Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
MK_029Physical Anthropology
GMK_002Ģimenes medicīnas pamati
GMK_002Basics of Family Medicine
MDAK_260Onkoloģija, hematoloģija un pacientu aprūpe
MUSZKK_019Biomateriāli mutes, sejas un žokļu ķirurģijā
MUSZKK_019Biomaterials in Oral and Maxillofacial Surgery
SVUEK_009Komunikācijas un sabiedriskās attiecības
SVUEK_009Communication and Public Relations
LF_409Klīniskās aprūpes pamati
PIC_002Sociālās uzņēmības veidošanās: pedagoģiskais skatījums
VPUPK_118Psiholoģiskā konsultēšana
SUPK_064Pedagoģiskā psiholoģija
JF_066Komerctiesības
MDAK_073Klīniskās aprūpes pamati
MDAK_073Basics of Clinical Care
ZFTK_033Gatavās zāļu formas
PEK_040Pediatrijas pamati III
PEK_040Basics of Paediatrics III
JF_019Studiju darbs III
JF_019Research Paper III
FK_001Biofizika
AURK_041Civilās aizsardzības katastrofu medicīna un pirmā medicīniskā palīdzība
AURK_041Civil Defense in Catastrophie Medicine and First Aid
LUSDK_026Ģimenes mediācija
SBUEK_090Integrētā mārketinga komunikācija digitālajā laikmetā
LUSDK_052Kultūru un reliģiju dažādība
KSK_152Cilvēktiesības un darba tiesības
CFUBK_061Bioķīmija
CFUBK_061Biochemistry
ISK_083Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasmes
ISK_083Communication Psychology and Skills
REK_179Artikulācijas un fonoloģiskie traucējumi bērniem
REK_179Articulation and Phonological Disorders in Children
JF_001Administratīvais process
JF_001Administrative Process
VPUPK_057Kvantitatīvo pētījumu metodoloģija
LF_627Konflikti un to risināšanas stratēģijas
LF_627Conflicts and Resolution Strategies
ISK_018Ievads klīniskajā medicīnā (propedeitika)
ISK_018Introduction to Clinical Medicine (Propedeutics)
VC_085Angļu valoda komunikācijas zinātnē
VC_085English for Communication Science
LF_593Veca cilvēka aprūpe; aprūpe mājās
LF_591Uztura mācība
LF_152Sabiedrības veselība un epidemioloģija
LF_607Pediatrija un pacientu aprūpe
LF_153Pedagoģija veselības aprūpē
LF_153Pedagogy in Health Care
LF_592Onkoloģija un paliatīva pacienta aprūpe
LF_447Māszinību vēsture, filozofija un aprūpes process