Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un vispārējās aprūpes māsas kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Darbdienās 8.00–20.00
Vietu skaits:
130 budžeta
12 maksas
Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju programma Māszinības nodrošina profesionālā bakalaura izglītības ieguvi ar vispārējās aprūpes māsas kvalifikāciju un sagatavo tālākām studijām maģistra studiju programmā.

Reflektanti var pieteikties studiju turpināšanai vēlākos studiju posmos. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana un studiju sākšana profesionālā bakalaura studiju programmā Māszinības ir atkarīga no iepriekš iegūtās izglītības (pēc individuālā plāna). Studijām vēlākos studiju posmos (pēc I līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas Māszinības, 120 KP) – 100 valsts budžeta finansētu vietu.

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Šajā programmā topošajām māsām intensīva prakse sākas jau pirmajā kursā, veiksmīgi kombinējot teorētisko un praktisko apmācību. Prakses laiks un praktiskās nodarbības ir puse no studiju kopējā ilguma; prakse ir individuāla, un tā iekļauj reālu darbu ar pacientiem, nevis tikai novērojumus.

Studiju laikā tu iepazīsies ar labāko praksi pacientu drošības un aprūpes kvalitātes nodrošināšanai, iemācīsies domāt kritiski, piemērot uz pierādījumiem balstīto praksi, risināt problēmas un nodrošināt aprūpi drošā, simulētā vidē, kur kļūdas nerada risku vai apdraudējumu pacientiem.

Būtiska studiju sastāvdaļa ir klīniskās prakses, kas notiek Latvijas vadošajās universitātes un reģionālajās slimnīcās un klīnikās, kā arī citās veselības un sociālās aprūpes institūcijās.

Prakses vietas

 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā slimnīcā
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas 1. slimnīca
 • Rīgas 2. slimnīca
 • Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca
 • Veselības centru apvienība
 • Liepājas reģionālā slimnīca
 • Daugavpils reģionālā slimnīca
 • Vidzemes slimnīca
 • SIA Mājas aprūpe
 • ģimenes ārstu prakses u. c.

Studiju laikā tev būs iespēja apgūt arī citu valstu pieredzi un mācību metodes, izmantojot Erasmus+ studentu mobilitātes programmu, kurā studenti paplašina redzesloku un zināšanas savā nozarē. Jau no pirmā kursa tev būs iespēja iesaistīties zinātniskajā darbā, jo RSU ir zinātnes universitāte.

Studiju metodes

Apmācību pieeja integrē gan individuālo, gan komandas apmācību. Visā studiju laikā sastapsies un apgūsi zināšanas ar dažādu studiju metožu palīdzību: lekcijas, semināri, pētniecisko projektu izstrāde un to apspriešana, grupu darbs un problēmsituāciju analīze, risinājumu meklēšana, kā arī individuāls darbs RSU bibliotēkā, kas tev nodrošinās jaunāko teorētisko literatūru un piekļuvi zinātniskajām datubāzēm no visas pasaules.

Klīnisko studiju kursu praktiskās nodarbības iziesi Baltijā modernākajā simulāciju tehnoloģiju centrā, kur imitētā vidē precīzi apgūsi māsu praksē nepieciešamās klīniskās prasmes, sākot ar vienkāršām manipulācijām (vēnu punkcijas, injekcijas, zondēšana, elpošanas un dzirdes sistēmu pārbaude, mākslīgā elpināšana, šuvju uzlikšanu u.tml.), līdz pat sarežģītām ķirurģiskām operācijām un pat dzemdību pieņemšanai. Šīs praktiskās simulācijas ļaus uzlabot klīniskās prasmes,  iemācīs tev darbu komandā un stiprinās tavas komunikācijas prasmes un pašpaļāvību. Viss minētais būs svarīgs situācijā, kad saskarsies  ar reāliem pacientiem.

Studiju norises vietas

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_001AnatomijaMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka4 / 6
AURK_001Anestezioloģija un reanimatoloģijaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraIrina Evansa2 / 3
MDAK_324Aprūpes filosofija un procesa modelisMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLelde Atvara2 / 3
MDAK_245Bakalaura darbsMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela10 / 15
PAK_051Biežāko slimību patoģenēzes kurss māszinību studentiemPatoloģijas katedraIlze Štrumfa2 / 3
FK_058BiofizikaFizikas katedraAndris Mikulis1 / 1.5
BUMK_027Bioloģija un medicīnas ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
MDAK_024Dzemdniecība un ginekoloģija; pacientu aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraValentīna Beļavska2 / 3
FLK_029FarmakoloģijaFarmakoloģijas katedraDiāna Klāva2 / 3
LUSDK_036Filozofija un medicīnas ētikaLabklājības un sociālā darba katedraHelmuts Caune2 / 3
cfubk_029Funkcionālā fizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraNormunds Limba2 / 3
MDAK_327Ģimenes medicīnaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraDagnija Brutāne2 / 3
ISK_194Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraLarisa Umnova2 / 3
SVUEK_091Infekciju slimības un pacientu aprūpeSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraBaiba Rozentāle2 / 3
KK_011Ķirurģiskās slimībasĶirurģijas katedraMihails Pavlovičs2 / 3
MDAK_307Klīniskā aprūpe un rehabilitācija pacientu aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLilija Antoņēviča4 / 6
FLK_010Klīniskā farmakoloģija un medikamentozā aprūpeFarmakoloģijas katedraDiāna Klāva2 / 3
MDAK_347Kursa darbs - Aktualitātes nozarēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLīga Ēriksone2 / 3
SVUEK_132Kursa darbs sabiedrības veselībāSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraToms Pulmanis2 / 3
mdak_343Kursa darbs. Projektu izstrāde un finanšu vadībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraZane Tauriņa2 / 3
VC_027Latīņu valodas terminoloģijas pamatiValodu centrsAija Zilvestre2 / 3
MDAK_348Līderība un efektīva vadībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAgita Melbārde-Kelmere2 / 3
CFUBK_045Medicīniskā bioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraInāra Nokalna1 / 1.5
MDAK_349Mentālā veselība un pacientu aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraVelga Sudraba2 / 3
BUMK_046Mikrobioloģija ar virusoloģiju un parazitoloģijuBioloģijas un mikrobioloģijas katedraVeronika Baltmane-Veckalne2 / 3
NUNK_019Neiroloģija un pacientu aprūpeNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraJānis Mednieks2 / 3
MDAK_272Onkoloģiskās slimības un pacientu aprūpe. Sāpju aprūpeMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
MDAK_257Pacientu un darba vides drošībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
MDAK_101Pedagoģija veselības aprūpēMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
mdak_105Pētniecības metodesMāszinību un dzemdību aprūpes katedraOlga Fokina2 / 3
MDAK_326Pierādījumos balstīta aprūpe un māsu profesionālā darbībaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraIlona Zariņa2 / 3
MDAK_357Prakse IMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela4 / 6
MDAK_353Prakse IIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela4 / 6
MDAK_123Prakse IIIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela6 / 9
MDAK_124Prakse IVMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela6 / 9
MDAK_346Prakse pacientu un sabiedrības izglītošanāMāszinību un dzemdību aprūpes katedraGunta Bēta4 / 6
MDAK_238Prakse VMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela10 / 15
MDAK_358Prakse VIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela16 / 24
mdak_352Prakse VIIMāszinību un dzemdību aprūpes katedraInita Stūre-Stūriņa10 / 15
ISK_034PropedeitikaIekšķīgo slimību katedraLarisa Umnova2 / 3
MDAK_337Psiholoģija un socioloģijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraLāsma Reide2 / 3
RAK_007Rentgenoloģija un radioloģijaRadioloģijas katedraLīga Jaunozoliņa2 / 3
VPUPK_291Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmesVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraElīna Zelčāne2 / 3
SL_016Statistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaMadara Miķelsone2 / 3
MDAK_246Valsts pārbaudījumsMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
MDAK_350Veca cilvēka aprūpe un aprūpe mājāsMāszinību un dzemdību aprūpes katedraAiga Lasmane2 / 3
MDAK_344Veselības aprūpes juridiskie aspektiMāszinību un dzemdību aprūpes katedraPēteris Ersts2 / 3
MDAK_029Veselības aprūpes organizācijaMāszinību un dzemdību aprūpes katedraEva Cela2 / 3
MDAK_339Veselības aprūpes vēsture un māszinību teorijasMāszinību un dzemdību aprūpes katedraOlga Fokina2 / 3

 

 

Darba iespējas pēc studijām

Māsa strādā veselības aprūpes iestādēs, kā arī sabiedrības veselības jomā, patstāvīgi veicot pacientu aprūpi, piedaloties ārstniecībā, vadot pacientu aprūpes darbu, izglītojot pacientus, viņu ģimenes locekļus, aprūpes komandas locekļus un sabiedrību.

Māsa strādā klīnikās, ģimenes ārstu praksēs un veselības centros, privātpraksēs, doktorātos, kā arī institūcijās, kas koordinē pacientu aprūpi.

Mūsu absolventu darba devēji

 • Latvijas Republikas Veselības ministrija
 • Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca
 • Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas 1. slimnīca
 • Rīgas 2. slimnīca
 • Veselības centru apvienība
 • Liepājas reģionālā slimnīca
 • Daugavpils reģionālā slimnīca
 • Veselības centrs 4
 • Medicīnas centrs ARS
 • Jūrmalas slimnīca
 • u. c.

Vienā mirklī izvēlētā māsas profesija izvēršas par sirdsdarbu un dzīves aicinājumu

Absolventi

1.jpg

Māsa ir medicīnas speciālists, kuras profesijas pamati balstās uz zināšanām, prasmēm un vēlēšanos palīdzēt. Esmu internās aprūpes māsa, izvēlējos šo pamatspecialitāti, jo vēlos palīdzēt pacientiem jau pirmajā saskarsmes posmā, tādā veidā nodrošinot pacientu uzticību un līdzestību ārstēšanās procesā.

Jana Janevica, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas diabēta pacientu apmācības māsa

3.png

Studijas Rīgas Stradiņa universitātē bija piepildītas ar izaicinājumiem, deva izcilas zināšanas, prasmes un kompetenci specialitātē un pētniecībā. Studējot šeit visapkārt ir daudz dažādu studentu no visas Latvijas, šī daudzveidība palīdzēja atrast domubiedrus un paplašināja manu redzesloku. Manuprāt, tieši universitātes studentu vide ir viena no vērtīgākajām un interesantākajām lietām, kas paliek atmiņā arī pēc grāda iegūšanas.

Lana Misa, SIA Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs ķirurģijas aprūpes māsa

4.jpg

Rīgas Stradiņa universitāte man ir devusi iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību, tagad tā iespējama arī manā dzimtajā pilsētā Liepājā (RSU Liepājas filiālē). Man ir iespēja strādāt profesijā, kura man patīk, un pilsētā, kura man patīk. Universitāte ļāva studijas apvienot ar darbu, tādējādi man bija iespēja teorētiskās zināšanas apvienot ar praktiskajām zināšanām. Uzskatu, ka RSU man ne vien devusi labu zināšanu bāzi, bet arī iemācījusi, kā un kur meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem un risinājumus dažādām situācijām.

Solvita Urbanoviča, Liepājas reģionālās slimnīcas galvenā māsa

6.jpg

Šī programma neapšaubāmi ir viena no labākajām Latvijā. Studiju laikā studentiem ir iespēja apgūt tehniskās prasmes moderni aprīkotā vidē un izzināt māszinības pamatus. Studenti mācās lietot teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot dažādas kvantitatīvas metodes, tādas kā diskursa analīzi un dažādu indeksa aprēķinu. Jomas speciālisti attīsta studentos profesijas īpašības – māsas empātiju, sirsnību, laipnību un pacietību darbā ar pacientu, jo māsa ir pacienta uzticības persona. Absolventi jau sen pierādījuši savu augsto kvalifikāciju darba tirgū. Ir studenti, kas turpina izglītoties prestižās augstskolās Rietumeiropā un ASV. Studentu labās analītiskās spējas un teorētiskās un praktiskās zināšanas ir augstu vērtētas arī Latvijā un lielākā daļa absolventu veiksmīgi strādā universitātes slimnīcās un citās augsti vērtētās veselības aprūpes iestādēs.

Ingrīda Savicka, Latvijas Māsu asociācijas Ķirurģiskās aprūpes māsu apvienības prezidente

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 98. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai  
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Māszinības reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā un gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 10% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 25% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 25% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā.,
 • 40% no kopējā vērtējuma ietekmē gada atzīme Bioloģijā vai Dabaszinībās.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:
Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti.

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija