Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
Bakalaura studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un audiologopēda kvalifikācija
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 160/240
Lekciju norises vieta: Rīga
4 gadi
Darbdienās
8.00–20.00
Vietu skaits:
24 budžeta
6 maksas

Studiju vide, saturs un metodes

Studiju vide

Studijas notiek klātienē dažādās RSU mācību telpās un universitātes klīniskajās bāzēs.

Studiju saturs

1. studiju gads

Sākumā būs ievads audiologopēda specialitātē, tālāk apgūsi cilvēka uzbūvi un fizioloģiju, kas sniegs tev pamatzināšanas un izpratnei par cilvēka ķermeņa uzbūvi. Šajā gadā būs arī nozares teorētiskie pamatkursi – latviešu valodas kultūra, lingvistika, fonētika un akustiskā fonētika, pedagoģija u. c., kas būs svarīgi tavā profesionālajā izaugsmē.

2. studiju gads

Sāksies tava specializācija audiologopēdijas nozarē. Apgūsi specializētos kursus: neiroloģija, pediatrija, otorinolaringoloģija, audioloģija un psihoakustika, artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem, zīmju valoda u. c. Sāksies mācību prakse, tās ietvaros apgūsi audiologopēda darbību dažādās iestādēs – speciālajās vai vispārizglītojošās skolās, sociālās aprūpes centros vai citur. Te iepazīsies gan ar konkrētās organizācijas darbības stratēģiju un uzdevumiem, gan ar izglītības atbalsta komandas (logopēds, speciālais pedagogs, psihologs, fizioterapeits) darbības principiem.

3. studiju gads

Turpināsi apgūt nozares profesionālās specializācijas studiju kursus, mācoties par dažādas izcelsmes runas traucējumiem – fonopēdiju, neirologopēdiju, disleksiju. Studēsi klīnisko medicīnas disciplīnu pamatus un turpināsi klīnisko praksi, kas nodrošinās ieskatu audiologopēda darbībā dažādās ārstniecības, speciālās izglītības un rehabilitācijas iestādēs, kas nodrošina bērnu komunikācijas un valodas terapiju. Prakses vadītāja pārraudzībā veiksi runas, valodas, komunikācijas, balss, dzirdes traucējumu un citu ierobežojumu identifikāciju un terapiju bērniem.

4. studiju gads

Padziļināti apgūsi un izzināsi runas mākslu, disfāgija, ārstniecisko pedagoģiju, tostarp Montesori metodi. Klīniskajā praksē apgūsi audiologopēda darbību dažādās ārstniecības un rehabilitācijas iestādēs. Studiju noslēgumā kārtosi valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa būs arī tava bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana.

Visā studiju laikā tev būs iespēja piedalīties studentu zinātniskā pulciņa darbībā kopā ar dažādu gadu studentiem, kā arī gūt studiju pieredzi ārvalstīs, izmantojot Erasmus+ mobilitātes programmas piedāvātās iespējas.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
MK_002Anatomija un histoloģijaMorfoloģijas katedraSandra Skuja5 / 7.5
REK_103Attīstības psiholoģija bērniem ar funkciju traucējumiemRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle3 / 4.5
REK_230Audioloģija un psihoakustikaRehabilitācijas katedraSandra Kušķe5 / 7.5
REK_024Bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšanaRehabilitācijas katedraAnita Vētra10 / 15
OFK_002Bērnu oftalmoloģijas pamatiOftalmoloģijas katedraGuna Laganovska1 / 1.5
BUMK_027Bioloģija un medicīnas ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraAgnese Zariņa2 / 3
SL_013Biostatistikas pamatiStatistikas mācību laboratorijaInāra Kantāne2 / 3
KPUMTK_010Civilā un vides aizsardzība, pirmā palīdzībaKlīnisko prasmju un medicīnas tehnoloģiju katedraOļegs Sabeļņikovs2 / 3
REK_228Dažādas izcelsmes runas skaņu traucējumi, kursa darbsRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle6 / 9
REK_149DidaktikaRehabilitācijas katedraKristīne Riemere2 / 3
REK_044Disfāgija pieaugušajiem un bērniemRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle2 / 3
REK_045DisleksijaRehabilitācijas katedraAndra Vabale2 / 3
SVUEK_046Ekonomika un uzņēmējdarbības pamatiSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnita Kokarēviča2 / 3
LUSDK_036Filozofija un medicīnas ētikaLabklājības un sociālā darba katedraOlafs Brūvers2 / 3
FK_054FizikaFizikas katedraImants Kalniņš2 / 3
REK_072FonopēdijaRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle2 / 3
REK_075Funkcionālo spēju ierobežojumu novērtēšana un klasifikācijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_077Gerontoloģija un geriatrijaRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_231Iegūtie neiroloģiskie komunikācijas traucējumi, kursa darbsRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle4 / 6
ISK_195Iekšķīgās slimībasIekšķīgo slimību katedraLarisa Umnova1 / 1.5
REK_234Ievads alternatīvajā un augmentatīvajā komunikācijāRehabilitācijas katedraIlze Klatenberga2 / 3
REK_226Ievads profesionālajās studijāsRehabilitācijas katedraSigne Tomsone2 / 3
REK_206Klīniskā prakse: komunikācijas un valodas/ runas traucējumi bērniemRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle11 / 16.5
REK_207Klīniskā prakse: komunikācijas un valodas/ runas traucējumi pieaugušajiemRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle10 / 15
REK_213Klīniskā prakse: Runas/ valodas attīstība agrīnā vecumā, skaņu izrunas attīstībaRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle5 / 7.5
REK_227Komunikācijas un valodas attīstība, agrīna attīstības novērtēšanaRehabilitācijas katedraIlze Klatenberga2 / 3
VC_050Krievu valoda audiologopēdijāValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
VC_127Latviešu valodas fonētika un fonoloģijaValodu centrsSolveiga Čeirane3 / 4.5
VC_029Latviešu valodas kultūraValodu centrsInta Urbanoviča3 / 4.5
VC_003LingvistikaValodu centrsInta Urbanoviča2 / 3
REK_176MasāžaRehabilitācijas katedraVelga Gaļanska2 / 3
PMUPK_013Medicīnas psiholoģija, krīžu psiholoģija un psihoterapijas pamatiPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne3 / 4.5
VC_134Medicīnas terminoloģija angļu un latīņu valodā rehabilitācijāValodu centrsMiervaldis Karulis3 / 4.5
AURK_003Neatliekamā medicīniskā palīdzība IIAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraBaiba Arkliņa1 / 1.5
NUNK_010NeiroloģijaNeiroloģijas un neiroķirurģijas katedraIlga Ķikule3 / 4.5
CFUBK_032Normālā fizioloģija un neirofizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraLeons Blumfelds5 / 7.5
ORLK_005Otorinolaringoloģija audiologopēdiemOtorinolaringoloģijas katedraDins Sumerags2 / 3
VPUPK_088PedagoģijaVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAira Aija Krūmiņa2 / 3
PEK_045PediatrijaPediatrijas katedraLiene Čupāne2 / 3
REK_129Pētniecības metodes IRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
REK_130Pētniecības metodes IIRehabilitācijas katedraLolita Cibule2 / 3
PUNK_020Psihiatrija un narkoloģijaPsihiatrijas un narkoloģijas katedraĻubova Renemane1 / 1.5
VPUPK_292Psiholoģijas pamati profesionālajā darbībāVeselības psiholoģijas un pedagoģijas katedraAelita Vagale3 / 4.5
REK_009Runas mākslaRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle2 / 3
SVUEK_095Sabiedrības veselībaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraSolvita Kļaviņa-Makrecka1 / 1.5
MUSZKK_004Sejas un žokļu rajona deformācijasMutes, sejas un žokļu ķirurģijas katedraIlze Akota1 / 1.5
REK_016Speciālā pedagoģija bērniem ar funkciju (redzes, dzirdes) traucējumiemRehabilitācijas katedraIlze Klatenberga2 / 3
REK_215Speciālās pedagoģijas pamati bērniem ar kombinētiem attīstības traucējumiemRehabilitācijas katedraAndra Vabale3 / 4.5
REK_180Valodas traucējumi bērniemRehabilitācijas katedraIlze Blūmentāle2 / 3
AUVMK_048Vides veselība un vides aizsardzība Aroda un vides medicīnas katedraSabīne Grīnberga1 / 1.5
REK_032Vispārējā rehabilitācijaRehabilitācijas katedraZane Liepiņa3 / 6

Studiju metodes

Apmācībā tiek pielietotas dažādas metodes saskaņā ar studentcentrētas pieejas pamatprincipiem. Studiju programmā ietilpst lekcijas, nodarbības (semināri, praktiskās nodarbības, laboratorijas darbi), diskusijas, individuālais darbs un grupu darbs.

Lekcijās docētāji sniedz teorētiskās zināšanas attiecīgajā studiju kursā, bet nodarbību laikā apgūsi šo teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu, analizējot dažādus klīniskos gadījumus. Semināros varēsi pārrunāt un salīdzināt savu izpratni par teoriju, saistībā ar līdzšinējo pieredzi un praksi, tādējādi attīstot problēmrisināšanas prasmes. Viena no efektīvākajām metodēm, kas rosina prasmi pielietot zināšanas un pašam atrast nepieciešamo literatūru interneta resursos, ir studenta vai studentu grupas patstāvīgais darbs un rezultātu prezentācija, par ko studenti izsaka savu viedokli, kā arī apgūst prasmi publiski uzstāties.

Obligāta programmas īstenošanas daļa ir prakse. Prakses laikā attīstīsi un pilnveidosi praktiskās iemaņas, kas būs nepieciešamas audiologopēda kvalifikācijai. Izglītības, sociālās aprūpes un ārstniecības iestāžu klīniskā vide ir būtiska, jo tā nodrošina apstākļus, lai mācītos, praktizētu un attīstītu nepieciešamās kompetences un kļūtu par kvalificētu audiologopēdu. Ne mazāk nozīmīgi ir patstāvīgie darbi, kas ietver arī resursiem bagātās RSU bibliotēkas izmantošanu.

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Absolventi strādā gan stacionārajās, gan ambulatorajās ārstniecības iestādēs Latvijā – slimnīcās, veselības centros, rehabilitācijas centros un arī mājas rehabilitācijā.

Nozīmīgākās klīniskās prakses vietas un lielākie darba devēji

 • Latvijas Bērnu Dzirdes centrs, kurā tiek veikta dzirdes traucējumu diagnosticēšana, terapija un dzirdes traucējumu rehabilitācija bērniem
 • Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes centrs, kur studentiem un absolventiem ir iespējas strādāt audiologopēda specialitātē, darbā ar dažādas izcelsmes runas, valodas un komunikācijas traucējumiem bērniem un pieaugušajiem multifunkcionālas komandas sastāvā
 • Bērnu Klīniskā Universitātes slimnīca piedāvā studentiem un absolventiem iespēju strādāt ar dažādu vecumu bērniem, kuriem ir daudzveidīgi komunikācijas, runas un valodas traucējumi
 • Studenti un absolventi ir nodarbināti lielākajās Latvijas klīnikās – Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā Gaiļezers, Biķernieki, Loki u. c.
 • Absolventi strādā arī mājas rehabilitācijā, sniedzot palīdzību gan bērniem, gan pieaugušajiem pēc insulta u. c. saslimšanām, kad zaudēta spēja sazināties

Absolventi

no picture.png

Studiju programma Audiologopēdija ir ārkārtīgi interesanta un daudzpusīga. Audiologopēdijas studiju programmas ietvaros studenti var apgūt specialitāti, kurā ir iespējams nepārtraukti attīstīties, apgūt ko jaunu, savā darbā savienot kvalitatīvas medicīnas zināšanas un vienlaikus realizēt savu radošo potenciālu. Studijās tiek savienota gan teorētisko zināšanu, gan praktisko iemaņu apguve, kas studentiem, saņemot diplomu, sniedz iespēju veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Santa Salaka, sertificēta audiologopēde Rīgas Austrumu klīniskās universitātātes stacionārā Gaiļezers un SIA Pirmā miofunkcionālā klīnika

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts matemātikā
 • Gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās
Iesniedzamie dokumenti
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts", kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtā bāreņa apliecība 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studiju programmas Audiologopēdija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: gada atzīme bioloģijā vai dabaszinībās (20 %), CE vērtējums latviešu valodā (40 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (20 %), CE matemātikā (20 %).

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija