Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte, Pediatrijas katedra

2016 - pašlaik

Pediatrs

VSIA ''Bērnu klīniskā universitātes slimnīca''

2016 - 2016

Pētnieka p.i.

Projekts ''Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums'' (M. Pilmane)

2013 - 2017

Laboratorijas vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas laboratorija

2012 - 2017

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2011 - 2012

Stundu pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Morfoloģijas katedra

2011 - 2012

Ārsts-stažieris

VSIA ''Bērnu klīniskā universitātes slimnīca'', Hematoonkoloģijas nodaļa

2009 - 2011

Laborants

Rīgas Stradiņa universitāte, Anatomijas un antropoloģijas institūts, Starpkatedru elektronmikroskopijas laboratorija

Izglītība

2012 - 2016

Rezidentūra medicīnā pediatrijas specialitātē

Rīgas Stradiņa universitāte, Tālākizglītības fakultāte

2012 - 2015

Doktora studiju programma "Medicīna''

Rīgas Stradiņa universitāte, Doktorantūras nodaļa

2006 - 2012

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīnas fakultāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

21.08.2011-29.08.2011. Onkoloģijas kursi jaunajiem ārstiem Maskavā, Krievijā

​08.04.2013-09.04.2013. Profesionālās pilnveides kursi bērnu infektoloģijā Rīgā, Latvijā

11.10.2013.-12.10.2013. Rīgas Stradiņa universitāte, lekciju cikls ''Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana'', vieslektors no Karolinskas Institūta Stokholmā, Zviedrijā, asoc. profesors Mesfin Kassaye Tessma

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Sejas šķeltnes;
  • Bērnu aknu audu fibroģenēze;
  • Mieloperksidāzes nozīme pediatrijā.

 

Docētie studiju kursi

 

Anatomija un histoloģija​

 

Embrioloģija

Funkcionālā embrioloģija

Funkcionālā histoloģija

Funkcionālā histoloģija un embrioloģija

Histoloģija

Histoloģija ar embrioloģijas pamatiem

Histoloģija un funkcionālā embrioloģija

Histoloģija un medicīnas šūnu bioloģija

Projekti

 

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Šķeltņu morfopatoģenēzes longitudinālais pētījums "(M.Pilmane)

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2016 - pašlaik

Canadian Paediatric Society biedre

2015 - pašlaik

European Academy of Paediatrics asociācijas biedre

2012 - pašlaik

Latvijas Pediatru asociācijas biedre

2012 - pašlaik

Latvijas Anatomu, histologu un embriologu biedrības biedre

Latvijas Klīniski integrētās morfoloģijas asociācijas biedre

 

 

 

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2015. gads. Rīgas Stradiņa universitātes ''Gada rezidents 2015''

2015. gads. Godalgota 2. vieta RSU Tālākizglītības fakultātes 2015. gada 6. maijā rīkotajā RSU rezidentu 18. zinātniski praktiskajā konferencē un konkursā "Mūsdienu aktualitātes medicīnā"​

2012. gads – Rīgas Stradiņa universitātes pateicība par entuziasmu un aktīvu dalību Rīgas Stradiņa universitātes Studentu zinātniskās biedrības un zinātnisko pulciņu popularizēšanā un pētnieciskajā darbā

2012. gads. Saņemta 2. vieta par darbu ''Neutrophil Myeloperoxidase Level in Pediatric Patients: Significant Age and Gender Variations'', Laboratorine Medicina, Viļņā

2010. gads. 59. Medicīnas nozares studentu zinātniskajā konferencē 1. vieta par darbu „ Šūnu proliferācija primārās un recidivējošās siekalu dziedzeru pleomorfās adenomas gadījumā "​

2009. gads: XIV Morfoloģisko Zinātņu konferences ''Atzinības raksts'' par darbu „Proliferatīvo procesu morfoloģiskā izpēte siekalu dziedzeru pleomorfās adenomas gadījumā "​

2009. gads. Diploms par izcīnītu 3. vietu iekšķīgo slimību olimpiādē

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Skuja, Sandra. Alcoholism and cellular vulnerability in different brain regions / S.Skuja, V.Groma, L.Smane // Ultrastructural Pathology. - Vol.36, N 1 (2012, Febr.), p.40-47. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Local expression of inflammatory cytokines in the facial tissue of children with a cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Papers on Anthropology / University of Tartu. Centre for Physical Anthropology. - Tartu, 2012. - [Vol.] XXI, p.264-275. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Significant age and gender variations of cellular neutrophil myeloperoxidase in pediatric patients / D.Gardovska, L.Smane, S.Nikulshin ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.57-64.

Smane, Liene. Apoptosis and MMP-2, TIMP-2 expression in cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal. - Vol.15, No.4 (2013, Dec.), p.129-134. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. IRF6, RYK, and PAX9 expression in facial tissue of children with cleft palate / L.Smane, M.Pilmane // International Journal of Morphology = Revista Internacional de Morfología - Vol.33, No.2 (2015, June), p.647-652. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Masalas, masaliņas un iedzimtais masaliņu sindroms bērniem / L.Smane, I.Grope, T.Kolupajeva ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.11 (2013), 39.-43.lpp.

Smane, Liene. Iekaisuma signālmolekulu izpēte bērniem ar lūpu un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Latvijas Ārsts. - Nr.4 (2013, apr.), 54.-56.lpp.

 

Tēzes​​

 

Activ expression and vasculogenesis in salivary gland plemorphic adenoma and some malignant tumors / E.Kornevs, I.Bagante, V.Groma, L.Smane, A.Kazanceva // European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck. - Vol.267, Suppl.1 (2010), p.S176. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Electron microscopy of the human endometrium [Elektroniskais resurss] / S.Skuja, V.Groma, L.Smane, S.Andrejeva, J.Vasiļjeva // Proceedings of XV ULTRAPATH Conference (Ricmond, USA, July 18-23, 2010) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Ricmond, 2010. - 1p. on CD-ROM.

Bērnu aknu audu fibroģenēzes izpēte / V.Groma, L.Smane, V.Ozoliņš, S.Skuja // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 136.lpp.

Tumour morphology and expression of estrogen and progesterone receptors depending on histologic grade in endometrial carcinomas / S.Kuleznova, V.Groma, L.Smane, R.Kleina // Baltic Morphology VI (Tartu, Estonia, Sept.22-23, 2011) : Conference Programme & Abstracts of Presentations. - Tartu, 2011. - P.72.

Neutrophil myeloperoxidase content in children patients related to age and gender / L.Smane, S.Nikulshin, I.Tolstikova ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 221.lpp.

Smane, Liene. Iekaisuma signālmolekulu izpēte bērniem ar lūpu un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, I.Akota, M.Pilmane // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 316.lpp.

Smane, Liene. Local expression of inflammatory cytokines in facial tissue of children with clefts lip and palate [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 11. Joint Symposium der Universitäten Riga und Rostock "Primär- und Sekundärkorrektur der spaltassoziierten Nasendeformität" (Rostock, Deutschland, Mai 4-5, 2012) [Elektroniskais resurss]. - Rostock, 2012. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2013.g. 30.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.eurofaces.com

Smane, Liene. Analysis of apoptosis and expression of specific signaling proteins in facial tissue of children with clefts lip and palate [Elektroniskais resurss] : [abstract] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 21st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery (Barcelona, Spain, Oct.21-24, 2013) [Elektroniskais resurss]. - 1 p., poster No.T6.P002. - Resurss aprakstīts 2014.g. 24.janv. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.icoms2013.com

Smane, Liene. Audu faktoru un šūnu apoptozes izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, I.Akota, M.Pilmane // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 290.lpp.

Smane, Liene. Cilmes šūnu marķieru CD34 un nestīna izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm [Elektroniskais resurss] : tēzes / L.Smane, I.Akota, M.Pilmane // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2013.g. 19.-21.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2013. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2013.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv/?&s=1361881321&fu=read&id=16

Smane, Liene. Immunohistochemical detection of growth factors, protein gene product 9.5 (PGP 9.5) in cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.51.

Outbreak of enteroviral meningitis in Estonia and Latvia during summer 2013 [Elektroniskais resurss] / D.Zavadska, L.Smane, G.Mirka ...[et al.] // 32nd Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) (Dublin, Ireland, May 6-10, 2014) : Abstracts [Elektroniskais resurss]. - Dublin, 2014. - Abstr. No.667. - Resurss aprakstīts 2015.g. 18.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://cmoffice.kenes.com/cddemo/data/HtmlApp/main.html

Smane, Liene. Immunohistochemical analysis of nestin, CD34 and TGFß3 in cleft lip and palate [Elektroniskais resurss] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.27, Suppl.1 (2014, June), p.275. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://informahealthcare.com/toc/jmf/27/S1

Smane, Liene. IRF6, RYK and PAX9 role in facial tissue of children with clefts / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger. - Vol.196, Suppl.1 (2014), p.86. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Matrices metālproteināžu un to inhibitoru izvērtējums lūpas šķeltnes zonas audos / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 332.lpp.

Smane, Liene. MSX1, IRF6 un PAX9 izvērtējums bērniem ar abpusējām lūpas un aukslēju šķeltnēm / L.Smane, M.Pilmane // Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā konference "Jaunas diagnostikas un ārstēšanas metodes Latvijas bērnu veselības uzlabošanai" (Rīga, 2014.g. 10.okt.) : tēzes. - Rīga, 2014. - 48.lpp.

Smane, Liene. Osteopontin, osteocalcin, and osteoprotegerin expression in facial tissue of children with cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.68.

An outbreak of enteroviral meningitis in Latvia and Estonia due to echovirus 30 / L.Smane, D.Zavadska, G.Mirka ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.69.

Smane, Liene. Association of gene proteins with cleft lip and palate in the Latvian population : [abstract] / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2nd World Congress on Controversies in Pediatrics (Budapest, Hungary, Apr.16-19, 2015) : Congress Program. - Budapest, 2015. - P.64.

Smane, Liene. Audu remodelāciju ietekmējošo enzīmu un ar tiem saistīto endogēno inhibitoru izvērtējums šķeltnes zonas audos / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 294.lpp.

Smane, Liene. Expression of non-collagenous proteins in facial tissue of children with cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // FASEB Journal. - Vol.29, Suppl.1 (2015, Apr.), abstr. No.765.2. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Smane, Liene. Expression of transcription factors MSX1 and PAX9 in a group of Latvian patients with complete unilateral and bilateral cleft lip and palate / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.70.

Smane, Liene. Patterns of MMP-2, TIMP-2, BMP2/4, and TGFß3 expression in alveolar bone tissue of children with orofacial clefts / L.Smane, M.Pilmane, I.Akota // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.65.

Kontakti

Kolēģi

Aigars Pētersons
Rektors, Docētājs
Ludmila Vīksna
Katedras vadītāja, Docētāja, Padomnieku konventa priekšsēdētāja
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Pēteris Tretjakovs
Katedras vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktors
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilze Štrumfa
Katedras vadītāja, Docētāja