Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Docenta p.i.

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra

2013 - pašlaik

vadošā pētniece (0.2 slodze)

LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

- pētījuma projektu pieteikumu sagatavošana

- pētījuma procesa organizēšana​ un vadīšana

- sadarbības partneru meklēšana un iesaistīšana pētījumos

- iesaistīties citu organizētajos pētījumos ​

- aktuālas zinātniskās literatūras meklēšana un izpēte

- iegūto zinātnisko datu statistiska apstrāde

2014 - 2015

vecākā pasniedzēja

Medicīnas fakultāte, Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra, RSU

2007 - 2013

pētniece

LU Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts

- aktīvi iesaistīties iesaistīties pētījumos ​​

- palīdzēt pētījuma vadītājam projektu sagatavošanā

- palīdzēt sadarbības partneru meklēšanā un iesaistīšanā pētījumos

- aktuālas zinātniskās literatūras meklēšana un izpēte

- iegūto zinātnisko datu statistiska apstrāde​

2007 - 2012

pasniedzēja

Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte

- kursa darbu, bakalaura darbu un praktisko nodarbību vadīšana ​​

- studentu apmācība darbam ar laboratorijā izmantojamo aparatūru TCM4 un LDI

Izglītība

2007 - 2013

Dr. biol.

Latvijas Universitāte

Promocijas darba nosaukums "Vazodilatācijas intensitātes un insulīna rezistences rādītāju saistība ar endoteliālo (dis)funkciju raksturojošo signālmolekulu koncentrācijām hroniskiem smēķētājiem"; promocijas darba vadītājs: Dr.biol, Asoc.prof.Pēteris Tretjakovs)

2004 - 2006

Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte

Neirozinātne

Neirofizioloģija

Sporta fizioloģija

Cilvēka un dzīvnieku salīdzinošā fizioloģija

Sensorā fizioloģija

Sirds un asinsvadu sistēmas fizioloģija

Gremošanas fizioloģija

Mikrobioloģija

2001 - 2004

Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā

Latvijas Universitāte

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

13.06.-06.08.2016. mācības tiešsaistes kursos "Advanced Neurobiology I"​, ko organizēja Pekinas Universitāte; Sertifikāts.

01.06.2016. piedalījās RSU PIC rīkotajā vieslekcijā "Kanādas Britu Kolumbijas universitātes pieredze flipped classroom īstenošanā". Lektors Asoc.prof. Andis Klegeris; Apliecinājums Nr. 2016/216, 4 ak./st.

26.05.2016. piedalījās RSU PIC rīkotajās mācībās "Europass dokumentu portfolio"; Apliecinājums Nr. 2016/314; 3 ak./st.

17.-18.03.2016. piedalījās RSU 15.Zinātniskā konferencē; Sertifikāts

03.10.2014. piedalījās Thermo Fisher Scientist "Days of Science 2014" Rīgā; Sertifikāts.

10.-11.05.2013. piedalījās starptautiskā konferencē "1st Meeting of the Baltic Physiological Societies" Kauņā, ​Lietuvā; Sertifikāts No. PS-10-148-16049; 12 k/p

29.-30.03.2012. piedalījās RSU 11.Zinātniskā konferencē; Sertifikāts​.​

26.-29.07.2011. piedalījās European Atherosclerosis Society rikotajā ikgadējā kongresā "79th Annual Congress of the European Atherosclerosis Society" Gēteborgā, Zviedrijā; Sertifikāts.

01.03.-21.05.2011. ERASMUS studiju prakse Māstrihtā, Nīderlandē, The Laboratory for Metabolism and Vascular Medicine, Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM). ​

14.-15.04.2011. piedalījās RSU 10.Zinātniskā konferencē; Sertifikāts​.

23.-24.09.2010. piedalījās Centro Nacionale Investigaciones Cardiovasculares rīkotajā konferencē/seminārā "New insights into cell & tissue interactions in cardiovascular development and disease" Madridē Spānijā; Sertifikāts

Pētniecības darbības virzieni

  • Sirds asinsvadu slimību riska faktori to atklāšana un iespējamā novēršana;
  • Metabolais sindroms, prediabēts, cukura diabēts;
  • Arteriālā hipertensija;
  • Iekaisuma biomarķieru (citokīnu, augšanas faktoru) un oksidatīvā stresa ietekme uz mikrocirkulācijas asinsvadiem; to nozīme novecošanās procesos.
  • Dažādu ārēju faktoru ietekmes uz novecošanās procesiem novērtēšana un pasākumu kopums to samazināšanai.

Docētie studiju kursi

Fizioloģija

Normālā fizioloģija

Normālā fizioloģija un neirofizioloģija

Fizioloģisko funkciju adaptācija

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

​kursa darbs: 1

bakalaura darbs: 1

kon​sultants:

bakalaura darbs: 1

Publikācijas

Pranamat ECO akupresūras-masāžas paklājiņš. Efektivitātes novērtējums muguras sāpju novēršanai / I.Miķelsone, G.Krieviņa, Dz.Vāvere //​ DOCTUS – žurnāls ārstiem un farmaceitiem, jūnijs 2015, 6 [171], 48–51.

The acute effects of cigarette smoking on microvascular responsiveness and haemodynamic measurements in healthy male smokers / I.Mikelsone, P.Tretjakovs, A.Jurka ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2011 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2012. - P.134-141.​

The effect of chronic cigarette smoking on microvascular function, insulin resistance and inflammatory state / Mikelsone I., Bormane I., Simsone Z., Jurka A., Tretjakovs P //​ Environmental and Experimental Biology, 2011, 9: 23–28.

Circulating adhesion molecules, matrix metalloproteinase-9, plasminogen activator inhibitor-1, and myeloperoxidase in coronary artery disease patients with stable and unstable angina / Tretjakovs P., Jurka A., Mikelsone I., Elksne K., Krieviņa G., Reihmane D., Verbovenko J., Bahs G //​ Clinica Chimica Acta, 2011.10, doi: 10.10164.

Relation of inflammatory chemokines to insulin resistance and hypoadipo-nectinemia in coronary artery disease patients / Tretjakovs P., Jurka A., Bormane I., Mackevics V., Mikelsone I., Balode L., Reihmane D., Stukena I., Bahs G., Aivars J.I., Pirags V //​ European Journal of Internal Medicine, 2009, 20(7): 712–717.

Relation of Endothelial dysfunction and adipokines levels to insulin resistance in metabolic syndrome patients / Tretjakovs P., Jurka A., Bormane I., Miķelsone I., Reihmane D., Balode L., Jaunalksne I., Mackēvičs V., Stuķēna I., Bahs G., Lejnieks A., Aivars J.I., Pīrāgs V //​ Proceeding of the Latvian Academy of Sciences, 2009, 63(4-5): 222–227.

Alterations of tumor necrosis factor-alpha, endothelin-1 and vasomotor activity in patients with insulin resistance / Tretjakovs P., Jurka A., Bormane I., Miķelsone I., Reihmane D., Balode L., Aivars J.I., Stukēna I., Bahs G., Lejnieks A //​ RSU Zinātniskie raksti, Research articles in medicine&pharmacy, 2009.

Changes of plasminogen activator inhibitor-1, adhesion molecules, and endothelium-dependent vasodilatation and their relationship to insulin resistance in metabolic syndrome patients / Tretjakovs P., Jurka A., Bormane I., Miķelsone I., Reihmane D., Balode L., Aivars J.I., Stukēna I., Bahs G //​ RSU Zinātniskie raksti, Research articles in medicine&pharmacy, 2009.

Alteration of serum adhesion molecules and cutaneous endothelium-dependent vasodilatation in insulin resistant obese patients / Bormane I., Tretjakovs P., Jurka A., Mikelsone I., Reihmane D., Balode L., Elksne K., Aivars J.I., Stukena I., Cirule K., Bahs G., Pirags V //​ Acta Universitatis Latviensis, Biology, 2009, 753: 107–115.

Adipokines levels and markers of endothelial dysfunction in metabolic syndrome patients with insulin resistance / Tretjakovs P., Jurka A., Bormane I., Mikelsone I., Reihmane D., Balode L., Elksne K., Jaunalksne I., Mackevics V., Stukena I., Bahs G., Lejnieks A., Aivars J.I., Pirags V //​ Experimental and Clinical Endocrinology&Diabetes, 2009 (Nr ECED-08-2009-0242-Diabetes-Art).

Increased TNF-alpha levels and vasomotor dysfunction in hypertensive patients with insulin resistance / Jurka A., Tretjakovs P., Bormane I., Reihmane D., Mikelsone I., Jirgensons J., Bahs G., Martinsons A //​ Current Advances in Heart Disease, MEDIMOND International Proceedings, 2008: 219–223.

Tēzes

Alterations in cutaneous vasomotor responses and inflammatory state affected by chronic cigarette smoking and aging / I.Mikelsone, I.Bormane, Z.Simsone, P.Tretjakovs // Atherosclerosis Supplements. - Vol.12, N 1 (2011, June), p.182. - Starptautiski citējamā izdevumā.​

Starptautiskas zinātniskas konferences, kongresi

Relationship of Myeloperoxidase to Adiponectin and High-Density Lipoprotein (HDL) In Healthy Cigarette Smokers / I. Mikelsone, A. Plinta, A. Jurka, P. Tretjakovs //​ Poster presentation [Cardio P-1] / 1st Meeting of the Baltic Physiological Societies, Kaunas, Lithuania, May 10-11, 2013.

Alterations in cutaneous vasomotor responses and inflammatory state affected by chronic cigarette smoking and aging / Mikelsone I., Bormane I., Simsone Z., Tretjakovs P //​ Poster presentation 4.222 / The 79th European Atherosclerosis Society (EAS) Annual Congress, Gothenburg, Sweden, June 26-29, 2011.

The acute effects of cigarette smoking on microvascular reactivity and haemodynamic measurements in healthy young and adult men / Mikelsone I., Bormane I., Simsone Z., Tretjakovs P //​ Poster presentation P13 [4070] / The Annual Meeting of the Scandinavian Physiological Society, Bergen, Norway, August 12-14, 2011. // Acta Physiologica, 2011, 202 (685): P13 [4070].

Evaluation of sE-selectin, insulin resistance and obesity influence to endothelium dependent vasodilatation in 2TDM patients / Mikelsone I., Bormane I., Jurka A., Tretjakovs P //​ Poster presentation No.7./ New insights into cell & tissue interactions in cardiovascular development and disease / Madrid, Spain, September 23 - 24, 2010// Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, Abstract Booklet, 2010.

Alterations of adipokines and cutaneous vasomotor responses in metabolic syndrome patients with insulin resistance / Mikelsone I., Jurka A., Bormane I, Reihmane D., Balode L., Aivars J.I., Tretjakovs P //​ Poster presentation P22. / The Annual Meeting of the Scandinavian Physiological Society. Uppsala, Sweden, August 14-16, 2009.// Acta Physiologica, 2009, V 196 (Suppl. 671: 111(P22).

Vasomotor dysfunction and alterations of adipokines in metabolic syndrome patients with insulin resistance / Mikelsone I., Jurka A., Reihmane D., Bormane I., Balode L., Aivars J.I., Tretjakovs P //​ Poster presentation 505 (P5AM-4-6 ). / The 14th International Congress of Physiological Sciences (IUPS). Kyoto, Japan, July 27 - August 1, 2009. // The Journal of Physiological Sciences, 2009, No. 59 (Suppl. 1): 505: P5AM-4-6.

Konferences un semināri Latvijā

Miķelsone I. Pranamat ECO akupresūras masāžas paklājiņa efektivitātes novērtējums. Pētījuma rezultātu apkopojums: referāts / LU EKMI ikkadējais Zinātniskais seminārs, Rīga, 2014.

Miķelsone I. AGE's (advanced glycation end-products) akumulācija audos kā oksidatīvā stresa marķieris diabēta komplikāciju gadījumos: referāts / LU EKMI ikkadējais Zinātniskais seminārs, Rīga, 16.06.2011.

Miķelsone I., Jurka A., Bormane I., Tretjakovs P. Adipokīnu, iekaisuma citokīnu un endoteliālās funkcijas pārmaiņu saistība ar insulīna rezistenci metabolā sindroma pacientiem: referāts. / LU 68.konference, Bioloģijas sekcija, 2010.

Miķelsone I. Eksogēno faktoru ietekme uz endotēlija funkcijām: referāts. / LU 67.konference, Bioloģijas sekcija, 2009.

Miķelsone I. Osteorefleksoterapijas ietekme uz asins mikrocirkulāciju un vazomociju: referāts. / LU 66.konference, Bioloģijas sekcija, 2008.​

Projekti

Vadošais pētnieks, projekta vadītājs; «Pranamat ECO akupresūras paklājiņa lokāla ietekme uz mikrocirkulācijas intensitātes, vielmaiņas un seruma neiropeptīdu koncentrācijas izmaiņām pacientiem ar mugurkaulāja spondilozi». Līgumpētījuma Nr. LIG/INT/2013-24, LU reģ.Nr. 2885 (2013 – 2014).

Pētnieks, projekta izpildītājs; «Diabēta un sirds-asinsvadu slimību farmakoģenētika, zāļu mērķreceptoru testēšana». Projekts Nr.2010. 10-4/VPP-4, LU projekts Y3-26513-003 (2010 – 2012).

Pētnieks, projekta izpildītājs;​«Saistība starp neopterīnu un iekaisuma biomarķieriem aterosklerozes pacientiem». Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Akadēmiskie pētījumi" apakšprojekts (sadarbībā ar Insbrukas Medicīnas Universitāti) Nr.EEZ08AP-5/2 (2009 – 2010).

Pētnieks, projekta izpildītājs; ​«Aptaukošanās izraisīto slimību un cukura diabēta mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, profilakses un terapijas pasākumu izstrāde». Valsts pētījumu programmas Medicīnā Nr.8 LZP projekts 07-VP-ZP; LU projekts Y3-23464-003 (2007 – 2009).

Pētnieks, projekta izpildītājs;​«Jaunas pieejas eksogēno veselības riska faktoru izraisīto traucējumu diagnostikā». IZM-LU proj. Nr. Y2-ZP80-003 (2007 – 2008).

Apbalvojumi un atzinības

2004. gads: Latvijas Universitātes rektora "Atzinības raksts".


Kontakti

Kolēģi

Gunta Lazdāne
Docētāja, Direktore, Vadošā pētniece
Ilze Grope
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Gunta Ancāne
Katedras vadītāja, Docētāja
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece
Juta Kroiča
Katedras vadītāja, Docētāja
Guna Laganovska
Katedras vadītāja, Docētāja
Gunta Purkalne
Docētāja, Vadošā pētniece
Dace Rezeberga
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece