Pārlekt uz galveno saturu
Elektroniskā pieteikšanās studijāmno 1. jūnija līdz 16. augustam
Dokumentu iesniegšana klātienēno 22. jūlija līdz 16. augustam
Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšanano 19. augusta līdz 11. septembrim
Rezultātu paziņošana16. septembrī (no plkst. 12.00)
Līgumu slēgšana

20. septembrī

Elektroniskā pieteikšanās

Elektroniskā pieteikšanās studijām doktorantūrā 2019. gadā būs no 1. jūnija līdz 16. augustam vietnē uznemsana.rsu.lv.

Dokumentu iesniegšana

Dokumentu iesniegšana studijām doktorantūrā 2019. gadā – no 22. jūlija līdz 16. augustam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no 8.00 līdz 19.00, Rīgā, Dzirciema ielā 16, Rīgas Stradiņa universitātes Studentu servisā (K korpuss, 1. stāvs, 100. kabinets).

Fotogrāfija studenta apliecībai ir svarīga pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība, ja fotogrāfija nebūs jau iepriekš augšuplādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā.

Dokumentu iesniegšanas reģistrācijas maksa

  • 15,00 EUR, piesakoties elektroniski uz neierobežotu studiju programmu skaitu.
  • 20,00 EUR, piesakoties klātienē uz neierobežotu studiju programmu skaitu.

Reģistrācijas maksas kārtība

  • Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu var veikt tikai ar pārskaitījumu bankā vai internetbankā.
  • RSU Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma uzdevuma izdruka.

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana

Promocijas darbu anotāciju mutiskā aizstāvēšana plānota no 19. augusta līdz 11. septembrim.

Konkursa rezultātu paziņošana

16. septembrī plkst. 12.00 uzņemšanas rezultāti tiks publicēti RSU mājaslapā www.rsu.lv/rezultati un tiks izvietoti Rīgā, Dzirciema ielā 16 (vestibilā).

Līgumu slēgšana

Studiju līgumu slēgšana notiks 20. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Iespējamas izmaiņas!

Mūsu rekvizīti

SEB banka

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X

Konta Nr. maksājumiem EUR: LV28UNLA0050013752619

 

Swedbank

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22

Multivalūtas konta Nr.: LV02HABA0551000376050

Banka Citadele

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: Citadele
SWIFT: PARXLV22

Konta Nr. maksājumiem EUR: LV04PARX0001452860004

 

Nordea

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Nordea
SWIFT: NDEALV2X

Konta Nr. maksājumiem EUR: 
LV07NDEA0000083226717

DNB banka

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: DNB banka
SWIFT: RIKOLV2X

Konta Nr. maksājumiem EUR: LV24RIKO0002013214400

Maksājuma mērķī jānorāda šāda informācija: Vārds, Uzvārds, reģistrācijas maksa.

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.