Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
KSK_252Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļi
LF_587Clinical Care
BUMK_061Molecular and Cell Biology
LF_614Lietvedība
LF_500Profesionālā ētika
LF_386Medicīniskā bioķīmija
KSK_252Models of Public Relations Management
LF_616Placement III
LF_616Prakse III
SBUEK_161Statistics
SBUEK_164Finanšu pamati
SBUEK_165Research Paper
CFUBK_068Medical Biochemistry
CFUBK_068Medicīniskā bioķīmija
SBUEK_161Statistika
SBUEK_156Study Assignment II
SBUEK_168Ievads studijās un praktiskā uzņēmējdarbība
SBUEK_168Introduction to Studies and Practical Entrepreneurship
REK_214Physiotherapy in Pediatrics
SVUEK_120Infekcijas slimības
PAK_041Pathology for Specialists in Public Health
LUSDK_218Ētika
AUVMK_037Vides veselība un vides aizsardzība
FKK_031Organic chemistry
SVUEK_120Infectious Diseases
SVUEK_119Infekcijas slimību epidemioloģija
ZFTK_049Farmaceitiskā informācija
ZFTK_048Klīniskie pētījumi
REK_214Fizioterapija pediatrijā
REK_212Physiotherapy in Neurology; Course Paper
MVI_006Medicīnas vēsture
KSK_255Introduction to the World Film History and Theory II
VC_114Pharmaceutical Terminology in the English Language
FKK_032Fizikālā farmācija
KSK_259Masu komunikācijas teorijas
KSK_257PR Principles and Methods
ZFTK_050Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe
ZFTK_049Pharmaceutical Information
KSK_264Documentary Photography and Photojournalism
KSK_264Dokumentālā fotogrāfija un fotožurnālistika
KSK_256Ievads studijās un specialitātē
KSK_256Introduction to Studies and Speciality
ISK_003Basics of Family Medicine and Care of Special Patient Groups: Paediatrics, Gerontology, Pregnant Women
KSK_262Photography as a Communication
KSK_258Ievads komunikācijas teorijās
ZFTK_050Social Pharmacy and Pharmaceutical Care
MVI_006A History of Medicine
FKK_027Netradicionālā (integratīvā) medicīna
ISK_003Ģimenes medicīnas pamati un īpašu pacientu grupu aprūpe: pediatrija, gerantoloģija, grūtnieces
ISK_078Valsts prakse klīniskajā farmācijā (Kardioloģija)