Pārlekt uz galveno saturu

3. martā notiks kārtējās RSU Zinātnieku brokastis. Pasākuma temats – COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu un sabiedrības veselību Latvijā, VPP projekta COVID-19 epidēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu rezultāti.

Reģistrēties

Programma

9.00–9.05

Atklāšana

 • Agrita Kiopa, RSU zinātņu prorektore
 • Ingmārs Kreišmanis, Latvijas Zinātnes padomes Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītājs
 • Dmitrijs Stepanovs, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktors
 • Laura Boltāne, Veselības ministrijas Politikas koordinācijas nodaļas vadītāja

9.05–9.10

Kā mēs pētījām COVID-19 ietekmi uz sabiedrības veselību un veselības aprūpi Latvijā?

 • Asoc. prof. Anda Ķīvīte-Urtāne

9.10–9.30

COVID -19 pandēmijas ietekme uz veselības aprūpes sistēmu Latvijā: pieredze un nākotnes risinājumi

 • Prof. Anita Villeruša

9.30–9.45

Latvijas iedzīvotāju psihiskā veselība un psiholoģiskā noturība ārkārtējā stāvokļa laikā saistībā ar COVID-19 pandēmiju

 • Doc. Jeļena Vrubļevska
 • Doc. Viktorija Perepjolkina

9.45–10.00

COVID-19 ietekme uz seksuālo un reproduktīvo veselību. Ko varam mācīties un labot?

 • Prof. Gunta Lazdāne
 • Prof. Dace Rezeberga
 • Dr. Ieva Briedīte

10.00–10.15

Kāda bija gados vecāku cilvēku situācija un iespējas Latvijā COVID-19 pirmā viļņa laikā salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm?

 • Dr. Ieva Reine
 • Madara Miķelsone
 • Agnese Reine

10.15–10.30

COVID-19 un bērni

 • Prof. Dace Gardovska
 • Asoc. prof. Jana Pavāre

10.30–11.30

Diskusija

 

Datu apstrādes atruna

Nolūkā nodrošināt Rīgas Stradiņa universitātes (turpmāk – RSU) rīkoto Zinātnieku brokastu dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka

 1. Zinātnieku brokastu organizēšanai un administrēšanai tiks apstrādāti Jūsu reģistrācijas laikā sniegtie personas dati: vards, uzvārds, e-pasta adrese, pārstāvētā institūcija, tālruņa nr. Minēto personas datu apstrādi RSU veiks 12 (divpadsmit) mēnešus.
 2. Zinātnieku brokastu norise notiks platformā Zoom. Ieraksti un fotogrāfijas var tikt izmantoti RSU leģitīmo interešu nodrošināšanai – konferences atspoguļošanai mārketinga un sakaru aktivitātēs (tostarp materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), lai nodrošinātu RSU atpazīstamību, kā arī arhivēšanas nolūkā un turpmākā darbā studiju procesā. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, t. i., RSU leģitīmu interesi atspoguļot organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tā piedalās, plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot atpazīstamību.
 3. iepriekšējā punktā minēto datu glabāšana tiks veikta pastāvīgi. Ievērojot konkrētās datu apstrādes mērķi, daļa iegūto materiālu var būt publiski pieejama RSU sociālajos tīklos vai mājaslapā, tādā veidā kļūstot pieejamai jebkurai trešajai personai.

Ar papildu informāciju par RSU veikto personas datu apstrādi un savām tiesībām varat iepazīties RSU privātuma politikā RSU mājaslapā, kā arī RSU Informācijas centrā papīra formātā.

Pārzinis

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
E-pasts: rsuatrsu[pnkts]lv
Tālr. 67409232

Par RSU veiktās personas datu apstrādes jautājumiem aicinām sazināties ar RSU datu aizsardzības speciālistu, rakstot e-pastu uz adresi personu[pnkts]datiatrsu[pnkts]lv vai izmantojot augstāk minētos kontaktus.

Dalībnieki

Telpa
tiešsaistē, platformā Zoom
Datums:

Kontaktinformācija