Pārlekt uz galveno saturu

Zinātniskais centrs "Kleisti" ir mājvieta sešiem RSU institūtiem un laboratorijām. Pēc rekonstrukcijas 2015. gada nogalē, zinātniskajā centrā strādā vairāk kā 60 pētnieki un zinātnieki, kuriem ir pieejams modernākais aprīkojums un tehnoloģijas. Zinātniskajā centrā nenorisinās studiju darbs, bet gan zinātniskā darbība kas ir viens no pamatiem universitātes attīstībai. 

Centrā tiek veikti pētījumi šūnu bioloģijā, proteomikas un epiģenētiskie pētījumi, infektoloģijas pētījumi, kā arī biomarķieru izstrāde slimību diagnostikai un terapijas efektivitātes monitoringam. Šie pētījumi ir ietverti valsts nozīmes pētījumu centru (VPNC) attīstības virzienā „Translācijas medicīna”, kas ļauj pilnveidot un attīstīt zināšanas par bioloģiskiem procesiem un to regulējošajiem mehānismiem, kuri nodrošina cilvēka veselību un/ vai ir iesaistīti slimību izraisīšanā.

Papildus RSU zinātniskajā centrā „Kleisti” ir iekārtota laboratorija apkārtējās vides un darba vides pētījumiem, kas ir daļa no VNPC attīstības virziena „Sabiedrības veselība” un ļaus uzlabot un veicināt iedzīvotāju veselību, izpētot endogēno un eksogēno riska faktoru ietekmi dažādās iedzīvotāju populācijās.

Zinātniskajā centrā "Kleisti" strādā A. Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtsDarba drošības un vides veselības institūtsBioķīmijas laboratorijaAndroloģijas laboratorijaKlīniskās imunoloģijas un imunoģenētikas starpkatedru laboratorija un Biomehānikas laboratorija. Lai vairāk uzzinātu par šo institūtu un laboratoriju darbu kā arī iegūtu to kontaktinformāciju, apmeklējiet to vietnes.


Galerija: Zinātniskā centra "Kleisti" atklāšana