Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga / Daugavpils
4 gadi
Darbdienās 8.00–18.00 (I–III gadā)
C., Pk., Se. 8.00–18.00 (IV gadā)
Vietu skaits:
32 budžeta
12 maksas

Studiju programma Māszinības nodrošina profesionālā bakalaura izglītības ieguvi māsas profesijā ar specializāciju vienā no septiņām pamatspecializācijām – ambulatorās aprūpes māsa; ķirurģiskās aprūpes māsa; operāciju māsa; garīgās veselības aprūpes māsa; internās aprūpes māsa; anestēzijas, intensīvās terapijas un neatliekamās aprūpes māsa; bērnu aprūpes māsa – un sagatavo tālākām studijām maģistra studiju programmā.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Šajā programmā topošajām māsām intensīva prakse sākas jau pirmajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Prakses laiks slimnīcās ir ilgāks nekā citās universitātēs; prakse ir individuāla, un tā iekļauj reālu darbu ar pacientiem, nevis tikai novērojumus. Katram studējošajam ir pieeja RSU iekšējam tīklam un studējošo portālam, kur atrodami visi studiju materiāli – kursu apraksti, nodarbību saraksti, lekciju prezentācijas un citi studiju materiāli. Līdz ar to ir iespējama regulāra un operatīva saziņa ar pasniedzējiem arī ārpus lekciju un nodarbību laika. Studiju laikā tu iepazīsies ar labāko praksi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes nodrošināšanai, iemācīsies domāt kritiski, risināt problēmas un nodrošināt aprūpi drošā un simulētā vidē, kur kļūdas nerada risku vai apdraudējumu pacientiem.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir klīniskās prakses, kas notiek Latvijas vadošajās universitātes un reģionālajās slimnīcās un klīnikās.

Prakses vietas

 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā slimnīcā
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas 1. slimnīca
 • Rīgas Dzemdību nams
 • Rīgas 2. slimnīca
 • SIA Veselības centru apvienība
 • Liepājas reģionālā slimnīca
 • Daugavpils reģionālā slimnīca
 • ģimenes ārstu prakses u. c.

Studiju laikā tev būs iespēja apgūt arī citu valstu pieredzi un mācību metodes, izmantojot Erasmus+ studentu mobilitātes programmu, kurā studenti paplašina redzesloku un zināšanas savā nozarē. Jau no pirmā kursa tev būs iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo RSU ir zinātnes universitāte. Savukārt ceturtajā studiju gadā atbilstīgi plānotajam lekciju un nodarbību / semināru sarakstam universitātē būs jāierodas vidēji trīs reizes nedēļā, pārējo laiku veltot bakalaura darba izstrādei.

Studiju metodes

Studiju programma ir veidota, balstoties uz Skandināvijas valstu pieredzi, un to pamatā ir princips – centrā ir students. Studentu grupas ir nelielas, bet apmācība – personalizēta. Apmācību pieeja integrē gan individuālo, gan komandas apmācību. Visā studiju laikā sastapsies un apgūsi zināšanas ar dažādu studiju metožu palīdzību: lekcijas, semināri, pētniecisko projektu izstrāde un to apspriešana, grupu darbs un problēmsituāciju analīze, risinājumu meklēšana, kā arī individuāls darbs RSU bibliotēkā, kas tev nodrošinās jaunāko teorētisko literatūru un piekļuvi zinātniskajām datubāzēm no visas pasaules.

Klīnisko studiju kursu praktiskās nodarbības iziesi Baltijā modernākajā simulāciju tehnoloģiju centrā, kur imitētā vidē precīzi apgūsi māsu praksē nepieciešamās klīniskās prasmes, sākot ar vienkāršām manipulācijām (vēnu punkcijas, injekcijas, zondēšana, elpošanas un dzirdes sistēmu pārbaude, mākslīgā elpināšana, šuvju uzlikšanu u. tml.), līdz pat sarežģītām ķirurģiskām operācijām un pat dzemdību pieņemšanai. Šīs praktiskās simulācijas ļaus uzlabot klīniskās prasmes, iemācīs tev darbu komandā un stiprinās tavas komunikācijas prasmes un pašpaļāvību. Viss minētais būs svarīgs situācijā, kad saskarsies ar reāliem pacientiem.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_001AnatomijaMorfoloģijas katedraLudmila Gavričenkova4 / 6
AURK_001Anestezioloģija un reanimatoloģijaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIrina Evansa2 / 3
VC_042Angļu valoda māszinībāsValodu centrsZita Goldšmite2 / 3
MDAK_324Aprūpes filosofija un procesa modelisMāszinību un dzemdību aprūpes katedraDiāna Platace2 / 3
FK_058BiofizikaFizikas katedraAndris Mikulis1 / 1.5
BUMK_027Bioloģija un medicīnas ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
DUGK_017Dzemdniecība un ginekoloģijaDzemdniecības un ginekoloģijas katedraIntra Kļaviņa1 / 1.5
FLK_029FarmakoloģijaFarmakoloģijas katedraLīga Henke2 / 3
LUSDK_036Filozofija un medicīnas ētikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
CFUBK_029Funkcionālā fizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraNormunds Limba2 / 3
ISK_194Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraLarisa Umnova2 / 3
MDAK_250Iekšķīgās slimības un pacientu aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraInese Budzila1 / 1.5
SVUEK_052Infekciju slimības un pacientu aprūpeSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraBaiba Rozentāle1 / 1.5
KK_011Ķirurģiskās slimībasĶirurģijas katedraMihails Pavlovičs2 / 3
MDAK_085Ķirurģisku pacientu aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraGita Ozoliņa1 / 1.5
MDAK_066Klīniskā aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča4 / 6
FLK_010Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpeFarmakoloģijas katedraLīga Henke2 / 3
MDAK_314Klīniskā prakse I (preklīniskā)Māszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča2 / 3
MDAK_255Klīniskās aprūpes pamatiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča2 / 3
SVUEK_117Kursa darbs sabiedrības veselībāSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraToms Pulmanis2 / 3
MDAK_329Kursa darbs. Aprūpes kvalitātes vadība - aprūpes dokumentācijas izstrādeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraInita Stūre-Stūriņa2 / 3
VC_027Latīņu valodas terminoloģijas pamatiValodu centrsAija Zilvestre2 / 3
MDAK_323Līderība un efektīva vadībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAgita Melbārde-Kelmere1 / 1.5
CFUBK_045Medicīniskā bioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraInāra Nokalna1 / 1.5
MDAK_325Mentālā veselība un pacientu aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba1 / 1.5
BUMK_046Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģijuBioloģijas un mikrobioloģijas katedraVeronika Baltmane2 / 3
NUNK_004Neiroloģija un pacientu aprūpeNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraJānis Mednieks1 / 1.5
MDAK_308Onkoloģija un paliatīva pacienta aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAiga Lasmane1 / 1.5
MDAK_257Pacientu un darba vides drošībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
PAK_006Patoloģiskā anatomijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa2 / 3
PAK_008Patoloģiskā fizioloģijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa3 / 3
MDAK_101Pedagoģija veselības aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
PEK_007Pediatrija un pacientu aprūpePediatrijas katedraInga Lāce1 / 1.5
MDAK_326Pierādījumos balstīta aprūpe un māsu profesionālā darbība Māszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
MDAK_120Prakse IMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
MDAK_121Prakse IIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
MDAK_123Prakse IIIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela6 / 9
MDAK_124Prakse IVMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela6 / 9
MDAK_126Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraDiāna Platace2 / 3
MDAK_238Prakse VMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela10 / 15
ISK_034PropedeitikaIekšķīgo slimību katedraLarisa Umnova2 / 3
MDAK_337Psiholoģija un socioloģijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLāsma Reide2 / 3
RAK_007Rentgenoloģija un radioloģijaRadioloģijas katedraJūlija Frolova2 / 3
SVUEK_116Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraToms Pulmanis2 / 3
VPUPK_291Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmesVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraZane Krieķe2 / 3
MDAK_021Transkulturālā aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
SUUK_173UzturmācībaSporta un uztura katedraGundega Rudzīte-Aņiščenko1 / 1.5
VC_021Valodas kultūra vadītājamValodu centrsInta Urbanoviča1 / 1.5
MDAK_306Veca cilvēka aprūpe; aprūpe mājāsMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa1 / 15
MDAK_312Veselības aprūpes infekciju prevencijas un kontroles pamatprincipi Māszinību un dzemdību aprūpes katedraAgita Melbārde-Kelmere2 / 3
MDAK_339Veselības aprūpes vēsture un māszinību teorijasMāszinību un dzemdību aprūpes katedraOlga Fokina2 / 3

 

Darba iespējas pēc studijām

Medicīnas māsa strādā veselības aprūpes iestādēs un sabiedrībā veselības jomā, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību. Māsas strādā klīnikās, ģimenes ārsta praksēs un veselības centros, privātpraksēs, doktorātos, kā arī institūcijās, kas koordinē pacientu aprūpi.

Mūsu absolventu darba devēji

 • Latvijas Republikas Veselības ministrija
 • Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas 1. slimnīca
 • Rīgas 2. slimnīca
 • Veselības centru apvienība
 • Liepājas reģionālā slimnīca
 • Daugavpils reģionālā slimnīca
 • Veselības centrs 4
 • Medicīnas centrs ARS u. c.

Vienā mirklī izvēlētā māsas profesija izvēršas par sirdsdarbu un dzīves aicinājumu

Absolventi

1.jpg

Māsa ir medicīnas speciālists, kuras profesijas pamati balstās uz zināšanām, prasmēm un vēlēšanos palīdzēt. Esmu internās aprūpes māsa, izvēlējos šo pamatspecialitāti, jo vēlos palīdzēt pacientiem jau pirmajā saskarsmes posmā, tādā veidā nodrošinot pacientu uzticību un līdzestību ārstēšanās procesā.

Jana Janevica, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas diabēta pacientu apmācības māsa

3.png

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē bija piepildītas ar izaicinājumiem, deva izcilas zināšanas, prasmes un kompetenci specialitātē un pētniecībā. Studējot šeit visapkārt ir daudz dažādu studentu no visas Latvijas, šī daudzveidība palīdzēja atrast domubiedrus un paplašināja manu redzesloku. Manuprāt, tieši universitātes studentu vide ir viena no vērtīgākajām un interesantākajām lietām, kas paliek atmiņā arī pēc grāda iegūšanas.

Lana Misa, SIA Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs ķirurģijas aprūpes māsa

4.jpg

Rīgas Stradiņa universitāte man ir devusi iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību, tagad tā iespējama arī manā dzimtajā pilsētā Liepājā (RSU Liepājas filiālē). Man ir iespēja strādāt profesijā, kura man patīk, un pilsētā, kura man patīk. Universitāte ļāva studijas apvienot ar darbu, tādējādi man bija iespēja teorētiskās zināšanas apvienot ar praktiskajām zināšanām. Uzskatu, ka RSU man ne vien devusi labu zināšanu bāzi, bet arī iemācījusi, kā un kur meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem un risinājumus dažādām situācijām.

Solvita Urbanoviča, Liepājas reģionālās slimnīcas galvenā māsa

6.jpg

Šī programma neapšaubāmi ir viena no labākajām Latvijā. Studiju laikā studentiem ir iespēja apgūt tehniskās prasmes moderni aprīkotā vidē un izzināt māszinības pamatus. Studenti mācās lietot teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot dažādas kvantitatīvas metodes, tādas kā diskursa analīzi un dažādu indeksa aprēķinu. Jomas speciālisti attīsta studentos profesijas īpašības – māsas empātiju, sirsnību, laipnību un pacietību darbā ar pacientu, jo māsa ir pacienta uzticības persona. Absolventi jau sen pierādījuši savu augsto kvalifikāciju darba tirgū. Ir studenti, kas turpina izglītoties prestižās augstskolās Rietumeiropā un ASV. Studentu labās analītiskās spējas un teorētiskās un praktiskās zināšanas ir augstu vērtētas arī Latvijā un lielākā daļa absolventu veiksmīgi strādā universitātes slimnīcās un citās augsti vērtētās veselības aprūpes iestādēs.

Ingrīda Savicka, Latvijas Māsu asociācijas Ķirurģiskās aprūpes māsu apvienības prezidente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts", kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtā bāreņa apliecība 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās (40 %), CE vērtējums latviešu valodā (25 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (25 %), CE vērtējums matemātikā (10 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija