Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Asociētais profesors

RSU, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2014 - pašlaik

Docents

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2011 - pašlaik

Katedras vadītājs

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2014 - 2016

Katedras vadītāja p.i.

Medicīnas fakultāte, Ģimenes medicīnas katedra

2011 - 2014

direktora-metodiķa p.i

RSU Māszinību fakultātes Māszinību akadēmiskās skola

2001 - 2012

lektore

Rīgas Stradiņa Universitāte, Māszinību fakultāte, Māszinību akadēmiskā skola

2000 - 2014

viesdocents

RSU Sarkanā Krusta Rīgas medicīnas koledža

2000 - 2001

docētāja

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola

1994 - 2011

pediatrs

Ārsta privātprakse pediatrijā

1984 - 1994

Ārsts pediatrs

Saldus slimnīca

Izglītība

2007 - 2010

Diploms par doktorantūras programmas apgūšanu Medicīnas nozarē/Dr.med

Rīgas Stradiņa universitāte

1998 - 2000

Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Latvijas universitāte

1997 - 2003

sertifikāts par līdera kvalifikāciju psihodrāmā, sociometrijā un grupu psihoterapijā

Stokholmas psihodrāmas, sociometrijas un grupas psihoterapijas institūts, Moreno institūts Latvijā

1994 - 1997

bakalaura grāds psiholoģijā

Latvijas Universitāte

1978 - 1984

Ārsta diploms/pediatrs

Rīgas medicīnas institūts

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

 

2017. Lātvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu 4. kongress, 21.09.-23.09.2017., Rīga

2017. -LĀZA 70 gadu jubilejas konference, 20.09.2017., Rīga

2017. -Starptautiskais projektu seminārs: Interreg Central Baltic Project Implementation Seminar​, 23.05.2017., Riga

2017. Seminārs, apmācība, Partnerība studiju programmu realizācijā​, 31.08.2017., RSU PIC

2017. Seminārs "Assessment of Study Results: Theory and Application", vieslektore Nomy Dickman, Bar-Ilan Universitāte, Izraēla​, 30.08.2017., RSU PIC

2017. Starpdisciplināra konference Māszinībās, Pētniecības aktualitātes veselības aprūpē, 31.05.2017., Liepāja ​

2017. 3. Zinātniski praktiskajā konferencē: „Profesionāla attieksme – nemainīga vērtība māsu un vecmāšu praksē", 17.05.2017., SVSLF, Rīga

2017. Rīgas Stradiņa universitātē 3. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference "Veselība un personības attīstība: Integratīvā pieeja" 2017.gada 27.-29.aprīlī,​ Rīga

2017. RSU 15. Xinātniskā konference, 2016.g. 17.-18. martā, Rīga

2016. 2.Zinātniski praktiskā konference Māsa un vecmāres- veselības aprūpes sistēmas, pārmaiņu virzītājspēks, 2016, 13.05., SVSLF,Riga

2016.g. RSU 6th international Interdisciplinary Scientific Conference Society health Welfare, 23-25 November, Riga

2016.g. International conference- 2016-NURSES: A FORCE for CHANGE: IMPROVING HEALTH SYSTEMS RESILIENCE, 2016, 22.04. Kaunas, Lietuva

2016.g. First Baltic Sea Symposium on Simulation and Virtual Reality for Health Care Education and Patient Safety, RSU, 4-6 February, 2016

2016.g. International Scientifi-Practical Conference Health and Personality Development: Integrative Approach, RSU, 14-16 April, 2016, Riga

2016.g. RSU Zinātniskā konference, Rīgā, 2016.g., 17.-18. martā

2015.g. RSU, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference, Veselības psiholoģija, veselības rekreācija un mākslu terapija veselības veicināšanai, Rīga

2015.g. Starptautiskā konference Fit for Work Europe, Latvijas prezidentūras ES padomē ietvaros, sadarbībā ar Latvijas veselības ministriju un RSU

2015.g. RSU, Liepājas filiāle, Māsu konference "Pētniecības Aktualitātes veselības aprūpē I"

2015.g. RSU, International scientific practical conference New Frontiers in Health Psychology

2014.g. The Open Medical Institute and RSU symposium in Medical Education

2014.g. RSU, 5th International interdisciplinary scientific conference Society Health Welfare, Riga

2014.g. RSU seminārs par DIV portāla izmantošanu RSU darbinieku izvērtēšanā

2014.g. RSU seminārs, darba izpildes novērtēšana un attīstības pārrunu vadīšana

2014.g. RSU, Māszinību fakultātes 20 gadu jubilejas konference

2014.g. RSU kursi par studiju kursu ceļvežu sagatavošanu

2014.g. RSU kursi par e-grāmatu izmantošanu

2014.g. Angļu val. kursi, valodu centrs "Lingua Franca", 120 ak.st.

2013.g. 3. Latvijas māsu, vecmāšu un ārstu palīgu kongress

2013.g. Studiju kurss „E-studiju apmācība", RSU

2012.g. RSU struktūrvienību vadītāju apmācības darba aizsardzības jautājumos instruktāžu veikšanai struktūrvienībā nodarbinātajiem, RSU

2012.g. Konference neformālās un informālās izglītības rezultātu atzīšanas sistēma Latvijā. Val-Net projekts

2012.g. Seminārs par starptautisko ekspertu darba grupas ziņojumu "Ieguldījums tavā nākotnē",Veselības aprūpes nozare,

2012.g. Kultūras pēcpusdiena. RSU, Psihosomatiskās medicīnas klīnika

2012.g. Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības Procesā, profesionālās pilnveides programma, RSU

2011.g. Starptautiskais seminārs par izglītību medicīnā. OMI Visiting Professorship in Medical Education. OPM, RSU

2010.g. Starptautiskais seminārs. Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana. RSU

2010.g. Informācijpratība un elektroniskie resursi medicīnā. RSU Tālākizglītības fakultāte

2010.g. Medicīnas informācijas meklēšanas pamatu apgūšana Elektroniskajos resursos. RSU. Tālākizglītības fakultāte.

 

Pētniecības darbības virzieni

 

 

 • Personību raksturojošie faktori un profesionāli relevantā izvedība veselības aprūpē;
 • Izdegšanas sindroms un hroniskā noguruma sindroms;
 • Stress un tā pārvarēšanas veidi
 • Sāpju menedžments

 

Izstrādātās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte​ 2. līmeņa profesionālā studiju programma "Vecmāte"​​

 

Vadītās studiju programmas

 

 

Rīgas Stradiņa universitāte profesionālā bakalaura studiju programma "Vecmāte"​

 

Izstrādātie studiju kursi

 

Savstarpējā saskarsme veselības aprūpē

Personības psiholoģija

Attīstības psiholoģija​​

Psihosomatiskā medicīna

Stresa menedžments

Komunikācija un terapeitiskā saskarsme

Ievads psiholoģijā un socioloģija

Veselības aprūpes organizācija

Organizāciju psiholoģija un vadība

Pediatrija

Ģimenes psiholoģija

Jaundzimušā barošana un laktācija

 

Vadītie studiju kursi

 

Starppersonu saskarsme veselības aprūpē

Stresa menedžments

Ievads psiholoģijā un socioloģijā

Personības psiholoģija

Komunikācija un terapeitiskā saskarsme

Veselības aprūpes organizācija

Pediatrija

Psihosomatiskā medicīna

Ģimenes psiholoģija​

Jaundzimušā barošana un laktācija

 

Attīstības psiholoģija

Stresa menedžments

Docētie studiju kursi

 

Personības psiholoģija

Attīstības psiholoģija​​

Psihosomatiskā medicīna

Stresa menedžments

Komunikācija un terapeitiskā saskarsme

Ievads psiholoģijā un socioloģija

Veselības aprūpes organizācija

Organizāciju psiholoģija un vadība

Pediatrija

Ģimenes psiholoģija

 

Ievadkurss māszinībās

Ievadkurss vecmātes profesionālajā darbībā

Ievads psiholoģijā un socioloģijā

Starppersonu saskarsme veselības aprūpē

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

doktora darbi: 1

​maģistra darbi: 18

bakalaura darbi: 36​

​kvalifikācijas darbi: 42

recenzētie:

doktora darbi:1

maģistra darbi: 15

bakalaura darbi: 48

​​kvalifikācijas darbi: 39

 

Projekti

 

2016.g. COST Association, Action CA15208 Rationing-Missed Nursing Care: An International and multidimensional problem, member of the Management Commitee, Brisele, Beļģija

2016.-2019. starptsutiskā projekta vadītājs, CB projekta OnBoard-Med Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and emergency Skills in Baltic Sea Shipping, CB406

2008. Dalība zinātniskā projekta izstrādē un realizācijā RSU

izsludinātā zinātnisko projektu konkursa ietvaros "Zinātniskās

darbības attīstība Rīgas Stradiņa universitātē''

2008.-2014. Dalība ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un

nodarbinātība"projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas

procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares

ilgtspējīgai attīstībai" izstrādē un realizācijā- „Māsas

profesionālās darbības atjaunošana"

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

 • 2016.g. Orgkomitejas dalībnieks, RSU 6th International interdisciplinary Scientific Conference Society Health Welhare, 23rd-25th November, Riga (Latvia)
 • 2016.g. Member of the Scientific Committee, European Forum for Primary care, 2016 Riga Conference, 4-6 September, Riga (Latvia)
 • 2016.g. COST Association, Action CA15208, Rationing - Missed Nursing Care: An International and multidimensional problem, member of the Management Committee
 • 2015.g. RSU, SVSLF, Starptautiskais māsu un vecmāšu dienai veltītas Zinātniski praktiskās konferences orgkomitejas dalībnieks
 • 2015.g. Dalība PVO Latvijas biroja organizētajā sadarbības vizītē ar Somijas: WHO collaborative center, Nursing Research Foundation, Metropolia University of Applied Sciences, The Finish Nurses Association
 • 2015.g. Dalība The Europian network of Nursing in Higher Education, ENNE IP, Tartu University
 • 2015.g. Dalība Latvijas Veselības ministrijas darba grupā, sagatavojot pasākumu "Joint meeting of the Chief Medical, Chief Nursing and Chief Dental officers and meeting of government Chief Nursing officiers in the WHO European region people centered integrated health services", Riga (Latvia), 7-9 April. Latvijas prezidentūras Eiropas savienības padomē ietvaros
 • 2014.g. RSU, Māszinību fakultātes 20 gadu jubilejas konferences orgkomitejas vadītāja
 • 2014.g. Orgkomitejas dalībnieks RSU SOCIETY HEALTH WELFARE Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice, Riga
 • 2014.g. RSU docētāju mobilitāte, The International Week in Karelia University of Applies Science
 • 2014.g. RSU Satversmes sapulces dalībnieks
 • 2014. Latvijas Zinātnes padomes eksperte medicīnas zinātnes jomā (veselības apakšnozare, eksperta pilnvaras līdz 2019.g.)
 • 2013.g.- līdz šim RSU, studiju kvalitātes padomju loceklis studiju programmās „Māszinības", „Vecmāte" un „Ārstu palīgs"
 • 2011.g.-2014.g. RSU, Māszinību fakultātes domes locekle

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Daugavpils žēlsirdīgo māsu skolas izveidošanas aizsākumi (1939-1943) = Beginning of Daugavpils charity sisters school foundation (1939-1943) / O.Fokina, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2016.g. 27.-28.maijs) / Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Izglītības, valodu un dizaina fakultāte. - Rēzekne, 2016. - 4.daļa, 278.-287.lpp. - Kopsavilkums angļu valodā. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Causes of anxiety during pregnancy [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, V.Sudraba, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.623-626. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Stress coping strategies of Drug and Alcohol Addicted patients in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.632-636. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Supervision in nursing : Latvian sample study [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava, A.Paparde, V.Sudraba ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.86-91. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation differences between Minnesota and Methadone program with Substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, K.Circenis, I.Millere ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.205 (2015, Sept.), p.627-631. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Latvijas teritorijā 19.gs. = Sisters of Charity training on the Latvian territory in the 19th century / O.Fokina, I.Millere, K.Circenis, L.Deklava // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientific conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. - Rēzekne, 2015. - 3.daļa, 85.-96.lpp. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of the dynamics of treatment motivation and stress coping of substance use disorders patients in Minnesota program of Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, A.Vagale, I.Millere ...[et al.] // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine and Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.7 (2014, July), p.216-225. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/july2014.htm

Deklava, Liāna. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.261-267. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.303-308. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Treatment motivation factor analysis of patients with substance use disorders In Latvia [Elektroniskais resurss] / V.Sudraba, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[et al.] // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.159 (2014), p.298-302. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Circenis, Kristaps. Measuring the profesional quality of life among Latvian nurses [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.84 (2013), p.1625-1629. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Deklava, Liāna. Professionally-relevant behaviour in healthcare professionals [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // Procedia Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.84, (2013), p.1673-1678. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281…

Deklava, Liāna. Veselības aprūpē strādājošo personības faktori / L.Deklava, I.Millere, I.Birka // Zinātniskie raksti : 2011.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 2.sēj., 173.-181.lpp.

Circenis, Kristaps. Izdegšanas sindroms, trauksme un depresija garīgās veselības aprūpes māsām / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 366.-370.lpp.

Circenis, Kristaps. Stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Review of Global Medicine and Healthcare Research (RGMHR) / International Online Medical Council (IOMC). - [Elektroniskais resurss]. - Vol.2, N 2 (2011), p.131.-138. - Resurss aprakstīts 2012.g. 22.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: www.iomcworld.com/rgmhr/

Deklava, Liāna. Emotional intelligence among surgical nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, I.Millere // Procedia - Social and Behavioral Sciences [Elektroniskais resurss]. - Vol.30 (2011), p.1908.-1912. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

Deklava, Liāna. Stress coping among nurses in Latvia / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // HealthMED. - Vol.5, N 6 (2011), p.1468.-1473. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Veselības aprūpē strādājošo medicīnas māsu stresa pārvarēšanas veidi un apmierinātība ar darbu / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis, S.Ozola // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 320.-326.lpp.

Imunizācija pret infekcijas slimībām un tās novērtējums Latvijā / I.Millere, J.Lācis, L.Deklava, K.Circenis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 440.-450.lpp.

Perioperatīvās atsāpināšanas efektivitāte / J.Lācis, I.Millere, K.Circenis, L.Deklava ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 404.-413.lpp.

Veselības aprūpē strādājošo personību raksturojošie faktori un profesionāli relevantā uzvedība / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere, J.Lācis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2009.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / RĪgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 395.-403.lpp.

 

Tēzes​​

 

Anxiety, depression and sleep quality in nursing staff working daily and shifts / I.Millere, K.Circenis, L.Deklava, I.Skutele // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.49.

Fatigue and burnout among Latvian nurses / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere, A.Paparde // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.46.

Kalniņa, Inta. Assessment of paediatric palliative care model in Latvia / I.Kalnina, L.Deklava // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.49.

Lubiņa, Kristiāna. Emotional intelligence and its relationship to job satisfaction in midwifery practice / K.Lubina, L.Deklava // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.]. - Riga, 2016. - P.69.

Psychosocial elements of professionally-relevant behaviour in scrub nurses / L.Deklava, A.Ribakova, I.Millere, K.Circenis // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.47.

Ribakova, Anna. Assessment of scrub nurses' non-technical skills / A.Ribakova, L.Deklava // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.97.

The association of depression and anxiety with compliance among arterial hypertension patients / L.Deklava, M.Vīksna, K.Circenis, I.Millere // 7th World Conference on Psychology, Counseling & Guidance (Kusadasi, Turkey, Apr.28-30, 2016) : [Abstracts Book]. - Kusadasi, 2016. - P.48.

Interneta lietošana un stresa pārvarēšanas veidi augstskolā studējošo jauniešu vidū / B.Feldmane, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 134.lpp.

Latvijas iedzīvotāju miega paradumi un miega kvalitāte / A.Kvedere, I.Millere, L.Deklava, D.Platace // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 135.lpp.

Verbicka, Sabīne. Stomas nēsātāju dzīves kvalitāte / S.Verbicka, L.Deklava, I.Millere // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 177.lpp.

Deklava, Liāna. Stress coping mechanisms and professional burnout among Latvian nurses / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.61.

Gaile, Madara. Vecmāte ģimenes ārsta prakses modelī / M.Gaile, L.Deklava, I.Millere // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 85.lpp.

Izdegšanas sindroms garīgās veselības aprūpes un ambulatorās aprūpes māsām / L.Deklava, K.Circenis, I.Millere, O.Odiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 128.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu motivācijas analīze dinamikā / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 131.lpp.

Latvijā realizētās Minesotas programmas pacientu stresa pārvarēšana / A.Vagale, L.Deklava, I.Millere, V.Sudraba ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 132.lpp.

Ribakova, Anna. Operāciju māsu netehnisko prasmju izvērtējums / A.Ribakova, I.Millere, L.Deklava // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 459.lpp.

Social work practice development in nursing till Latvia achieving independence / O.Fokina, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.23.

Stress coping of patients with substance use disorder in Latvia / V.Sudrabe, L.Deklava, I.Millere, A.Vagale ...[u.c.] // 5th World Conference on Psychology, Counseling and Guidance (WCPCG-2014) (Dubrovnik, Croatia, May 1-2, 2014) : Abstracts Book. - Dubrovnik, 2014. - P.96.

Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Krievijas Sarkanā Krusta darbības laikā Vitebskas guberņā 19. gadsimtā / O.Odiņa, I.Millere, L.Deklava, K.Circenis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 489.lpp.

Deklava, Liāna. Dzīves kvalitāte un aktīva novecošana Latgales senioriem : pilotpētījums / L.Deklava, A.Millere, E.Millere // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 59.lpp.

Deklava, Liāna. Izdegšanas sindroms un stresa pārvarēšanas veidi medicīnas māsām / L.Deklava, I.Lācīte // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 436.lpp.

Circenis, Kristaps. Emotional intelligence competencies of surgical nurses / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 12th Congress of the Baltic Neurosurgical Association (Jurmala, Latvia, May 18-20, 2012) : Program and Abstract Book. - Jurmala, 2012. - P.68.

Circenis, Kristaps. Measuring the professional quality of life among Latvian nurses : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Izmir, Turkey, May 9-12, 2012). - Izmir, 2012. - Abstr. N 19737.

Circenis, Kristaps. Negative aspects of the professional quality of life among nurses : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // Conference on Occupational Health and Safety: from Policies to Practice (Riga, Latvia, Dec.6-7, 2012) : [presentation summaries] / Riga Stradiņš University, The Institute of Occupational Safety and Environmental Health. - Riga, 2012. - P.17.

Circenis, Kristaps. Profesionālie riska faktori praktizējošām māsām : aptaujas rezultāti / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 147.lpp.

Circenis, Kristaps. Professional quality of life and stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 12th Congress of the Baltic Neurosurgical Association (Jurmala, Latvia, May 18-20, 2012) : Program and Abstract Book. - Jurmala, 2012. - P.67.

Circenis, Kristaps. Professionally-relevant behaviour in healthcare professionals : [abstract] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Izmir, Turkey, May 9-12, 2012). - Izmir, 2012. - Abstr. N 19834.

Deklava, Liāna. Praktizējošo māsu emocionālā inteliģence / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 467.lpp.

Kozlovska, Ilze. Stacionārā strādājošo māsu stresa pārvarēšanas veidi un kontroles lokuss / I.Kozlovska, L.Deklava // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 455.lpp.

Zeberkste, Laimdota. Māsu emocionālā inteliģence, stresa pārvarēšanas veidi un to savstarpējā saistība / L.Zeberkste, L.Deklava // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 463.lpp.

Birka, Inese. Personību raksturojošie faktori veselības aprūpē strādājošajiem / I.Birka, L.Deklava // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 462.lpp.

Circenis, Kristaps. Stress-related psychological disorders among surgical care nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, N 3 (2011, March), [nav norādītas lpp.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/ijcrimph-v03-n03-01.htm

Deklava, Liāna. Emotional intelligence among surgical nurses in Latvia / L.Deklava, I.Millere // 2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (Antalya, Turkey, May 25-30, 2011) : Abstract book. - Antalya, 2011. - P.77.

Deklava, Liāna. Relationship between nurse job satisfaction and ways of coping / L.Deklava, I.Millere // 25th European Health Psychology Conference (Hersonissos, Greece, Sept.20-24, 2011) : Abstract book. - Hersonissos, 2011. - P.38.

Deklava, Liāna. Stresa pārvarēšanas veidi māsu vidū Latvijā / L.Deklava, I.Millere // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 148.lpp.

Deklava, Liāna. Stress coping among nurses in Latvia [Elektroniskais resurss] / L.Deklava, I.Millere // International Journal of Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, N 3 (2011, March), p.199. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.iomcworld.com/ijcrimph/ijcrimph-v03-n03-01.htm

Urbanoviča, Solvita. Amnioinfūzija kā primārās izvēles metode pie mekoneāliem augļa ūdeņiem un oligohidramnija / S.Urbanoviča, L.Deklava // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 242.lpp.

Circenis, Kristaps. Burnout syndrome and contributory work environment factors among psychiatry nurses : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology (Rome, Italy , Mar.29-31, 2010) : Book of Proceedings. - Rome, 2010. - P.342.

Circenis, Kristaps. Darba vides riska faktori garīgās veselības aprūpes māsām / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 130.lpp.

Circenis, Kristaps. Depression, anxiety and burn out syndrome among Latvian nurses : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists (Warsaw, Poland, May 6-8, 2010) : Programme. - Warsaw, 2010. - P.77.

Circenis, Kristaps. Izdegšanas sindroms, hroniska noguruma sindroms un nogurums aiz līdzjūtības praktizējošām māsām Latvijā / K.Circenis, I.Millere, L.Deklava // 52. Starptautiskā zinātniskā konference = 52nd International scientific Conference (Daugavpils, Latvija, 2010.g. 14.-17.apr.) : Tēzes / Daugavpils universitāte. - Daugavpils, 2010. - 64.lpp.

Deklava, Liāna. Personality factors and professionally relevant behaviour in health care : [abstract] / K.Circenis, L.Deklava, I.Millere // 9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology (Rome, Italy , Mar.29-31, 2010) : Book of Proceedings. - Rome, 2010. - P.350-351.

Deklava, Liāna. Veselības aprūpē strādājošo personības un profesionāli nozīmīgās uzvedības faktori / L.Deklava, I.Millere, K.Circenis // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 129.lpp.

Rožlapa-Grase, Agne. Drāmas terapijas ietekme uz izdegšanas sindromu māsām / A.Rožlapa-Grase, L.Deklava // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 454.lpp.

Rožlapa-Grase, Agne. Drāmas terapijas ietekme uz izdegšanas sindromu māsām / A.Rožlapa-Grase, L.Deklava // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 47.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Anda Ķīvīte-Urtāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Jeļena Ļubenko
Docētāja, Vadošā pētniece
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs
Gunta Bēta
Studiju programmu koordinatore
Ilze Ansule
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Jana Duhovska
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Dagnija Staķe
Studiju programmas vadītāja, Docētāja