Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

1.Augsti kvalificētu lekciju lasīšana

2.Studiju nodarbību vadīšana visos līmeņos

3.Pārbaudījumu un eksāmenu organizēšana savā studiju kursā, saskaņā ar studiju programmu

4.Piedalīties studiju programmu, studiju priekšmetu programmu izstrādē

5.Piedalīties studiju programmu, studiju priekšmetu programmu aktualizēšanā

6.Piedalīties projektu izstrādē un vērtēšanā

7.Veikt eksperta funkcijas

8.Vadīt un koordinēt pētniecības darbu no bakalaura līdz doktora studiju līmenim attiecīgajā zinātnes apakšnozarē

9.Piedalīties fundamentālo, lietišķo u.c. pētījumu projektu realizēšanā

10.Publicēt zinātniskos rakstus

11.Piedalīties jauno zinātnieku un docētāju attīstības veicināšanā

12.Sagatavot, noformēt, drukāt un pavairot nepieciešamos dokumentus, mācību materiālus

13.Sekot elektronisko dokumentu plūsmai, jaunākajai informācijai RSU e-vidē

14.Piedalīties pētījumu datu apstrādē

15.Publikāciju sagatavošana

16.Ievākt un apkopot informāciju par petījumiem attiecīgajā nozarē

2005 - 2012

Lektors

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte, Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedra

1. Veikt mācību metodisko darbu;

2. Piedalīties studiju programmu sagatavošanā;

3. Piedalīties pētniecības darbā sabiedrības veselībā.

4. Publicēt zinātniskos rakstus​

2007 - 2008

Sabiedrības veselības analīzes nodaļas sabiedrības veselības vecākais speciālists

V/a Sabiedrības veselības aģentūra

1. Nodrošināt pētījumu organizēšanu, veikšanu un iegūto datu analīzi;

2. Piedalīties ar veselības veicināšanu saistīto koncepciju un rīcības plānu veidošanā, atbilstoši PVO stratēģijai;

3. Piedalīties sabiedrības veselības politikas veidošanā.​

2005 - 2007

Speciālists zinātniskajā darbā

Veselības veicināšanas valsts aģentūra

1. Piedalīties pētījumu veikšanā un iegūto datu izvērtēšanā un analīzē.

2. Piedalīties veikto pētījumu rezultātu apkopojumu sagatavošanā.

3. Piedalīties ikgadējās veselības veicināšanas konferences veidošanā.​

2004 - 2005

Pētījumu nodaļas vadītāja

Veselības veicināšanas valsts aģentūra

1.Organizēt, īstenot un analizēt pētījumus veselības veicināšanas jomā.

2. Sagatavot pētījumu rezultātu apkopojumus.

3. Izstrādāt veselības veicināšanas programmu un projektu izvērtēšanas indikatorus.

4. Organizēt ikgadējo veselības veicināšanas konferenci.​

2003 - 2004

Veselības riska faktoru un analīzes nodaļas galvenā speciāliste

Veselības veicināšanas centrs

1. Organizēt un koordinēt Latvijas iedzīvotāju veselības faktoru izpēti.

2. Izstrādāt informatīvos materiālus par veselības riska faktoru profilaksi.

3. Organizēt seminārus un konferences par veselību ietekmējošiem faktoriem.​

2002 - 2004

Vienaudžu izglītības projekta koordinatore

s/o "Jaunatne pret AIDS"

1. Koordinēt un nodrošināt visas paredzētās aktivitātes vienaudžu izglītībā UNDP projekta „Koordinēts atbalsts vienaudžu veselībai un attīstībai Latvijā" ietvaros.

2. Vienaudžu izglītības materiālu, apmācības programmu izstrāde.

3. Reģionālo NVO vienaudžu izglītības projektu koordinēšana.​

Izglītība

2005 - 2011

Dr. med./ Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Rīgas Stradiņa universitāte

*(aizpildīt pēc izvēles - promocijas darba nosaukums "Nosaukums"; promocijas darba vadītājs: vārds uzvārds)

2002 - 2004

Veselības zinātņu maģistrs

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības fakultāte

1997 - 2002

Bakalaura grāds veselības aprūpē; Sabiedrības veselības speciālista grāds

Latvijas Medicīnas akadēmija, Sabiedrības veselības fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2017.g. nov. - dec. Lekciju kurss " Ceļvedis pārliecināšanas stratēģijās" (doc. Artis Svece). LU Open Minded

2017.g. oktobris. Lekciju kurss "Kritiskā domāšana un informācijas analīze" (doc. Artis Svece). LU Open Minded

2017.g. 2.okt. Vieslekcija par klīniskajiem pētījumiem (prof. Ziads Taibs). Profesionālās izaugsmes centrs un RSU Statistikas laboratorija, Rīgas Stradiņa universitāte

2017.g. marts. Semināru cikls "Mūsdienīga lietišķā angļu valoda: praktiski padomi" - Marks Geibers, LU Open Minded

2017.g. 10.marts. Profesionālās pilnveidas programma "Sāpes bērniem". Tālākizglītības fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte.

2016.g. dec. - 2017.g. janv. Tematiskais cikls "Pareizs un atbilstošs mūsdienu latviešu valodas lietojums profesionālajā darbībā." Profesionālās izaugsmes centrs, Rīgas Stradiņa universitāte.

2016. g. 1.-2.jūn. Seminārs par datu apstrādes metodēm medicīnas statistikā: meta analīze un daudzlīmeņu modelēšana (prof. Max Petzold). Statistikas laboratorija, Rīgas Stradiņa universitāte

2016.g. 3.-17.maijs. Tematiskais cikls " Pētniecības darbu efektīva vadīšana". Profesionālās izaugsmes centrs, Rīgas Stradiņa universitāte.

2016.g.30.marts–27.apr.Tematiskais cikls "Docēšana starpkultūru vidē". Profesionālās izaugsmes centrs, Rīgas Stradiņa universitāte.

2016.g. 23.marts – Valdis Zatlers. Interaktīva lekcija – diskusija "Medicīna = sociāla zinātne?". Profesionālās izaugsmes centrs, Rīgas Stradiņa universitāte.

2016.g. 6.marts – TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana. Profesionālās izaugsmes centrs, Rīgas Stradiņa universitāte.

2016.g. 4.marts – Apmācības seminārs veselības aprūpes profesionāļiem "Veselības komunikācija kā atbalsts informēta lēmuma pieņemšanā". Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecība Latvijā un Latvijas Sabiedrības veselības asociācija.

2015.g.11.nov. – EBSCO datubāzu resursi un programmatūras. Kultūras informācijas sistēmu centrs, Rīgas Stradiņa universitāte.

2015.g. 5.okt. Angļu valodas zināšanu pārbaudes tests (B2.2. līmenis). Alius Lingua un Rīgas Stradiņa universitāte.

2015.g. 20. – 22.maijs – Research Methodology training session on multilevel modellings, trend analuysis and differential item functioning. International Coordinating Center of Health Behaviour among School-aged Children Study.

2014.g.22.maijs – Profesionālās pilnveides programma „MS Excel makrokomandu un SPSS sintakšu izmantošana datu analīzē". Tālākizglītības fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte.

2011. g. 13. maijs – RSU starpdisciplinārā profesionālās pilnveides konference „Hronisku sāpju aktualitātes". Tālākizglītības fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte.

2010.g. 13. – 14. apr. – Lekciju cikls „Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana". Rīgas Stradiņa universitāte.

2010.g. 26. – 27. marts – Mācību kurss „Psihosociālie sāpju aspekti, muguras un disfunkcionālās sāpes". Tālākizglītības fakultāte, Rīgas Stradiņa universitāte.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

Veselību ietekmējošās uzvedības
Pusaudžu veselības iznākumi
Hroniskas sāpes un medikamentu lietošana populācijā

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Sabiedrības veselība. Medicīnas fakultāte

 

Vadītie studiju kursi

 

Pētniecības metodoloģijas pamati

 

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselības pamati

Docētie studiju kursi

Epidemioloģija

 

Sabiedrības veselības pamati

 

Pētniecības metodoloģija

Profilakse, veselības veicināšana un izglītība

Sabiedrības veselība

Sabiedrības veselība un epidemioloģija

Sabiedrības veselības teorija

Veselības veicināšanas politika un prakse

Zinātniskās darbības metodoloģija

Projekti

 

2017.g.nov. - pašlaik. Projekta zinātniskais vadītājs/vadošais pētnieks InterReg Baltic Sea Region & ERDF. Baltic Cities tackle lifestyle related diseases - Development of an innovative model for prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea Region (BaltCityPrevention), Nr. #R045.

2005.g. - pašlaik. PVO atbalstīts Starptautiskais skolēnu veselības paradumu pētījuma (angl.val. – Health Behaviour among School-aged Children Study) ​galvenā koordinatora (Iveta Pudule, Slimību profilakses un kontroles centrs) vietniece Latvijā; kopš 2017.g.nov. - Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma veselības fokusa grupas vadītāja.

2015.g. - 2017.g. Vadošais pētnieks. Valsts pētījumu programmas "Biomedicīna sabiedrības veselībai". Akūtu un hronisku slimību kompleksa izpēte bērniem diagnostikas un ārstēšanas algoritmu izstrādei slimnieku mirstības samazināšanai, dzīvildzes pagarināšanai, dzīves kvalitātes un sabiedrības veselības ​uzlabošanai" apakšprojektā Nr. 5.6.2.​

2015.g. Vadošais pētnieks. Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskās kapacitātes attīstība un veicināšana kopējā Eiropas pētniecības telpā: 2015/0007/2DP/2.1.1.2.0/14/APIA/VIAA/013

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 

Latvijas Sabiedrības veselības asociācija

Latvijas Sāpju izpētes biedrība​

 

Publikācijas

 

Raksti

 

Whitehead R, Berg C, Cosma A, Gobina I, Keane E, Neville F, Ojala K, Kelly C. Trends in Adolescent Overweight Perception and Its Association With Psychosomatic Health 2002-2014: Evidence From 33 Countries. J Adolesc Health. 2016 Nov 29. pii: S1054-139X(16)30378-0. doi: 10.1016/j.jadohealth.2016.09.029. [Epub ahead of print]​

 

 

Schnohr CW, Gobina I, Santos T, Mazur J, Alikasifuglu M, Välimaa R, Corell M, Hagquist C, Dalmasso P, Movseysan Y, Cavallo F, van Dorsselaer S, Torsheim T. Semantics bias in cross-national comparative analyses: is it good or bad to have "fair" health? Health and Quality of Life Outcomes,2016 May 4;14(1):70. doi: 10.1186/s12955-016-0469-8.

 

 

Swain MS, Henschke N, Kamper SJ, Gobina I, Ottová-Jordan V, Maher CG. Pain and Moderate to Vigorous Physical Activity in Adolescence: An International Population-Based Survey. Pain Med. 2015 Sep 9. doi: 10.1111/pme.12923.​

 

 

Ottová-Jordan V, Smith OR, Gobina I, Mazur J, Augustine L, Cavallo F, Välimaa R, Moor I, Torsheim T, Katreniakova Z, Vollebergh W, Ravens-Sieberer U; Positive Health Focus Group. Trends in multiple recurrent health complaints in 15-year olds in 35 countries in Europe, North America and Israel from 1994 to 2010. Eur J Public Health, 2015; 25 Suppl 2:24-27.

 

 

Ottová-Jordan V, Smith OR, Augustine L, Gobina I, Rathmann K, Torsheim T, Mazur J, Välimaa R, Cavallo F, Jericek Klanscek H, Vollebergh W, Meilstrup C, Richter M, Moor I, Ravens-Sieberer U; Positive Health Focus Group. Trends in health complaints from 2002 to 2010 in 34 countries and their association with health behaviours and social context factors at individual and macro-level. Eur J Public Health, 2015; 25 Suppl 2:83-89.

 

 

Cavallo F, Dalmasso P, Ottová-Jordan V, Brooks F, Mazur J, Välimaa R, Gobina I, Gaspar de Matos M, Raven-Sieberer U; Positive Health Focus Group. Trends in self-rated health in European and North-American adolescents from 2002 to 2010 in 32 countries. Eur J Public Health, 2015; 25 Suppl 2:13-15.

 

 

Cavallo F, Dalmasso P, Ottová-Jordan V, Brooks F, Mazur J, Välimaa R, Gobina I, Gaspar de Matos M, Raven-Sieberer U; Positive Health Focus Group. Trends in life satisfaction in European and North-American adolescents from 2002 to 2010 in over 30 countries. Eur J Public Health, 2015; 25 Suppl 2:13-15.

 

 

Holstein BE, Andersen A, Fotiou A, Gobina I, Godeau E, Hansen EH, Iannotti R, Levin K, Nic Gabhainn S, Ravens-Sieberer U, Välimaa R, Medicine Use Writing Group. Adolescents' medicine use for headache: secular trends in 20 countries from 1986 to 2010. Eur J Public Health, 2015; 25 Suppl 2:76-79.

 

 

GobinaI, VillbergJ, Villerusaa, VälimaaR, TynjäläJ, Ottova-JordanV et al. Self-reported recurrent pain and medicine use behaviours among 15-year olds: results from the international study. European Journal of Pain, 2015; 19: 77-84.

 

 

Levin KA, Whitehead R, Andersen A, Levin D, Gobina I, Holstein B. Changes in the association between health complaint frequency and medicine use among adolescents in Scotland between 1998 and 2010. Journal of Psychosomatic Research, 2015; 78: 371 – 376.

 

 

Swain MS, Henschke N, Kamper SJ, Gobina I, Ottová-Jordan V & Maher CG. An international survey of pain in adolescents. BMC Public Health, 2014;14:447

 

 

Muižniece V., Gobiņa I., Velika B., Pudule I., Grīnberga D. Medikamentu lietošanas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem laikposmā no 1998. – 2008. gadam. Rīgas Stradiņa universitāte. Zinātniskie raksti 2012. 2012. gada medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas. 2013; 1. Sējums; 129.–136. lpp.

 

 

Sentenac M, Gavin A, Nic Gabhainn S, Molcho M, Due P, Ravens-Sieberer U, Matos MG, Malkowska-Szkutnik A, Gobina I, Vollebergh W, Arnaud C, Godeau E. Peer victimization and subjective health among students reporting disability or chronic illness in 11 Western countries. European Journal of Public Health, 2013 Jun; 23(3):421-426.

 

 

Sumskas L, Zaborskis A, Aasvee K, Gobina I, Pudule I. Health-behaviour inequalities among Russian and ethnic majority school-aged children in the Baltic countries. Scandinavian Journal of Public Health, 2012; 40: 553-562.

 

 

Lenzi M, Vieno A, De Vogli R, Santinello M, Ottova V, Baška T, Griebler R, Gobina I, de Matos MG. Perceived teacher unfairness and headache in adolescence: a cross-national comparison. International Journal of Public Health, 2013; 58: 227-235.

 

 

Ottova V., Erhart M., Vollebergh W., Kokonyei G., Morgan A., Gobina I., Jericek H., Cavallo F., Valimaa R., Gaspar de Matos M., Ravens-Sieberer U.The Role of Individual and Macro-level Social Determinants on Young Adolescents' Psychosomatic Complaints. Journal of Early Adolescence, 2012; 32: 126-158.

 

 

Gobina I., VälimaaR., TynjäläJ., VillbergJ., VillerusaA., IannottiR.J., Godeau E. et al. The Medicine use and corresponding subjective health complaints among adolescents, a cross-national survey. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 2011 Apr; 20(4):424-331.

 

 

Gobiņa I., Pudule I., Villeruša A. Medikamentu lietošana un sūdzības par galvassāpēm un vēdera sāpēm pusaudžiem Latvijā // Zinātniskie raksti 2009. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. – 295.– 303.lpp.

 

 

Holstein BE, Currie C, Boyce W, Damsgaard MT, Gobina I, Kökönyei G, Hetland J et al. Socio-economic inequality in multpile health complaints among adolescents: international comparative study in 37 countries. International Journal of Public Health, 2009; 54: S1 – S11.

 

 

Gobiņa I, Villeruša A, Pudule I, Kalniņa I. Skolēnu veselības paradumu pētījums Latvijā 1990. – 2005. Akadēmiskā Dzīve, 2009; 46: 42. – 50.

 

 

Gobina I, Pudule I, Villerusa A. Smoking Prevalence and Trends Among 15 Year Old Adolescents in Latvia form 1991 to 2006. Collection of Scientific Papers. Research articles in medicine & pharmacy 2008, Riga Stradins University, Riga, 2009: 57-62.

 

 

Gobina I, Villerusa A, Pudule I, Barengo NC. Subjective Health Complaints among Adolescents in Latvia during 1994 – 2006. Collection of Scientific Papers. Research articles in medicine & pharmacy 2007, Riga Stradins University, Riga, 2008: 84-89.

 

 

Gobina I, Zaborskis A, Pudule I, Kalnins I, Villerusa A. Bullying and subjective health among adolescents at schools in Latvia and Lithuania. International Journal of Public Health, 2008; 53: 272 – 276.

 

 

Villeruša A., Gobiņa I. Latvijas jauniešu veselība demogrāfiskās situācijas kontekstā// Pusaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Stratēģiskās analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, 4(15). Rīga, 2007, 179. – 196.lpp.

 

 

Gobiņa I., Villeruša A., Pudule I. Ņirgāšanās un skolēnu veselība Latvijā. Zinātniskie raksti 2006. Rīgas Stradiņa universitāte, 2007., 171. – 176.lpp.

 

 

Tēzes​​

 

Gobina I., VillbergJ., Tynjälä J., Välimaa R., WhiteheadR.D., Villerusa A. Prevalence of multiple recurrent pain amond adolescents: evidence from 42 countries. Abstract nr. 153, 10th Congress of the European Pain Federation., 2017, 6th – 9th September

 

 

Lakiša S., Gobiņa I., Vanadziņš I. Darba nespējas struktūras izmaiņas laika periodā no 2006. gada līdz 2016. gadam. 2017. gada Zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. – 173.lpp.

 

 

Kalere I., Strēle I., Konrāde I., Velika B., Grīnberga D., Gobiņa I., Villeruša A., Pudule I. Jodu saturošu uztura produktu lietošanas paradumi Latvijā divdesmit gadu laikā. 2017. gada Zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2017. – 175.lpp.

 

 

Лакиша С.И., Ванадзиньш И.А., Гобиня И.Р. Влияние психосоциальныx факторoв рабочей среды на трудоспособность работников в Латвии”. Proceedings of the first international scientific forum “Modern Issues of Health and safety at the worklpace”, 2017; 184-192.

 

 

Gobina I., Villerusa A., Ginberga D., Velika B., Pudule I. Trends of Health Behaviours among School-aged Children in Latvia from 1994 to 2014. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare.” Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions (Rīga, 23 -25 November 2016): Abstracts. – Rīga: Rīga Stradiņš University, 2016. – 40 p.

 

 

Pudule I., Grinberga D., Velika B., Gobina I., Villerusa A. Prevalence of Physical Activity, Nutrition Behaviour and Conditions of Overweight and Obesity among 11, 13 and 15 Year Old Adolescents in Latvia. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare.” Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions (Rīga, 23 -25 November 2016): Abstracts. – Rīga: Rīga Stradiņš University, 2016. – 91 p.

 

 

Gobina I., Pudule I., Velika B., Grinberga D., Villerusa A. Trends of recurrent pain and pain medicine use among adolescent in Latvia over the last 20 years. Pain in the Baltics 2015. Programme and Abstract Book. Riga, 2015: 222 pg. (Congress Pain in the Baltics 2015, Riga: 27. – 28. Nov.)​​

 

 

Velika B., Pudule I., Grīnberga D., Gavare I., Gobiņa I., Villeruša A. Palielinātas ķermeņa masas izplatība Latvijas pieaugušajiem iedzīvotājiem ar pirmreizēji diagnosticētu hipertensiju un veselības aprūpes speciālistu iesaistīšanās liekās ķermeņa masas samazināšanā. 2015. gada Zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2015. – 127.lpp. (Rīgas Stradiņa universitātes 2015. gada zinātniskā konference).​

 

 

Gobina I., Pudule I., Grinberga D., Velika B., Villerusa A. Is there a need to start studying mediicne use for backache among adolescents? Acta Univ. Palacki. Oloumuc., Gymn., 2013. Vol. 43, Suppl. 1.: 98pg. (The Health Behaviour among School-aged Children Study Spring Meeting: Oloumuc 2014) ​

 

 

Gobina I., Villerusa A., Pudule I. Chronic pain and medicine use among adolescents in Latvia from 1994-2010. Youth in Latvia, Europe, Globe: opportunities and risks : international conference : abstracts, programme (Rīga, 2012.g. 1.-2.jūn.) / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2012. - 31.-32.lpp.

 

 

Gobina I., Villerusa A. Chronic backache and associated psychosocial factors amond adolescents in Latvia from 1994 – 2006. Abstracts of Pain in Europe VII. European Journal of Pain, 2011; Suppl. 5: 159 pg. (7th Congress of the European Federation of IASP Chapters, 2011, Hamburg). ​

 

 

Gobiņa I., Pudule I., Villeruša A. Medikamentu lietošana starp pusaudžiem, kuriem ir sūdzības par biežām sāpēm // 2010. gada Zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. – 65.lpp. (Rīgas Stradiņa universitātes 2010. gada zinātniskā konference)​

 

 

Gobina I., Pudule I., Villerusa A. Smoking trends among 15 year old adolescents in Latvia 1991-2006 / Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010) : Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.45.

 

 

Gobina I, Valimaa R, Villberg J, Villerusa A, Holstein B. Medicine use for headache and stomach ache among school-aged children in Europe. // European Journal of Public Health, Vol. 20, Suppl. 1, 2010: 160. (3rd European Public Health Conference 2010, Amsterdam)​

 

 

Gobiņa I., Pudule I., Villeruša A. Medikamentu lietošana starp pusaudžiem, kuriem ir sūdzības par biežām sāpēm // 2010. gada Zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. – 65.lpp. (Rīgas Stradiņa universitātes 2010. gada zinātniskā konference)​

 

 

Gobina I. Smoking trends among 15 year old adolescents in Latvia 1991-2006 / I.Gobina, I.Pudule, A.Villerusa // Baltic Public Health Conference 2010 - Accomplishments and Challenges (Tartu, Estonia, Sept.23-25, 2010): Abstract Book. - Tartu, 2010. - P.45.

 

 

Gobiņa I., Pudule I., Villeruša A. Medikamentu lietošanas izplatība pusaudžiem laikā no 1994. – 2006. gadam // 2009. gada Zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2009. – 63.lpp. (Rīgas Stradiņa universitātes 2009. gada zinātniskā konference)

 

 

Gobiņa I., Pudule I., Villeruša A. Hronisko slimību un atkārtotu sāpju prevalence skolēniem pusaudžu vecumā // 2008. gada Zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. – 73.lpp. (Rīgas Stradiņa universitātes 2008. gada zinātniskā konference)

 

 

Gobina I., Villerusa A., Barengo N., Pudule I. Gender differences of multiple subjective health complaints among adolescents in Latvia during 1994 – 2006 // European Journal of Public Health, Vol. 17, Suppl. 2, 2007: 170. (15th European Public Health Association Conference 2007, Helsinki)

 

 

Gobiņa I., Villeruša A., Barengo N., Pudule I. Veselības sūdzību prevalence un raksturojums skolēniem pusaudžu vecumā laikā no 1994. līdz 2006. gadam // 2007. gada Zinātniskās konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2007. – 70.lpp. (Rīgas Stradiņa universitātes 2007. gada konference)

 

 

Gobiņa I., Villeruša A., Pudule I. Veselības pašvērtējumu noteicošie veselības indikatori skolas vecuma bērniem Latvijā // 2006. gada Zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2006. – 77.lpp. (Rīgas Stradiņa universitātes 2006. gada zinātniskā konference)

 

 

Gobina I., Villerusa A., Pudule I. Health Promoting Behaviours at Health Promotion Schools in Latvia. Book of Abstracts: Globalization and Equity: Consequences for Health Promotion Policies and Practices. NIHD & IUHPE, 2006:122. (7th IUPHE European Conference on Health Promotiong and Health Education, 2006, Budapest)

 

 

Grāmatas un brošūras​​

Briģis Ģ., Gobiņa I. Iedzīvotāju veselības apsekojuma analīze. No: LR Centrālā statistikas pārvalde. Iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultāti Latvijā. – Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2016. 10. – 49.lpp.

 

 

Ottova-Jordan V., Gobina I., Mazur J. Positive Health. In: Inchley J et al. (eds.). Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2013/2014 survey. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2016; 71 – 86pg.

 

 

Pudule I., Velika B., Grīnberga D., Gobiņa I., Villeruša A. Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums 2013./2014. mācību gada aptaujas rezultāti un tendences. Slimību profilakses un kontroles centrs. Rīga, 2015.

 

 

Ottova V, Valverde PR, Mazur J, Gobina I et al. Self-rated health. Life satisfaction. Multiple health complaints. In: Currie C et al. (eds.). Social Determinants of Health and Well-being among Young People. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International Report from the 2009/2010 Survey. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2012; 65 – 81pg.

 

 

Velika B, Pudule I, Grinberga D, Springe L, Gobina I. Adverse Childhood Experiences of Young Adults in Latvia. Study Report from the 2011 Survey. – Riga: Ministry of Health of the Republic of Latvia. Centre for Disease Prevention and Control of Latvia. Nordic Council of Ministers' Office in Latvia, 2012; 43 pg.

 

 

Villerusa A. & Gobina I. & Pudule I. Traffic safety // In. Prättälä R et al. (eds.). Social Determinants of Health Behaviours. Finbalt Health Monitoring 1998 – 2008.– Tampere, Finland: National Insitute for Health and Welfare, 2011; Pp. 93 – 103.

 

Grāmatas

Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana

Daiga Spila, Kristīne Mārtinsone, Ivans Jānis Mihailovs, Anita Pipere, Uldis Berķis, Inese Gobiņa, Inga Znotiņa, Kristīne Šneidere, Justīne Vīķe, Maija Dambrova, Signe Riekstiņa
Rīgas Stradiņa universitāte, 2018

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Elita Poplavska
Katedras vadītāja, Vadošā pētniece
Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Studiju programmu koordinatore
Ilze Ansule
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Valentīna Beļavska
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Jana Duhovska
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dagnija Staķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja