Pārlekt uz galveno saturu

Profesionālās pilnveides programma Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušiem

Programmas mērķis – piedāvāt iespēju psihologiem apgūt Latvijas klīniskā personības testa (LKPT) pieaugušiem struktūru, teorētisko pamatojumu un lietošanu psihologu ikdienas darbā.

Programma paredzēta psihologu reģistrā reģistrētiem psihologiem

Programmas saturs

  • LKPT vadīšanas iemaņas (darba vides sagatavošana, kontakta ar testējamo veidošana, testa vadīšana, protokola aizpildīšana, sākotnējo ballu aprēķināšana un sākotnējo ballu pārvēršanu standartizētajās ballēs)
  • Skalu profila izveide un interpretācija (tostarp dažādu klīnisku traucējumu gadījumos)
  • Psiholoģiskās izpēte ar LKPT atzinuma rakstīšanu
  • Ieteikumu izstrāde

Programmas vadītājas – LKPT autores

Programmas apjoms ir 104 akadēmiskas stundas (viena akadēmiskā stunda = 45 minūtes). Programmu veido teorētiskā daļa (16 ak. stundu) un praktiskā daļa (48 ak. stundas), kas sastāv no praktiskajām nodarbībām un supervīzijām, kā arī patstāvīgais darbs (40 ak. stundu).

Kursu laikā LKPT elektroniskās versijas lietošana platformā www.exploro.lv ir iekļauta kursu maksā.

Programmas apguve dalībniekiem sniedz nepieciešamās zināšanas un prasmes LKPT lietošanai savā profesionālajā darbā, taču netiek piešķirtas tiesības mācīt citiem šā testa lietošanu.


LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png