Pārlekt uz galveno saturu

Grāmatas

Priestera Vincenta de Paula žēlsirdīgo māsu apvienības darbība Latgalē (1789-1864)

Olga Fokina, Inga Millere
Rīgas Stradiņa universitāte, 2016

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Docente

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Māszinību un dzemdību aprūpes katedra

2013 - pašlaik

Docente

Daugavpils medicīnas koledža

2012 - 2015

Lektore

Rīgas Stradiņa universitāte

2007 - 2013

Lektore

Daugavpils medicīnas koledža

1988 - 2007

Ārsta palīgs (feldšeris)

Ezerkalna feldšeru-vecmāšu punkts

Izglītība

2008 - 2011

Diploms par doktorantūras programmas apgūšanu Medicīnas nozarē/Dr.med

Rīgas Stradiņa universitāte

2005 - 2007

Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē

Rīgas Stradiņa universitāte

2003 - 2005

Māsas grāds

Rīgas Stradiņa universitāte

1985 - 1988

Feldšere

Paula Dauges Rīgas 1. medicīnas skola

Papildu informācija

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

​2016. - Rīgas Stradiņa universitātes rīkotā 2. Zinātniski praktiskajā konferencē ,,Māsas un vecmātes – veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu virzītājspēks" un ir iegūti Latvijas Māsu asociācijas​

2016. – piedalīšana Starptautiskā zinātniskā konferencē ,,Health care and social welfare – yesterday, today, tomorrow" Daugavpilī ar mutisko referātu par tēmu ,,Daugavpils medicīnas koledža – gadi un atmiņas"

2016. - piedalījos PIC (Pedagoģijas izglītības centrs) ematiskajā ciklā „E-studiju (Moodle) lietošanas iespējas", Rīgas Stradiņa universitātē

2016.- apmeklēta PIC (Pedagoģijas izglītības centrs) nodarbība TurnitIn rīka apguvei "TurnitIn darbu labošanas un satura oriģinalitātes programmas lietošana", Rīgas Stradiņa universitātē

2016. - piedalījos kvalifikāciju uzturošos kursos ,,Bērnu slimības" Daugavpilī

2016. - piedalījos kvalifikāciju uzturošos kursos ,,Neatliekamā palīdzība, katastrofu medicīna" Daugavpilī

2015. - piedalījos kvalifikāciju uzturošos kursos ,,Ķirurģiskās traumas veidi un aprūpe" Daugavpilī

2015.-piedalījos kvalifikāciju uzturošos kursos ,,Transfuzioloģijas pamati" Daugavpilī

2015. - piedalījos kvalifikāciju uzturošos kursos ,,Infekcijas slimības" Daugavpilī

​2014.– piedalīšana Rīgas Stradiņa universitātes konferencē ,,Māszinību fakultātes 20 gadi" ar prezentāciju ,,Māszinības fakultātes attīstība vēsturiskā skatījumā"

2014. – piedalīšana konferencē ,, Veselīgs uzturs kā veselīga dzīvesveida nozīmīga sastāvdaļa" Daugavpils medicīnas koledžā ar pētījumu ,,Veselīga uztura paradumi bērnu un pusaudžu dzīvesdarbībā"​

2013. - ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana":

„Informācijas tehnoloģiju prasmju kompetenču pilnveidošana"(36 stundas);

„Svēšvalodas prasmju kompetenču paaugstināšana angļu valodā

( 72 stundas);

„Teorētisko zināšanu profesionālo kompetenču pilnveide Veselības un sociālās aprūpes nozarē" ( 36 stundas);

„ Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās prasmju kompetenču paaugstināšana"( 36 stundas).

​2012. – The 54th international scientific conference of Daugavpils University „Māsu profesijas reorganizācija Latvijas Sarkanā Krusta darbības laikā ( 1918-1940)

2012. - ,, The Activity of Charity Sisters of Priest Vincent de Paulo in Latvia", International Nursing History Conference in Denmark, Koldingfjord

​2011.- ,,The View of Patients and Doctors at the Profession of Nurse", Utena University, international scientific – practical conference ,,Aspects of Sustainable Developent: Theory and Practice"

​2011..- ,,Žēlsirdīgo māsu darbība Krievijas Sarkanā Krusta ietvaros Latvijas teritorijā", Daugavpils universitātes 53. starptautiskā zinātniskā konference​

​2011.- Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference

​2011.- Daugavpils universitātes 53. starptautiskā zinātniskā konference

​2011.- AAHN (American Association for the History of Nursing) 28 TH Annual conference History of Nursing", Texas Christian University , Fort Worth, Texas, ASV

​2011.- Utena University, international scientific – practical conference ,,Aspects of Sustainable Developent: Theory and Practice"​

2011.- tālākizglītības kursi ,,Neatliekamā palīdzība, reanimācija, katastrofu medicīna", Daugavpilī

2010. - ,,Pacientu tiesību aktuālie jautājumi", apmācības kurss, Eiropas Sociālā fonda projekts

2010. - ,,Mūsdienīgas veselības aprūpes vadības pilnveidošana", apmācības kurss, Eiropas Sociālā fonda projekts

2010.-,,Personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana", apmācības kurss, Eiropas Sociālā fonda projekts

2010. ,,Zinātnisko datu statistiskā apstrāde un izvērtēšana", Rīgas Stradiņa universitāte, 12 akadēmiskās stundas

2010. „Mūsdienīgas veselības aprūpes vadības pilnveidošana", ESF, 22KP;

2010. „ Veselības aprūpes sistēmas pārmaiņu vadība", Latvijas Ārstu biedrība, 30 st

2010.- ,,Diakonisu māsu darbība Latvijā", 52. Starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils universitāte

​2010.- ,,Historic View at Social Activities of Nurses in Latvia, poster presentations, International Seminar on Gerontology – Social Care Services, Vilnius, Mykolano Romeo Universyti​

2010.- ,,Māsu profesijas attīstība Latvijā vēsturiskā skatījumā", Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference​

​2010. – Financial Crisis – Implications for Health Care, Lessions for the future, Riga

2010.- 52. Starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils universitāte​​

 

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

2016. – šobrīd- Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības biedre​

2012.- 2017. - Reģ. Nr. F- 00720, ir reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā un ir tiesīga praktizēt ārsta palīga ( feldšera) profesijā;

2012.- 2017. – Reģ. Nr. M- 20659, ir reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā un ir tiesīga praktizēt māsas profesijā​

2011.- šobrīd- AAHN (American Association for the History of Nursing) – asociācijas biedre​

 

Projekti

 

2014. – Zinātniski pētnieciskās darbības projekts ,,Veselīga uztura paradumi bērnu un pusaudžu dzīvesdarbībā" , Daugavpils medicīnas koledža​

2008-2013.- Dalība ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība"projekta „Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai" izstrādē un realizācijā- „Māsas profesionālās darbības atjaunošana"​

 

Pētniecības darbības virzieni​

 

Aprūpe vēsturiskā skatījumā

Aprūpes process māsu praksē​

 

Docētie studiju kursi​

 

Veselības aprūpes vēsture un aprūpes filozofija​

Veselības aprūpes, māszinību vēsture un aprūpes filozofija

​Zinātniski pamatu profilakses programmu plānošana un novērtēšana​

 

Vadītie studiju kursi​

 

Veselības aprūpes vēsture un aprūpes filozofija​

Veselības aprūpes, māszinību vēsture un aprūpes filozofija

​Zinātniski pamatu profilakses programmu plānošana un novērtēšana​​

 

Izstrādātie studiju kursi​​

 

Veselības aprūpes vēsture un aprūpes filozofija​

Veselības aprūpes, māszinību vēsture un aprūpes filozofija

​Zinātniski pamatu profilakses programmu plānošana un novērtēšana​​

 

Studējošo pētniecisko darbu vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

bakalaura darbi: 18

kvalifikācijas darbi: 21

recenzētie:

maģistra darbi: 7

bakalaura darbi: 11

kvalifikācijas darbi: 22​

 

Publikācijas

 

Raksti

2016. - Olga Fokina, Inga Millere, Liāna Deklava, Kristaps Circenis Daugavpils žēlsirdīgo māsu skolas izveidošanas aizsākumi (1939−1943), SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 27th -28th, ISSN 2256-0629, 2016. 278-287.pp;

2016. - monogrāfija: Olga Fokina, Līvija Jankovska Daugavpils medicīnas koledža – gadi un atmiņas, Daugavpils medicīnas koledžas 70 gadu jubilejas recenzēts izdevums, Rēzekne: SIA ,,Visual studio" 189. lpp. (ISBN 978-9934-523-25-0)

2015.- Olga Odiņa, Inga Millere, Kristaps Circenis, Liāna Deklava Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Krievijas Sarkanā krusta darbības laikā Vitebskas guberņā 19. gadsimtā SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference May 22nd-23rd, 2015, Volume III, 85-96.lpp, (ISSN 2256-0629)​

2013. - Olga Odiņa, Inga Millere Latvijas Sarkanā Krusts: (1918-1940). Māsu profesijas reorganizācija, Latvijas Zinātņu​ akadēmijas Vēstis, A daļa (ISSN 1407-0081)​

2013. - Olga Odiņa, Jeļena Sargsjane ,,Māsu profesionālās darbības attīstība neatkarīgajā Latvijā (1991-1999), starptautiskās zinātniskās konferences ,,Sabiedrība, integrācija, izglītība" rakstu krājums, Rēzeknes Augstskola, (ISBN 978-9984-44-018-7; (iekļauts Thomson Reuters datu bāzē)​

2011. - Olga Odiņa, Juris Salaks ,,Žēlsirdīgo māsu darbība Krievijas Sarkanā Krusta ietvaros Latvijas teritorijā", Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, A daļa (ISSN 1407-0081)​

2010.- Olga Odiņa, Jeļena Sargsjane, Tatjana Kokina „Система высшего профессионального образования медицинских сестер в Латвии", Вестник медицинского института им. Г.Меграбяна, 6 том; Ереван (ISSN 1829-040X)​

2010.- Olga Odiņa, Inga Millere ,,Žēlsirdīgo māsu Vincenta de Paulo apvienības darbība Latvijas teritorijā XVII-XIX. gadsimtā", Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskais rakstu krājums​

​Tēzes

2014. – Olga Odiņa, Juris Salaks ,,Žēlsirdīgo māsu sagatavošana Krievijas Sarkanā Krusta darbības laikā Vitebskas guberņā​19. gadsimtā", Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference;

2014. - Liāna Deklava, Kristaps Circenis, Inga Millere, Olga Odiņa ,,Izdegšanas sindroms garīgās veselības aprūpes un ambulatorās aprūpes māsām", Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference;

2013.- Olga Odiņa ,,Māsu profesijas raksturojums padomju laikā", Daugavpils universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference,

2012. - Olga Odiņa, Inga Millere ,, The Activity of Charity Sisters of Priest Vincent de Paulo in Latvia" , International Nursing History Conference in Denmark, Koldingfjord​

2011.- Olga Odiņa, Inga Millere ,,Māsu profesija mūsdienās ārstu un pacientu skatījumā", RSU zinātniskā konference,

2011.- Olga Odiņa, Juris Salaks ,,Žēlsirdīgo māsu darbība Krievijas Sarkanā Krusta ietvaros Latvijas teritorijā" Daugavpils universitātes 53. starptautiskā zinātniskā konference,

2011.- Olga Odiņa, Inga Millere ,,Activities of Deaconesses Nurses in Latvia 1862-1940", AAHN (American Association for the History of Nursing) 28 TH Annual conference History of Nursing", Texas Christian University , Fort Worth, Texas, ASV​

2010.- Olga Odiņa, Inga Millere ,,Māsu profesijas attīstība Latvijā vēsturiskā skatījumā", Rīgas Stradiņa universitātes zinātniskā konference;

2010.- Olga Odiņa, Inga Millere ,,Diakonisu māsu darbība Latvijā", 52. Starptautiskā zinātniskā konference Daugavpils universitāte,​

 

Kontakti

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore