Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2006 - pašlaik

Asistents

RSU, Medicīnas fakultāte, Ķirurģijas katedra

Izglītība

2006 - pašlaik

RSU doktorantūra

Rīgas Stradiņa universitāte

1996 - 2001

Rezidentūra sirds ķirurģijā. Sirds ķirurgs.

Latvijas Medicīnas akadēmija

1990 - 1996

Ārsta diploms

Latvijas Medicīnas akadēmija

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

2015. Pētnieks grantā "Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B 19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju - morfoloģiskie, vīrusoloģiskie un biomehāniskie aspekti".

Pētniecības darbības virzieni

Mitrālā vārstuļa patoloģija- biomehāniskie un morfoloģiskie aspekti.

Docētie studiju kursi

Ievads ķirurģijā

Vispārīgā ķirurģija

Projekti

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju - morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti" (P.Stradiņš)

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Cilvēka sirds vārstuļu patoloģiju saistība ar parvovīrusa B19 un herpesvīrusa HHV-6 infekciju - morfoloģiskie, virusoloģiskie un biomehāniskie aspekti" (P.Stradiņš)

Publikācijas

Raksti​​

Pacientu subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtējums pirms un pēc koronāro artēriju šuntēšanas vai aortas vārstuļa protezēšanas operācijām / P.Stradiņš, M.Kalējs, R.Kolītis, J.Pavārs, R.Lācis ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 182.-188.lpp.

Tēzes​​

Ārpusšūnu matrices pārbūve mitrālo vārstuļu virās un hordās miksomatozas deģenerācijas gadījumā / J.Pavārs, S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, O.Teteris, P.Stradiņš ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 21.lpp.

Angioģenēze deģeneratīvas kalcinozes skartajos aortas vārstuļu audos / J.Pavārs, J.Sekretarjovs, S.Skuja, V.Groma, S.Čapkēviča, R.Lācis, I.Brečs, O.Teteris, P.Stradiņš // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 87.lpp.

Aortic valve and disease : cellular interplay / V.Groma, S.Skuja, H.Sorokins, J.Pavars, I.Brecs, P.Stradins // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.43.

Interstitial cell-mediated changes in calcific aortic stenosis accompanied by presence of parvovirus B19 and herpesvirus 6 infections / V.Groma, S.Skuja, J.Sekretarjovs, J.Pavars, I.Brecs, P.Stradins, M.Murovska // 12th Multinational Congress on Microscopy (Eger, Hungary, Aug. 23-28, 2015) : Abstracts. - Eger, 2015. - P.423-425.

Subjective and objective assessment before and after CABG and AVR procedures / P.Stradins, M.Kalejs, R.Kolītis, J.Pavars, R.Lacis ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 18.lpp. - T.p. žurn. "The Journal of Cardiovascular Surgery". - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.144-145. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Valvulāru intersticiālo šūnu aktivācija un vīrusu latenta infekcija aortas vārstuļu audos / S.Skuja, V.Groma, R.Lācis, J.Pavārs, O.Teteris, M.Murovska, P.Stradiņš ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 168.lpp.

Aortas vārstuļa deģeneratīvas izmaiņas un vīrusa infekcija / J.Pavārs, V.Groma, S.Skuja, P.Stradiņš, R.Lācis, I.Brečs, A.Vilkaite, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 58.lpp.

Constitutents of human heart valves: structural and ultrastructural evidences [Elektroniskais resurss] : [abstract] / V.Groma, S.Skuja, P.Stradins, J.Pavars, M.Murovska ...[et al.] // XVII Ultrapath Meeting (Asheville, North Carolina, USA, July 27-Aug.1, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Asheville, 2014. - 2 p., on USB flash drive.

Pacientu subjektīvā un objektīvā stāvokļa izvērtējums pirms un pēc koronāro artēriju šuntēšanas vai aortas vārstuļa protezēšanas operācijām / P.Stradiņš, R.Kolītis, J.Pavārs, R.Lācis, M.Kalējs ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 56.lpp.

Presence of parvovirus B19 antigens in cardiac valve tissue in patients with aortic valve stenosis / S.Skuja, V.Groma, J.Pavars, P.Stradins, M.Murovska ...[et al.] // 17th Annual Meeting of ESCV (European Society for Clinical Virology) (Prague, Czech Republik, Sept.28-Oct.1, 2014) : Book of Abstracts. - Prague, 2014. - P.183.

Cardiac calcifying degeneration in patients undergoing aortic valve replacement along with presence of virus infection / J.Pavārs, V.Groma, S.Skuja, P.Stradiņš, I.Bricis, A.Roce, M.Murovska // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.91.

Cilvēka mitrālā vārstuļa natīvo hordu un mākslīgo PTFE hordu biomehāniskās īpašības / J.Pavārs, P.Stradiņš, R.Lacis, I.Ozolanta, V.Kasjanovs // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 32.lpp.

Primary cystic and solid biliary liver tumours / J. Vilmanis, M. Pavars, Z. Simtniece, A. Vanags, A. Abolins, J. Gardovskis, I. Strumfa, A. Jakovlevs // The 7th Congress of the Baltic Association of Surgeons (Riga, Latvia, Sept.27-29, 2012) : Abstracts / Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte. - Riga, 2012. - P.11.

Pēcoperācijas mediastinīta ārstēšana, pielietojot VAC sistēmu / A.Koris, U.Strazdiņš, J.Pavārs, R.Lācis // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 66.lpp.

Structural determinants of material properties of fetal and adult porcine mitral heart valves / V.Kasyanov, I.Ozolanta, J.Pavars, P.Stradins ...[et al.] // WEINSTEIN Cardiovascular Development Conference (Amsterdam, Netherlands, May 20-22, 2010) : Abstracts. - Amsterdam, 2010. - P.110.

Structural determinants of material properties of heart valves / V.Kasyanov, I.Ozolanta, J.Pavars, P.Stradins ...[et al.] // Biennial Meeting of the American Society for Matrix Biology (Charleston, USA, Oct. 24-27, 2010) : Abstracts. - Charleston, 2010. - P.168.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja