakstīts 2016.g. 18.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://esot2015.esot.org/abstracts

Frequency of high-risk human papillomavirus in Latvian renal transplant recipients [Elektroniskais resurss] / M.Cistjakovs, A.Sultanova, S.Chapenko, R.Rozental, M.Murovska, I.Ziedina ...[et al.] // 30th International Papillomavirus Conference & Clinical and Public Health Workshops (HPV 2015) (Lisbon, Portugal, Sept.17-21, 2015) : Abstracts. [Elektroniskais resurss]. - Lisbon, 2015. - Abstr. No.0600. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.hpv2015.org/Documents/HPV15%20Abstracts%20for%20…

Results of deceased donor kidney transplantation in young recipients after age-matched and mismatched (old-to-young) transplantation / J.Jushinskis, V.Suhorukov, I.Ziedina, A.Malcevs, R.Rozentals // Transplantation. - Vol.99, Suppl.10S-2 (2015, Oct.), p.S64. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tendences nieru aizstājterapijā ar 10 gadu intervālu / I.Ziediņa, H.Čerņevskis, I.Ādamsone, V.Kuzema, A.Pētersons // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

Presence of high-risk human papillomavirus in Latvian renal transplant recipients / M.Cistjakovs, A.Sultanova, I.Ziedina, S.Chapenko, B.Lesina-Korne, R.Rosental, M.Murovska // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.81.

Tepo, Tatjana. Nutritional status assessment of hemodialysis patients / T.Tepo, I.Ziedina // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 93.lpp.

High prevalence of multiresistant gram negative bacteria in renal transplant patients / I.Ziedina. E.Dimdina, D.Vensava-Kaknena, A.Balode, J.Jushinskis, R.Rozental, U.Dumpis // Abstracts for 15th Congress of the European Society for Organ Transplantation; Transplant International. - Vol.24, Suppl.2 (2011, Sept.), p.335. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Polyoma BK virus in kidney transplant recipients : [abstract] / I.Ziedina, I.Folkmane, S.Chapenko, M.Murovska, A.Sultanova, J.Jushinskis, R.Rozental // 10th Baltic Nephrology Conference (Jurmala, Latvia, Oct.14-16, 2010) : Final Programme. - Jurmala, 2010. - P.2


Co-infection of Polioma BK virus and Beta -herpesvirus in Kidney transplant recipients: [abstract]/ I.Ziedina, S.Chapenko, I.Folkmane, J.Jushinskis, M.Murovska, R.Rozental // Scandinavian Transplantation Society XXV congress, 2010, O-30, Abstract book: 54.


Association of induction immunosuppression with viral infections and kidney graft function: [abstract]/ I.Ziedina, S.Chapenko, I.Folkmane, J.Jushinskis, V.Suhorukovs, M.Murovska, R.Rozental // Abstracts of 9th International Conference on New Trends in Immunosuppression & Immunotherapy 2010, P-86, Abstract book: 47.

Grāmatas un brošūras​​

Rekomendācijas nieru transplantācijā / Latvijas Transplantologu asociācija, Latvijas Transplantācijas centrs ; autoru kolektīva vad.: R.Rozentāls ; autoru kolektīvs: I.Ādamsone, J.Bicāns, J.Jušinskis, V.Suhorukovs, I.Ziediņa. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 160 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Vadošā pētniece
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja