Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Docente

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

2005 - 2017

Laboratorijas speciāliste

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca

1999 - pašlaik

Vadošā pētniece

LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts Eksperimentālās medicīnas nodaļa

1993 - 1999

Pētniece

LU Eksperimentāļās un klīniskās medicīnas institūts

1985 - 1993

Asistente

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

Izglītība

1996 - 1999

Dr.biol.

Latvijas Zinātnes padomes doktorantūra LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

1985 - 1993

Biologa diploms

Latvijas Universitāte

Sasniegumi

Pētniecības darbības virzieni

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Metabolais sindroms, prediabēts, cukura diabēts;
  • Arteriālā hipertensija.

Docētie studiju kursi

Fizioloģija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

promocijas darbi: 1

recenzētie:

​​maģistra darbi: 1

Projekti

# 07-VP-8 (2006 – 2009) „Aptaukošanās izraisīto slimību un cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde" – Valsts Pētījumu programmas Medicīnā projekts Nr.8. - galvenā izpildītāja


ESF projekts Nr. 2006/0236/VPD1 /ESF/PIAA/06/ APK/3.2.3.2./ 0010/0063 (2006 – 2009) „Pētnieciskā darba kvalitātes uzlabošana dzīvās dabas zinātņu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās" - galvenā izpildītāja.


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas Akadēmiskie pētījumi, sadarbībā ar Insbrukas Medicīnas Universitāti, projekta: Nr.EEZ08AP-5/2 (2009 -2010)„Saistība starp neopterīnu un iekaisuma biomarķieriem aterosklerozes pacientiem" – galvenā izpildītāja.


VPP projekta Nr 8. (kopš 2010) „Bērnu vecuma iedzimto un iegūto slimību prognozēšanas, diagnostikas un ārstēšanas klīniska, molekulārbioloģiska un morfofunkcionāla izpēte", 8.2.apakšprojekta – izpildītāja.


LU EKMI Valsts Pētījuma programmas (VPP) projekta Nr. 2 (2010-2013) „Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana" 2.4. apakšprojekta (LU Y3-26513-003) -izpildītāja.​

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

2005 - pašlaik

Latvijas Laboratorijas speciālistu biedrība

Publikācijas

Raksti​​

Changes in serum high-molecular-weight adiponectin levels in critically Ill children with systemic inflammatory response syndrome [Elektroniskais resurss] / P.Tretjakovs, L.Rautiainena, G.Krievina, A.Jurka, I.Grope, D.Gardovska // Open Medicine Journal [Elektroniskais resurss]. - Vol.3 (2016), p.166-170. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://benthamopen.com/contents/pdf/MEDJ/MEDJ-3-166.pdf

Role of serum cytokines in acute appendicitis and acute mesenteric lymphadenitis among children / A.Zviedre, A.Engelis, P.Tretjakovs, A.Jurka, I.Zile, A.Petersons // Medicina (Kaunas). - Vol.52, No.5 (2016), p.291-297. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Plazminogēna aktivatora inhibitora-1 koncentrācija asins plazmā grūtniecēm ar un bez liekā svara grūtniecības pirmajā un otrajā trimestrī un tā saistība ar sarežģījumiem dzemdību laikā / K.Elksne, Z.Pauniņa, A.Jurka, D.Rezeberga, P.Tretjakovs // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 172.-178.lpp.

Tēzes​​

MPO un PAI-1 koncentrācija grūtnieces asins plazmā I un II trimestrī jaundzimušā makrosomijas gadījumos / K.Elksne, A.Jurka, D.Rezeberga, P.Tretjakovs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 242.lpp.

Plasminogen activator inhibitor-1 in maternal plasma of overweight and nonoverweight pregnant women and its relationship to labor complications [Elektroniskais resurss] : [abstract] / K.Elksne, D.Rezeberga, A.Jurka, P.Tretjakovs ...[et al.] // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.86. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

Plazminogēna aktivatora inhibitora-1, mieloperoksidāzes, vaskulārā endotēlija augšanas faktora un tumora nekrozes faktora A izmaiņas sievietēm ar gestācijas diabētu / K.Elksne, Z.Pauniņa, A.Jurka, D.Rezeberga, P.Tretjakovs // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 86.lpp.

Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece