Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
LUSDK_023Demogrāfija un ģimenes politika
LUSDK_023Demographics and family policy
MDAK_002Abdominālā ķirurģija un pacienta aprūpe. Proktoloģija un pacienta aprūpe. Uroloģija un pacienta aprūpe. Ginekoloģija un pacientu aprūpe.
MDAK_002Abdominal Surgery, Proctology, Urology, Gynecology and Patient Care
BUMK_012Klīniskā mikrobioloģija un hospitālo infekciju kontrole
BUMK_012Clinical Microbiology and Control of Hospital Infections
JF_222Noziedzīga nodarījuma kvalifikācija
JF_222Qualification of Crime
SUUK_016Dažādi aerobikas nodarbību veidi
SUUK_016Different Types of Aerobics Classes
MDAK_036Vispārīgā ķirurģija un pacientu aprūpe
MDAK_036General Surgery and Patient Care
VPUPK_110Psihologa profesionālā darbība
VPUPK_110Psychologist's Professional Work
HZK_053Eiropas Savienības integrācija: vērtību analīze
HZK_053Integration of the European Union: Value Analysis
Augļa augšana un attīstība grūtniecības laikā un grūtniecības izvērtēšana: pamata antenatālā aprūpe, izmeklējumi, interpretācija, riska izvērtēšanaDzemdniecība un ginekoloģija
VPUPK_285Grupu un organizāciju izpēte un konsultēšana praksē
VPUPK_281Psiholoģijas vēsture
VPUPK_283Sociālā psiholoģija
LUSDK_231Personības psiholoģija
LUSDK_228Starppersonu saskarsme veselības aprūpē
LUSDK_229Starppersonu saskarsme vecmātes praksē
LUSDK_229Interpersonal Communication in Midwife's Practice
Medikamentozās terapijas pamatprincipi onkoloģijāOnkoloģija
Biežākie traumu cēloņi bērniem un traumu profilakses drošības pasākumiPediatrija
Sirds un asinsvadu slimību (SAS) riska faktoru negatīvās ietekmes mazināšana uz veselībuKardioloģija
LUSDK_230Komunikācija un terapeitisku attiecību vadīšana
LUSDK_230Communication and Management of Therapeutic Relationship
SUPK_159Psiholoģiskā konsultēšana
SUPK_159Psychological Counselling
DVK_001Dermatovenerology
KSK_274Uzvedības maiņas komunikācija
KSK_274Communication of Behavioural Change
SUPK_160Darba un cilvēktiesības
SUPK_160Labour and Human Rights
Paliatīvā aprūpeOnkoloģija
Reproduktīvā vecuma onkoloģisko pacientu izglītošana par partnerattiecībām ārstēšanas laikā un turpmākOnkoloģija
Aktualitātes medikamentozā terapijā bērnu ārstniecībāPediatrija
Ar sirds slimību slimu bērnu un jauniešu ķirurģiskas ārstēšanas un perioperatīvā perioda aprūpes taktika: personāla iemaņu un prasmju pilnveidošanaPrimārā veselības aprūpe
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
ISK_199Ievads klīniskajā medicīnā
ISK_199Introduction to Clinical Medicine
DVK_003Dermatoloģija un veneroloģija
DVK_003Dermatology and Venereology
DVK_002Dermatoveneroloģija (patoloģiju vizualizācija, mūsdienu diagnostika, terapeitiskās iespējas)
DVK_002Dermatovenerology (Pathology Visualisation, Modern Diagnostics, Therapy Possibilities)