Pārlekt uz galveno saturu

Kursi

  • Medicīnas terminoloģija angļu valodā
  • Medicīnas terminoloģija latīņu valodā
  • Latīņu valoda

Darba pieredze

pašlaik

Lektora p.i.

Valodu centrs

1961 - pašlaik

lektore

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītība

1960 - 1966

Angļu val.un literatūras skolotāja; Filoloģijas maģistre

LVU Svešvalodu fakultāte, angļu filoloģijas nodaļa

*(aizpildīt pēc izvēles - promocijas darba nosaukums "Nosaukums"; promocijas darba vadītājs: vārds uzvārds)

Papildu informācija

Konferences

2016.g.marts-aprīlis Tematiskais cikls "Docēšana starpkultūru vidē" (15 akad.st.)

2016.g.marts RSU 15.zinātniskā konference.

2015.g.marts Augstākā izglītība Latvijā: starptautiskās izredzes.RSU rīkotais simpozijs.

2015.g.marts RSU 14.zinātniskā konference.

2015.g.janvāris Zinātniskā konference Brno, Čehijas republikā.Nolasīts referāts "Teaching Latin in International Student Groups:Comparative Study".

2014.g.aprīlis RSU 13.zinātniskā konference;referāts "Latīņu valodas lietojums medicīnas un farmācijas terminoloģijā".

2013.g. aprīlis Seminārs:SmartClass+Rover; Mobile Language Lab Chart

2012.g. novembris Seminārs: Training for Successful Presentations.

2011.g. novembris Seminārs: Pearson Adult Learner's Day (8 akad.st.)

2011.g. marts Seminārs: Real Life Style and Methodology. (8 akad.st.)

2010.g. aprīlis RSU 9. zinātniskā konference.

2010.g. maijs Informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas angļu valodas apguvē. (8 stundu pedagogu profesionālā pilnveides programma)

2008.g. augusts Language Learning and Acquisition:Sharing Experiences. (20 akad.st.)

2007.g. maijs Structural and Lexical Changes of the English Language.

1999-2000 g. Britu Padomes 2-gadīgie kvalifikācijas celšanas kursi angļu valodas pasniedzējiem.

1979 Kvalifikācijas celšanas kursi Minskas Svešvalodu pedagoģijas institūtā (3 mēnešu kursi)

1970--1972 Divgadīgie augstākie pedagoģiskie kursi docētāju sagatavošanai angļu valodā, LU


Intelektuālā īpašuma tiesību objekti


Izstrādātās studiju programmas

Angļu valoda audiologopēdijā

Vadītās studiju programmas

Izstrādātie studiju kursi


Vadītie studiju kursi

Angļu valoda audiologopēdijā

Docētie studiju kursi

Angļu valoda audiologopēdijā

Latīņu valodas pamati

Medicīnas terminoloģija latīņu un grieķu valoda

Medicīnas terminoloģija latīņu valodā

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana


Projekti

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

LATE - Latvijas angļu valodas skolotāju apvienība

RSU arodbiedrība

Apbalvojumi un atzinības

2015.g.13.oktobris RSU Atzinības raksts

Publikācijas

Raksti​​

Vīksne, Vita. Teaching Latin in international student groups : comparative study [Elektroniskais resurss] / V.Viksne, I.Abelite // CASALC Review [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.2 (2015/2016), p.126-137. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.cjv.muni.cz/cs/wp-content/uploads/sites/2/2016/…

Tēzes​​

Latīņu valodas apguve ĀSN un MF, RF studējošo grupās, salīdzinošs skatījums / I.Ābelīte, Ņ.Zazerska, O.Voika, V.Vīksne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 468.lpp.

Vīksne, Vita. Teaching Latin in international student groups : comparative study (Medical Latin) / V.Vīksne, I.Abelite // International Conference "Language centres in higher education: sharing innovations, research methodology and best practices" (Brno, Czech Republik, Jan.15-17, 2015) : [Abstracts]. - Brno, 2015. - P.74-76.

Kontakti