Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra (VPUPK) sadarbībā ar RSU kolēģiem no citām struktūrvienībām un profesionālajām apvienībām ir apkopojusi noderīgu informāciju un materiālus par attālinātās konsultēšanas un psiholoģiskās palīdzības iespējām. Laikā, kad visi mācāmies strādāt jaunā veidā, šī informācija būs noderīga dažādu jomu profesionāļiem.

RSU izdotās grāmatas Veselības psiholoģija. Teorijas un prakses starpdisciplinārā perspektīva (zin. red. K. Mārtinsone un V. Sudraba) 10. nodaļā Veselības psiholoģijas nākotnes perspektīvas, kuru sagatavojusi VPUPK doc. Jeļena Ļubenko, ir raksturota psiholoģiskā palīdzība tīmeklī, tiešsaistes konsultēšana un tīmekļa intervences.

VPUPK sadarbības partneres, klīniskās psiholoģijas doktores no Lielbritānijas Patapias Cocoli (Patapia Tzotzoli) lekcijas videoieraksts, kas organizēts 2019. gada Psiholoģijas dienu ietvaros. P. Cocoli stāsta par psiholoģiskās palīdzības sniegšanas iespējām digitālajā vidē, izmantojot dažādus tiešsaistes un videoierakstu veidus. Viņa par psiholoģi jau ilgstoši strādā ne tikai klātienē, bet arī attālinātajā vidē.

VPUPK sadarbībā ar Pedagoģiskās izaugsmes centru (PIC), Latvijas Psihologu biedrības Profesionālās kompetences centru (LPB KC) un Latvijas Veselības psiholoģijas asociāciju (LVPA) organizēja vebināru Psihologa darbs un attālinātu konsultāciju izaicinājumi ārkārtas stāvokļa laikā. Tā laikā ar dažādām telekomunikāciju tehnoloģiju iespējām psiholoģisko pakalpojumu sniegšanā iepazīstināja RSU docētāja Zane Gulbe (Telekomunikāciju tehnoloģiju iespējas psiholoģisko pakalpojumu sniegšanā). Par grupu konsultēšanu tiešsaistē runāja VPUPK lektore, mūzikas terapeite Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrā Inese Paiča (Grupu konsultēšana tiešsaistē). Par datu aizsardzību un attālinātu konsultāciju izaicinājumiem stāstīja jurists, datu aizsardzības un drošības eksperts, SIA Bite Latvija Iekšējās drošības un datu aizsardzības projektu vadītājs Kirils Dubiņins (Datu aizsardzība un attālinātā konsultēšana). Attālinātas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas demonstrējumu par sākotnējo vienošanos ar klientu demonstrēja RSU Datu drošības un pārvaldības daļas vadītāja un RSU personas datu aizsardzības speciāliste Laura Bērziņa un RSU studiju programmas Veselības psiholoģija maģistrante Beate Evelīna Markāne.

VPUPK sadarbībā ar LPB Kompetences centru un psiholoģijas un kognitīvi biheiviorālās terapijas centru Intellego organizēja tiešsaistes semināru par drošu un veselīgu darba vidi mājās. Seminārā ar padomiem par drošiem un veselīgiem darba vides apstākļiem mājās, strādājot attālināti, dalījās RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors asoc. prof. Ivars Vanadziņš. Par domāšanas kļūdām un to mazināšanu stāstīja sertificēta klīniskā un konsultatīvā psiholoģe, Intellego pārstāve Katrīna Žaltkovska. Ar ergonomikas pamatprincipiem un pareizu ķermeņa izvingrināšanu pēc ilgstošas strādāšanas iepazīstināja RSU Rehabilitācijas katedras docētāja, sertificēta fizioterapeite, Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja Līva Tiesnese. Semināra noslēgumā bija iespēja apgūt vairākus atslābināšanās rīkus un praktiskus knifus relaksācijai ikdienā kopā ar VPUPK lektori, sertificētu klīnisko un veselības psiholoģi, deju un kustību terapeiti, supervizori Indru Majori-Dūšeli.

Materiāli par attālināto konsultēšanu un psiholoģisko palīdzību

No 6. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja 2020. gada 27.–29. aprīlī

Noderīgas saites

Vebināru cikls Attālinātā darba vadība organizācija

Ieskats COVID-19 pandēmijā no uzvedības zinātnes skatpunkta