Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
JF_341Policijas tiesības (dienesta gaita, disciplinārprakse, problēmaspekti)
JF_340Kriminoloģija
JF_339Konstitucionālās tiesības
JF_338Komerctiesības
JF_337Finanšu tiesības (Bilance un nodokļi. Uzņēmumu grāmatvedība. Praktiskā grāmatvedība atbilstoši Latvijas un Starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. Iekšējais un ārējais audits)
JF_336Eiropas tiesības
JF_334Studiju darbs III
JF_333Studiju darbs II
JF_332Studiju darbs I
JF_331Cilvēktiesības
JF_327Izmeklēšanas darbs
JF_326Kriminālizlūkošana (speciālais kurss)
JF_318Darba organizācija Valsts policijas licencēšanas atļauju sistēmas jomā
JF_317Kriminālpolicijas darbs
JF_316Lietvedība
JF_315Starptautiskā sadarbība noziedzīgu nodarījumu apkarošanā
JF_314Informācijas tehnoloģiju speciālists
JF_311Tiesību aizsardzības iestādes
JF_310Juridiskā tehnika un metodes
JF_309Informācijas apstrādes un analīzes speciālists
JF_307Valsts teorija
JF_306Uz sabiedrību vērsta policijas darba organizācija un metodes
JF_304Konfliktoloģija
JF_303Policijas profesionālā retorika
JF_302Policijas speciālā taktika, speciālās operācijas un ārkārtas situācijās iesaistīto spēku vadība
JF_301Personas datu tiesiskā aizsardzība
JF_300Kriminālmeklēšanas pamati
JF_298Policijas darba plānošana, vadība un koordinēšana masu pasākumos
JF_297Vides aizsardzība
JF_296Darba tiesības
JF_295Sodu izpildes tiesības
JF_294Administratīvā procesa tiesības
JF_293Kriminālizlūkošana
JF_292Civilprocesa tiesības
JF_291Administratīvo un normatīvo aktu projektu sagatavošana
JF_289Profesionālā fiziskā sagatavošana
JF_288Vispārējā fiziskā sagatavošana
JF_287Policijas darbinieku profesionālā ētika
JF_286Policijas darba organizācija sabiedriskās kārtības nodrošināšanas un satiksmes uzraudzības jomā
JF_285Praktiskā kriminālistika
JF_283Tiesu psihiatrija
JF_282Tiesu medicīna
JF_281Administratīvās tiesības
JF_278Kārtības policijas darbs
JF_276Komunikāciju stratēģija
JF_275Kriminālistikas taktika un metodika
JF_274Ārvalstu policija
JF_273Civiltiesību pamati
JF_271Prezentācijas prasme
JF_269Loģika