Pārlekt uz galveno saturu

Liepājas filiāles bibliotēka ir Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkas struktūrvienība

Bibliotēka nodrošina RSU Liepājas filiāles akadēmisko un zinātnisko darbu informācijas resursu un pakalpojumu aspektā, kvalitatīvu informāciju veselības aprūpes jomā. Liepājas filiāles bibliotēkas krājumā ir 12 000 informācijas avotu vienību – grāmatas, žurnāli, autoreferāti, galvenokārt medicīnā un veselības zinātņu nozarēs. Bibliotēka sniedz lietotājiem iespējas izmantot virkni modernu pakalpojumu un informācijas avotu katalogus.

Bibliotēka saviem lietotājiem piedāvā iespēju meklēt zinātnisku informāciju daudzās abonētajās ārzemju elektroniskajās datubāzēs, kā arī konsultē un apmāca apmeklētājus veidot meklēšanas stratēģiju.

Mērķi un uzdevumi ir atbalstīt kvalitatīvas un konkurētspējīgas akadēmiskās un profesionālās izglītības realizāciju, pētnieciskā darba iespējas medicīnā, veselības un sociālo zinātņu jomās, organizējot un pilnveidojot bibliotēkas pakalpojumus. Elektronisko resursu piedāvājumā ietilpst CD-ROM un DVD-ROM diski. Tie ir gan grāmatām pievienotie kompaktdiski ar ilustrācijām un citiem papildu pielikumiem, kuri nav iekļauti attiecīgajos izdevumos, gan dažādu kongresu materiāli.

 RSU Liepājas filiāles bibliotēkā, emocionālai iedvesmai jauno mācību gadu uzsākot, apskatāma Sarmītes Skujas gleznu izstāde!

Pakalpojumi

  • Uzziņas un konsultācijas uz vietas Bibliotēkā, pa e-pastu vai tālruni
  • Brīvpieejas lasītavas izmantošana un iespēja saņemt uz mājām grāmatas, kas filiāles krājumā ir vairāk nekā vienā eksemplārā
  • Kopēšana, drukāšana, skenēšana 
  • Stacionāro un savu portatīvo datoru un interneta izmantošana
  • Konsultācijas informācijas meklēšanā RSU Bibliotēkas elektroniskajā katalogā un datubāzēs
  • Piekļuve RSU Bibliotēkas abonētajām tiešsaistes datubāzēm un e-grāmatu datubāzēm
  • Starpbibliotēku abonements
  • Attālinātā reģistrācija
  • Vienotās lasītāju kartes pasūtīšana
Par RSU Liepājas filiāles bibliotēkas pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai bezskaidrā naudā.

Resursi

Abonētās datubāzes

E-grāmatu datubāzes
E-žurnālu datubāzes
Uz pierādījumiem balstītās medicīnas datubāzes
Publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāzes
Uzziņu, enciklopēdiju un vārdnīcu datubāzes
Ziņu datubāzes

Bibliotēkas veidotie resursi

RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāze

RSU aizstāvēto bakalaura un maģistra darbu datubāze

Medicīnas un veselības aprūpes nozares analītikas datubāze

Brīvpieejas resursi

Resursi pa tēmām
Brīvpieejas e-grāmatas
Brīvpieejas e-žurnāli
Medicīna Latvijā
Vārdnīcas

Saistītās ziņas