Pārlekt uz galveno saturu
Kursa kodsNosaukumsAkadēmiskā struktūrvienībaKursa iedalījums
SL_037Mathematical Statistics
LUSDK_098Sociālā ārstēšana un rehabilitācija
LUSDK_035Filozofija
MDAK_227Intensīvās terapijas aprūpe
LF_186Aromterapija
KSK_074Subkultūru komunikācija
KSK_185Sociālie mediji un krīžu komunikācija
KSK_185Social Media and Crisis Communication
VVDG_018Finanšu vadības pamati
SBUEK_027Finanšu pamati
FK_002Biomehānika
FK_002Biomechanics
MDAK_096Onkoloģija un pacienta aprūpe
VPUPK_274Pašizpēte
VPUPK_274Self-Exploration
REK_084Klasiskās un sporta masāžas pamati
VC_083Vācu valoda rehabilitācijā
VC_083German in Rehabilitation
LUSDK_052Kultūru un reliģiju dažādība
LUSDK_071Prakse: sociālais darbs pašvaldību sistēmā
MK_064Human Anatomy
JF_371Civiltiesības, Civilprocesa tiesības un Komerctiesības
JF_371Civil Law, Civil Procedure Law and Commercial Law
MUSZKK_012Preprotētiskā ķirurģija
MUSZKK_012Preprotesthic Surgery
SUUK_139Aptaukošanās un tās novēršana
SUUK_139Obesity and its Prevention
LF_226Neatliekamā aprūpe
MDAK_229Neatliekamā aprūpe
SL_023Pētījumu datu apstrāde
SL_023Processing of Research Data
LF_112Sporta fizioloģija
MDAK_036Vispārīgā ķirurģija un pacientu aprūpe
VPUPK_169Personība un veselība
VPUPK_169Personality and Health
Pacientu aprūpe pēc dažādu sirds stimulatoru implantācijasKardioloģija
Kardioloģisko pacientu aprūpe (ārstiem)Kardioloģija
MK_064Cilvēka anatomija
Kardioloģisko pacientu aprūpeKardioloģija
SL_037Matemātiskā statistika
Endoskopijas metode māsu praksēDiagnostika
PZK_140European Union law and institutions
VC_112Latvian for Exchange Students
VC_112Latviešu valoda apmaiņas studentiem
PZK_140European Union law and institutions
HZK_053Eiropas Savienības integrācija: vērtību analīze
HZK_053Integration of the European Union: Value Analysis
VPUPK_285Grupu un organizāciju izpēte un konsultēšana praksē
VPUPK_281Psiholoģijas vēsture
VPUPK_283Sociālā psiholoģija