Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2010 - pašlaik

Lektors

Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātņu katedra

2015 - pašlaik

Tiesnese

Baltijas Komercdarījumu šķīrējtiesa

2014 - pašlaik

Lektore

Alberta koledža

2014 - 2014

Biznesa augstskola „Turība”

2012 - pašlaik

Lektore

Ekonomikas un kultūras augstskola

2009 - pašlaik

Tiesnese

Eiropas Pastāvīgās šķīrējtiesa

2009 - pašlaik

Juriste, juridiskās daļas vadītāja

SIA “Juridiskais birojs – EIF”

2009 - pašlaik

Lektore

Biznesa vadības koledža

2008

Maģistra darba vadītāja

Biznesa augstskola „Turība”

2003 - 2007

Kadastra metodikas speciālists, juriste

Valsts zemes dienests

2006

Bakalaura darbu vadītāja un recenzente, konsultante

Baltijas krievu institūts

2004 - 2004

Lektore

Baltijas Starptautiskā akadēmija,

2004 - 2006

Lektore

Baltijas Starptautiskā akadēmija,

2004 - 2009

Lektore

Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra

2002 - 2004

Assistente

Latvijas Policijas akadēmija, Civiltiesību katedra

Izglītība

2016 - 2010

Studēju Rīgas Stradiņa universitātes doktora studiju programmā “Tiesību zinātnes”

2001 - 2003

Maģistra grāds tiesību zinātnēs

Latvijas Policijas akadēmija

2000 - 2001

Jurista kvalifikācija

Latvijas Policijas akadēmija

1996 - 2000

Bakalaura grāds tiesību zinātnēs

Latvijas Policijas akadēmija

1993 - 1996

Vidējā izglītība

Aizkraukles 2.vidusskola

1985 - 1993

Pamatskolas izglītība

Kokneses vidusskola

Sasniegumi

Citas prasmes

 

spējas rast racionālas un kreatīvas idejas un realizēt tās dažādos projektos,labas iemaņas darbā ar Microsoft Office programmām (Word, Excel, PowerPoint).

 

Transportlīdzekļa vadītāja apliecība

 

B, C1

 

Docētie studiju kursi

Ģimenes tiesības

Lietu tiesības

Saistību tiesības

Ievads civiltiesībās

Lietu tiesības

Saistību tiesības

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Dinsberga, Jolanta. Problems related to the abolition of divided real estate ownership / J.Dinsberga, I.Tiesniece // Economics and Culture. - Vol.13, No.2 (2016), p.77-88.

 

Savickis V., Dinsberga J. Abstract. FAST AND EFFICIENT INSOLVECNY PROCESS, AS ONE OF THE PRECONDITIONS OF AN OUTSTANDING BUSINESS ENVIRONMENT AND TERMS OF POTENTIAL OF THE REGIONS. Conference “Society. Health. Welfare 2018”, 10-12th of October, Riga, Latvia. -129.lpp.

Pieejams: http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

ISBN 978-9934-563-39-3

 

 

Apsītis A., Tarasova D., Dinsberga J. Abstract. Institutions of Roman Law for Challenges of Rural Logistics: Contract for Work (locatio conductio operis) of Transportation and Rustic Praedial Servitude of Way (servitus viae). Conference “Society. Health. Welfare 2018”, 10-12th of October, Riga, Latvia., -18.lpp. Pieejams: http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

ISBN 978-9934-563-39-3

 

 

Dinsberga J. The Issue of Divided Property and Consequent Problems of Urban-Rural Development. Conference “Society. Health. Welfare 2018”, 10-12th of October, Riga, Latvia. – 36.lpp.

Pieejams: http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

ISBN 978-9934-563-39-3

Dinsberga J., Savickis V. Abstract. Legal and Practical Aspects of Establishing a Servitude of Right of Way within the Framework of Rural and Urban Development and in Circumstances of Global Change. Conference “Society. Health. Welfare 2018”, 10-12th of October, Riga, Latvia. – 37.lpp.

Pieejams: http://society-health-welfare.rsu.lv/pdf/abstracts.pdf

ISBN 978-9934-563-39-3

Dinsberga, J. JUST AND CAREFUL USE OF ROAD EASEMENT. International Scientific Conference EMERGING TRENDS IN ECONOMICS, CULTURE AND HUMANITIES (etECH2018) Abstracts Proceedings. Riga 2018, 44.lpp. Pieejams: https://www.augstskola.lv/upload/2018_etECH_Abstract_proceedings_PDF.pdf

ISBN 978-9984-24-212-5 /pdf (Ekonomikas un kultūras augstskola)

ISBN 978-9984-9633-6-5 /pdf (Alberta koledža)

 

Dinsberga, J. ROAD EASEMENT POSSESSION. International Scientific Conference EMERGING TRENDS IN ECONOMICS, CULTURE AND HUMANITIES (etECH2018) Abstracts Proceedings. Riga 2018, 45.lpp. Pieejams: https://www.augstskola.lv/upload/2018_etECH_Abstract_proceedings_PDF.pdf

ISBN 978-9984-24-212-5 /pdf (Ekonomikas un kultūras augstskola)

ISBN 978-9984-9633-6-5 /pdf (Alberta koledža)

 

Dinsberga, J. CREATION OF A ROAD EASEMENT THROUGH COURT. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 60. STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES TĒZES. ABSTRACTS OF THE 60th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKAIS APGĀDS „SAULE” 2018. 110.lpp. Pieejams: https://dukonference.lv/files/DU%2060%20starpt%20zinatn%20k…

Dinsberga J. Publiskā servitūta institūts Krievijas federācijā (The institution on public servitude in the russian federation). XIX Turiba University Conference LATVIA 100: EXPECTATIONS, ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES Riga, 19 April 2018. 79-87.lpp. Pieejams: http://www.turiba.lv/f/2018/XIX_Conference_2018_FINAL.pdf

ISNN 1691-6069

Dinsberga J. Servitūta ceļa atrašanās vietas izvēles tiesība. Rīgas Stradiņa universitāte. 2018. gada zinātniskā konference (Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā). Tēzes. Rīga: RSU, 2018. – XXIV. Pieejams: https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%20departaments/2018/RSU_zinatniskas_konferences_tezes_2018.pdf

ISBN 978-9934-563-29-4

Dinsberga, J. Bite K. Legal consequences and problems of the servitudes of right of way established by administrative acts in Latvia. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE. SHS Web of Conferences 40, 01011 (2018).

DOI: 10.1051/shsconf/20184001011

Raksts publicēts Web of Science datu bāzē

Pieejams: http://apps.webofknowledge.com.db.rsu.lv/Search.do?product=WOS&SID=C3PukvQsBmtMxgSLfDK&search_mode=GeneralSearch&prID=ca6cf491-5ee7-4e81-a8c1-020c2d0b7e9c

(saite atverama reģistrētajiem lietotājiem)

EBSCOhost datu bāze: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&jid=H019…

 

 

Dinsberga J. Tālmācības studiju kurss “Civiltiesības: Lietu tiesības” I Studiju posms. Biznesa vadības koledža, 2017, 219 lpp.

Dinsberga J. Tālmācības studiju kurss “Civiltiesības: Lietu tiesības” II Studiju posms. Biznesa vadības koledža, 2017, 209 lpp.

Kalna S., Dinsberga J. Tālmācības studiju kurss “Civiltiesības: Ģimenes un matojuma tiesības. Biznesa vadības koledža, 2017, 401 lpp. (papildinājumi)

Dinsberga, J. TERMINATION OF SERVITUDE OF ROAD THROUGH PRESCRIPTION.

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 59. STARPTAUTISKĀS ZINĀTNISKĀS KONFERENCES RAKSTU KRĀJUMS. PROCEEDINGS OF THE 59th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY. B. DAĻA. SOCIĀLĀS ZINĀTNES. PART B. SOCIAL SCIENCES. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE AKADĒMISKAIS APGĀDS „SAULE” 2017., 48.-54.lpp. Pieejams: https://dukonference.lv/files/proceedings_of_conf/978-9984-14-833-5_59_konf_kraj_B_Soc%20zin.pdf.

ISSN 2500-9842, ISSN 2500-9869, ISBN 978-9984-14-833-5

5. Dinsberga, J. 2017. PECULIARITIES OF TERMINATION OF SERVITUDE OF RIGHT OF WAY IN THE CIVIL LAW OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE CIVIL CODE OF UKRAINE. НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. “КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ” ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ. УКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПИ: РЕФОРМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Київ: ВД Дакор, 211-215.

Dinsberga, J. 2017. MĀCĪBU METODES TEMATA “SERVITŪTU TIESISKAIS REGULĒJUMS” APGUVĒ (TEACHING METHODS IN THE MASTERING COURSE “LEGAL REGULATION OF EASEMENT”). SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 26th-27th, Volume I. Rēzekne. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 116 – 128. Pieejams: http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/64/showToc

file:///D:/Downloads/2355-3397-1-PB%20(1).pdf

ISSN 1691-5887. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/issue/view/64

7. Dinsberga J. 2017. CEĻA SERVITŪTA IZBEIGŠANA AR IZPIRKUMU (TERMINATION OF THE RIGHT OF WAY BY PRE-EMPTION). XVIII Turiba University Conference COMMUNICATION IN THE GLOBAL VILLAGE: INTERESTS AND INFLUENCE. May 18, 2017. Rīga: SIA “Biznesa augstskola Turība”, 51.-58.

Pieejams: http://www.turiba.lv/f/Conference_XVIII_Turiba_18.05.2017.FINAL.pdf

ISSN 1691-6069

Dinsberga, J. 2017. Abstract: “ESTABLISHMENT OF EASEMENTS BY LAW”. University of Economics and Culture. International Scientific Conference Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017). APRIL

26 – 28, Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA), Alberta koledža (AK), 32. Pieejams: https://www.augstskola.lv/upload/augstskola/zinatne/EKAconf%20_2017_Abstract_proceedings.pdf

ISBN 978-9984-24-206-4 (EKA), ISBN 978-9984-9633-4-1 (AK)

Tarasova D., Dinsberga, J. Abstract: “ANNUAL PAID LEAVE”. University of Economics and Culture. International Scientific Conference Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017). APRIL 26 – 28, 2017

https://www.augstskola.lv/upload/augstskola/zinatne/EKAconf%20_2017_Abstract_proceedings.pdf

Dinsberga, J. 2017. Politikas plānošanas dokumenti – pamats dalītā īpašuma izbeigšanai Latvijā. Tēzes: Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference 2017. 6. un 7. aprīlis. 32. https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%2…

Dinsberga J. 2017. TERMINATION OF EASEMENTS DUE TO THE FULFILMENT OR EXPIRATION OF A RESOLUTORY CONDITION, PRE-EMPTION OR PRESCRIPTION. ABSTRACTS OF THE 59 SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES AKADĒMISKAIS APGĀDS „SAULE”, 146.lpp. Pieejams:: https://dukonference.lv/files/2017_978-9984-14-797-0_DU%2059%20starpt%20zinatn%20konf%20tezes.pdf

ISSN 2500-9834, ISBN 978-9984-14-797-0

Dinsberga, J. Bite K. Legal consequences and problems of the servitudes of right of way established by administrative acts in Latvia. 6th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE. SHS Web of Conferences 40, 01011 (2018). Pieejams: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2018/0…

eISSN: 2261-2424

Dinsberga, J. Tiesniece, I. 2017. Problems Related to the Abolition of Divided Real Estate. Ownership. Economics and Culture 13 (2), 2016. DOI:10.1515/jec-2016-0021; ISSN: 2256-0173, https://www.degruyter.com/view/j/jec.2016.13.issue-2/jec-20…

Dinsberga, J. 2016. Evaluation of the Servitudes of Right of Way Established by Administrative Acts. Rīgas Stradiņš university the Welfare Departament of The Riga City Council Association of Clinical Social Workers. 6 th International conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE 2016 Living in the World of Diversity: Social Transformation, Innovation, Solutions. Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions. ABSTRACTS. Riga, 23 – 25 November - 32. Pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/zin-darbu-tezes/konferences-Sabiedriba-Veseliba-Labklajiba-tezes-2016.pdf

Dinsberga, J. 1938. gada 8. decembra Likuma par dalītā īpašuma tiesību atcelšanu pieņemšanas un faktiskās izpildes ietekme uz likumprojekta “Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”. Rīgas Stradiņa universitāte. ZINĀTNISKĀ KONFERENCE. Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tiesiskās sistēmas transformācijas Latvijā un pasaulē. 2016. gada 17.–18. marts. Tēzes. Pieejams: http://www.rsu.lv/images/stories/zk_2016/likums_par_dalita_…

Dinsberga, J. (2016). Problems of Terminating Legal Relations of Shared Ownership. In: Abstracts Proceedings - International Scientific Conference „21st Century Challenges for Economics and Culture”. – April 7-8, 2016. – Riga, Latvia. – pp. 31-32. ISBN 978-9984-24-201-9. Pieejams: https://augstskola.lv/upload/augstskola/zinatne/EKAconf%202…

 

Konferences

 

2018.gada 10.-12.oktobrī dalība Rīgas Stradiņa universitātes rīkotajā 7 th Internationaldisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare 2018”, Riga, Latvia. Ar referātu: Legal and Practical Aspects of Establishing a Servitude of Right of Way within the Framework of Rural and Urban Development and in Circumstances of Global Change.

2018.gada 10.-12.oktobrī dalība Rīgas Stradiņa universitātes rīkotajā 7 th Internationaldisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare 2018”, Riga, Latvia. Ar referātu: Institutions of Roman Law for Challenges of Rural Logistics: Contract for Work (locatio conductio operis) of Transportation and Rustic Praedial Servitude of Way (servitus viae).

2018.gada 10.-12.oktobrī dalība Rīgas Stradiņa universitātes rīkotajā 7 th Internationaldisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare 2018”, Riga, Latvia. Ar referātu: FAST AND EFFICIENT INSOLVECNY PROCESS, AS ONE OF THE PRECONDITIONS OF AN OUTSTANDING BUSINESS ENVIRONMENT AND TERMS OF POTENTIAL OF THE REGIONS.

2018.gada 10.-12.oktobrī dalība Rīgas Stradiņa universitātes rīkotajā 7 th Internationaldisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare 2018”, Riga, Latvia. Ar referātu: Legal and Practical Aspects of Establishing a Servitude of Right of Way within the Framework of Rural and Urban Development and in Circumstances of Global Change.

2018.gada 26.-27.aprīlī dalība Daugavpils Universitātes 60. starptautiskā zinātniskā konferencē ar referātu “CREATION OF A ROAD EASEMENT THROUGH COURT”

2018.gada 26.aprīlī dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotajā konferencē International Scientific Conference Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018) ar referātu ar referātu “JUST AND CAREFUL USE OF ROAD EASEMENT”

7. 2018.gada 26.aprīlī dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotajā konferencē International Scientific Conference Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2018) ar referātu “ROAD EASEMENT POSSESSION”

2018.gada 26.aprīlī Baltijas Starptautiskās akadēmijas un Baltijas Juridiskā žurnāla (Latvija, RĪGA) rīkotajā starptautisko zinātniski-praktisko konferenču ciklā ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE ar referātu “Servitūta izlietotāja blakus tiesības kā neatņemama servitūta sastāvdaļa”.

2018.gada 25.aprīlī dalība Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes, Baltijas Stratēģisko pētījumu centra,

Siedlicas Dabas un humanitāro universitātes, Mīkola Romera Universitātes, kā arī Zviedrijas Drošības un politikas attīstības institūta, Juridisko koledžas un Jaroslava Gudrā Nacionālo juridiskās universitātes (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) 2018. gada 25. aprīlī organizētajā starptautiski zinātniskajā praktiskā konferencē Tiesiskās problēmas Latvijas simtgadē: retrospektīva un perspektīva ar referātu “Ukrainas Civilkodeksā reglamentēto servitūta izbeigšanas pamatu raksturojums”. Sertifikāta Nr.8-3-6/2018/85

2018.gada 19.aprīlī dalība Biznesa augstskolas Turība XIX STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCEĒ Latvijai 100: cerības, sasniegumi un izaicinājumi ar referātu “Publiskā servitūta institūts Krievijas federācijā”. Sertifikāta Nr.2018-294

2018.gada 14.aprīlī dalība Biznesa vadības koledžas zinātniski praktiskajā konferencē “Biznesa izaicinājumi Latvijas simtgadē” ar referātu “Valdošā un kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieku interešu līdzsvarošana ceļa servitūta nodibināšanas procesā”

2018.gada 22.-23.marts dalība Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskajā konferencē ar mutisku referātu “Servitūta ceļa atrašanās vietas izvēles tiesība”. Apliecības Nr. K2018/04-10

2017.gada 18.maijs dalība Faculty of Communication of Turiba University in cooperation with Latvian Chamber of Commerce and Industry and Latvian Public Relations Association organizes the 18th international scientifically practical conference "Communication in the Global Village: Interests and Influence" ar mutisku referātu CEĻA SERVITŪTA IZBEIGŠANA AR IZPIRKUMU (TERMINATION OF THE RIGHT OF WAY BY PRE-EMPTION)

2017. gada 26.-28. Aprīlis dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotajā konferencē, University of Economics and Culture. International Scientific Conference Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017) ar mutisku referātu “ESTABLISHMENT OF EASEMENTS BY LAW”

2017. gada 26.-28. Aprīlis dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotajā konferencē, University of Economics and Culture. International Scientific Conference Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2017 ar mutisku referātu “ANNUAL PAID LEAVE”

2017.gada 27.aprīlis dalība Baltijas Starptautiskā akadēmijas rīkotajā konferencē, Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference. ZINĀTNE. TIESĪBAS. STABILITĀTE. Privāttiesību modernizācijas mūsdienu tendences ar mutisku referātu “Ar ceļa servitūtiem saistītu strīdu risināšana civiltiesiskā kārtībā”

2017. gada 26. Aprīlis dalība Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātes rīkotajā konferencē, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference. Tiesiskās sistēmas modernizācijas virzieni: reālais stāvoklis un nākotnes perspektīvas ar mutisku referātu “Konceptuālajā ziņojumā “ Par problēmām saistībā ar zemes reformas laikā nodibinātajiem ceļu servitūtiem un to iespējamajiem risinājumiem” piedāvātā 1.varianta risinājuma analīze.”

2017.gada 6.-7.aprīlis dalība Daugavpils universitātes rīkotajā konferencē, DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES 59. STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE ar mutisku referātu “TERMINATION OF SERVITUDE OF RIGHT OF WAY THROUGH PRESCRIPTION” (“CEĻA SERVITŪTA IZBEIGŠANA AR NOILGUMU”)

2017.gada 26.-27.maijā dalība Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rīkotajā konferencē SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, ar mutisku referātu “ MĀCĪBU METODES TEMATA “SERVITŪTU TIESISKAIS REGULĒJUMS” APGUVĒ (TEACHING METHODS IN THE MASTERING COURSE “LEGAL REGULATION OF EASEMENT”

2017. gada 6. un 7. aprīlis dalība Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskajā konferencē ar mutisku referātu “ Politikas plānošanas dokumenti – pamats dalītā īpašuma izbeigšanai Latvijā”

2016.gada 30.novembrī dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotajā konferencē Mācību-metodiskā konference „Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā” ar stenda referātu “Studiju procesā izmantojamās praktiskās mācību metodes”

2016.gada 23.-25.novembris dalība Rīgas Stradiņa universitātes rīkotajā 6 th International conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE 2016 Living in the World of Diversity: Social Transformation, Innovation, Solutions ar mutisku referātu “Evaluation of the Servitudes of Right of Way Established by Administrative Acts”

2016.gada 7.-8. aprīlī dalība Ekonomikas un kultūras augstskolas rīkotajā konferencē VI International Scientific

Conference 21ST CENTURY CHALLENGES FOR ECONOMICS AND CULTURE ar mutisku referātu un rakstu “PROBLEMS OF TERMINATING LEGAL RELATIONS OF SHARED OWNERSHIP”

2016.gada 27.maijā Latvijas Studentu apvienības rīkotajā konferencē “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu” ar mutisku referātu.

2016. gada 8. aprīlī Starptautiskās zinātniskās konferences “21. gadsimta izaicinājumi ekonomikai un kultūrai” ietvaros Ekonomikas un kultūras augstskolā dalība ekspertu diskusijā “Vai darba tirgum joprojām ir vajadzīgi ekonomisti un juristi?” (eksperta statusā)

2016. gada 17.–18. martā Rīgas Stradiņa universitātes 15.zinātniskā konference. Dalība ar rakstu: 1938.gada 8.decembra Likuma par dalītā īpašuma tiesību atcelšanu pieņemšanas un faktiskās izpildes ietekme uz likumprojekta "Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums" izstrādi.

2012.gada 7.oktobrī dalība ar mutisku referātu RSU rīkotajā konferencē „Tiesisko problēmu aktuālie jautājumi „Pacta sunt servandta” ar referātu „Ar ceļa servitūta nodibināšanu saistītā problemātika”.

 

- Dalība Latvijas Policijas akadēmijas zinātniski praktiskajās konferencēs Rīgas Stradiņa universitātes, Biznesa vadības koledžas, Ekonomikas un kultūras augstskolas un Alberat koledžas rīkotajās zinātniski praktiskajās konferencēs un semināros kā klausītājs.

 

Kvalifikācijas paaugstināšana

 

2019.gada 21.maijā Latvijas Tiesnešu mācību centrā organizētais seminars “Šķīrējtiesas nolēmumu izpilde”. Izziņa Nr.477

2019.gada 11.aprīlī dalībā konferencē - Conference „Gains and Benefits of Mediation in Modern World of Dispute Resolution”. Biznesa augstskolā Turība, 6 stundas kopumā. Saņemts sertifikāts

2019.gada 28.martā Latvijas Tiesnešu mācību centrā organizētais seminārs “Mediācijas ieviešana (izvērstās pamata mācības tiesu darbiniekiem un tiesai piederīgajām profesijām), 5. grupa”. Izziņa Nr.244

2019.gada 03.februārī Biznesa vadības koledžas organizētais seminārs studentu un mācībspēku darbseminārs “Zinātniskais sprints: treniņi un atļautais dopings”. Izsniegt apliecība.

2018.gada 23.janvārī Ekonomikas un kultūras augstskolas Mācību – metodiskā konference “Mācību metodiskā un zinātniskā darba organizācija studiju procesā”. Izsniegt apliecība Nr. K2019/02-19

2018. gada 19. oktobrī - Tieslietu ministrijas rīkotā tiesību zinātnieku un praktiķu konference: “Aktuālie civilprocesa problēmjautājumi civilprocesa likumam 20.”

2018.gada 27.martā – Biznesa vadības koledžas organizētais seminārs “Tālmācības studiju kursa metodisko materiālu izstrādes standarts, darba metodes un paņēmieni”. Izsniegta apliecība. Apjoms: 4 akadēmiskās stundas.

2018.gada 16.janvārī –Latvijas Tiesnešu mācību centrā organizētais seminārs “Mediācijas ieviešana (pamata mācības tiesu darbiniekiem), 3.grupa. Izziņa Nr.2018/0033

2016.gads- SIA “Digital Journey” kursu moduļa “Google Apps – Kā Google rīki var palīdzēt mācīt un mācīties? Programmas “Digitālais mārketings ietvaros”. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licence Nr.DIKS-15-187-ail. Apliecinājums no Rīgas Stradiņa universitātes pedagoģiskās izaugsmes centra Nr.2016/68, 2016.gada 12.aprīlis

26.06.2015. dalība tematiskajā ciklā “Video filmu un multimediju mācību materiālu veidošanas pamati” (6 nodarbības un 5 tiešsaistes semināri). Rīgas Stradiņa universitāte, Reģistrācijas Nr.2015/90

2014. gads – mācību seminārs, Ekonomikas un kultūras augstskola, “Inovatīvas E- studiju metodes”

2005.gads - Kvalifikācijas celšanas kursi – Valsts Administrācijas skola.

Noklausīts 12 stundu kurss „ Administratīvais process iestādē”.

Sertifikāta nr.2433.

2004.gads - Kvalifikācijas celšanas kursi - Augstskolu mācībspēku

pedagoģiskās pilnveides/inovācijas augstākās izglītības sistēmā/izglītības vadībā) Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē.

Programma: „Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse”. Sertifikāta nr. 0508

 

Apbalvojumi

 

Saņemti dažādi apbalvojumi (netiek uzskaitīti) par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā, augstskolas izaugsmē, studentu novērtējumi/balvas utt. Policijas akadēmijā, Rīgas Stradiņa universitātē, Biznesa vadības koledžā, Ekonomikas un kultūras augstskolā un Alberat koledžā.

 

Apliecība par labākā kvalifikācijas darba vadīšanu studiju programmā “Komercdarījumu tiesiskais regulējums”, 02.03.2018.

 

Apliecība par ieguldījumu studentu pētnieciskā darba sagatavošanā Starptautiskajai zinātniski praktiskai konferencei “Studējošo pētnieciskā darbība: teorija un prakse’2018”

 

Apbalvojums Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Studējošo pētnieciskā darbība: Teorija un prakse’2017 ka labākā darba vadītājam sekcijā “Tiesību zinātnes 2017.gada 10.-11.martā.

 

Ievērojamākais apbalvojums: 2004.gads –Latvijas Policijas akadēmijas rīkotajā konkursā – kategorijā mācību līdzekļi, iegūta 1.vieta par izstrādātajiem lekciju materiāliem (Mācību līdzeklis - Lekciju materiāli studiju kursā “Lietu tiesības”. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija. 2004., - 240.lpp.)

 

Cits

 

2016.gada 27.maijā dalība paneļdiskusijā. Latvijas Studentu apvienības rīkotā konference “Par valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu”

 

2016.gada 8.aprīlī dalība paneļdiskusijā. Ekonomikas un kultūras augstskola. Vai darba tirgum joprojām ir vajadzīgi ekonomisti un juristi?" Viedokļa paušana no darba devēja puses, diskusijas ar dalībniekiem, klausītājiem.

 

Zinātniski pētnieciskā darbība

 

1. Dalība sekojošu tiesību aktu izstrādes darba grupās:

1) Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums, Pieņemti: 01.12.2005. Stājās spēkā: 01.01.2006.

2) likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””, 30.03.2006.

3) Ministru kabineta noteikumi Nr.636 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” Pieņemti: 01.08.2006. Zaudēja spēku

4) Likums “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”. Pieņemts: 02.02.2006. Stājās spēkā: 01.07.2006.

 

2. Sniegti atzinumi un priekšlikumi likumu un Ministru kabineta noteikumu projektiem.

 

Kontakti

Kolēģi

Jānis Grasis
Dekāns, Vadošais pētnieks
Andrejs Vilks
Docētājs, Prodekāns
Aldis Lieljuksis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Kitija Bite
Docētāja, Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja
Karina Palkova
Docētāja, Studiju programmas vadītāja, Vadošā pētniece
Inga Kudeikina
Studiju programmas vadītāja
Lidija Rozentāle
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Juris Zīvarts
Docētājs, Studiju programmas vadītājs
Kristiāna Poļakova
Zinātniskā asistente
Inga Minkeviča
Biroja administratore
Ināra Telnere
Biroja administratore
Sanita Vīksne
Biroja administratore
Inga Bēniņa
Biroja vadītāja