Henrijs Kaļķis | RSU Pārlekt uz galveno saturu
Komentārs par maģistra studiju programmu "Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība"

Darba pieredze

2015 - pašlaik

Bakalaura studiju programmas "Starta uzņēmējdarbības vadība" vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

2015 - pašlaik

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte

Lekcijas un zinātniskais darbs.
Studiju kursi:
„Management of Organisation Efficiency" (In English and in Latvian, 3 ECTS),
„Human Resource Management in Global Environmnet" – (In Latvian and English, 3 ECTS), „Quality Management Methods" – (In Latvian and English, 3 ECTS), „Work Environment and Ergonomics Management" – (In Latvian and English, 3 ECTS),

2015 - pašlaik

maģistra studiju programmas „Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība” direktors

Rīgas Stradiņa universitāte

2013 - pašlaik

Pētnieks

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Stradiņa Universitāte, Darba drošības un vides veselības institūts, pētnieks

2013 - pašlaik

Senior Consultant

LLC ”ALPA PRO”

LLC ”ALPA PRO”, Latvia, Consultant/expert in quality management, occupational health and safety

2012 - pašlaik

Koledžas / universitātes docētājs (lektors, docents)

Latvijas Universitāte

Lekcijas un zinātniskais darbs
Studiju kursi:
„Quality management methods (In English and in Latvian, 4 ECTS),
„Management fundamentals" – (In Latvian and English, 8 ECTS),
„Business operations management" – (In Latvian and English, 4 ECTS),
„Management theory" - (In English, 4 ECTS)",
„Human resource management" – (In English, 8 ECTS),
„Work environment and safety" (In Latvian and English, 8 ECTS), „Basics of Ergonomics" (In Latvian and English, 8 ECTS)„Risk assessment methods" (In Latvian and English, 8 ECTS)

2006 - pašlaik

Valdes loceklis

Latvijas Ergonomikas biedrība

Biedrība apvieno darba aizsardzības speciālistus, uzņēmumu vadītājus, arodslimību un aroda veselības ārstus, zinātniekus, augstskolu pasniedzējus, studentus, un citu profesiju pārstāvjus, kā arī organizācijas, kas vēlas nodrošināt strādājošo labklājību un darbības efektivitāti.

Izglītība

2009 - 2013

Piešķirtais zinātniskais grāds: vadībzinātnes doktors (Dr.sc.admin.), Vadībzinātnes doktora studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”.

Latvijas Univeristāte

2008 - 2010

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”, diploma darba atzīme: 10 (izcili).

Latvijas Universitāte

2007 - 2009

maģistra grāds vadībzinātnē programmā „Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana”, maģistra darba atzīme: 10 (izcili). Piešķirtais grāds: Mg.sc.soc.

Latvijas Universitāte

2003 - 2007

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē programmā „Starptautiskais bizness”

Latvijas Universitāte

1991 - 2003

Vidējā izglītība

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Papildu informācija

Apbalvojumi

 

2014.g. Fulbright pētniecības stipendija ASV, Pensilvanijas pavalsts universitāte (Penn State University), par tēmu "Investigation of Ergonomic Stress in Contemporary Technological Work Environments" (01.09.2014.-01.02.2015.) (http://www.cies.org/grantee/henrijs-kalkis)

2013.g.​ Latvijas Universitātes balva un atzinības raksts par sasniegumiem zinātnē (Balva par akadēmisko pēctecību, LU 28.01.2014 rīk. Nr. 1/25 "Par LU balvas sasniegumiem zinātnē piešķiršanu")

2009.g.​ Latvijas Izglītības fonda un Latvijas Ergonomikas biedrības apbalvojums par 1. vietu zinātniski pētniecisko darbu konkursā par ergonomikas analīzi

2008 – 2009.g.​ Latvijas Universitātes fonds, Kristapa Morberga stipendija (http://www.fonds.lv/stipendiati/20082009-ak-gads/kristapa-m…)

 

Sertifikācija

 

2013 g. Eiropas Ergonomistu reģistrācijas un eksaminācijas centrs (Centre for Registration of European Ergonomists). Piešķirtais sertifikāts un nosaukums: Sertificēts Eiropas ergonomists (Eur.Erg.)

2010 g. (01.02. - 09.06.) Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Profesionālās pilnveides izglītība, studiju programma „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse", apliecība​​​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Dalība sabiedriskajās organizācijās:

Latvijas Ergonomikas biedrība (www.ergonomika.lv) – valdes loceklis,

Biznesa efektivitātes asociācija (www.efektivs.lv) – biedrs

Starptautiskā Ergonomikas Asociācija (www.iea.cc) – padomes loceklis

Eiropas Ergonomikas biedrību federācija (www.ergonomics-fees.eu) – padomes loceklis

Eiropas Ergonomistu reģistrācijas centrs (www.eurerg.eu/) – padomes loceklis

Institut CEDIMES (Centre for Studies in International Development and Economic and Social Movements,), Lettonie (http://www.cedimes.org/, Francija) – biedrs (No. 1875)

Business Systems Laboratory (www.bslaboratory.net, Itālija) – biedrs

Latvijas jauno zinātnieku apvienība (http://ljza.lv, Latvija) - biedrs​

 

Eksperta tiesības

 

  • Latvijas Zinātnes padomes Eksperts vadībzinātnē līdz 2016. gada 14. novembrim (LZP LĒMUMS Nr. Nr. 7-2-1, Rīgā, 2013. gada 14. novembrī)
  • Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) eksperts (Kopš 2015.g. 6. augusta)

 

Darbs vērtēšanas komisijās

 

2015 g. ASV vēstniecība, Fulbright stipendiju vērtēšanas komisijas loceklis​​

 

Zinātniskā darbība

 

Zinātnisko izdevumu redkolēģija:

Zinātnisko izdevumu redaktors:

  • Roja Z., Kalkis H., Kalkis V. Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011. 119 p. ISBN: 978-9984-45-406-1.

Darbs zinātnisko konferenču redakcijas padomēs:

 

Stažēšanās ārzemēs

 

2006 (21.01 – 21.06) Copenhagen Business school, starptautiskā bakalauru studiju programma „International Business" Dānijā, Kopenhāgenā, apmaiņas programmas ERASMUS ietvaros (angļu valodā)

01.09.2014 – 01.02.2015.Penn State University, The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, ASV, Fulbright pieredzes apmaiņa. (http://www.cies.org/grantee/henrijs-kalkis)

Docētāja mobilitāte:

  • 16.02.2015.-20.02.2015.Nolasītas 8 akadēmiskās lekcijas angļu valodā University of Valencia, Spānija par tēmu „Stratēģiskā biznesa procesu vadība", Spānijā, Valencijā, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).
  • 9.07.2014.-23.07.2014. 5 dienu apmācība par tēmu "Cilvēka faktors un ergonomika", Jagiellonian University, Krakova, Polija
  • 24.03.2014.-28.03.2014.Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Kvalitāte un Ergonomika", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).
  • 08.10.2012.-12.10.2012.Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Makroergonomikas loma mūsdienu organizāciju procesu vadībā", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).
  • 21.02.2012.-24.02.2012.Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Ergonomika uzņēmējdarbībā", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

 

Dalība konkursa kārtībā iegūto zinātnisko projektu realizācijā

 

2013 - 2015 Rīgas Stradiņa universitātes projekts „Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās", Vienošanās Nr.: 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025 – pētnieks.

2010 - 2013 LZP projekts Nr. 09.1615 „Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, iekļaujošās un mediju pedagoģijas pētījums Latvijas un starptautiskā kontekstā" – izpildītājs.

2009 - 2013 Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" LU apakšprojekta nr.3 "Nanostrukturēti modifikatorus saturoši pašarmēti polimēru kompozīti un to atbilstošo tehnoloģiju izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos un ierīcēs" – izpildītājs.

2012 - 2013 Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" LU apakšprojekta nr.6 "Grafēns, modificēts grafēns un grafēnu saturoši kompozītmateriāli perspektīviem pielietojumiem pārklājumos, nanoierīcēs un sensoros, enerģijas konversācijai" – izpildītājs.

2009 - 2010 LZP projekts Nr. 09.1034 „Veselīgas novecošanās sociāli psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas nodarbinātajiem sistēmā "cilvēks - cilvēks"" - izpildītājs.

2009 - 2010 Latvijas Zinātnes padomes projekta 09.1254 „Radiācijas modificētu daudzkomponenšu polimērmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību izpēte" – izpildītājs.

2009 - LZP projekts Nr. 09.1253 (LU Nr. 6162) „Polimēru un to kompozīciju fizikāli-mehānisko īpašību izmaiņas lielu magnētisko lauku, jonizējošā starojuma un to mijiedarbības ietekmē" - zinātniskais asistents.

2008 - 2009 LU projekts 2008/ZP-17 „Miotonometrijas metodes izmantošana muskuļu noguruma noteikšanai akadēmiskam personālam, biroja darbiniekiem un studējošiem, strādājot pie datora" - pētnieks.

2008 - 2009 Valsts pētījumu programmas „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde", LU apakšprojekta Nr. 22886 „Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības" – izpildītājs.

2008 - 2009 Latvijas Zinātnes padomes projekta 05.1730 „Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā šķērssaistīšanās promotorus" – izpildītājs.

2007 - 2008 RSU projekta „Latvijas iedzīvotāju gan psihisko, gan somatisko veselību apdraudošo endogēno un eksogēno riska faktoru izpēte, kā arī psihotropo vielu farmakokinētiskā analīze" apakšprojekts: „Fiziskās slodzes un psihoemocionālās spriedzes mijiedarbības ietekme uz muskuļu un skeleta sistēmu un darbspējām nodarbinātiem veselības aprūpē" - pētnieks.

 

Publikācijas

 

Raksti recenzējamos žurnālos un izdevumos:

2016.

1.Kalkis H., Roja Z., Reinholds I., Cekuls A. Ergonomics risk analysis in construction operations. Agronomy research, Volume 14 (2), 2016, p. 345 - 358 (SCOPUS). ISSN 1406-894X.

2.Cekuls A., Kalkis H., Roja Z., The impact of information technologies upon the social interaction culture among employees in Latvian enterprises. Agronomy research, Volume 14 (1), 2016, p. 211 - 219 (SCOPUS). ISSN 1406-894X

3.Kantane I., Kalkis H. Ergonomic working environment risks and improvement of employee well-being in bookselling organization. EESTI MAAÜLIKOOL. Publikatsioonide Kogumik. 2016, p. 106–110.

2015.

4.Kalkis H. Economic Analytical Methods for Work-related MSD Cost Prediction. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, p. 4181–4188. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003947)

5.Roja Z., Kalkis H., Roja I. Measuring Muscle Fatigue in Relation to the Workload of Health Care Workers. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, Pages 4189–4196. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003959)

6.Roja I., Roja Z., Kalkis H. Team learning and self-management for video display terminal employees with chronic neck-shoulders pain. Agronomy research, Volume 13 (3), 2015, p. 829 - 835 (SCOPUS). (http://agronomy.emu.ee/vol133/13_3_21_B5.pdf)

7.H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement. 56th international Riga technical university conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship scee'2015" proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147.

2014.g.

1.Kalkis V, Roja Z., Kalkis H. Methodology of Physical Load Risk Assessment in Latvia. In the book: Advances in Physical Ergonomics and Human Factors: Part II, USA Publishing, 2014., p. 299 – 306. ISBN 978-1-4951-2105-0

2.Roja Z., Kalkis V., Kalkis H., Roja I., Dundurs J. Impact of Physical Load on Workability of Social Caregivers. In the book: Advances in Physical Ergonomics and Human Factors: Part II, USA Publishing, 2014. p. 307 – 312., ISBN 978-1-4951-2105-0

3.Reste J., Vanadzins I., Martinsone Z., Kalkis H., Eglite M., Zvagule T., Kurjane N., Lakisa S. Burden of Pain among Latvian Employees in Association with Work Organization. Ergonomics & Human Factors Conference, Southampton, UK, 2014.

4.Roja I., Roja Z., Kalkis H. Insomnia management for ageing employees with job stress, SHS Web of Conferences 10, 00037 (2014), 7 p. (DOI: http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000037).

5.Kalkis H., Roja Z., Kalkis V. Physical Load Analysis for Hotel Cleaning Staff. Agronomy research, Volume 12, number 3, 2014, pp. 843-850. (SCOPUS).

6.Kalkis H., Kalkis V., Roja Z. Ergonomic Risks in Woodworking Production Processes. Proceedings of International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, Portugal: SPOSHO, 2014. p. 168 – 170. ISBN: 978-989-98203-2-6

7.Stradina G., Ievins J., Roja Z., Kalkis V., Kalkis H. Ergonomic Risks in the Printing Company and Workers' Wellbeing. Riga Technical university scientific papers. Safety of Technogenic Environment, doi: 10.7250/ste.2014.005. 2014 / 5. p.43-46.

2013.g.

8.Roja Z., Kalkis V., Roja I., Kalkis H. The effects of a medical hypnotherapy on clothing industry employees suffering from chronic pain. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2013, 8:25. (Web of Science/Thomson Reuters)

9.Kalkis H., Roja Z., Kalkis V., Rezepina I. Ergonomics Approach in Entrepreneurship. Agranomy research, Volume 11, number 2, 2013 (SCOPUS) http://agronomy.emu.ee/vol112/p11216.pdf

2012.g.

10.Kalkis H., Kalkis V., Roja Z., Praude V., Rezepina I. Ergonomics and Quality Interventions in Woodworking Technological Processes for Lightening the Workload. Advances in Physical Ergonomics and Safety. Ed. By Ahram T.Z., W. Karwowski. pp. 250 – 257, ISBN: 978-1-4398-7038-9, 2012, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group.

11.Kalkis V., Roja Z., Kalkis H. Determinations of muscles fatigue for production packers and sawing machine operators in furniture enterprise using myotonometry. Advances in Physical Ergonomics and Safety. Ed. By Ahram T.Z., W. Karwowski. Proceedings of 4th AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), pp. 550 – 558, ISBN: 978‐1‐4398‐7038‐9, 2012, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group.

12.Roja Z., Kalkis V., Roja I., Kalkis H. Heart Rate monitoring – physical load objective evaluation method for nurses and assistants of nurses. Advances in Physical Ergonomics and Safety. Ed. By Ahram T.Z., W. Karwowski. Proceedings of 4th AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), pp. 559 – 564, ISBN: 978‐1‐4398‐7038‐9, 2012, USA: CRC Press, Taylor & Francis Group.

13.Roja Z., Kalkis V., Kalkis H., Palmsalu I., Ieviņš J., Bērziņš J. Influence of Combined Labour Environment Risk Factors on Employees of the Sewing Enterprise and Practical Solutions // RTU zinātniskie raksti. 15. sēr., Tehnogēnās vides drošība. - 2. sēj. (2012), 57.-60. lpp.

14.Kaļķis H., Kaļķis V. Ergonomisko risinājumu nozīme organizācijas darba vides kvalitātes uzlabošanā. RTU zinātniskie raksti. 25. sēj. (2012), 84.-90. lpp.

2011.g.

15.H. Kalkis, I. Rezepina, V. Kalkis. Fault Tree and Failure Mode and Effects Analysis in Woodworking Enterprise Process Quality Improvement. Collection of Scientific Papers 2010. Economics, Communication Sciences, Political Science, Sociology Social Policy and Social Work, Law. Riga: RSU, 2011. 108.p. ISBN 978-9984-788-91-3; ISSN 1691-5399, p. 5-13.

16.Z. Roja, I. Remeza, H. Kalkis, I. Roja, V. Kalkis. Investigation of the Work Heaviness Degree and Skeletal Muscles Fatigue for Sewers and Cutters Working in Closing Industry. Rīga Stradiņš University, Collections of Scientific Papers 2010, Research articles in medicine & pharmacy, RSU, Riga, ISSN 1691-497X, ISBN 978-9984-788-77-7, 2011, 35-45.

17.Kalkis H., Praude V., Kalkis V. Constructing Company's Economic Efficiency by implementing ergonomics environment. Management Theory and Practice: Synergy in Organisations. University of Tartu. V international conference. Tartu, Estonia, p. 90 – 99. ISBN: 978-9985-4-0623-6.

18.Kaļķis H., Praude V., Rezepina I. Ergonomikas nozīme organizācijas procesu kvalitātes vadībā. Latvijas Universitātes raksti, 771.sēj., Ekonomika.Vadības zinātne. Rīga: Latvijas Universitāte. 2011. 530.-537. lpp.

19.Vintisa K., Kalvina A., Kalkis H. Management of Quality and Performance of Organizations During Change: A Case of Latvia, Ed. S. Borkowski & M. Krynke. Toyotarity. Production systems' organization. Dnipropetrovsk: AWR Edytor, 2011. p. 103 – 118.ISBN 978-966-1507-75-2, Articles of the 3rd International Scientific Conference "Toyotarity in the context of European enterprises improvement"", Poronin Koło Zakopanego, Polija, 02.12. - 04.12.2011.

20.Kalkis H. Sustainable Business Development Based on Quality Management and Ergonomics Interventions. Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011.p. 39-44. ISBN: 978-9984-45-406-1.

21.Dejus I., Kalkis H. The Efficiency of Quality Management System in Enterprise LLC „Liepajas Udens". Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011.p. 45-52. ISBN: 978-9984-45-406-1.

22.Kalkis V., Roja Z., Svirksts J., Kalkis H. The Concept of Ergonomics Studies in the University of Latvia. Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011. p.6-13.ISBN: 978-9984-45-406-1.

23.Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis, I. Roja, I. Remeza. Effectiveness of early multidisciplinary rehabilitation of the clothing industry employees suffering from chronic pain in different body parts. Proceedings of XI EFRR Congress - Riva del Garda – Italy, 2011, May 26-28.: Perspectives and controversial issues for research in rehabilitation. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, vol.47, Suppl.1, No.2, 2011, 20.

2010.g.

24.H. Kalkis, I. Rezepina, V. Praude, Z. Roja, V. Kalkis. Manufacturing Process Improvement based on reducing of Ergonomics Risks in Woodworking Enterprise. In Advances in Human Factors, Ergonomics, and Safety in Manufacturing and Service Industries, Eds. W. Karwowski and G. Salvendy – CRC Press, Taylor &Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2010, pp. 1203-1211. ISBN: 978-1-4398-3499-2.

25.Z. Roja, V. Kalkis, H. Kalkis, I. Roja. Evaluation of Neck, Shoulders, Arms and Hands Muscles Fatique of Sewers using Myotonometric Method and Effectiveness of Early Multidisciplinary Rehabilitation. Advances in Occupational, Social, and Organizational Ergonomics, Eds. P. Vink and J. Kantola. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2010, pp. 431-443. ISBN: 978-1-4398-3507-4.

26.Roja Z., Roja I., Kalkis H., Kalkis V. Rehabilitation Solutions for Health Care Staff after Suffering from Psychoemotional Stress at the Workplace. Collection of Scientific Papers 2009. Research Articles. Riga, RSU, 2010: 224-229. ISBN 978-9984-788-62-3 ; ISSN 1691-5399.

27.Kaļķis H. Kļūdu loģiskā analīze kokapstrādes kvalitātes procesu vadībā. Latvijas Universitātes raksti, LU Akadēmiskais apgāds, SIA „Latgales druka", 2010, 60.–69. lpp. ISBN: 978-9984-45-289-0; ISSN: 1407-2157.

28.Kaļķis H., Rezepina I., Praude V., Ieviņš J. Kokapstrādes uzņēmuma ražošanas procesu ergonomiskie risinājumi. RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2010), Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2010, 57.-62. lpp.

29.Kavinskis R., Kaļķis V., Ieviņš J., Kaļķis H. Ergonomiskie riski akmeņkaļu darbā, problēmas un risinājumi, RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2009), Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2010, 69.-74 lpp.

30.H. Kaļķis, I. Rezepina, I. Dovladbekova. Koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu analīzes nozīme kvalitātes vadības nodrošināšanā RSU. Zinātniskie raksti: 2009. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācijas. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – 2. sēj. -Rīga: RSU, 2010., 113.-117. lpp.

31.Kaļķis H., Roja Ž., Kaļķis V., Švirksts J., Bērze V. Ergonomisko risku ietekme uz strādājošo darbaspējām mazos būvuzņēmumos. RSU Zinātniskie raksti: 2009. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācijas. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: RSU, 2010., 36. -41. lpp. ISBN 978-9984-788-60-9; ISSN: 1407-9453

32.Pencis I., Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Ergonomisko risku izraisītās problēmas un to risinājumi ugunsdzēsēju-glābēju darbā. RSU Zinātniskie raksti: 2009. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācijas. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: RSU, 2010., 42.-47. lpp. ISBN 978-9984-788-60-9; ISSN: 1407-9453

 

Kolēģi

Andris Sprūds
Dekāns, Docētājs
Ilga Kreituse
Katedras vadītāja, Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Inna Dovladbekova
Katedras vadītāja, Docētāja
Nataļja Kurjāne
Docētāja, Vadošā pētniece
Ivars Vanadziņš
Direktors, Docētājs
Marta Ābula
Studiju programmas vadītāja, Docētāja
Māris Andžāns
Docētājs, Studiju programmas vadītājs, Studiju programmas vadītājs
Edijs Šmagris
Docētājs, Klīnisko prasmju speciālists, Speciālists
Kristīne Blumfelde-Rutka
Docētāja, Studiju programmas vadītāja
Māris Cepurītis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs
Mārtiņš Daugulis
Studiju programmas vadītājs, Docētājs