Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

1968 - 2012

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centrs

1961 - 1968

Laboratorijas asistente

Rīgas Medicīnas institūts, Svešvalodu katedra

Izglītība

1960 - 1966

Angļu val.un literatūras skolotāja; Filoloģijas maģistre

LVU Svešvalodu fakultāte, angļu filoloģijas nodaļa

Sasniegumi

Konferences

2019.g. marts Angļu valodas skolotāju profesionālās pilnveides seminārs (6 stundas).

2019.g. februāris Seminārs "Professional Development Course".

2018.g. oktobris Professional Development Day for the English Language Teachers (4 stundas).

2018.g. augusts 5. Starptautiskā multidisciplinārā konference, Bulgārija. Referāts "On the Way to Modernization of Testing Latin Medical Terminology", autori M.Karulis, I.Ābelīte, Vita Vīksne

2018.g. marts Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference.

2017.g. augusts Viesseminārs "Assessment of Study Results: Theory and Application" (7 akad. stundas)

2017.g augusts Angļu valodas skolotāju profesionālās pilnveides seminārs (6 stundu apjoms).

2017.g.aprīlis Mācības "Elektronisko testu veidošana RSU e-studiju (Moodle) vidē" (2 akademiskās stundas).

2017.g. aprīlis Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskā konference.

2016.g.marts-aprīlis Tematiskais cikls "Docēšana starpkultūru vidē" (15 akad.st.)

2016.g.marts RSU 15. zinātniskā konference.

2015.g.marts Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes.RSU rīkotais simpozijs.

2015.g.marts RSU 14.zinātniskā konference.

2015.g.janvāris Zinātniskā konference Brno, Čehijas republikā.Nolasīts referāts "Teaching Latin in International Student Groups:Comparative Study".

2014.g.aprīlis RSU 13.zinātniskā konference;referāts "Latīņu valodas lietojums medicīnas un farmācijas terminoloģijā".

2013.g. aprīlis Seminārs:SmartClass+Rover; Mobile Language Lab Chart

2012.g. novembris Seminārs: Training for Successful Presentations.

2011.g. novembris Seminārs: Pearson Adult Learner's Day (8 akad.st.)

2011.g. marts Seminārs: Real Life Style and Methodology. (8 akad.st.)

2010.g. aprīlis RSU 9. zinātniskā konference.

2010.g. maijs Informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas angļu valodas apguvē. (8 stundu pedagogu profesionālā pilnveides programma)

2008.g. augusts Language Learning and Acquisition:Sharing Experiences. (20 akad.st.)

2007.g. maijs Structural and Lexical Changes of the English Language.

1999-2000 g. Britu Padomes 2-gadīgie kvalifikācijas celšanas kursi angļu valodas pasniedzējiem.

1979 Kvalifikācijas celšanas kursi Minskas Svešvalodu pedagoģijas institūtā (3 mēnešu kursi)

1970--1972 Divgadīgie augstākie pedagoģiskie kursi docētāju sagatavošanai angļu valodā, LU

Izstrādātās studiju programmas

Angļu valoda audiologopēdijā

Vadītie studiju kursi

Promocijas eksāmens angļu valodā doktoranta starptautiskās kompetences izvērtēšanai

Svešvaloda jurisprudencē

Promocijas eksāmens svešvalodā

Promocijas eksāmens angļu valodā doktoranta starptautiskās kompetences izvērtēšanai

Docētie studiju kursi

Latīņu valodas pamati

Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valoda

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Latīņu valodas terminoloģijas pamati

Promocijas eksāmens angļu valodā doktoranta starptautiskās kompetences izvērtēšanai

Promocijas eksāmens svešvalodā

Svešvaloda jurisprudencē

Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valodā

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

LATE - Latvijas angļu valodas skolotāju apvienība

RSU arodbiedrība

Apbalvojumi un atzinības

2015.g.13.oktobris RSU Atzinības raksts

Publikācijas

Raksti​​

Karulis, Miervaldis. Exploring attributes of student satisfaction perception of e-learning medical terminology courses / M.Karulis, I.Ābelīte // Educational Alternatives. - Vol.17 (2019), p.246-254.

Karulis, Miervaldis. On the way to modernization of testing Latin medical terminology / M.Karulis, I.Ābelīte, V.Vīksne // 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts (SGEM 2018) (Albena, Bulgaria, Aug.26-Sept.1, 2018) : Conference Proceedings. - Albena, 2018. - Vol.5: Science and society, Issue: Education and educational research, p.581-588. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vīksne, Vita. Teaching Latin in international student groups : comparative study [Elektroniskais resurss] / V.Viksne, I.Abelite // CASALC Review [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.2 (2015/2016), p.126-137. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.cjv.muni.cz/cs/wp-content/uploads/sites/2/2016/…

Tēzes​​

Exploring satisfaction attributes of e-learning among students of medical terminology study courses / M.Karulis, I.Ābelīte, V.Vīksne, A.Zilvestre, Ņ.Zazerska, I.Fībiga // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.548.-549.

E-testi – mūsdienīgs medicīniskās latīņu valodas zināšanu pārbaudes veids / M.Karulis, V.Vīksne, I.Ābelīte, Ņ.Zazerska // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 398.lpp.

Vīksne, Vita. Teaching Latin in international student groups : comparative study (Medical Latin) / V.Vīksne, I.Abelite // International Conference "Language centres in higher education: sharing innovations, research methodology and best practices" (Brno, Czech Republik, Jan.15-17, 2015) : [Abstracts]. - Brno, 2015. - P.74-76.

Latīņu valodas apguve ĀSN un MF, RF studējošo grupās, salīdzinošs skatījums / I.Ābelīte, Ņ.Zazerska, O.Voika, V.Vīksne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 468.lpp.

Grāmatas un brošūras​​

Pilmane, Māra. Embryology and anatomy for health sciences / M.Pilmane, L.Pļaviņa, V.Kavak ; [editors: A.Lapsa, R.Jozauska, I.Ābelīte]. - Rīga : Rīga Stradiņš University, 2016. - 511 lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas