Pārlekt uz galveno saturu
Studentiem
Darbiniekiem
Skolēniem
Skolotājiem
Uzņemšana

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Eiropas studiju fakultātes Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras docētāji, kuri izglīto topošos uzņēmējus, mārketinga un reklāmas speciālistus, kā arī jaunuzņēmumu vadītājus, nodrošina nepārtrauktu studiju procesa modernizāciju, ņemot vērā darba tirgus un nozares jaunākās tendences, lai topošie speciālisti būtu ar plašām karjeras iespējām un konkurētspējīgi darba tirgū.

"Tikai tāpēc, ka visu laiku atjaunojam un papildinām studiju saturu un izmantojam jaunākās mācību metodes, ir tik liela interese par studijām RSU.

Lai studijas būtu modernas un mūsdienīgas, mūsu mācībspēki iet līdzi laikam, studiju saturu un metodes visu laiku atjaunojot un papildinot!" uzsver studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma vadītāja lekt. Kristīne Blumfelde-Rutka.

Viņa tikko modernizējusi mārketinga studiju kursa Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana saturu, izstrādājot četru gadījumu analīzi un dodot iespēju studentiem analizēt reālus pasaulē zināmu uzņēmumu piemērus attiecīgās tematikas kontekstā. Katra gadījuma analīze ir papildināta ar jomas speciālistu video komentāriem. "Studentiem šādi uzdevumi ļauj dalīties ar pieredzi un izdarīt profesionālus secinājumus. Kursa saturs un formāts ir interesants, izglītojošs un motivējošs. Tas veicina spēju radoši strādāt mārketinga un reklāmas jomā un rosina izmantot jaunākās aktualitātes," skaidro lektore Kristīne Blumfelde-Rutka.

gadijuma_analizes_programmas_moedrnizacija.jpg

Katra analīze sastāv no teorijas ietvara, mērķa, sasniedzamā rezultāta, uzdevumiem, vērtēšanas kritērijiem un izmantotās informācijas saraksta, kas dod iespēju studentam apgūt gadījuma analīzi gan klātienē, gan attālināti.

"Tā ir RSU studentu priekšrocība, jo studiju materiāli pieejami RSU plašajā un modernajā e-studiju vidē studentam izdevīgā laikā un vietā," ar lepnumu uzsver lekt. Kristīne Blumfelde-Rutka.

Doc. Renātes Cānes atsauksme par studiju kursu Starptautiskā zīmola veidošana un vadīšana: "Lekt. Kristīne Blumfelde-Rutka ir izstrādājusi ne tikai kompetentus, mūsdienu aktuālām zīmolvedības prasībām un tendencēm atbilstošus lekciju un semināru materiālus, bet arī atlasījusi un pievienojusi tādus literatūras avotus un praktiskos piemērus, kas ļauj šo studiju kursu apgūt efektīvi."

Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedras docente Anželika Berķe-Berga ir modernizējusi finanšu vadības studiju kursus Finanšu pamati un Fundamentals of Accounting and Finance.

Pēc studiju kursu modernizācijas semināru darbus, kontroldarbus un kopsavilkumus ir pārveidoti Excel vidē, līdz ar to studenti var apgūt uzdevumu aprēķināšanas paņēmienus, izmantojot Excel, nevis kalkulatoru. Turklāt katram kontroldarbam un kopsavilkumam ir izveidoti 20 atšķirīgi varianti, lai motivētu studējošos strādāt un domāt individuāli.

"Jāatzīst, ka finanses ir samērā komplicēta studiju viela un tik īsā laikā kā viena mēneša modulis grūti aptveramas. Tam klāt vēl nāk Excel prasmju apguve, jo studentu priekšzināšanas un pieredze katram ir atšķirīga. Man kā docētājai tas bija liels izaicinājums izskaidrot maksimāli saprotamā un vienkāršā veidā visu kopā. Cenšos mācīt tā, kā gribētu, lai mani pašu mācītu,” saka doc. Anželika Berķe-Berga.

Tiem studentiem, kuriem grūti visu jauno uzreiz aptvert, ir iespēja skatīties semināru un lekciju ierakstus RSU e-studijās tik ilgi, līdz studiju kursa materiāls ir apgūts pilnvērtīgi.

E-studiju platforma RSU tiek izmantota jau sen, bet īpaši aktuāli tas kļuvis Covid-19 laikā, kad studijas notiek attālināti. "Jau kopš 2014. gada RSU ļoti intensīvi meklēja iespējas padarīt mācību materiālus pieejamākus, tāpēc tika iegādāta programma Panopto, kura iepatikās docētājiem, un sākās aktīva lekciju video ierakstīšana,” pastāstīja RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe.

810-9468-412.jpg

RSU e-studiju sistēmā pieejami dažādi rīki, kas saistīti ar studiju procesa nodrošināšanu attālināti un kas ļauj veikt dažādas darbības, – ne tikai studiju materiālu pievienošana un interaktīvas video lekcijas ar ierakstu un diskusiju forumu, bet arī forums informācijas sūtīšanai un diskusijām, virtuālais seminārs ar diskusiju audio vai video formātā starp visiem dalībniekiem, elektronisko testu izveide, elektroniskās aptaujas, elektroniskā balsošana u. c.

Studiju kursi modernizēti, pateicoties Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijai.

Pieteikšanās pamatstudijām RSU ir no 2021. gada 1. jūnija līdz 12. jūlijam.