Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Programmas „Politika un politiskā komunikācija” vadītājs, lektora p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija

2015 - pašlaik

Latvijas Neatkarīgās televīzijas programmas „900 sekundes” moderators Dzelzavas iela 120g, Rīga, Latvija

2012 - pašlaik

Pētnieks

Latvijas Ārpolitikas institūts, Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija

2012 - pašlaik

Mācībspēks (vēstures kurss)

Riga Graduate School of Law, Strēlnieku iela 4k-2, Rīga LV-1010, Latvija

2010 - pašlaik

Valdes loceklis, mācībspēks, konsultants, projektu vadītājs

Uzņēmums “Growth&Intelligence Ltd.”, Slokas iela 88-1, Rīga, LV – 1007, Latvija

2009 - pašlaik

Mācībspēks (priekšmeti: Retorika, runas māksla, komunikācijas un prezentācijas prasmes, pētījumu metodes)

Rīgas Stradiņa universitāte Eiropas Studiju fakultāte

2014 - 2015

Programmas “Politika un valsts pārvaldība”/ programmas “Politika un politiskā komunikācija” vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija

2009 - 2014

Padomnieks

Eiropas Parlamenta deputāta birojs, Zigfrīda Annas Meirovica bulvāris 12 - 3., Rīga, LV – 1010, Latvija

2009 - 2009

Ārējo ekonomisko attiecību departamenta vecākais referents

LR Ekonomikas ministrijas Ārējo ekonomisko attiecību departaments, Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1519, Latvija

2007 - 2009

Eiropas Savienības sadarbības koordinācijas departamenta Nodaļas vadītāja vietnieks

LR Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības sadarbības koordinācijas departaments, Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1519, Latvija

2007 - 2007

Eiropas Savienības sadarbības koordinācijas departamenta vecākais referents

LR Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības sadarbības koordinācijas departaments, Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1519, Latvija

Izglītība

2009 - 2012

Apliecība par Doktorantūras studiju beigšanu, PhD.Cand.

Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļa

2007 - 2009

Sociālo zinātņu Maģistra grāds Starptautiskajās attiecībās

Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultāte

2003 - 2007

Sociālo zinātņu Bakalaura grāds Starptautiskajās attiecībās

Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas Studiju fakultāte

Papildu informācija

Vadītās studiju programmas

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Politika un politiskā komunikācija

Rīgas Stradiņa universitāte, Bakalaura akadēmiskais Izglītības līmenis, Pilna laika klātiene, Politika un valsts pārvaldība

Vadītie studiju kursi

Eiropas Savienības politiskā komunikācija

Klasiskā un mūsdienu publiskā pārvalde

Komunikācijas un prezentācijas prasmes

Latvijas politikas aktuālās problēmas Eiropas Savienības kontekstā

Masu un politiskā komunikācija

Politikas analīze

Starptautiskā pārvaldība: institūcijas un procesi

Valsts pārvaldes institūciju attīstība un darbība Rietumeiropā un Amerikas Savienotajās Valstīs

Valsts pārvaldes tiesiskie pamati

Valsts pārvaldes un sabiedrības komunikācija

Docētie studiju kursi

Eiropas Savienības institūcijas un pārvaldība

Eiropas Savienības politiskā komunikācija

Komunikācijas un prezentācijas prasmes

Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes

Latvijas politikas aktuālās problēmas Eiropas Savienības kontekstā

Mediju treniņš

Politikas analīze

Sabiedrības salīdzinošā pārvaldība

Valsts pārvaldes un sabiedrības komunikācija

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Daugulis, Mārtiņš. Ķīnas Tautas Republikas 2013.-2023. gada ārpolitiskās stratēģijas raksturīgākās iezīmes un to iespējamā ietekme uz starptautisko sistēmu / M.Daugulis // Zinātniskie raksti : 2014.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 37.-44.lpp.

Daugulis, Mārtiņš. Politiskās elites un sabiedrības komunikācija lata/eiro pārejas kontekstā [Elektroniskais resurss] / M.Daugulis // Eiro ieviešanas Latvijā politiskā dimensija / K.Bukovskis, I.Kreituse, A.Sprūds, V.Šcerbinskis ... [u.c.] ; red. K.Bukovskis. - [Elektroniskais resurss]. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte ; Latvijas Ārpolitikas institūts, 2014. - 30.-42.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://liia.lv/site/docs/Eiro_ieviesanas_Latvija_politiska_…

Sprūds, Andris. Eiro ieviešana Latvijā : jaunā ģeopolitiskā piederība? [Elektroniskais resurss] / A.Sprūds, M.Daugulis // Eiro ieviešanas Latvijā politiskā dimensija / K.Bukovskis, I.Kreituse, A.Sprūds, V.Šcerbinskis ... [u.c.] ; red. K.Bukovskis. - [Elektroniskais resurss] - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte ; Latvijas Ārpolitikas institūts, 2014. - 8.-21.lpp. - Resurss aprakstīts 2015.g. 15.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://liia.lv/site/docs/Eiro_ieviesanas_Latvija_politiska_…

Daugulis, Mārtiņš. Ķīnas Tautas Republikas miermīlīgās attīstības politika un tās īstenošanas iespējas starptautiskajā sistēmā / M.Daugulis // Zinātniskie raksti : 2012.g. sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 42.-47.lpp.

 

Tēzes​​

 

Daugulis, Mārtiņš. Transformation of spirit of terrorism : weaponisation of media in hands of Daesh/ISIS / M.Daugulis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 269.lpp.

Daugulis, Mārtiņš. Transformations of the People’s Republic of China : need of market liberalisation vs. historical market intervention politics / M.Daugulis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 270.lpp.

Daugulis, Mārtiņš. Ķīnas Tautas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu Āfrikas politikas perspektīvas / M.Daugulis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 364.lpp.

Daugulis, Mārtiņš. Ķīnas Tautas Republikas 2013.-2023. gada ārpolitiskās stratēģijas raksturīpašības un to provizoriskā ietekme uz starptautisko sistēmu / M.Daugulis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 384.lpp.

Kontakti

Saistītās ziņas

Kolēģi

Ilga Kreituse
Studiju programmas direktore, Docētāja
Tatjana Muravska
Docētāja, Studiju programmas direktore
Marta Urbāne
Studiju programmas direktore, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas direktors, Studiju programmas direktors
Ieva Kalve
Docētāja
Romāns Putāns
Studiju programmas direktors, Katedras vadītājs, Docētājs
Kristaps Zaļais
Mentors, Studiju programmas direktors, Docētājs
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas direktore
Lelde Metla-Rozentāle
Studiju procesa koordinatore, Docētāja