Pārlekt uz galveno saturu

NATO LĪDZFINANSĒTIE PROJEKTI

Priekšstati par Ķīnas Tautas Republikas lomu Baltijas valstīs: ietekme uz valstu nacionālo drošību un NATO

Griba aizsargāt valsti Baltijā: ietekme uz valstu nacionālo drošību un NATO kolektīvo aizsardzību

LATVIJAS–UKRAINAS SADARBĪBAS PROGRAMMA

Labākās prakses universitāte: transformācijas un pielāgošanās process izaicinājumu vidē

Attālinātais izglītības resurss: kriminālistika kā zinātne

KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTS (KPFI)

Rīgas Stradiņa universitātes ēku energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot energoresursu patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju atbilstoši videi draudzīgiem nosacījumiem

Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā Rīgas Stradiņa universitātē

LATVIJAS–LIETUVAS–TAIVĀNAS ZINĀTNISKĀS SADARBĪBAS ATBALSTA FONDS

Gribu aizstāvēt valsti ietekmējošie faktori un aktori: Latvijas, Lietuvas un Taivānas gadījums (WILLDEF)

Cilvēka parvovīrusa B19, bokavīrusa un parvovīrusa 4 iesaistes pētīšana iekaisīgās neiroloģiskās slimībās, lietojot starpdisciplināru pieeju

PĒTĪJUMS SHARE

Pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā SHARE

 BALTIJAS-VĀCIJAS AUGSTSKOLU BIROJA ATBALSTS

Enerģētikas trilemma Baltijas jūras reģionā: diskursīvās vides indeksa attiecībā uz energodrošību, taisnīgumu enerģētikas jomā un vides ilgtspējību metodoloģija

Sadarbības seminārs ar Vācijas un Lietuvas partneru organizācijām par "Piebikstīšanas" metodes izmantošanu

Attālināto veselības aprūpes pakalpojumu tiesiskie aspekti: Vācijas un Baltijas valstu pieredze

Atbalsts starptautiskas konferences Apzinot neformalitāti Dienvidaustrumeiropā un Ziemeļaustrumeiropā: antropoloģiski skatījumi organizēšanā

Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē

Ilgstošas hipoksijas izraisītas atšķirīgas proteīnu iezīmes BRCA1 +/- trīskārši negatīvās krūts vēža šūnu līnijās

Baltijas Antropoloģijas vasaras skola 2022 - Globālās un lokālās pārtikas piegādes ķēdes: ēdiena suverenitāte un klimata izmaiņas

NAWA International Academic partnership Programme

EUROPARTNER: Lodzas universitātes Bioloģijas un vides aizsardzības fakultātes starptautiskās partnerības stiprināšana un izplatīšana starpdisciplinārās pētniecības un inovācijas jomā

WEEPI FOUNDATION GRANTS

HIV paštestu ieviešana Latvijā – pilotprojekts piecās mērķa grupās