Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2020 - pašlaik

Galvenā speciāliste antimikrobās rezistences jautājumos

Slimību profilakses un kontroles centrs

2018 - pašlaik

Asistenta p.i.

Rīgas Stradiņa universitāte, Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

2018 - 2019

Projektu koordinators

Latvijas Farmaceitu biedrība

2017 - 2018

Pieaicinātais pasniedzējs

Rīgas Stradiņa universitāte, Farmācijas fakultāte, Zāļu formu tehnoloģijas katedra

 

  2017 - 2018

  Farmaceits

  SIA "BENU Aptieka Latvija"

  2016 - 2017

  Farmaceita palīgs

  SIA "BENU Aptieka Latvija"

  2016 - 2017

  Lektors

  Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

  Izglītība

  2019 - pašlaik

  Doktorants

  RSU doktorantūras studiju programma Farmācija

  2012 - 2017

  Farmaceita grāds

  Rīgas Stradiņa universitāte

  2006 - 2012

  Valsts vispārējās vidējās izglītības sertifikāts

  Āgenskalna Valsts ģimnāzija

  Sasniegumi

  Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

   

  • 2020 - pašlaik, Veselības Projekti Latvijai valdes locekle
  • 2017 - biedre, Veselības Projekti Latvijai

   

  Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

   

  • 03.02.2020. Apmācības "Cochrane Systematic Reviews: Practical and Methodological Issues". Cochrane Nordic. Tartu, Igaunija
  • 12.01.2020-16.01.2020. Apmācību programma "Prevention and control of Antimicrobial Resistance in the context of an overall "One Health" approach to prevention and control of infections and reducing antimicrobial resistance (Contact number 2016 96 07 - 2nd Phase)." Eiropas komisija. Atēnas, Grieķija;
  • 07.11.2019-12.12.2019. "Kvalitatīvo datu analīze NVivo programmā". Rīgas Stradiņa Universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija;
  • 29.-30.11.2019. Train-The-Trainee: Continuing Professional Development. SMART Pharmacist program. Narva, Igaunija.
  • 17.-19.09.2019. "DRID cohort study workshop. Data analysis with R." European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Reitox National Academy.  Rīga, Latvija.
  • 26.10.2018 - 11.12.2018. "Video filmu un multimediju mācību materialu veidošanas pamati". Rīgas Stradiņa Universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija;
  • 01.11.2018 - 02.11.2018. Mario Giorgi, University of Piza. Pharmacokinetics, bioequivalence, drug interactions, isobolograms. Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija;
  • 30.10.2018. "Excellent Science: how?" Latvijas Jauno zinātnieku apvienība. Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija;
  • 14.06.2018. Sagatavošanas kursi studijām doktora studiju programmās "Medicīna" un Farmācija". Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Latvija;
  • 28.04.2018.-29.04.2018. The Morisky Widhet & The Morisky medication adherence protocol training. MMAS Research. Rīga, Latvija;
  • 2018. gada 6. aprīlis - 2018. gada 1. jūnijs. "Darba uzsākšana ar Microsoft Excel". Rīgas Stradiņa Universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija;
  • 2017. gada 3. oktobris - 2018. gada 13. februāris. "Pētniecības metodoloģija un datu statistiskā apstrāde". Rīgas Stradiņa Universitāte, Pedagoģiskās izaugsmes centrs, Rīga, Latvija;
  • ​2016. 5. - 8. jūlijs. Health Action International & Health Projects for Latvia. "Summer School on Access to Medicines and Their Rational Use in Europe". Rīga, Latvija.

   

  Konferences

   

  • 28.-30.2019. Next Chapter in Patient Care 2019 - Medication Use Review in the Era of Digital Care. Narva, Iagunija.
  • 22.11.2018. Pasaules veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs, Veselības ministrija, Zemkopības ministrija, "Kopā pret antimikrobiālo rezistenci". Rīga, Latvija.
  • 22.08.2018-08.26.2018. 34th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management. Pirms konferences mācību kursu apmeklēšna: "Adherence to Medication", "Comparative Effectiveness Research: Real-World Evidence in Health Technology Assessment", "Prospective Research: Tools and Tips for 21st Century", Pharmacoepidemic Considerations for Biologics and Biosimilars". Prāga, Čehija
  • 17.06.2018. IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress. Sekcija "Medicīna un veselības zinātne". Rīga, Latvija
  • 16.04.2018. Kultūras informācijas sistēmu centrs, "EBSCO datubāzes resursi un to izmantošana informācijas darbā". 
  • 13.-15.04.2018. BaltPharm Forum 2018. Tartu, Igaunija
  • 13.10.2017. "ACCESS TO MEDICINES IN THE BALTICS: CHANGING THE NARRATIVE", Veselības projekti Latvijai. Rīga, Latvija

   

  Prezentācijas konferencēs (mutiskās, stenda referāti)

   

  • 29.11.2019. Next Chapter in Patient Care 2019 - Medication Use Review in the Era of digital Care. Mutiska prezentācija. Medication Use Review pilot-project results in Latvia. Narva, Igaunija.
  • 13.04.2019. Baltpharm forum 2019. Mutiska prezentācija. "New Latvian pharmaceutical legislation, Community pharmacy session." Kauņa, Lietuva.
  • 03.04.2019. RSU starptautiskā konference Zināšanas praksei medicīnas un veselības aprūpes nozarē. Stenda referāts. "Analysis of factors associated with the occurrence of bias in studies assessing medication adherence and health outcomes: literature review." Rīga, Latvija.
  • 06.04.2017. RSU Starptautiskā studentu konference. Stenda referāts. "Bakteriāla tonsilofaringīta diagnostika un ārstēšana primārās aprūpes speciālistu vidū". Rīga, Latvija.

   

  Citas prezentācijas

   

  • 20.11.2019. Mutiska prezentācija Latvijas Farmācijas studentu asociācijas sēdē. Antimikrobiālā rezistence un antimikrobiālo līdzekļu izrakstīšanas tendences Latvijā – aktualitāte farmaceitiem. Rīga, Latvija.
  • 17.04.2019. Farmācijas akadēmija. Mutiska prezentācija. "Farmakovigilance – zāļu drošuma uzraudzība, tiesiskais regulējums, sistēmas darbības principi, farmaceita loma un pienākumi" un "Zāļu blakusparādības – ziņošana padara zāles drošākas. Kad un kā aizpildīt ziņojumu par zāļu blakusparādībām". Grupu darba "Situāciju uzdevumi par blakusparādību atpazīšanu un blakusparādību ziņojuma aizpildīšana" vadīšana. Rīga, Latvija.
  • 25.01.2019. Latvijas Farmaceitu biedrības konference. Mutiska prezentācija. "Pacientu medikamentozās terpijas līdzestību ietekmējošo faktoru analīze". Rīga, Latvija;
  • 20.04.2018. Latvijas Farmaceitu biedrības konference. Mutiska prezentācija. "Biežāk lietoto gastroenteroloģisko medikamentu mijiedarbības raksturojums". Rīga, Latvija;
  • 09.01.2018. Latvijas Farmaceitu biedrības konference. Mutiska prezentācija. "Bakteriāla tonsilofaringīta diagnostika un antibakteriālā. terapijas izvēle primārās aprūpes speciālistu vidū: kvalitatīvs pētījums". Rīga, Latvija;

   

  Docētie studiju kursi RSU

   

  Praktisko nodarbību vadīšana mācību priekšmetos:

  • 06.02.2019. - šobrīd. "Sociālā farmācijas un farmaceitiskā aprūpe";
  • 08.02.2018 - šobrīd. "Klīniskie pētījumi";
  • 05.09.2017 - šobrīd. "Farmaceitiskā informācija un informācijpratība".

   

  Zinātniskie raksti

   

  Anna Gavrilova, Dace Bandere, Ieva Rutkovska, Dins Šmits, Baiba Mauriņa, Elita Poplavska, Inga Urtāne. Knowledge about Disease, Medication Therapy, and Related Medication Adherence Levels among Patients with Hypertension. Medicina 2019, 55(11), 715; https://doi.org/10.3390/medicina55110715 

   

  Projekti

   

  • 2018. - šobrīd. Medikamentozās terapijas līdzestības projekts, RSU FĶK un ZFTK
  • 2019. - šobrīd. Disertācijas darba izstrāde. “Antimikrobiālās terapijas izrakstīšanas prakse un to ietekmējošie faktori medicīnā un veterinārmedicīnā: salīdzinošs pētījums”.

   

  Pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

   

  • vadītie: 

  kvalifikācijas darbi: 4

   

  • recenzētie: 

  kvalifikācijas darbi: 3

   

  Pētniecības darbības virzieni

   

  • Zāļu terapijas līdzestības problēmas
  • Antimikrobiālās terapijas racionāla izmantošana, antimikrobiālā rezistence

   

  ORCID iD

   

  https://orcid.org/0000-0003-4522-1803

   

  Kontakti

  Saistītās ziņas

  Kolēģi

  Santa Purviņa
  Docētāja, Priekšsēdētāja vietniece
  Dace Bandere
  Dekāne, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
  Baiba Mauriņa
  Prodekāne, Studiju programmas vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Vadītāja, Docētāja
  Dins Šmits
  Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
  Elita Poplavska
  Docētāja, Vadošā pētniece