Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
RTU_001Mathematics
MK_032Šūnu un audu mikrostruktūra
MK_032Cell and Tissue Microstructure
KK_034Prakse
KK_034Placement
ISK_204Klīniskā prakse iekšķīgās slimībās
ISK_204Internal Diseases Clinical Placement
VC_110Medicīnas terminoloģija angļu valodā
VC_110Medical Terminology in English
PEK_004Mācība par veselu bērnu
PEK_004Healthy Child Programme
SVUEK_121Pētniecības metodoloģija un epidemioloģija
SVUEK_121Research Methodology and Epidemiology
RAK_017Praktiskās apmācības pamati vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfijā
RAK_017Basics of Practical Abdominal Ultrasound Examination
KSK_267Prakse
KSK_267Placement
AURK_047Aktualitātes klīniskajā toksikoloģijā un neatliekamajā medicīnā
AURK_047Topicalities in Clinical Toxicology and Emergency Medicine
KSK_268Kultūras žurnālistika
KSK_268Cultural Journalism
MK_059Cilvēka anatomija t.sk. preparēšanas kurss
MK_059Human Anatomy including Prosection Course
CFUBK_065Medicīniskā ķīmija
CFUBK_065Medical Chemistry
CFUBK_061Bioķīmija
CFUBK_061Biochemistry
KSK_261Pētnieciskā žurnālistika
KSK_261Investigative Journalism
KSK_260Ziņu žurnālistika
KSK_260News Journalism
PZK_137Starptautiskās un diplomātiskās tiesības
PZK_137International Law and Diplomatic Rights
PZK_136Starptautiskā pārvaldība: institūcijas un procesi
PZK_136Global Governance: Institutions and Processes
SUPK_154Organizācijas izpētes metodes
SUPK_154Organisation Research Methods
SUPK_150Personāla menedžments
SUPK_150Human Resources Management
AAI_001Cilvēka anatomija
AAI_001Human Anatomy
SUPK_153Personības izpētes metodes organizācijā
SUPK_153Personality research method in organization
SUPK_152Pārmaiņu vadība
SUPK_152Change Management
SUPK_067Personības psiholoģija
SUPK_067Personality Psychology
BUMK_061Molekulārā un šūnu bioloģija
BUMK_061Molecular and Cell Biology
LF_616Prakse III