Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
RTU_054Fundamentals of Law in Medicine
RTU_053Nanomedicīnas pamati
RTU_053Nanomedicine basics
RTU_051Spektroskopijas metodes medicīnā
RTU_051Spectroscopy Methods in Medicine
RTU_050Radiācijas terapijas tehnoloģijas
RTU_050Radiation Therapy Technologies
RTU_049Mehatronika
RTU_049Mechatronics
RTU_047Teorētiskā mehānika
RTU_047Theoretical mechanics
RTU_043Datoru sistēmas medicīnā
RTU_043Computer Systems in Medicine
RTU_037Medicīniskie tekstilmateriāli
RTU_037Medical Textiles
RTU_024Biomateriālu un biomehānikas pamati
RTU_024Basics of Biomaterials and Biomechanics
RTU_019Medicīniskās attēlošanas fizikālie pamati
RTU_019Physical Grounds of Medical Imaging
RTU_018Mašīnu elementu parametriskā modelēšana
RTU_018Parametric Modelling of Machine Elements
VC_059Medicīnas terminoloģija angļu valodā
VC_059Medical Terminology in English
RTU_048Materiālu pretestība
RTU_048Material Resistance
RTU_015Elektrotehnika un elektronika
RTU_015Electrotechnics and Electronics
RTU_014Medicīniskās statistikas metodes
RTU_014Medical Statistics Methods
RTU_013Medicīniskā informātika
RTU_013Medical Informatics
RTU_011Angļu valoda
RTU_011English Language
RTU_010Inženierķīmija
RTU_010Engineering Chemistry
RTU_009Ievads medicīnas inženierzinātnē
RTU_009Introduction to Medical Engineering
RTU_007Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika
RTU_007Descriptive Geometry and Engineering Graphics
RTU_002Vispārējā metroloģija
RTU_002General Metrology
RTU_001Matemātika
RTU_001Mathematics
MK_032Šūnu un audu mikrostruktūra
MK_032Cell and Tissue Microstructure
KK_034Prakse
KK_034Placement
ISK_204Klīniskā prakse iekšķīgās slimībās
ISK_204Internal Diseases Clinical Placement
VC_110Medicīnas terminoloģija angļu valodā