Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

pašlaik

Docenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra

2017 - pašlaik

Ārsts ģenētiķis

VCA Medicīnas centrs"Elite"

2003 - pašlaik

Ārsts ģenētiķis

RSU TIF

1995 - 2017

Ārsts ģenētiķis

VSIA BKUS Medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnika

Izglītība

2011

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

1969 - 1975

Rīgas Medicīnas institūts, Pediatrijas fakultāte

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

03/2019 Baltijas metabolisma speciālistu konference, Rīga, Latvija;

11/2019 Finnish Metabolic Club meeting, Oulu, Somija;

2014.-2019. LĀB Pediatra sertifikāts - resertifikācija;

2016.-2021. LĀB Ģenētiķa sertifikāts - resertifikācija.

Vadītie studiju kursi

Ģenētika

Docētie studiju kursi

Klīniskā imunoloģija un klīniskā ģenētika

Reto slimību imunoloģiskie un ģenētiskie aspekti

Projekti

2013.-2016. European Network of Human Congenital Imprinting Disorders

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

Starptautiskās Iedzimto metabolisko slimību sabiedrības izpētes biedrs (SSIEM);

Baltijas valstu ģenētiķu un selekcionāru federācijas LR ģenētiķu un selekcionāru biedrība;

LAB Medicīniskās ģenētikas asociācija;

LĀB Pediatrijas asociācija

Publikācijas

Raksti​​

Mutations in PIGB cause an inherited GPI biosynthesis defect with an axonal neuropathy and metabolic abnormality in severe cases / Y.Murakam, TTM.Nguyen, Z.Krumina ...[et al.] // American Journal of Human Genetics. - Vol.105, No.2 (2019, Aug.), p.384-394. - Web of Science un/vai Scopus. - 10.1016/j.ajhg.2019.05.019

Pathogenic APC variants in Latvian familial adenomatous polyposis patients / Z.Daneberga, D.Berzina, V.Borosenko, Z.Krumina, L.Kokaine-Sapovalova, A.Gardovskis, E.Berga-Svitina, J.Gardovskis, E.Miklasevics // Medicina (Kaunas, Lithuania). - Vol.55, No.10 (2019, Oct.), article No.612, p.1-7. - Web of Science un/vai Scopus. - Doi: 10.3390/medicina55100612.

Complete mtDNA sequencing reveals mutations m.9185T>C and m.13513G>A in three patients with Leigh syndrome / D.Pelnena, E.Jankevics, Z.Krumina ...[et al.] // Mitochondrial DNA. Part A, DNA mapping, sequencing, and analysis. - Vol.29, No.7 (2018, Oct.), p.1115-1120. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Descemet membrane endothelial keratoplasty in pseudophakic bullous keratopathy : outcomes and evidence-based suggestions [Elektroniskais resurss] / D.Borroni, M.Ferronato, Z.Krumina ...[et al.] // Acta Medica Iranica [Elektroniskais resurss]. - Vol.56, No.3 (2018), p.170-175. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/issue/view/403

Genetic variation spectrum in ATP7B gene identified in Latvian patients with Wilson disease [Elektroniskais resurss] / A.Zarina, M.Kreile, A.Chernushenko, I.Pukite, Z.Krumina, A.Krumina, B.Rozentale, L.Piekuse ...[et al.] // Molecular Genetics & Genomic Medicine [Elektroniskais resurss]. - Vol.5, No.4 (2017, June), p.405-409. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5511797/

Importance of axial length and functional corneal endothelial cells in descemet membrane endothelial keratoplasty [Elektroniskais resurss] / D.Borroni, M.Ferronato, Z.Krumina, M.Parekh // Cornea [Elektroniskais resurss]. - Vol.36, No.12 (2017, Dec.), p.e35-e36. - Resurss aprakstīts 2018.g. 7.febr. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://journals.lww.com/corneajrnl/toc/2017/12000

Krūmiņa, Zita. Kā atpazīt Gošē slimību / Z.Krūmiņa // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2017, dec.), 44.-48.lpp.

Progressive deafness-dystonia due to SERAC1 mutations : a study of 67 cases / R.R.Maas, K.Iwanicka-Pronicka, Z.Krumina ...[et al.] // Annals of Neurology. - Vol.82, No.6 (2017, Dec.), p.1004-1015. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Loss-of-function HDAC8 mutations cause a phenotypic spectrum of Cornelia de Lange syndrome-like features, ocular hypertelorism, large fontanelle and X-linked inheritance / F.J.Kaiser, M.Ansari, Z.Krumina ...[et al.] // Human molecular genetics. - Vol.23, No.11 (2014, June), p.2888-2900. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes​​

FAP cases in Latvia confirmed by molecular genetic testing / Z.Daneberga, Z.Krūmiņa, A.Gardovskis, E.Miklaševičs ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.71.

Identification of cost effective model for detection of cystic fibrosis causative alleles in Latvia / L.Gailite, A.I.Tutane, I.Nartisa, I.Kempa, M.Kreile, G.Taurina, E.Aleksejeva, Z.Krūmina ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.120.

Is it sufficient with direct sequencing of ATP7B gene coding regions to diagnose Wilson disease? [Elektroniskais resurss] / A.Zarina, A.Tutane, D.Rots, M.Kreile, I.Pukite, Z.Krumina, L.Gailite ...[et al.] // Environmental and Experimental Biology [Elektroniskais resurss]. - Vol.16, No.3 (2018), p.279. - 7th Baltic Genetics Congress (Riga, Latvia, Oct.24-27, 2018) : Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://eeb.lu.lv/EEB/201810/EEB_XVI_abstracts.pdf. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Long-chain-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency in Latvia / Z.Krumina, Z.Daneberga, M.Kreile, J.Gailite ...[et al.] // Journal of Inherited Metabolic Disease. - Vol.41, Suppl.1 (2018, Sept.), abstract No.E-145, p.S29. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Salīdzinošās genoma hibridizācijas analīžu rezultāti Latvijā 2016. un 2017. gadā / D.Mūrmane, I.Grīnfelde, Z.Krūmiņa, Z.Daneberga, D.Bērziņa, E.Miklaševičs ...[u.c.] // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 44.lpp.

Vilsona slimība Latvijā : 17 gadu pieredze molekulārajā diagnostikā / A.Zariņa, M.Kreile, I.Tolmane, A.Černušenko, G.Čerņevska, I.Puķīte, Z.Krūmiņa, L.Gailīte // 2018.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2018.g. 22.-23.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2018. - 242.lpp.

ATOX1 gēna variantu ietekme uz Vilsona slimības klīnisko gaitu / A.Zariņa, A.Černušenko, I.Puķīte, Z.Krūmiņa, M.Kreile, L.Piekuse ...[u.c.] // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 292.lpp.

Ne-neironopātiska Gošē slimība 12 gadus vecam bērnam [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Saulīte, M.Laizāne, Z.Krūmiņa, I.Rumba-Rozenfelde // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Pompes slimības gadījums bērnam [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Saulīte, N.Šenterjakova, Z.Krūmiņa, I.Rumba-Rozenfelde // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) [Elektroniskais resurss] / Latvijas Ārstu biedrība. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 9.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Fatal familial hemophagocytic lymphohistiocytosis with PRF1 mutation in three siblings / Z.Kovalova, Z.Krumina, I.Melderis, D.Gardovska ...[et al.] // 10th Baltic Conference of Hematology (Riga, Latvia, Aug.16, 2016) : [Abstract Book]. - Riga, 2016. - P.28.

Is COMMD1 gene a modifier locus of Wilson disease? [Elektroniskais resurss] / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Pukite, Z.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics [Elektroniskais resurss]. - Vol.24, e-Suppl.1 (2016, May), p.93. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/conferences/201…

The challenge of diagnosis of cystinuria [Elektroniskais resurss] / S.Vorslova, Z.Krumina, Z.Daneberga ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. [Elektroniskais resurss]. - Vol.24, eSuppl.1 (2016, May), p.421. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.eshg.org/fileadmin/www.eshg.org/conferences/201…

Vilsona slimības pirmās klīniskās izpausmes bērniem vecumā līdz 18 gadiem Latvijas populācijā / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, I.Puķīte, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 162.lpp.

Development of complete sequencing of mitochondrial genome as a diagnostic test for patients with suspected mitochondrial diseases / Z.Krumina, D.Pelnena, B.Lace ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 130.lpp.

Kritēriji Vilsona slimības klīniskajai un molekulārajai diagnostikai / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Černušenko, I.Puķīte, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 173.lpp.

Not typical North-European ATP7B gene mutation in Latvian patients with Wilson disease / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, I.Pukite, Z.Krumina, A.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.23, Suppl.1 (2015, June), p.144-145. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The first case of infantile Pompe disease in Latvia / I.Lace, Z.Krumina, I.Lubaua, E.Ligere ...[et al.] // The 3rd Baltic Paediatric Congress (Riga, Latvia, Aug.19-21, 2015) : Abstracts. - Riga, 2015. - P.51.

CFTR dele2,3 (21 kb) mutation in cystic fibrosis patients in Latvia / G.Taurina, L.Piekuse, I.Kempa, Z.Krumina, V.Svabe ...[et al.] // Journal of Cystic Fibrosis. - Vol.13, Suppl.2 (2014, June), p.S46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HFE gēna mutāciju C282Y un H63D saistība ar Vilsona slimību Latvijas pacientiem / A.Zariņa, L.Piekuse, M.Kreile, A.Černušenko, Z.Krūmiņa ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 146.lpp.

Mutation spectrum of CFTR gene in cystic fibrosis patients with meconium ileuss / G.Taurina, L.Piekuse, I.Kempa, Z.Krumina, L.Kornejeva, V.Svabe ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 240.lpp.

Mutations in genes HFE, SERPINA1, CFTR in Wilson’s disease patients in Latvia / A.Zarina, L.Piekuse, M.Kreile, Z.Steinberga, A.Chernusenko, Z.Krumina ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.397. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Patients with Prader-Willi and Angelman syndrome in Latvia / Z.Krumina, I. Dzivite, A.Dzalbs ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.426. - Starptautiski citējamā izdevumā.

SERPINA 1 gene polymorphism frequency in clinically confirmed cystic fibrosis patients / G.Taurina, L.Piekuse, I.Kempa, Z.Krumina, V.Svabe ...[et al.] // European Journal of Human Genetics. - Vol.22, Suppl.1 (2014, May), p.500. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Grāmatas un brošūras​​

Lejnieks, Aivars. Retās slimības / A.Lejnieks, V.Skuja, A.Derovs, A.Kaļiņins, G.Karelis, Z.Krūmiņa, S.Lejniece, A.Pētersons ... [u.c.] ; [atbildīgie red.: A.Lejnieks, V.Skuja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. - 195, [1] lpp.

Kontakti

Kolēģi

Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Gunta Lazdāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja