Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
FKK_034Pharmacotherapy in Pharmacist's Practice
FKK_033Farmaceitiskā farmakoloģija
FKK_033Pharmaceutical Pharmacology
DN_151Zinātniski pētnieciskais darbs
DN_151Scientific Research
ISK_083Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes
ISK_083Communication Psychology and Skills
KSK_272Studentu medijs IV
KSK_272Students' Media IV
KSK_273Studentu medijs V
KSK_273Students' Media V
KSK_271Studentu medijs III
KSK_271Students' Media III
KSK_270Studentu medijs II
KSK_270Students' Media II
ZTMVK_054Mikroprotezēšana jeb Zobu netiešā terapeitiskā restaurācija
ZTMVK_054Indirect Tooth Restoration (ITR) or Microprosthodontics
KPUMTK_013Neatliekamās situācijas pediatrijā
KPUMTK_013Paediatric Emergencies
SUUK_178Pilates
SUUK_178Pilates
HZK_050Seksualitāte
HZK_050Sexuality
ZTMVK_028Mācību prakse terapeitiskajā zobārstniecībā
ZTMVK_028Study Placement in Therapeutic Dentistry
FK_067Medicīniskā lāzerfizika
FK_067Medical Laser Physics
VPUPK_270Personības psiholoģija un veselība
VPUPK_270Personality Psychology and Health
REK_220Pētniecības metodes rehabilitācijā
REK_220Research Methods in Rehabilitation
DN_147Veselības ekonomika un finanses
DN_147Health Economics anf Finance
DN_146Veselības sistēmu vadība
DN_146Health System Management
FK_066Medicīniskās aparatūras un nanotehnoloģiju fizika
FK_066Physics of Medical Equipment and Nanotechnology
PEK_048Neatliekamās situācijas pediatrijā – padziļinātais kurss
PEK_048Paediatric Emergencies – Advanced Course
VC_116Medicīnas terminoloģija krievu valodā ārvalstu studentiem
VC_116Medical Terminology in Russian for International Students
VC_108Medicīnas terminoloģija latviešu valodā IV
VC_108Medical Terminology in Latvian IV
NUNK_017Neiroloģija
NUNK_017Neurology
BUMK_065Medicīniskā ģenētika
BUMK_065Medical Genetics
RTU_070Precizitātes un drošuma pamati
RTU_070Fundamentals of Accuracy and Reliability
RTU_069Netradicionālie enerģijas avoti