Pārlekt uz galveno saturu

Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras mērķis ir būt par mūsdienīgu izglītības un zinātnes centru mutes, sejas un žokļu ķirurģijā.

Galvenie darbības virzieni

 • Līdzdiploma izglītība mutes, sejas un žokļu ķirurģijā atbilstoši RSU akreditētām programmām
 • Tālākizglītība mutes, sejas un žokļu ķirurģijā (rezidentūras un ārstu tālākizglītības programmu realizācija)
 • Doktorantūras programmu realizācija
 • Zinātniskie pētījumi mutes, sejas un žokļu ķirurģijā (starptautiskie pētījumi, Valsts programmas, granti, studentu, rezidentu u.c. pētījumi)
 • Sadarbību ar citām RSU struktūrvienībām, Latvijas un starptautiskām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām RSU un Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedras stratēģijas izpildē

Pētniecības virzieni

 • Iedzimtas sejas šķeltnes
 • Implantoloģija
 • Ortognātiskā ķirurģija
 • Biomateriāli
 • Siekalu dziedzeru patoloģija
 • Onkostomatoloģija
 • Obstruktīvā miega apnoja

Zinātniskās tēmas

 • VPP „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem” 4.5 apakšprojekts „Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai”, A. Skaģers – apakšprojekta vadītājs
 • LZP grants: Sejas žokļu deformāciju kaulaudu un mīksto audu radioloģiskā un imunohistoķīmiskā izpēte (09.1408), I. Akota, Ģ. Šalms, A. Bīgestāns. Vadītāja prof. I. Urtāne

Promocijas darbu pētījumi

 • Kalcija fosfāta biokeramikas materiālu integrācija atrofiska bezzobu augšžokļa mugurējā daļā (Ģ. Šalms)
 • Bioloģiski un ķirurģiskās tehnoloģijas faktori ortognātisko operāciju vēlīno rezultātu analīzē (A. Bīgestāns)
 • Orofaringeāla patoloģija un ķirurģiskās ārstēšanas rezultāti traucētas miega elpošanas pacientiem (J. Svaža)
 • Augšžokļa alveolārā kaula morforadioloģiskais izvērtējums zobu implantācijas pacientiem (L. Neimane)

Starptautiskā un vietējā sadarbība studiju vai zinātniskajā darbā

 • ERASMUS projekta ietvaros sadarbība ar Velsas, Oslo un Rostokas Universitāti
 • Sadarbības partneri pētniecībā 
  • RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtu 
  • RSU Patoloģijas katedru 
  • Eksperimenta dzīvnieku audzētavu 
  • RTU Biomateriālu attīstības un inovācijas centru 
  • RSU Stomatoloģijas institūtu 
  • Onkoloģijas centru 
  • Baltijas sejas, žokļu un plastiskās ķirurģijas asociāciju 
  • žurnāli Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal 

Saistītās ziņas