Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Komunikācijas fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Ruta Siliņa
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Komunikācijas zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Kurss veidots, lai iepazīstinātu studentus ar teorētisko bāzi, kas skar sabiedrisko attiecību vadību, izprotot to kā procesu un apzinātu tā iespējamās problēmas, kā arī, lai sniegtu praktiskas iemaņas šī procesa vadībā.

Priekšzināšanas

Vispārīgas zināšanas par komunikāciju.

Rezultāti

Zināšanas

Zināšanas par sabiedrisko attiecību būtību, vietu un lomu organizācijas menedžmenta sistēmā.

Prasmes

Veidot proaktīvu pieeju sabiedrisko attiecību stratēģiskajā organizēšanā, reaģējošu komunikāciju reputācijas veidošanā, plānot un īstenot sabiedrisko attiecību kampaņas un nozarei raksturīgus pētījumus.

Kompetences

Par sabiedrisko attiecību kā vienu no vadības instrumentiem, to dažādām darbības jomām, tendencēm un instrumentārijiem atbilstoši nozares specifikai un ētikas vadlīnijām.

Plānojums

Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība, SSAM1MaģistrsObligātsInese Pabērza, Kristīne Tjarve