Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2017 - pašlaik

Asociētais profesors

Rīgas Stradiņa universitāte

Lekcijas un zinātniskais darbs

2015 - pašlaik

Maģistra studiju programmas „Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība” direktors

Rīgas Stradiņa universitāte

2015 - 2016

Bakalaura studiju programmu "Starta uzņēmējdarbības vadība" un "Mazā un vidējā biznesa vadība" direktors

Rīgas Stradiņa universitāte

2015 - 2017

Docents

Rīgas Stradiņa universitāte

Lekcijas un zinātniskais darbs

2013 - pašlaik

Pētnieks

Rīgas Stradiņa universitāte

Rīgas Stradiņa Universitāte, Darba drošības un vides veselības institūts, pētnieks

2013 - pašlaik

Docents / Viesdocētājs

Latvijas Universitāte

Viesdocētājs šādos studiju kursos: „Quality management methods (In English and in Latvian, 4 ECTS), „Work environment and safety" (In Latvian and English, 8 ECTS), „Basics of Ergonomics" (In Latvian and English, 8 ECTS)„Risk assessment methods" (In Latvian and English, 8 ECTS)

2013 - pašlaik

Eksperts kvalitātes un darba aizsardzības jomā

LLC ”ALPA PRO”

LLC "ALPA PRO", Latvija, Kvalitātes vadība, LEAN konsultācijas, Ergonomikas un darba drošības konsultācijas

2006 - pašlaik

Valdes loceklis / dibinātājs

Latvijas Ergonomikas biedrība

Biedrība - zinātniska institūcija - apvieno darba aizsardzības speciālistus, uzņēmumu vadītājus, arodslimību un aroda veselības ārstus, zinātniekus, augstskolu pasniedzējus, studentus, un citu profesiju pārstāvjus, kā arī organizācijas, kas vēlas nodrošināt strādājošo labklājību un darbības efektivitāti.

2011 - 2014

Valdes loceklis

SIA „Baltic Ergonomics Group”

Uzņēmuma vadība​

2008 - 2013

Darba drošības un ergonomikas speciālists, pētnieks

VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

2005 - 2007

Mārketinga daļas vadītājs Baltijas valstīs

„Euromotiveconsult” LLC.

2004 - 2009

Projektu vadītājs

SIA „Darba aizsardzības institūts”

Izglītība

2009 - 2013

Piešķirtais zinātniskais grāds: vadībzinātnes doktors (Dr.sc.admin.), Vadībzinātnes doktora studiju programma „Uzņēmējdarbības vadība”.

Latvijas Univeristāte

2014 - 2015

Četru mācību kursu apguve par tēmu "Cilvēka Faktoru Inženierija un Ergonomika" (12 universitātes kredītpunkti, 150 mācību stundas) - sertifikāts

Pensilvānijas Pavalsts Universitāte (Penn State University)

2010 - 2010

Profesionālās pilnveides izglītība, studiju programma „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse", apliecība​​

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

2007 - 2009

maģistra grāds vadībzinātnē programmā „Kvalitātes nodrošināšana un vērtēšana”, maģistra darba atzīme: 10 (izcili). Piešķirtais grāds: Mg.sc.soc.

Latvijas Universitāte

2008 - 2010

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, studiju programma „Darba vides aizsardzība un ekspertīze”, diploma darba atzīme: 10 (izcili).

Latvijas Universitāte

2006 - 2006

Starptautiskā bakalauru studiju programma „International business" Dānijā, Kopenhāgenā, apmaiņas programmas ERASMUS ietvaros (angļu valoda). ​​

Copenhagen Business school

2003 - 2007

Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē programmā „Starptautiskais bizness”

Latvijas Universitāte

1991 - 2003

Vidējā izglītība

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Sasniegumi

Apbalvojumi un atzinības

 

2018.g. Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) stipendija ASV,Pensilvanijas pavalsts universitāte (Penn State University), viesprofesors, pētnieks. (01.07.2018.-01.03.2019.)

2015.g. Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija, Atzinības raksts par ieguldījumu augstākās izglītības attīstībā, kā arī sakarā ar Inženierekonomikas un vadības fakultātes 50 gadu jubilejas svinībām (2016. gada 2. septembrī)

​2014.g. Fulbright pētniecības stipendija ASV, Pensilvanijas pavalsts universitāte (Penn State University), par tēmu "Investigation of Ergonomic Stress in Contemporary Technological Work Environments" (01.09.2014.-01.02.2015.) (http://www.cies.org/grantee/henrijs-kalkis)

2013.g.​ Latvijas Universitātes balva un atzinības raksts par sasniegumiem zinātnē (Balva par akadēmisko pēctecību, LU 28.01.2014 rīk. Nr. 1/25 "Par LU balvas sasniegumiem zinātnē piešķiršanu")

2009.g.​ Latvijas Izglītības fonda un Latvijas Ergonomikas biedrības apbalvojums par 1. vietu zinātniski pētniecisko darbu konkursā par ergonomikas analīzi

2008 – 2009.g.​ Latvijas Universitātes fonds, Kristapa Morberga stipendija (http://www.fonds.lv/stipendiati/20082009-ak-gads/kristapa-morberga-stipendija-lu/henrijs-kalkis/)

 

Sertifikācija

 

2017-2018 Latvijas Universitātes tālākizglītības programma “Docētāju koleģiālās mācīšanās pieredzes veicināšana”, 23.11.2017.-19.01.2018. (16 stundas), Apliecība, Nr. 033961

2013 Eiropas Ergonomistu reģistrācijas un eksaminācijas centrs (Centre for Registration of European Ergonomists). Piešķirtais sertifikāts un nosaukums: Sertificēts Eiropas ergonomists (Eur.Erg.)

 

Eksperta tiesības

 

 • Latvijas Zinātnes padomes Eksperts vadībzinātnē, Eksperts kopš 2013. gada.​
 • Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras (AIKA) eksperts (Kopš 2015.g. 6. augusta)

 

Vadītie vai recenzētie doktora, maģistra, bakalaura darbi:

 

- Doktora darbu vadīšana (Ph.D.) thesis (2018 - ): Kristine Andza (Latvijas Universitāte), zinātniskais darba nosaukums: The impact of ergonomics on improving business efficiency in Latvian manufacturing companies.

- Doktora darbu vadīšana (Ph.D.) thesis (2018 - ): Dana Grossu (Rīgas Stradiņa universitāte, Latvia), zinātniskais darba nosaukums: Efficiency of Hospital Pharmacy Practice Management Trough Public-Private Partnership in Latvia.

-Doktora darbu vadīšana (2016. –....... - Enzo Fabian Berger (Latvijas Universitāte), zinātniskais darba nosaukums: "ERP Implementation Strategies").

-Doktora darbu vadīšana (2014. – 2017 – Daniil Maksimov (Udmurt State University), zinātniskais darba nosaukums: "Ergonomics and process management").

-Doktora darbu recenzijas (2017.g. Jürgen Alexander Gollner, Impact of key users' motivation on enterprise resource planning (ERP) implementation project success ​, Nozare: Vadībzinātne, grāds: Dr.sc.admin., Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē).​

-Doktora darbu recenzijas (2016.g. Tom Sander​, Utilization of social network sites as a tool for employment seeking process by individuals in human resources management context​, Nozare: Vadībzinātne, grāds: Dr.sc.admin., Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē).

​-Doktora darbu recenzijas (2016.g. – Aaron Leander Haußmann, The impact of brand images on the purchasing behavior of business-to-business market participants, Nozare: Vadībzinātne, grāds: Dr.sc.admin., Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē).​

-Doktora darbu recenzijas (2015.g. – Christoph Staita, Integration of Auxiliary Staff in New Product Development Processes, Nozare: Vadībzinātne, grāds: Dr.sc.admin., Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē).

-Doktora darbu recenzijas: Andreas Reichert, Management of creative performance: the impact of monetary rewards on motivation and employee creativity in new product development (18.03.2016.); Juergen Gollner, Impact of Motivation on ERP-Project Success (04.03.2016.); Aaron Leander Haußmann, The impact of brand images on B2B purchasing behavior (05.02.2015); Tom Sander, The use of Social Network Sites for the Empolyment seeking process under consideration of social capital Theory (24.09.2015.); Sandra Heiden, The C.A.L.I. Model – A new Communication Approach for the Hotel Industry, 22.01.2014.; Kristoph Staita, Coherent Integration of Auxiliary Staff in New Product" 01.02.2014.; Ludwig Gold, The Influence of Organizational Culture Types on the Strategy Implementation Process – Survey of an Austrian Expert Sample" 13.02.2014. Iekšējā doktoru darbu recenzēšana pirms gala aizstāvēšanas, Latvijas Universitāte, Starptautiskā doktorantūras programma vadībzinātnē

-Doktora darbu recenzijas: Kaspars Mucenieks, Apvienošanās un pārņemšana tirdzniecības uzņēmumiem Latvija (2015); Juris Bārzdiņš, Procesu orientētas vadīšanas ieviešanas metodoloģija slimnīcā (2014); Filips Lipmans, Inovatīvās darbības pilnveidošana Latvijas Farmācijas nozares ražojošajos uzņēmumos (2014). Iekšējā doktoru darbu recenzēšana pirms gala aizstāvēšanas, Latvijas Universitāte, doktorantūras programma vadībzinātnē

-Kopš 2010.gada Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Vadībzinību katedrā vadīti 17 bakalaura darbi (2010.g. – 1; 2013.g. – 4; 2014.g. – 8; 2015.g. - 4), recenzēti 19 bakalaura darbi (2010.g. – 1; 2013.g. – 8; 2014.g. – 10; 2015.g. – 3), vadīti 7 maģistra darbi (2014.g. – 7) un recenzēti 5 maģistra darbi (2014.g. – 5); un vadīti 25 maģistra darbi (maģistra studiju programmā „Darba vides aizsardzība un ekspertīze" no 2010. – 2014.), recenzēti 16 maģistra darbi (2010.-2014.)

-Kopš 2010.gada Rīgas Stradiņa universitātes, Eiropas studiju fakultātē, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedrā vadīti 34 bakalaura darbi (2010.g. – 7; 2011.g. – 8; 2012.g. – 8; 2013.g. – 5; 2014.g. – 6), recenzēti 39 (2010.g. – 9; 2011.g. – 10; 2012.g. – 8; 2013.g. – 6; 2014 – 6) bakalaura darbi, vadīti 2 maģistra darbi (2014.g. – 2), recenzēti 4 maģistra darbi (2013.g. – 2; 2014.g. – 2).

 

Pedagoģiskā darba pieredze

 

10.09.2014. – 10.12.2014 Pensilvānijas pavalsts universitāte (ASV), The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, studiju kurss: Cilvēkcentrēts produktu dizains (PSU IE 479 Human Centered Product Design), 4 ECTS, angļu valodā profesora Dr. Andra Freivalda vadībā.

15.09.2014. – 01.12.2014 Pensilvānijas pavalsts universitāte (ASV), The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, studiju kurss: Cilvēkcentrēts produktu dizains (PSU IE 479 Human Centered Product Design), 4 ECTS, angļu valodā profesora Dr. Andra Freivalda vadībā.

25.08.2009. – Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultāte, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, tiek lasītas lekcijas un vadīti semināri šādos studiju kursos: Tirdzniecības personāla vadīšana – 32 stundas, Darba resursu menedžments – 32 stundas, Kvalitātes vadīšanas metodes – 32 stundas, Starptautiskais mārketings – 32 stundas, Darba vides ergonomikas vadība – 32 stundas, Biznesa un ekonomikas pamati (angļu valodā) – 64 stundas, Organizācijas efektivitātes vadīšana - 24 stundas, Cilvēkresursu vadība globālā vidē - 24 stundas.

​01.09.2010. – Latvijas Universitātes profesionālās maģistratūras studiju programmā „Darba vides aizsardzība un ekspertīze", studiju kursi „Kvalitātes vadīšanas metodes" – 32 stundas, „Komercdarbības vadīšana" – 32 stundas, „Darba vides ekspertīze" – 64 stundas.

​01.09.2012. – 30.08.2015 Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāte, Vadībzinību katedra, studiju kursi „Kvalitātes vadīšanas metodes (angļu un latviešu valodā)" – 32 stundas, „Uzņēmējdarbības pamati" – 64 stundas, „Komercdarbības vadīšana" – 32 stundas, „Vadības teorija / Management (angļu valodā)" – 16 stundas, „Personāla vadība / Personnel Management (angļu un latviešu valodā)" – 64 stundas, "Vadītāja pašpilnveides uzdevumi" – 32 stundas;

01.09.2013. – Rīgas Tehniskās universitātes profesionālās maģistratūras studiju programmā „Darba aizsardzība", studiju kurss „Darba aizsardzība un drošība" – 64 stundas, bakalauru studiju programmā "Drošības inženierija", studiju kurss „ Darba vides risku novērtēšanas metode" – 48 stundas.

 

Zinātniskā darbība

 

Zinātnisko izdevumu redkolēģija:

Zinātnisko izdevumu redaktors:

 • Roja Z., Kalkis H., Kalkis V. Proceedings of the 1st International Scientific-Practical Conference "Contemporary Ergonomics and Business 2011" of the Latvian Ergonomics Society. Riga: UL Press, 2011. 119 p. ISBN: 978-9984-45-406-1.

Darbs zinātnisko konferenču redakcijas padomēs:

 • Applied Human Factors and Ergonomics 2015 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2015.org/), Las Vegas, USA, 2015
 • Applied Human Factors and Ergonomics 2016 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2016.org/), Orlando, Florida, USA, 2016
 • Applied Human Factors and Ergonomics 2016 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2017.org/), Los Angeles, California, USA, 2017
 • Applied Human Factors and Ergonomics 2016 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2018.org/), Orlando, Florida, USA, 2018
 • Applied Human Factors and Ergonomics 2019 and the Affiliated Conferences (http://www.ahfe2019.org/), Orlando, Florida, USA, 2019
 • Riga Stradiņš University International Student Conference in "Health and Social Sciences" 2017, Riga, Latvia.
 • Riga Stradiņš University International Student Conference in "Health and Social Sciences" 2018, 16-17 March 2018, Riga, Latvia. (https://isc.rsu.lv/)
 • The 7th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics: IMCIC 2016 jointly with The 22nd International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2016 (http://www.iiis-spring16.org/imcic/Website/default.asp?vc=26), Orlando, Florida, USA, 2016
 • 7th International Conference "Biosystems Engineering 2016", 2016 in Tartu, Estonia (http://bse.emu.ee/5.html)
 • 8th International Conference "Biosystems Engineering 2017", 2017 in Tartu, Estonia (http://bse.emu.ee/5.html)
 • 9th International Conference "Biosystems Engineering 2018", 2018 in Tartu, Estonia (http://bse.emu.ee/5.html)
 • 10th International Conference "Biosystems Engineering 2019", 2019 in Tartu, Estonia (http://bse.emu.ee/5.html)
 • 10th international scientific conference "New Challenges of Economic and Business Development – 2018: Productivity and Economic Growth" organized by the Faculty of Business, Management and Economics (University of Latvia), Riga, Latvia. 10th to 12th of May, 2018. (https://www.bvef.lu.lv/conf2018/conference-programme/)

 

Monogrāfijas vai to daļas:

 

1. Babris S., Kaļķis H., Mūrnieks J., Piekuss U. LEAN risinājumi efektīvākam biznesam. Rīga: SIA "Madris", 2016., 190. lpp. (ISBN: 978-9984-31-555-3) – kolektīva monogrāfija (Apstiprināta Latvijas Ergonomikas biedrības (Zinātniskas institūcijas Nr.464112) padomes sēdē, protokola nr. 2/2016 (2016. gada 30. augustā)

2. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds. 2015, 534 lpp. (ISBN 978-9984-813-81-3) – zinātniska monogrāfija (Apstiprināta Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes domes sēdē, protokola nr. 52 (2015. gada 19. maijs)

3. H. Kaļķis. Biznesa Ergonomikas vadība. Rīga: Gūtenbergs Druka. 2014., 155 lpp. (ISBN: 978-9934-14-076-1; UDK 005+331.4(075.8) Ka 243) - zinātniska monogrāfija (Apstiprināta Rīgas Stradiņa universitātes Zinātniskās padomes sēdē, protokola nr. 8-18/20.08.13.)

4. H. Kaļķis. Darba vides risku novērtēšanas ekonomiskie aspekti. 13. nodaļa grāmatā
V. Kaļķis, Darba vides risku novērtēšanas metodes, Rīga, Latvijas izglītības fonds, 2008, 211.- 215. lpp. (Monogrāfijas daļa)

5. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Ergonomisko risku novērtēšana. V. Kaļķa grāmatā Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas izglītības fonds. 2008, 125-190 (242). (Monogrāfijas daļa)

 

Darbs vērtēšanas komisijās

 

2010. - Rīgas Stradiņa universitātes, Eiropas studiju fakultātes Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, bakalaura darbu novērtēšanas komija (komisijas loceklis), maģistra darbu novērtēšanas komija (komisijas loceklis, sekretārs).

2013. - Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, bakalaura darbu novērtēšanas komisija (komisijas loceklis), maģistra darbu novērtēšanas komisija (komisijas loceklis).

2015. - Latvijas Universitātē, Ķīmijas fakultātē, maģistra darbu novērtēšanas komisija (komisijas loceklis).

2015.Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, promocijas un svešvalodas eksāmena (angļu valoda) komisijas loceklis

2015 - ASV vēstniecība, Fulbright stipendiju vērtēšanas komisijas loceklis

2014 – Eiropas Ergonomistu sertifikācijas centra padomes loceklis un sertifikācijas komisijas loceklis

2016 – Latvijas Ergonomikas biedrības (zinātniska institūcija) Eiropas ergonomistu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs.

 

Studiju programmu vadīšana

 

01.06.2015.- Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, profesionālā maģistra studiju programmas „Starptautiskā mārketinga un biznesa vadība".

01.06.2015.- 04.09.2016. Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Starta Uzņēmējdarbība" un "Mazā un vidējā biznesa vadība" direktors.

11.11.2010.-22.08.2014. Rīgas Stradiņa universitāte, Eiropas studiju fakultāte, Reģionālas ekonomikas un biznesa katedra, akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Mazā un vidējā biznesa vadība" direktors.

 

Grāmatas vai to daļas:

 

1. Roja Ž., Roja I., Kaļķis H. Stress un vardarbība darbā. Ko darīt? Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016., 94. lpp. (ISBN: 978-9934-14-802) – mācību grāmata.

2. Roja Ž., Roja I., Kaļķis H. Latvijas Universitātes profesors, ķīmijas habilitētais doktors Valdis Kaļķis. Biobibliogrāfija. Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016., 154. lpp. (ISBN: 978-9934-14-799-9) – grāmata.

 

Mācību līdzekļi:

 

1. Ž Roja, I. Roja, H. Kaļķis. Ar darbu saistīto muskuļu skeleta un saistaudu sistēmas veselības traucējumi. Ergonomiskie risinājumi. Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, 18 lpp​

​2. Ž. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis. Aroda ergonomika. SIA Baltic Ergonomics Group, 2011., 12.lpp.

3. V. Kaļķis, Ž Roja, H. Kaļķis. Aroda ergonomika – cilvēks un darbs. Latvijas Ergonomikas biedrība (www.ergonomika.lv), 2010, 9 lpp.

4. Ž. Roja, I. Roja, H. Kaļķis, V. Kaļķis. Sāp mugura? Tev palīdzēs ergonomika. Rīga, Latvijas Ergonomikas biedrība, 2007, 16 lpp.

5. Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis, I. Laganovska-Dīriņa. Komunikācija ar datoru - Komforts vai diskomforts? Tev palīdzēs ergonomika, Rīga, Latvija Ergonomika biedrība, 2007, 25 lpp.

6. V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis. Riski darba vidē, Rīga, 2007, 68 lpp.

7. I. Roja, Ž. Roja, H. Kaļķis. Stress un vardarbība darbā, Rīga, 2006, 46 lpp.​

 

Raksti recenzējamos žurnālos un izdevumos (2013 - 2019)

 

2019.

1. Kalkis H., Roja Z., Babris S., Roja I., Bokse K., Ventins A., Physical Workload Analysis in Processing Operations: Metal Processing Manufacturing. “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors” R. S. Goonetilleke and W. Karwowski (Eds.): AHFE 2019, AISC 967, pp. 1–8, 2019

2. Kalkis H., Roja Z., Bokse K., Babris S., Roja I. Work posture load evaluation in medium size metal processing enterprise in Latvia. Agronomy Research 17 (1), 1033-1040, 2019, (ISSN: 1406-894X, SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database

https://dspace.emu.ee/xmlui/handle/10492/4689

http://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2019/04/AR2019_01…

3. Kalkis H., Ventins A., Bokse K., Roja Z. Human resource development opportunities in Latvian health care organization. Intelligent Human Systems Integration, USA: Springer, 2019, pp 141-147, (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-030-11050-5 (Print), ISSN: 2194-5365 (Online), 978-3-030-11050-2 (Online).

4. Batraga A., Salkovska J., Braslina L., Kalkis H., Skiltere D., Legzdina L., Braslins G. Code of Breaktrough Innovations. Intelligent Human Systems Integration, USA: Springer, 2019, pp. 345–351. (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-030-11050-5 (Print), ISSN: 2194-5365 (Online), 978-3-030-11050-2 (Online).

5. Behmane D., Kalkis H., Villerusa A., Berkis U., Rutitis D. Significance of Technology Factors in the Context of Development of Health Care Sector in Latvia. Intelligent Human Systems Integration, USA: Springer, 2019, pp. 248–254. (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-030-11050-5 (Print), ISSN: 2194-5365 (Online), 978-3-030-11050-2 (Online).

 

2018

6. Roja Z., Kalkis H., Tetere I., Roja I. Stress at Work and Physical Load in Professional Sport. In the book “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. R. S. Goonetilleke and W. Karwowski (Eds.): AHFE 2018, AISC 789, pp. 335–342, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94484-5_35

7. Batraga A., Salkovska J., Braslina L., Legzdina L., Kalkis H. New Innovation Identification Approach Development Matrix. In the book: Advances in Human Factors, Business Management and Society. J. I. Kantola et al. (Eds.): AHFE 2018, AISC 783, pp. 261–273, 2018.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-94709-9_26

8. Kalkis H., Roja Z., Babris S. Human Factor and LEAN Analysis at Industrial Manufacturing Plants. In the book: Advances in Human Factors, Business Management and Society. J. I. Kantola et al. (Eds.): AHFE 2018, AISC 783, pp. 274–281, 2018.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-94709-9_27

9. Sander, T., Sloka, B., Kalkis, H. Successful Creation and Communication of Human Resources Strategies in Germany. In the book: Advances in Human Factors, Business Management and Society. J. I. Kantola et al. (Eds.): AHFE 2018, AISC 783, pp. 249–260, 2018.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-94709-9_25

10. Sander, T., Sloka, B., Kalkis, H. Successful creation and communication of human resources strategies in Germany. Advances in Intelligent Systems and Computing, 783, 2019, pp. 249-260.

11. Maksimov, D.G., Kalkis H. Work strain predictors in construction work. Agronomy Research 16 (X), xxx–ccc, 2018, (ISSN: 1406-894X, SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database, http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.169).

(http://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4390/BSE2018_168_Maksimov.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

12. Kalkis H., Roja Z., Babris S. Faults and the physical workload in sawing and packing-related woodworking processes when considering potential ergonomic solutions. Agronomy Research 16 (X), xxx–ccc, 2018, (ISSN: 1406-894X, SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database, http://dx.doi.org/10.15159/ar.18.170).

(https://dspace.emu.ee/xmlui/bitstream/handle/10492/4410/BSE2018_088_Kalkis.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

13. Bokse K., Kalkis H., Roja Z. Ergonomic risks influence on worker`s work ability at the metal manufacturing organization. Journal of Humanities and Social Sciences Latvia. Volume XXX, 2018, pp xxx-xxx. ISSN: 1022-4483.

 

2017

14. Roja Z., Kalkis H., I. Roja, Zalkalns J., Sloka B. Work strain predictors in construction work. Agronomy research, Volume 15 (X), 2017, p. 2090-2099 (ISSN: 1406-894X, SCOPUS, EBSCO, CABI Full Paper and Thompson Scientific database).

(http://agronomy.emu.ee/wp-content/uploads/2017/05/BSE2017_309_Roja_V_doi.pdf)

15. Roja Z., Kalkis H., Roja I., Zalkalns J., Sloka B. Work Related Musculoskeletal Disorders (WRMSD) in Construction Workers and Main Causes. In the book “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. Volume 602 2017, pp 279-286, (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-60824-2 (Print), 978-3-319-60825-9 (Online), ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink).

(https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-60825-9_31).

16. Sander T., Sloka B., Kalkis H. The Trust of the Information from Employer Rating Platforms. In the book “Advances in Human Factors, Business Management and Leadership”, ed. Kantola J.I., Barath T., Nazir S. Volume 594, 2017, pp 216-228, (ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-319-60371-1 (Print), 978-3-319-60372-8 (Online), ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar and Springerlink).

(https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-60825-9_31).

17. Sander T., Sloka B., Kalkis H. The trust of the information from employer rating platforms. International Journal of Web Portals: Volume 9, Issue 1, 2017, pp. 13-28. DOI: 10.4018/IJWP.2017010102, SCOPUS (SNIP 0,251).

(https://www.igi-global.com/article/the-trust-of-the-information-from-employer-rating-platforms/183649).

18. Vanadzins I., Reste J., Kalkis H., Smagris E. Application of modern methods for ergonomic assesment of worklaces in Latvia // Proceedings of the first International Scientific Forum ISBN 978-985-7097-65-4 / Minsk.- 2017.- p.10-14.

 

2016

19. Kalkis H., Roja Z. 2016. Strategic Model for Ergonomics Implementation in Operations Management. Journal of Ergonomics, Volume 6, Issue 4, 6:173. doi: 10.4172/2165-7556.1000173, ISSN:2165-7556. (http://www.omicsgroup.org/journals/strategic-model-for-ergonomics-implementation-in-operations-management-2165-7556-1000173.pdf ; Journal Impact Factor: 1.18).

20. Vilcane I., Koppel T., Bartusauskis J., Urbane V., Ievins J., Kalkis H., Roja Z. Electromagnetic fields’ exposure to head, torso and limbs in office workplaces. Agronomy Research 14(5), 2016, p. 1737–1744, 2016. (SCOPUS). ISSN 1406-894X. (http://agronomy.emu.ee/category/volume-14/number-5/) .

21. Maksimov D., Kalkis H. Software development for Qualimetrical ergonomics of a workplace. Agronomy research, Volume 14 (4), 2016, p. 1406 - 1416 (SCOPUS). ISSN 1406-894X. (http://agronomy.emu.ee/category/volume-14/number-4-volume-14/).

22. Roja Z., Kalkis H., Reinholds I., Roja I. Physical Load Among Construction Workers and its Analysis with Objective Ergonomics Research Method. In the book “Advances in Physical Ergonomics and Human Factors”, ed. R. Goonetilleke, W. Karwowski. Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 489 2016, pp 3-10, Florida, USA. ISBN: 978-3-319-41693-9 (Print) 978-3-319-41694-6 (Online). (http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-41694-6_1).

23. Kalkis H., Roja Z., Reinholds I., Cekuls A. Ergonomics risk analysis in construction operations. Agronomy research, Volume 14 (2), 2016, p. 345 - 358 (SCOPUS). ISSN 1406-894X.

24. Cekuls A., Kalkis H., Roja Z., The impact of information technologies upon the social interaction culture among employees in Latvian enterprises. Agronomy research, Volume 14 (1), 2016, p. 211 - 219 (SCOPUS). ISSN 1406-894X.

25. Kantane I., Kalkis H. Ergonomic working environment risks and improvement of employee well-being in bookselling organization. EESTI MAAÜLIKOOL. Publikatsioonide Kogumik. 2016, p. 106–110.

2015

26. Kalkis H. Economic Analytical Methods for Work-related MSD Cost Prediction. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, p. 4181–4188. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003947).

27. Roja Z., Kalkis H., Roja I. Measuring Muscle Fatigue in Relation to the Workload of Health Care Workers. Elsevier, Procedia Manufacturing. Volume 3, 2015, Pages 4189–4196. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915003959).

28. Roja I., Roja Z., Kalkis H. Team learning and self-management for video display terminal employees with chronic neck-shoulders pain. Agronomy research, Volume 13 (3), 2015, p. 829 - 835 (SCOPUS). (http://agronomy.emu.ee/vol133/13_3_21_B5.pdf).

29. H. Kalkis, Z. Roja, S. Babris, I. Rezepina. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement. 56th international Riga technical university conference “Scientific conference on economics and entrepreneurship scee’2015” proceedings. ISSN: 2256-0866, pp. 146 – 147.

 

2014

30. Kalkis V, Roja Z., Kalkis H. Methodology of Physical Load Risk Assessment in Latvia. In the book Advances in Physical Ergonomics and Human Factors: Part II, Taylor & Francis USA Publishing, 2014., p. 299 – 306.

31. Roja Z., Kalkis V., Kalkis H., Roja I., Dundurs J. Impact of Physical Load on Workability of Social Caregivers. In the book Advances in Physical Ergonomics and Human Factors: Part II, Taylor & Francis USA Publishing, 2014., p. 307 – 312.

32. Reste J., Vanadzins I., Martinsone Z., Kalkis H., Eglite M., Zvagule T., Kurjane N., Lakisa S. Burden of Pain among Latvian Employees in Association with Work Organization. Ergonomics & Human Factors Conference, Southampton, UK, 2014.

33. Roja I., Roja Z., Kalkis H. Insomnia management for ageing employees with job stress, SHS Web of Conferences 10, 00037 (2014), 7 p. (DOI: http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20141000037).

34. Kalkis H., Roja Z., Kalkis V. Physical Load Analysis for Hotel Cleaning Staff. Agronomy research, Volume 12, number 3, 2014 (SCOPUS). (http://agronomy.emu.ee/vol123/2014_3_19_b5.pdf).

35. Kalkis H., Kalkis V., Roja Z. Ergonomic Risks in Woodworking Production Processes. Proceedings of International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, Portugal: SPOSHO, 2014. p. 168 – 170. ISBN: 978-989-98203-2-6.

36. Stradina G., Ievins J., Roja Z., Kalkis V., Kalkis H. Ergonomic Risks in the Printing Company and Workers’ Wellbeing. Riga Technical university scientific papers. Safety of Technogenic Environment, doi: 10.7250/ste.2014.005. 2014 / 5. p.43-46.

2013

37. Roja Z., Kalkis V., Roja I., Kalkis H. The effects of a medical hypnotherapy on clothing industry employees suffering from chronic pain. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 2013, 8:25.

38. Kalkis H., Roja Z., Kalkis V., Rezepina I. Ergonomics Approach in Entrepreneurship. Agronomy research, Volume 11, number 2, 2013 (SCOPUS) http://agronomy.emu.ee/vol112/p11216.pdf.

 

Konferences vai kongresi

 

1. 10th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, presenter and leader of the sessions “Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders”, “Human Systems Interaction Applications”, “Ergonomics and Environmental Design”, July, 2019, Washington DC, USA.

2. 9th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, presenter and leader of the sessions “Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders”, “Human Systems Interaction Applications”, “Ergonomics and Environmental Design”, July 21 – 25, 2018, Orlando, USA.

3. 8th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, presenter and leader of the sessions “Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders”, “Human Systems Interaction Applications”, “Ergonomics and Environmental Design”, July 17 – 21, 2017, Los Angeles, USA.

4. FEBC Conference “Workers and Creativity: How to improve working conditions by participative methods?” Brussels, 26th- 27th of June, 2017. Key speaker: H. Kalkis. Working conditions in Latvia. Ergonomics perspective.

5. 8th International Conference “BIOSYSTEMS ENGINEERING", 11 – 13 May, 2017, Tartu, Estonia.

6. 7th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, presenter (Kalkis H. Human factors impact on effective business management” and “Kalkis H., Roja Z. Physical load among auxiliary construction workers and its analysis with objective ergonomics research method” and leader of the sessions “Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders”, “Human Systems Interaction Applications”, “Ergonomics and Environmental Design”, July 26 – 30, 2016, Orlando, USA.

7. 7th International Conference “BIOSYSTEMS ENGINEERING" with report „Kalkis H. Ergonomics risk analysis in construction operations”, 12 – 13 May, 2016, Tartu, Estonia.

8. Riga Stradins university international students conference “Health and social sciences” with report: “Kurens D., Kalkis H. Opportunities for the creation of crowdfunding platforms and their necessity in the Baltic States”, 16th of March, 2016.

9. University of Latvia and Latvian Ergonomics Society 2nd International Conference “Contemporary Ergonomics challenges in Europe” with report “Kalkis H., Roja Z. Ergonomics actual challenges in Latvia”. Riga, Latvia 26th of November 2015: Conference session leading.

Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxc2e81TLgVR1dV5SKhaWbopqL34ZWWql

10. Riga Technical University 56th International Scientific Conference on Economics and Entrepreneurship (SCEE`2015)” with report: “Kalkis H. Ergonomics in Business – approach for Organisation Efficiency improvement”, October 9, 2015, Riga, Latvia.

11. 6th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, presenter and leader of the session “Physical Ergonomics and Musculoskeletal disorders (MSD)”, July 27 – 31, 2015, Las Vegas, USA.

12. International symposium “European Ergonomist certification, the benefits and practices” and certified ergonomists (CREE) meeting, 4th – 6th of June, 2015, Helsinki, Finland

13. 6th International Conference "Biosystems Engineering 2015", May 07-08, 2015, Tartu, Estonia

14. University of Tartu and Finnish Institute of Occupational Health Joint Seminar “Humans in Work and Exercise” in Tartu, Estonia, 7th of May, 2015.

15. Human Factors and Ergonomics Society annual meeting, Hyatt Regency Chicago, Chicago, Illinois, October 27 – 31, 2014.

16. 5th International Conference on Applied Human Factors & Ergonomics, presenter and leader of the session “Physical Ergonomics and Musculoskeletal disorders (MSD)”, and Jagiellonian University, July 19 – 23, 2014, Krakow, Poland.

17. 5th International Conference “BIOSYSTEMS ENGINEERING", May 8 – 9, 2014, Tartu, Estonia.

18. International Forum “Business Efficiency 2014”, 28th of November, Jurmala, Latvia

19. 4th International Conference “BIOSYSTEMS ENGINEERING", May 9 – 10, 2013, Tartu, Estonia.

20. International seminar „The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) 7th Course on Age Management: Ethics and Moral Issues for Prolonging Work Life”, 10th -14th of March, 2013 Finland, Lapland.

21. Symposium „The Economic Crisis: Time for a Paradigm Shift - Towards a Systems Approach”, 24th – 25th January, 2013, Valencia, Spain.

22. International conference on Occupational Health and Safety: From policies to practice. 6th - 7th of December, 2012, Riga, Latvia.

23. 4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE, leader of session VI: Well-Being), 22nd – 23rd of November, 2012, Riga, Latvia.

24. International scientific Nordic Ergonomics Society (NES) 44th Annual Conference “Proactive Ergonomics” (NES 2012). August 19th – 22nd, 2012, Saltsjöbaden, Stockholm, Sweden.

25. 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE). 21st – 25th July, 2012, Sanfrancisco, USA.

26. International Conference “Contemporary Ergonomics and Business 2011”, 7th of October, 2011.

27. XI Congress of European Federation for Research in Rehabilitation. 26-28 May, 2011, Riva del Garda, Italy

28. International Conference „Current Issues in Management of Business and Society Development – 2011” ar referātu „Kalkis H. Ergonomics Relationship to Company’s Operations Management”, 2011. 5.- 7. May, Rīga, Latvijas Universitāte

29. Riga Stradins University conference „H. Kalkis, I. Rezepina, V. Kalkis. Improving Organisation Business Performance with Ergonomics Contributions.” 401. lpp. 14.-15.04.2011. Published abstract, 2011: 140.ISBN 978-9984-788-85-2.

30. Riga Stradins University conference „Roja Z., Remeza I., Kalkis H., Roja I., Kalkis V. Estimation of Physical Load by Heart rate Monitoring for Packaging Operators and Spreaders in Textile Enterprise.” 14.-15.04.2011. Published abstract, 2011: 140.ISBN 978-9984-788-85-2.

31. 5th international conference „Management Theory and Practice: Synergy in Organisations. Survival and Growth-Oriented Organisational Capabilities: Do We Need a Switch Depending on Economic Cycle?” 01- 02 April, 2011, Estonia, Tartu.

32. „3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE”, „Kalkis H., Rezepina I., Roja Z., Kalkis V. Costs and Benefits analysis for Ergonomcis improvements” 2010, 12th of November.

33. Federation of the European Ergonomic Societies (FEES) first European Conference on Ergonomics / Human Factors (EHF), „Ergonomics in and for Europe: Quality of Life - Social, Economic & Ergonomic Challenges for Ageing People at Work”, 10th - 12th October, 2010, Belgium, Bruges.

34. International conference „New Socio - Economic Challenges of Development in Europe 2010”, October 7th – 9th, 2010, Riga, University of Latvia

35. International scientific Nordic Ergonomics Society (NES) 42nd Annual Conference “Proactive Ergonomics” (NES 2010). September 6th – 8th, 2010, Stavanger, Norway.

36. 3rd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE). 17-20 July, 2010, Miami, USA,

37. 17th International Ergonomics Association (IEA) World Congress in Ergonomics IEA`2009, Beijing, China, 9th-14th August, 2009.

38. Nordic Ergonomics Society 41st Annual Conference (NES 2009), June 22nd – 24th, 2009, Lo-school, Elsinore, Denmark.

39. 10th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, 9th – 12th September, 2009, Riga, Latvia.

40. 4th International Conference on Prevention of Accident in a Changing Work Environment, 30th September – 3rd October, 2008, Crete, Greece.

41. 11th AHFE International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA), 14-17 July, 2008, Las Vegas, USA

42. University of Latvia, Annual scientific conferences, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Riga, Latvia

43. Riga Stradins University, Annual scientific conferences, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Riga, Latvia

 

 

Stažēšanās ārzemēs

 

Stažēšanās vismaz 6 mēnešu garumā:

01.07.2018 – 01.03.2019. Penn State University, The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, ASV, BAFF pieredzes apmaiņa.

01.09.2014 – 01.02.2015. Penn State University, The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, ASV, Fulbright pieredzes apmaiņa. (http://www.cies.org/grantee/henrijs-kalkis)

​2006 (21.01 – 21.06) Copenhagen Business school, starptautiskā bakalauru studiju programma „International Business" Dānijā, Kopenhāgenā, apmaiņas programmas ERASMUS ietvaros (angļu valodā)

Mobilitātes:

24.07.2019.-31.07.2019. Nolasītas 11 akadēmiskās lekcijas angļu valodā par tēmu „Effective human resource management in contemporary organizations: human factors and ergonomics aproach”, Penn State University, The Harold and Inge Marcus Department of Industrial and Manufacturing Engineering, ASV (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma) (sertifikāts)

08.04.2019.-12.04.2019. Nolasītas 8 akadēmiskās lekcijas angļu valodā University of Valencia, Spānija par tēmu „Effective work organization in the framework of organizational design and HRM strategy”, Spānijā, Valencijā, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma) (sertifikāts)

26.02.2018.-02.03.2018. Nolasītas 8 akadēmiskās lekcijas angļu valodā University of Valencia, Spānija par tēmu „Human factor and effective work organization in the framework of organizational design and HRM strategy”, Spānijā, Valencijā, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma) (sertifikāts)

17.07.2017.-21.07.2017. 5 dienu apmācība par tēmu “Cilvēka faktors, ergonomika un biznesa vadība”, AHFE apmācības, Los Angeles, ASV (sertifikāts)

27.03.2017.-31.03.2017. Nolasītas 10 akadēmiskās lekcijas angļu valodā University of Valencia, Spānija par tēmu „Human factor and effective work organization in the framework of organizational design and HRM strategy”, Spānijā, Valencijā, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma) (sertifikāts)

27.07.2016.-31.07.2016. 5 dienu apmācība par tēmu "Cilvēka faktors, ergonomika un biznesa vadība", AHFE apmācības, Orlando, ASV (sertifikāts)

02.06.2016.-04.06.2016. 3 dienu apmācība par ergonomiku un cilvēka faktoru Volvo Cars uzņēmumā (Volvo Cars Product Development, Craftsmanship & Ergonomics Centre, DUX AE & Research: Digital User Experience Advanced Engineering & Research), Gēteburga, Zviedrija (sertifikāts).

25.04.2016.-29.04.2016. Nolasītas 8 akadēmiskās lekcijas angļu valodā University of Valencia, Spānija par tēmu „ Business Excellence trough LEAN and Ergonomics approach", Spānijā, Valencijā, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma). (sertifikāts)

12.10.2016.-16.10.2016. 5 dienu apmācība par ražošanas organizēšanu, LEAN vadību, cilvēka faktoriem un ergonomiku uzņēmumā KATHREIN-Werke KG, Rosenheima, Vācija (sertifikāts)

26.07.2015.-30.07.2015. 5 dienu apmācība par tēmu "Cilvēka faktors, ergonomika un biznesa vadība", AHFE apmācības, Las Vegasa, ASV (sertifikāts).

16.02.2015.-20.02.2015. Nolasītas 8 akadēmiskās lekcijas angļu valodā University of Valencia, Spānija par tēmu „Stratēģiskā biznesa procesu vadība", Spānijā, Valencijā, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

9.07.2014.-23.07.2014. 5 dienu apmācība par tēmu "Cilvēka faktors un ergonomika", Jagiellonian University, Krakova, Polija (sertifikāts).

24.03.2014.-28.03.2014. Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Kvalitāte un Ergonomika", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

08.10.2012.-12.10.2012. Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Makroergonomikas loma mūsdienu organizāciju procesu vadībā", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

21.02.2012.-24.02.2012. Nolasītas 5 akadēmiskās lekcijas angļu valodā The Estonian University of Life Science par tēmu „Ergonomika uzņēmējdarbībā", Igaunijā, Tartu, (ERASMUS pasniedzēju mobilitātes programma).

   

  Dalība konkursa kārtībā iegūto zinātnisko projektu realizācijā

   

  Starptautiskie projekti:

  2017 - COST projekts CA16206 “Empowering the next generation of social enterprise scholars” (2017-2021).

  2013 - 2015 Rīgas Stradiņa universitātes (Eiropas Savienības finansējums) ​projekts „Modernu diagnostikas un izpētes metožu izstrāde nanodaļiņu un ergonomisko faktoru radītajiem riskiem darba vietās", Vienošanās Nr.: 2013/0050/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/025 – pētnieks.

  LZP un valsts pētījumu programmas projekti:

  2010 - 2013 LZP projekts Nr. 09.1615 „Izglītības sistēmas kvalitātes, mūžizglītības, iekļaujošās un mediju pedagoģijas pētījums Latvijas un starptautiskā kontekstā" – izpildītājs.

  2009 - 2013 Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" LU apakšprojekta nr.3 "Nanostrukturēti modifikatorus saturoši pašarmēti polimēru kompozīti un to atbilstošo tehnoloģiju izstrāde pielietojumiem inteliģentajos materiālos un ierīcēs" – izpildītājs.

  2012 - 2013 Valsts pētījumu programmas „Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" LU apakšprojekta nr.6 "Grafēns, modificēts grafēns un grafēnu saturoši kompozītmateriāli perspektīviem pielietojumiem pārklājumos, nanoierīcēs un sensoros, enerģijas konversācijai" – izpildītājs.

  2009 - 2010 LZP projekts Nr. 09.1034 „Veselīgas novecošanās sociāli psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas nodarbinātajiem sistēmā "cilvēks - cilvēks"" - izpildītājs.

  2009 - 2010 Latvijas Zinātnes padomes projekta 09.1254 „Radiācijas modificētu daudzkomponenšu polimērmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību izpēte" – izpildītājs.

  2009 - LZP projekts Nr. 09.1253 (LU Nr. 6162) „Polimēru un to kompozīciju fizikāli-mehānisko īpašību izmaiņas lielu magnētisko lauku, jonizējošā starojuma un to mijiedarbības ietekmē" - zinātniskais asistents.

  2008 - 2009 LU projekts 2008/ZP-17 „Miotonometrijas metodes izmantošana muskuļu noguruma noteikšanai akadēmiskam personālam, biroja darbiniekiem un studējošiem, strādājot pie datora" - pētnieks.

  2008 - 2009 Valsts pētījumu programmas „Modernu funkcionālu materiālu mikroelektronikai, nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju izstrāde", LU apakšprojekta Nr. 22886 „Funkcionālo materiālu/nanokompozītu dizains, tehnoloģiju izstrāde un to īpašības" – izpildītājs.

  2008 - 2009 Latvijas Zinātnes padomes projekta 05.1730 „Multifāzu polimēru struktūras radiācijķīmiskā modificēšana, izmantojot funkcionālos monomērus kā šķērssaistīšanās promotorus" – izpildītājs.

  2007 - 2008 RSU projekta „Latvijas iedzīvotāju gan psihisko, gan somatisko veselību apdraudošo endogēno un eksogēno riska faktoru izpēte, kā arī psihotropo vielu farmakokinētiskā analīze" apakšprojekts: „Fiziskās slodzes un psihoemocionālās spriedzes mijiedarbības ietekme uz muskuļu un skeleta sistēmu un darbspējām nodarbinātiem veselības aprūpē" - pētnieks.

   

  Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

   

  Dalība sabiedriskajās organizācijās:

  Latvijas Ergonomikas biedrība (www.ergonomika.lv) – valdes loceklis,

  Biznesa efektivitātes asociācija (www.efektivs.lv) – biedrs

  Starptautiskā Ergonomikas Asociācija (www.iea.cc) – padomes loceklis

  Eiropas Ergonomikas biedrību federācija (www.ergonomics-fees.eu) – padomes loceklis

  Eiropas Ergonomistu reģistrācijas centrs (www.eurerg.eu/) – padomes loceklis

  Institut CEDIMES (Centre for Studies in International Development and Economic and Social Movements,), Lettonie (http://www.cedimes.org/, Francija) – biedrs (No. 1875)

  Business Systems Laboratory (www.bslaboratory.net, Itālija) – biedrs

  Latvijas jauno zinātnieku apvienība (http://ljza.lv, Latvija) - biedrs​

   

  Publikācijas

   

  Research articles​​

   

  Code of breakthrough innovations / A.Batraga, J.Salkovska, H.Kalkis ...[et al.] // Intelligent Human Systems Integration 2019 : Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2019): Integrating People and Intelligent Systems (San Diego, California, USA, Febr.7-10, 2019) / editors: W.Karwowski, T.Ahram. - Springer International Publishing, 2019. - P.345-351. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1007/978-3-030-11051-2_53

  Human resource development opportunities in latvian health care organization / H.Kalkis, A.Ventins, S.Babris ...[et al.] // Intelligent Human Systems Integration 2019 : Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2019): Integrating People and Intelligent Systems (San Diego, California, USA, Febr.7-10, 2019) / editors: W.Karwowski, T.Ahram. - Springer International Publishing, 2019. - P.142-147. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1007/978-3-030-11051-2_22

  Kaļķis, Henrijs. Human factor and LEAN analysis at industrial manufacturing plants / H.Kalkis, Z.Roja, S.Babris // Advances in Human Factors, Business Management and Society : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Business Management and Society (Orlando, Florida, USA, July 21-25, 2018) / editors: J.I.Kantola, S.Nazir, T.Barath. - Springer International Publishing, 2019. - P.274-281. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  New innovation identification approach development matrix / A.Batraga, J.Salkovska, H.Kalkis ...[et al.] // Advances in Human Factors, Business Management and Society : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Business Management and Society (Orlando, Florida, USA, July 21-25, 2018) / editors: J.I.Kantola, S.Nazir, T.Barath. - Springer International Publishing, 2019. - P.261-273. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Sander, Tom. Successful creation and communication of human resources strategies in Germany / T.Sander, B.Sloka, H.Kalkis // Advances in Human Factors, Business Management and Society : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Human Factors, Business Management and Society (Orlando, Florida, USA, July 21-25, 2018) / editors: J.I.Kantola, S.Nazir, T.Barath. - Springer International Publishing, 2019. - P.249-260. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Significance of technology factors in the context of development of health care sector in Latvia / D.Behmane, H.Kalkis, A.Villerusa, U.Berkis, D.Rutitis // Intelligent Human Systems Integration 2019 : Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2019): Integrating People and Intelligent Systems (San Diego, California, USA, Febr.7-10, 2019) / editors: W.Karwowski, T.Ahram. - Springer International Publishing, 2019. - P.248-254. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.1007/978-3-030-11051-2_38

  Stress at work and physical load in professional sport / Z.Roja, H.Kalkis, I.Tetere, I.Roja // Advances in Physical Ergonomics and Human Factors : Proceedings of the AHFE 2018 International Conference on Physical Ergonomics and Human Factors (Orlando, Florida, USA, July 21-25, 2018) / editors: R.S.Goonetilleke, W.Karwowski. - Springer International Publishing, 2019. - P.335-342. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Use of qualimetry method in production labour estimation / D.Maksimov, H.Kalkis, Y.Perevoschikov, Z.Roja // Agronomy Research. - Vol.17 (2019), p.1123-1131. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.15159/AR.19.127

  Work posture load evaluation in medium size metal processing enterprise in Latvia / H.Kalkis, Z.Roja, K.Bokse ...[et al.] // Agronomy Research. - Vol.17, (2019), p.1033-1040. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI: 10.15159/AR.19.056

  Kaļķis, Henrijs Faults and the physical workload in sawing and packing-related woodworking processes when considering potential ergonomic solutions / H.Kalkis, Z.Roja, S.Babris // Agronomy Research. - Vol.16, Issue 4 (2018), p.1708-1719. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.15159/AR.18.170

  Maksimov, D.G. Ergonomic modelling parameters and the influence of ergonomics on planning workplaces / D.Maksimov, H.Kalkis // Agronomy Research. - Vol.16, Issue 4 (2018), p.1762-1770. - Web of Science un/vai Scopus. - DOI:10.15159/AR.18.169

  Sander, Tom. The trust of the information from employer rating platforms / T.Sander, B.Sloka, H.Kalkis // Advances in Human Factors, Business Management and Leadership : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Human Factors in Management and Leadership, and Business Management and Society (Los Angeles, USA, July 17-21, 2017) / editors: J.I.Kantola, T.Barath, S.Nazir. - Springer International Publishing, 2018. - P.216-228. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Work related musculoskeletal disorders (WRMSD) in construction workers and main causes / Z.Roja, H.Kalkis, I.Roja, J.Zalkalns // Advances in Physical Ergonomics and Human Factors : Proceedings of the AHFE 2017 International Conference on Physical Ergonomics and Human Factors (Los Angeles, USA, July 17-21, 2017) / editors: R.Goonetilleke, W.Karwowski. - Springer International Publishing, 2018. - P.279-286. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Application of modern methods for ergonomic assessment of workplaces in Latvia / I.Vanadzins, J.Reste, H.Kalkis, E.Smagris // Современные вопросы здоровья и безопасности на рабочем месте : материалы I Международного научного форума (Минск, Беларусь, 1-3 июня, 2017 г.) = Modern issues of health and safety at the workplace : Proceedings of the 1st International Scientific Forum (Minsk, Belarus, June 1-3, 2017). - Минск, 2017. - C.10-14.

  Sander, Tom. The trust of the information from employer rating platforms / T.Sander, B.Sloka, H.Kalkis // International Journal of Web Portals. - Vol.9, No.1 (2017, Jan./June), p.13-28. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Work strain predictors in construction work / Z.Roja, H.Kalkis, J.Zalkalns ...[et al.] // Agronomy Research. - Vol.15, No.5 (2017), p.2090-2099. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Cekuls, Andrejs. The impact of information technologies upon the social interaction culture among employees in Latvian enterprises / A.Cekuls, H.Kalkis, Z.Roja // Agronomy Research. - Vol.14, No.2 (2016), p.345-358. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Electromagnetic fields’ exposure to head, torso and limbs in office workplaces / I.Vilcane, T.Koppel, H.Kalkis ...[et al.] // Agronomy Research. - Vol.14, No.5 (2016), p.1737-1744. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Ergonomics risk analysis in construction operations / Z.Roja, H.Kalkis, I.Reinholds, A.Cekuls // Agronomy Research. - Vol.14, No.1 (2016), p.211-219. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Kaļķis, Henrijs. Strategic model for ergonomics implementation in operations management [Elektroniskais resurss] / H.Kalkis, Z.Roja // Journal of Ergonomics [Elektroniskais resurss]. - Vol.6, No.4 (2016, July), article No.6:173, [5 p.]. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.omicsgroup.org/journals/strategic-model-for-erg…

  Kantāne, Ilze. Ergonomic working environment risks and improvement of employee well-being in bookselling organization / I.Kantane, H.Kalkis // Eesti Maaülikool Tehnikainstituut X Magistrantide teaduskonverents & I Rahvusvaheline Magistrantide teaduskonverents "Inimene ja tehnoloogiad" : publikatsioonide kogumik = The 10th Master students conference & 1st International Master students conference "Human and engineering" (Tartu, Estonia, Apr.21, 2016) : [Collection of papers] / Eesti Maaülikool Tehnikainstituut. - Tartu, 2016. - P.106-110.

  Maksimovs, D.G. Software development for Qualimetrical ergonomics of a workplace / D.G.Maksimov, H.Kalkis // Agronomy Research. - Vol.14, No.4 (2016), p.1406-1416. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Physical load among construction workers and analysis with objective ergonomics research method / Z.Roja, H.Kalkis, I.Reinholds, I.Roja // Advances in Physical Ergonomics and Human Factors : Proceedings of the AHFE 2016 International Conference on Physical Ergonomics and Human Factors (Florida, USA, July 27-31, 2016) / editors: R.Goonetilleke, W.Karwowski. - 2016. - P.3-10. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Kaļķis, Henrijs. Economic analytical methods for work-related MSD cost prediction [Elektroniskais resurss] / H.Kalkis // Procedia Manufacturing [Elektroniskais resurss]. - Vol.3 (2015) : 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, p.4181-4188. - Resurss aprakstīts 2016.g. 9.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235197891…

  Roja, Ināra. Team learning and self-management for video display terminal employees with chronic neck-shoulders pain / I.Roja, Z.Roja, H.Kalkis // Agronomy Research. - Vol.13, No.3 (2015), p.829-835. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Roja, Ženija. Measuring muscle fatigue in relation to the workload of health care workers [Elektroniskais resurss] / Z.Roja, H.Kalkis, I.Roja // Procedia Manufacturing [Elektroniskais resurss]. - Vol.3 (2015) : 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015) and the Affiliated Conferences, AHFE 2015, p.4189-4196. - Resurss aprakstīts 2016.g. 10.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235197891…

  Ergonomic risks in the printing company and workers’ wellbeing / G.Stradina, J.Ievins, Z.Roja, V.Kalkis, H.Kalkis // Safety of Technogenic Environment : scientific journal of Riga Technical University. - No.5 (2014), p.43-46. - Pieejams arī tiešsaistē : https://ortus.rtu.lv/science/en/series/15

  Impact of physical load on workability of social caregivers / H.Kalkis, J.Dundurs, Z.Roja ...[et al.] // Advances in Physical Ergonomics and Human Factors : Part II / ed. by R.Jang, T.Ahram. - Krakov, 2014. - Vol.20 : Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) (Krakow, Poland, July 19-23, 2014), p.307-312.

  Kaļķis, Henrijs. Ergonomic risks in woodworking production precesses / H.Kalkis, V.Kalkis, Z.Roja // Proceedings of International Symposium on Occupational Safety and Hygiene (Guimarães, Portugal, Febr.13-14, 2014) / - Guimarães, 2014. - p.168-170.

  Kaļķis, Henrijs. Physical load analysis in hotel cleaning work / H.Kalkis, Z.Roja, V.Kalkis // Agronomy Research. - Vol.12, No.3 (2014), p.843-850. - Starptautiski citējamā izdevumā.

  Kaļķis, Valdis. Methodology of physical load risk assessment in Latvia / V.Kalkis, Z.Roja, H.Kalkis // Advances in Physical Ergonomics and Human Factors : Part II / ed. by R.Jang, T.Ahram. - Krakov, 2014. - Vol.20 : Proceedings of the 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) (Krakow, Poland, July 19-23, 2014), p.299-306.

  Roja, Ināra. Insomnia management for ageing employees with job stress / I.Roja, Z.Roja, H.Kalkis // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.10 (2014) : 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" (Riga, Latvia, Nov.22-23, 2012) / Rīga Stradiņš University. - 00037-p.1-00037-p.7. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

   

  Abstracts​​

   

  Determination of muscle fatigue in handling operations of metal processing enterprise / H.Kalkis, Z.Roja, I.Roja ...[et al.] // Rīga Stradiņš University International Conference on Medical and Health Care Sciences "Knowledge for Use in Practice" (Riga, Latvia, Apr.1-3, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.682.

  Grossu, Dana. Public-private partnership efficiency factors in healthcare : qualitative content analysis from research databases / D.Grossu, H.Kalkis // Rīga Stradiņš University International Interdisciplinary Conference on Social Sciences "Places" (Riga, Latvia, Apr.2, 2019) : Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Rīga, 2019. - P.116.

  Ergonomic and non-pharmacologic chronic pain relief for massage therapists / I.Roja, Z.Roja, J.Zalkalns, H.Kalkis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 228.lpp.

  Ergonomikas nozīme aroda veselībā un drošībā : Ergonomics essence in occupational health and safety [Elektroniskais resurss] / Ž.Roja, H.Kaļķis, I.Roja, J.Ieviņš // Latvijas Universitātes 75. Zinātniskā konference, sekcija "Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija" (Rīga, 2017.g. 17.febr.) [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.lu.lv/konference/programma/?session=325

  Grossu, Dana. Green pharmaceutical company’s social network marketing strategy framework / D.Grossu, H.Kalkis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 308.lpp.

  Industriālā inženierija un tehnogēnā darba vide. Ergonomiskie risinājumi : Industrial engineering and technogenic work invironment. Ergonomics solutions [Elektroniskais resurss] / H.Kaļķis, Ž.Roja, I.Vilcāne, R.Balnass // Latvijas Universitātes 75. Zinātniskā konference, sekcija "Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija" (Rīga, 2017.g. 17.febr.) [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.lu.lv/konference/programma/?session=325

  Kleinberga, Silva. Biznesa stratēģijas pilnveidošanas iespējas zvērinātu advokātu birojā “Ellex Kļaviņš” / S.Kleinberga, H.Kaļķis // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 309.lpp.

  Neiroergonomika un veselība darbā = Neiroergonomics and health at work [Elektroniskais resurss] / I.Roja, Ž.Roja, H.Kaļķis, J.Zalkalns // Latvijas Universitātes 75. Zinātniskā konference, sekcija "Ergonomika un darba vide, industriālā inženierija" (Rīga, 2017.g. 17.febr.) [Elektroniskais resurss] : [tēzes] / Latvijas Universitāte. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2018.g. 14.febr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.lu.lv/konference/programma/?session=325

  Ar darbu saistītie veselības traucējumi biroja darbiniekiem un ergonomiskie risinājumi / Ž.Roja, H.Kaļķis, A.Ruiss, I.Roja // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 60.lpp.

  Kaļķis, Henrijs. Ergonomisko darba vides risku ietekme uz tirdzniecības nozares organizācijas darbinieku darba snieguma rādītājiem / H.Kaļķis, I.Kantāne // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 75.lpp.

  Roja, Ināra. Cognitive behavioural intervention for social workers with emotional exhaustion / I.Roja, Z.Roja, H.Kalkis // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.98.

  Roja, Ženija. Ergonomic and psychosocial risks for employees in social care centers and preventive measures / Z.Roja, H.Kalkis, I.Roja // 6th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare: Living in the World of Diversity: Social Transformations. Innovations. Solutions" (Riga, Nov.23-25, 2016) : Abstracts / Rīga Stradiņš University ...[et al.] - Riga, 2016. - P.99.

  Andrejeva, Marija. Aptiekās nodarbināto farmaceitu darba apstākļi un darbspējas / M.Andrejeva, Ž.Roja, H.Kaļķis // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 141.lpp.

  Ergonomics in business - approach for organisation efficiency improvement : [abstract] / H.Kalkis, Z.Roja, S.Babris, I.Rezepina // 56th International Riga Technical University Conference "Scientific conference on economics and entrepreneurship" (SCEE'2015) (Riga, Latvia, Oct.14-16, 2015) : Proceedings. - Riga, 2015. - P.146-147.

  Ergonomikas nozīme biznesa attīstībā / H.Kaļķis, I.Rezepina, V.Kaļķis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 399.lpp.

  Roja, Ināra. Integrated treatment for working married couples suffering from stress / I.Roja, Z.Roja, H.Kalkis // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.60.

  Sāpju izplatība nodarbinātajiem Latvijā saistībā ar darba apstākļiem / Ž.Martinsone, I.Vanadziņš, M.Eglīte, H.Kaļķis, T.Zvagule, N.Kurjāne ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 134.lpp.

   

  Books and brochures​​

   

  Roja, Ženija. Ar darbu saistīto muskuļu, skeleta un saistaudu sistēmas veselības traucējumi : ergonomiskie risinājumi : [izglītojošs mācību materiāls] / Ž.Roja, I.Roja, H.Kaļķis. - Rīga : Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016. - 18 lpp.

  Kaļķis, Valdis. Arodveselība un riski darbā / V.Kaļķis, Ž.Roja, H.Kaļķis ; [zinātniskie recenzenti: A.Freivalds, J.Zaļkalns, J. Dundurs]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 533, [1] lpp.

  Kaļķis, Henrijs. Biznesa ergonomikas vadība : monogrāfija / H.Kaļķis ; [zinātniskie recenzenti: A.Freivalds, Ē.Šumilo ; zinātniskie konsultanti: V.Praude, V.Niedrīte]. - Rīga : [b.i.], 2014. - [4], 155 lpp.

  Lectured study course

  Development and Presentation of the Master_s Thesis

  Development of Bachelor’s Thesis and Defence

  Human Resources Management in the Global Environment

  Management of Organisational Efficiency

  Methods of Quality Management

  Organisation Efficiency Management

  Placement II

  Research Paper

  Research Paper II

  Supervised study course

  Accounting of Management

  Analyses of Financial Actions in Small and Medium-sized Enterprises

  Brand Management in International Business

  Business Model Design

  Civil Protection

  Compulsory Science Research Part

  Creativity and Innovation

  Culture of the Organisation

  Customer Discovery - Markets and Opportunities

  Decision Making in Business

  Doctoral Student Seminar No 1: Discussion of Planning and Methodology

  Doctoral Student Seminar No 2: Discussion of the Theoretical Part

  Doctoral Student Seminar No 3: Discussion of the Research

  Doctoral Thesis Seminar: Presentation of the First Draft

  Efficiency and Quality management of the Organisation

  E-Marketing Strategies in International Business

  Ergonomics Management in Modern Entrepreneurship

  Ergonomics Work Environment Management

  Human Resources Management in Global Environment

  Human Resources Management in Modern Business Environment

  Human Resources Management in the Global Environment

  Innovative Business

  International Advertising

  Management of Efficiency of Organisation

  Management of Organisational Efficiency

  Management of Strategic Marketing

  Management of the Sales Staff

  Marketing

  Methodical and Theoretical Seminar of the Development of Bachelor_s Thesis

  Methodology for Developing a Business Plan

  Methods of Quality Management

  Modern Management Theories and Strategic Management

  Organisation Efficiency Management

  Participation in Implementation of Undergraduate Studies

  Placement I

  Placement II

  Placement III

  Practical Business

  Psychological Basis of Advertising

  Psychology Management

  Quantitative Analysis Methods in International Marketing and Business

  Research Paper

  Scientific Research Methodology

  Social Media

  Startup Sales and Marketing

  Strategic Branding

  Strategic Branding

  Sustainable International Marketing

  The Application of International Quality Standards in Business

  User Interface Design

  Supervised study programme

  Rīga Stradiņš University, Professional Master, Full-time studies, Management of International Marketing and Business

  Kontakti

  Kolēģi

  Tatjana Muravska
  Docētāja, Studiju programmas direktore
  Anželika Berķe-Berga
  Vadītāja p. i., Studiju programmas direktore, Docētāja
  Ieva Kalve
  Docētāja
  Mārtiņš Daugulis
  Vadītājs, Studiju programmas "Starptautiskā pārvaldība un diplomātija” direktora p. i., Docētājs
  Romāns Putāns
  Studiju programmas direktors, Docētājs
  Kristīne Blumfelde-Rutka
  Docētāja, Studiju programmas direktore
  Elīna Vrobļevska
  Docētāja, Studiju programmas "Starptautiskās attiecības un diplomātija" direktora p. i.