Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docents

Medicīnas fakultāte, Pediatrijas katedra

2016 - pašlaik

Pediatrs

VSIA ''Bērnu klīniskā universitātes slimnīca''

2019 - pašlaik

SAM 8.2.3.0/18/A/011 Vertikāli integrēto projektu (VIP) eksperts

Zinātnes departaments

2013 - 2017

Laboratorijas vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas laboratorija

2012 - 2017

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2016 - 2016

Pētnieka p.i.

Projekts ''Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums'' (M. Pilmane)

2011 - 2012

Ārsts-stažieris

VSIA ''Bērnu klīniskā universitātes slimnīca'', Hematoonkoloģijas nodaļa

2011 - 2012

Stundu pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2009 - 2011

Laborants

Rīgas Stradiņa universitāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorija

Izglītība

2017 - 2019

Profesionālais maģistra grāds veselības vadībā un profesionālā kvalifikācija ''Uzņēmumu un iestāžu vadītājs''

2016

LR medicīnas doktora zinātniskais grāds (Dr.med)

Rīgas Stradiņa universitāte

2012 - 2016

Rezidentūra medicīnā pediatrijas specialitātē

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte

2012 - 2015

Doktora studiju programma "Medicīna''

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

2006 - 2012

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

21.08.2011-29.08.2011. Onkoloģijas kursi jaunajiem ārstiem Maskavā, Krievijā

​08.04.2013-09.04.2013. Profesionālās pilnveides kursi bērnu infektoloģijā Rīgā, Latvijā

11.10.2013.-12.10.2013. Rīgas Stradiņa universitāte, lekciju cikls ''Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana'', vieslektors no Karolinskas Institūta Stokholmā, Zviedrijā, asoc. profesors Mesfin Kassaye Tessma

26.02.2017.-04.03.2017. CHOP/Salzburg Medical Seminars Pediatric Series. Pediatric Infectious Diseases, Salzburg, Austria

31.05.2019. Rīgas Stradiņa universitāte, Jauno docētāju skola

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Bērnu infekcijas slimības.
  • Celiakija.
  • Mieloperksidāzes nozīme pediatrijā.

 

Docētie studiju kursi

 

Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana

 

Bērnu infekcijas slimības

Pediatrijas pamati I

Pediatrijas pamati II

Projekts

 

Vadošais eksperts, VPP “Dzīvībai bīstamu infekciju izpēte bērniem, uzlabojot agrīnu slimību diagnostiku, izmantojot modernas diagnostikas metodes, izstrādājot un ieviešot jaunus  rīcības algoritmus, kas piemēroti veselības aprūpes organizācijas sistēmai Latvijā” (Dace Gardovska)

 

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums "(M.Pilmane)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2016 - pašlaik

Canadian Paediatric Society biedre

2015 - pašlaik

European Academy of Paediatrics asociācijas biedre

2012 - pašlaik

Latvijas Pediatru asociācijas biedre

2012 - 2016

Latvijas Anatomu, histologu un embriologu biedrības biedre

Latvijas Klīniski integrētās morfoloģijas asociācijas biedre

 

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2017: Sertifikāts par ''Excellent Case Presentation, Salzburg CHOP Seminar'', Bērnu infekcijas slimības

2015. gads. Rīgas Stradiņa universitātes ''Gada rezidents 2015''

2015. gads. Godalgota 2. vieta RSU Tālākizglītības fakultātes 2015. gada 6. maijā rīkotajā RSU rezidentu 18. zinātniski praktiskajā konferencē un konkursā "Mūsdienu aktualitātes medicīnā"​

2012. gads – Rīgas Stradiņa universitātes pateicība par entuziasmu un aktīvu dalību Rīgas Stradiņa universitātes Studentu zinātniskās biedrības un zinātnisko pulciņu popularizēšanā un pētnieciskajā darbā

2012. gads. Saņemta 2. vieta par darbu ''Neutrophil Myeloperoxidase Level in Pediatric Patients: Significant Age and Gender Variations'', Laboratorine Medicina, Viļņā

2010. gads. 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskajā konferencē 1. vieta par darbu „ Šūnu proliferācija primārās un recidivējošās siekalu dziedzeru pleomorfās adenomas gadījumā "​

2009. gads: XIV Morfoloģisko Zinātņu konferences ''Atzinības raksts'' par darbu „Proliferatīvo procesu morfoloģiskā izpēte siekalu dziedzeru pleomorfās adenomas gadījumā "​

2009. gads. Diploms par izcīnītu 3. vietu iekšķīgo slimību olimpiādē

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

 

Clinical characterisation of rota virus infection associated with most commonly circulating genotypes in children hospitalised in Children’s University Hospital : a cross-sectional study in Latvia / G.Laizane, A.Kivite, I.Grope, L.Smane, E.Miklasevics, L.Ozolina, D.Gardovska // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.73, No.4 (2019, Aug.), p.312-316. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.2478/prolas-2019-0049

 

Rotavirus-associated seizures and reversible corpus callosum lesion / Laizane G, Smane L, Nokalna I, Gardovska D, Feemster KA // Acta Med Litu. 2019;26(2):113-117. doi: 10.6001/actamedica.v26i2.4031.

 

 

Smane, Liene. Evaluation of the presence of MMP-2, TIMP-2, BMP2/4, and TGFβ3 in the facial tissue of children with cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane // Acta Medica Lituanica. - Vol.25, No.2 (2018), p.86-94. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. Immunohistochemical analysis of nestin, CD34 and TGFβ3 in facial tissue of children with complete unilateral and bilateral cleft lip and palate // Stomatologija. 2016;18(3):98-104.

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. MMPs and TIMPs expression in facial tissue of children with cleft lip and palate – accepted for publication in Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016; 160:XX.

 

Smane L, Pilmane M. Osteopontin, osteocalcin, and osteoprotegerin expression in human cleft lip and palate affected tissue. SHS Web of Conferences 30. 2016: 1-9. doi: 10.1051/shsconf/20163000008.

 

 

Smane, Liene. IRF6, RYK, and PAX9 expression in facial tissue of children with cleft palate / L.Smane, M.Pilmane // International Journal of Morphology = Revista Internacional de Morfología - Vol.33, No.2 (2015, June), p.647-652. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Significant age and gender variations of cellular neutrophil myeloperoxidase in pediatric patients / D.Gardovska, L.Smane, S.Nikulshin ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.57-64.

 

Smane, Liene. Apoptosis and MMP-2, TIMP-2 expression in cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.4 (2013, Dec.), p.129-134. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. Local expression of inflammatory cytokines in the facial tissue of children with a cleft lip and palate. Papers on Anthropology XXI. 2012: 264-275.

 

Skuja, Sandra. Alcoholism and cellular vulnerability in different brain regions / S.Skuja, V.Groma, L.Smane // Ultrastructural Pathology. - Vol.36, N 1 (2012, Febr.), p.40-47.

 

Kazanceva A, Groma V, Smane L, Kornevs E, Teibe U. Proliferative potential in benign mixed salivary gland tumors and its value in primary and recurrent neoplasms. Stomatologija. 2011;13(2):35-41.

 

Rucka, Liene. Nepietiekams svara pieaugums zīdaiņa vecumā / L.Rucka, L.Smane-Filipova // Doctus. - Nr.2 (2018, febr.), 19.-21.lpp.

Smane, Liene. Iekaisuma signālmolekulu izpēte bērniem ar lūpu un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2013, apr.), 54.-56.lpp.

 

Tēzes​​

 

 

Case report of typical hemolytic uremic syndrome with multiple extrarenal manifestations treated with eculizumab / K.Lukjanovica, L.Smane, E.Jeruma, D.Gardovska // Pediatric Nephrology. - Vol.33, No.10 (2018, Oct.), abstract No.P-149. - Starptautiski citējamā izdevumā.

 

Gunda Zvigule – Neidere., Evelina Ljungblad., Liene Smane. Immunocompetent 13-year-old patient with cryptococcus neoformans myocarditis. ESPID 2019-0971.

 

Meiere A, Smane L, Laizāne G. Still unknown disease that caused facial and limb tissue destruction: case report. ESPID 2019-1024.

 

Vedmedovska N, Bokucava D, Dzelzīte S, Smane L, Ozoliņš D., Krastiņa Z. Median prosencephalic arteriovenous fistula and postoperative outcome. 29th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2019.

 

Udre S, Rucka L, Smane L, Vedmedovska N., Krumina A. Congenital CMV infection – prenatal and postnatal diagnosticēs, clinical outcomes and treatment possibilities in Latvia. 13 Congress of the European Society of Gynecology 2019.

 

Smane L, Zvigule-Neidere G, Lubaua I, Lace I, Laizane G. Cryptococcus neoformans-induced myocarditis in immunocompetent 13-year-old boy. RĪGA STRADIŅŠ UNIVERSITY INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL AND HEALTH CARE SCIENCES. 1–3 April 2019 Rīga, Latvia.

 

Ieva Roģe, Liene Smane, Gunta Laizāne. Horizontāls transmisijas ceļā iegūts akūts B hepatīts 7 gadus vecam zēnam. BKUS konference “120 gadi ceļā uz izcilību” 2019. gada 3. oktobrī.

 

I. Račko, L. Smane, G. Laizāne, G. Rozentāls. Ar Norovīrusu asociēta epileptiska encefalopātija un ataksija. BKUS konference “120 gadi ceļā uz izcilību” 2019. gada 3. oktobrī.

 

Liene Rucka, Liene Smane, Santa Ūdre, Natālija Vedmedovska, Dace Gardovska. CITOMEGALOVĪRUSA INFEKCIJA - EPIDEMIOLOĢISKIE UN KLĪNISKIE DATI, DIAGNOSTIKAS UN TERAPIJAS IESPĒJAS BKUS. BKUS konference “120 gadi ceļā uz izcilību” 2019. gada 3. oktobrī.

 

Iekaisuma un hroniskas slimības izraisītas anēmijas saistība ar dzimumu, vecumu un C reaktīvā proteīna līmeni bērniem / L.Smane, S.Nikulshin, D.Gardovska ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 58.lpp.

Ņikuļšins, Sergejs. C-reactive protein interpretation may be compromised in paediatric patients with plethora / S.Nikulshin, L.Smane, D.Gardovska // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 48.lpp.

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. Expression of non-collagenous proteins in facial tissue of children with cleft lip and palate, Experimental Biology abstract, Boston 2015, FASEB J. 2015; 29: 765.2. (Poster presentation).

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. Patterns of MMP-2, TIMP-2, BMP2/4, and TGFβ3 expression in alveolar bone tissue of children with orofacial clefts, Baltic Morphology 8th scientific conference abstract, Vilnius 2015, abstract book 65. p. (Best PhD Student Oral Presentation Award).

 

Smane L, Pilmane M. “Functional morphology of tissues in children with complete bilateral cleft lip and palate” 6th International Congress of UENPS abstract, Valencia 2016. (Poster presentation).

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. “Evaluation of VEGF and CD34 protein expression in facial tissue of children with cleft” 6th International Interdisciplinary Scientific Conference “SOCIETY. HEALTH. WELFARE” abstract, Riga 2016. (Poster presentation).

 

An outbreak of enteroviral meningitis in Latvia and Estonia due to echovirus 30 / L.Smane, D.Zavadska, G.Mirka ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.69.

 

Smane, Liene. Association of gene proteins with cleft lip and palate in the Latvian population : [abstract] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2nd World Congress on Controversies in Pediatrics (Budapest, Hungary, Apr.16-19, 2015) : Congress Program. - Budapest, 2015. - P.64.

Smane, Liene. Audu remodelāciju ietekmējošo enzīmu un ar tiem saistīto endogēno inhibitoru izvērtējums šķeltnes zonas audos / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 294.lpp.

Smane, Liene. Expression of non-collagenous proteins in facial tissue of children with cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // FASEB Journal. - Vol.29, Suppl.1 (2015, Apr.), abstr. No.765.2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Expression of transcription factors MSX1 and PAX9 in a group of Latvian patients with complete unilateral and bilateral cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.70.

Smane, Liene. Patterns of MMP-2, TIMP-2, BMP2/4, and TGFß3 expression in alveolar bone tissue of children with orofacial clefts / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.65.

Outbreak of enteroviral meningitis in Estonia and Latvia during summer 2013 [Elektroniskais resurss] / D.Zavadska, L.Smane, G.Mirka ...[et al.] // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.667. - Resurss aprakstīts 2015.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Smane, Liene. Immunohistochemical analysis of nestin, CD34 and TGFß3 in cleft lip and palate [Elektroniskais resurss] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.275. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

Smane, Liene. IRF6, RYK and PAX9 role in facial tissue of children with clefts / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger. - Vol.196, Suppl.1 (2014), p.86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Matrices metālproteināžu un to inhibitoru izvērtējums lūpas šķeltnes zonas audos / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 332.lpp.

Smane, Liene. MSX1, IRF6 un PAX9 izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, M.Pilmane // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 48.lpp.

Smane, Liene. Osteopontin, osteocalcin, and osteoprotegerin expression in facial tissue of children with cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.68.

Smane, Liene. Analysis of apoptosis and expression of specific signaling proteins in facial tissue of children with clefts lip and palate [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (Barcelona, Spain, Oct.21-24, 2013) [Elektroniskais resurss]. - 1 p., poster No.T6.P002. - Resurss aprakstīts 2014.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icoms2013.com

Smane, Liene. Audu faktoru un šūnu apoptozes izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, I.Akota, M.Pilmane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 290.lpp.

Smane, Liene. Cilmes šūnu marķieru CD34 un nestīna izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Smane, I.Akota, M.Pilmane // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=16

 

Smane, Liene. Immunohistochemical detection of growth factors, protein gene product 9.5 (PGP 9.5) in cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.51.

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. Local expression of inflammatory cytokines in facial tissue of children with clefts lip and palate, 11. Joint Symposium der Universitäten Riga und Rostock abstract, Rostock 2012, abstract published in homepage of the symposium. (Oral presentation).

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. Immunohistochemical detection of growth factors, protein gene product 9.5 (PGP 9.5) in cleft lip and palate, Baltic Morphology 7th scientific conference abstract, Riga 2013, abstract book 51. p. (Best Poster Award – First Place).

 

Smane L, Pilmane M, Akota I. Analysis of apoptosis and expression of specific signaling proteins in facial tissue of children with clefts lip and palate, 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery abstract, Barcelona 2013, abstract book 183. p. (Poster presentation).

 

Vadītie studiju kursi

Pediatrija un uzturs

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana

 

Vadītie darbi:

1. ''Juvenile reccurent parotitis - A literature review and retrospective study about diagnostic and treatment approaches in children from Latvia'', 2018

2. ''Pediatric cryptococcal myocarditis'', 2019

3. ''Allogeneic stem cell transplantation in children with celiac disease'', 2019

4. ''The role of the new biomarkers in the diagnosis of celiac disease'', 2019

5. ''Pediatric migraine: from clinical manifestations to diagnosis and
the most appropriate treatment'', 2019

6. ''Celiakijas klīnisko īpatnību un diagnostikas izvērtējums Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā ārstētiem bērniem, vadoties pēc Marsh klasifikācijas'', 2019

7.  ''Pediatric patient with EBV virus meningitis and Duchenne muscular dystrophy: A case report'', 2019

8. ''Kawasaki disease with atipycal manifestation - acute febrile cholestatic hepatitis with jaundice: A case report'', 2019 

 

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja