Skip to main content

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība
Doktora studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
Vadībzinātnes doktors (Dr. oec.)
Valoda: Latviešu, Angļu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 120
Lekciju norises vieta: Rīga
Pilna laika studijas
3 gadi
2 000,00 EUR/gadā
Uzņemšana doktora studiju programmā Vadībzinātne paredzēta 2018./19. akadēmiskajā gadā.

Programmas vadītājs

Docētāji

Kontaktinformācija