Skip to main content
Aroda onkoloģiskie riska faktori

Rīga, 2016. gada 21. decembrī

Darba vides ķīmiskie riska faktori

Valmiera, 2016. gada 15. decembrī
Iecava, 2016. gada 26. maijā
Sigulda, 2016. gada 12. maijā
Madona, 2015. gada 2. oktobrī

Talsi, 2015. gada 22. septembrī

Darba vides riska faktori HoReCa nozares uzņēmumos

Jūrmala, 2016. gada 13. decembrī

Rīga, 2014. gada 18. decembrī

OiRA - interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai

Daugavpils, 2016. gada 30. novembrī
Jelgava, 2016. gada 29. novembrī
Talsi, 2016. gada 24. novembrī
Madona, 2016. gada 22. novembrī
Limdaži, 2016. gada 14. novembrī

Semināru cikls, 2015. gada aprīlī - jūnijā

Veselības veicināšana darba vietās - iespējas un pieredze

Rēzekne, 2016. gada 7. novembrī
Cēsis, 2016. gada 12. oktobrī
Jelgava, 2016. gada 10. oktobrī
Liepāja, 2016. gada 5. oktobrī
Ķekava, 2016. gada 9. jūnijā

Darbinieks uz velosipēda

Rīga, 2016. gada 14. jūnijā

Specializētais seminārs "Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana"

Rīga, 2016. gada 2. jūnijā
Kuldīga, 2016. gada 19. maijā

Līvāni, 2015. gada 29. janvāris

Rīga, 2015. gada 20. janvāris

Specializētais seminārs "Elektromagnētiskie lauki un optiskais starojums darba vidē"

Jēkabpils, 2016. gada 15. jūnijā
Rīga, 2016. gada 7. jūnijā

Fizikālo darba vides riska faktoru novērtēšana

Rīga, 2016. gada 12. aprīlī
Smiltene, 2016. gada 5. aprīlī
Preiļi, 2016. gada 22. martā
Saldus, 2016. gada 15. martā

Darba vides ergonomiskie riski 

Bauska, 2016. gada 22. martā
Valmiera, 2016. gada 8. martā

Gulbene, 2015. gada 28. maijā

Liepāja, 2015. gada 7. maijā

Radošas metodes, mācot darba aizsardzību

Rīgā, 2016. gada 2. martā

Drošs darbs augstumā

Rīga, 2015. gada 16. decembrī

Rīga, 2015. gada 15. decembrī

Darba vides riska faktori būvniecības nozarē un drošs darbs augstumā

Tukums, 2015. gada 14. decembrī

Sigulda, 2015. gada 10. decembrī

Darba vides riska faktori tekstilizstrādājumu ražošanas nozarē

Liepāja, 2015. gada 9. decembrī

Darba vides riska faktori lauksaimniecības nozarē

Jelgava, 2015. gada 30. novembrī

Darba vides riska faktori transporta nozarē

Rīga, 2015. gada 2. novembrī

Drošs darbs ar azbestu

Rīga, 2015. gada 22. oktobrī

Rīga, 2014. gada 24. novembrī

Specializētais seminārs "Drošs darbs ar azbestu"

Rīga, 2015. gada 12. martā

Rīga, 2014. gada 28. novembrī

Darba vides fizikālie riska faktori

Ventspils, 2015. gada 8. oktobrī

Rēzekne, 2015. gada 10. septembrī

Specializētais seminārs "Fizikālo darba vides riska faktoru novērtēšana"

Liepāja, 2015. gada 30. janvārī

Rīga, 2015. gada 27. janvārī

Rīga, 2014. gada 12. decembrī

Droša un veselīga darba vide - vai tā var būt ekonomiski izdevīga?

Rīga, 2015. gada 22. septembrī

Alkohols, apreibinošās vielas un medikamenti - ko tie nodara darba videi?

Rīga, 2015. gada 8. jūnijā

Elektrodrošība

Rīga, 2014. gada 18. decembrī

Darba vides riska faktori mazumtirdzniecības nozares uzņēmumos

Rīga, 2014. gada 15. decembrī

Darba aizsardzības ekonomiskie aspekti - vai darbs aizsardzība var būt ekonomiski izdevīga?

Rīga, 2014. gada 3. novembrī