Pārlekt uz galveno saturu

Elektroniskā pieteikšanās studijām

No 1. jūnija līdz 9. jūlijam

Dokumentu iesniegšana klātienē

No 1. līdz 9. jūlijam

Iestājpārbaudījumi (programmās, kurās tie paredzēti)

10. un 11. jūlijā, atkarībā no studiju programmas,
konkrēti norādīts zemāk

Rezultātu paziņošana

12. jūlijā

Līgumu slēgšana (atkarībā no studiju programmas)

16. un 17. jūlijā 

Pirmā iemaksa par studijām (10 % no gada studiju maksas)

Līdz 29. jūlijam 

Semestra sākums

2. septembrī

Pieteikties studijām

Reģistrācija

Dokumentu reģistrācija piedāvatajās studiju programmās e-Uzņemšanā* būs pieejama no 1. jūnija līdz 9. jūlijam. Pēc tās veikšanas līdz 9. jūlijam reflektantiem jāierodas Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiālē (Riņķu ielā 24/26, Liepājā), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu.

* Elektroniskā pieteikšanās nav obligāta, pieteikties studijām var arī klātienē.

Dokumentu iesniegšana

Elektroniski pieteikties studijām iespējams http://uznemsana.rsu.lv. Dokumentu pieņemšana klātienē piedāvātajās studiju programmās notiks Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiālē (Riņķu ielā 24/26, Liepājā) no 1. līdz 9. jūlijam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 19.00.

Ierodoties RSU, jāaizpilda reflektanta pieteikuma anketa (ja nav aizpildīts elektroniskais pieteikums) un Uzņemšanas komisijai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Vidējās izglītības dokumentu kopijas (atestāts, sekmju izraksts), uzrādot oriģinālus
  • CE sertifikātu kopijas, uzrādot oriģinālus
  • Pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu *
  • Maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.

* Uz pases vai personas apliecības kopijas nepieciešams uzrakstīt šādu tekstu: "Pases / personas apliecības kopija ir pareiza." Uz kopijas jābūt norādītam arī datumam un reflektanta parakstam ar atšifrējumu.

Fotogrāfija studenta apliecībai ir svarīga pieteikuma sastāvdaļa, tādēļ, iesniedzot dokumentus klātienē, fotografēšanās ir noteikta kā obligāta prasība, ja fotogrāfija nebūs jau iepriekš augšuplādēta uzņemšanas elektroniskajā pieteikumā.

Ja noteiktajos datumos reflektants nevar iesniegt dokumentus personīgi, to var izdarīt arī reflektanta pilnvarota persona, kurai ir visi nepieciešamie dokumentu oriģināli un to kopijas.

Iestājpārbaudījumi

Iestājpārbaudījumi studiju programmās, kurās atbilstīgi uzņemšanas noteikumiem tādi ir paredzēti

Studiju programmaIestājpārbaudījumsNorises laiks
Veselības sporta speciālists
(realizācijas vieta: Liepāja)
OSPPP10. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00,
katram reflektantam nosakot individuālu laiku
Māszinības ar specialitāti:  Ambulatorās aprūpes māsa, Ķirurģiskās aprūpes māsa, Operāciju māsa, Garīgās veselības aprūpes māsa, Internās aprūpes māsa, Anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa, Bērnu aprūpes māsaOSPPP10., 11.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 18.00,
katram reflektantam nosakot individuālu laiku

Lai gan dokumentus var iesniegt pilnvarota persona, iestājpārbaudījumi jākārto pieteiktajam reflektantam. Iestājpārbaudījumus var kārtot vienīgi noteiktajos datumos un laikos.

Rezultātu paziņošana un līgumu slēgšana

Uzņemšanas konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli 2019. gada 12. jūlijā no plkst. 10.00 vietnē http://www.rsu.lv/rezultati. Lai uzzinātu uzņemšanas konkursa rezultātus, nepieciešams reflektanta identifikācijas numurs.

Studiju līgumu slēgšana notiks Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiālē (Riņķu ielā 24/26, Liepājā)16. un 17. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 17.00.