Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
AUVMK_037Environmental Health and Environmental Defence
PAK_041Patoloģija sabiedrības veselības speciālistiem
LF_619Placement
LF_500Professional Ethics
KSK_247Communication Psychology and Pedagogy
KSK_247Komunikācijas psiholoģija un pedagoģija
LF_619Prakse
LF_614Records Management
LF_615Prakse II
LF_616Placement III
SBUEK_163Starptautiskais mārketings
CFUBK_068Medical Biochemistry
SVUEK_119Infekcijas slimību epidemioloģija
SVUEK_120Infectious Diseases
SBUEK_166Biznesa komunikācija un ētika
REK_218Basics of Human Movement and Motor Control
LF_615Placement II
SBUEK_165Studiju darbs
SVUEK_119Epidemiology of Infectious Diseases
PMUPK_030Introduction to Psychosomatics
KSK_244Organisation Theory and Management
KSK_244Organizāciju teorija un vadība
LF_617Iekšķīgās slimības
LF_500Profesionālā ētika
KSK_252Sabiedrisko attiecību menedžmenta modeļi
SUPK_148Kvantitatīvo pētījumu metodoloģija
LF_620Statistikas pamati
LF_617Internal Diseases
BUMK_061Molecular and Cell Biology
LF_620Basic Statistics
SBUEK_156Study Assignment II
SBUEK_165Research Paper
SBUEK_161Statistika
SBUEK_161Statistics
SBUEK_168Introduction to Studies and Practical Entrepreneurship
SBUEK_168Ievads studijās un praktiskā uzņēmējdarbība
SBUEK_164Basics of Finances
SBUEK_156Studiju darbs II
MVI_006Medicīnas vēsture
CFUBK_068Medicīniskā bioķīmija
MVI_006A History of Medicine
AUVMK_051Vides zinības
SVUEK_120Infekcijas slimības
PAK_042Abdominal Pathologies
LUSDK_218Ētika
REK_214Physiotherapy in Pediatrics
AUVMK_051Environmental Science
REK_212Fizioterapija neiroloģijā; kursa darbs
REK_218Cilvēka kustību pamati un motorā kontrole
REK_212Physiotherapy in Neurology; Course Paper