Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2013 - pašlaik

Mākslas terapeite

VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Ambulatorais centrs „Pārdaugava”, Ļermontova ielā 1, Rīga, Latvija

Pacienta iz(no)vērtēšana, mākslas terapijas procesa realizēšana individuāli un grupā, sadarbība ar citiem speciālistiem. ​​

2009 - pašlaik

Asistente

Rīgas Stradiņa universitāte, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte, Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga, Latvija

Teorētisko un praktisko nodarbību vadīšana (tai skaitā supervīziju vadīšana), studējošo zināšanu pārbaude, studiju kursu izstrāde, metodisko materiālu sagatavošana, zinātniski pētnieciskā darbība​​

2009 - 2013

Mākslas terapeite

VSIA BKUS novietne Gaiļezerā, Rehabilitācijas dienests (no 2013. gada Rehabilitācijas klīnika) Juglas iela 20, Rīga, Latvija

Pacienta iz(no)vērtēšana, mākslas terapijas procesa realizēšana, sadarbība ar citiem speciālistiem (tai skaitā supervīzijas)​​

2000 - 2010

Lektore

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Pedagoģijas nodaļa Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV – 1083

Teorētisko un praktisko nodarbību vadīšana, studējošo zināšanu pārbaude, studiju kursu izstrāde, metodisko materiālu sagatavošana​​

2007 - 2014

Mākslas terapeite, psiholoģe, supervīzore, SIA valdes priekšsēdētāja (no 2008.g.)

SIA „Veselības institūts” Mākslu terapijas centrs Blaumaņa iela 32-8, LV-1011, Rīga, Latvija

Klientu iz(no)vērtēšana, mākslas terapijas procesa realizēšana, supervīzijas​​

1998 - 2002

Lektore

Biznesa augstskola „Turība”, Vadības katedra Graudu iela 68, LV-1058, Rīga, Latvija

Teorētisko un praktisko nodarbību vadīšana, studējošo zināšanu pārbaude, studiju kursu izstrāde, metodisko materiālu sagatavošana​​

1997 - 1999

Asistente

Starptautiskā Tūrisma institūts Graudu iela 68, LV-1058, Rīga, Latvija

Teorētisko un praktisko nodarbību vadīšana, studējošo zināšanu pārbaude, studiju kursu izstrāde, metodisko materiālu sagatavošana​​

1996 - 2003

Skolas psihologs

Rīgas 3. Vidusskola Grēcinieku iela 1, LV-1050, Rīga, Latvija

Skolēnu, vecāku, pedagogu konsultēšana, skolēnu psiholoģiskā diagnosticēšana​​

1994 - 1996

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Rīgas 3. Vidusskola Grēcinieku iela 1, LV-1050, Rīga, Latvija

Mācību stundu vadīšana, skolēnu zināšanu pārbaude​​

1991 - 1992

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Rīgas 26. arodvidusskola A. Deglava iela 41a, LV – 1035, Rīga, Latvija

Mācību stundu vadīšana, skolēnu zināšanu pārbaude​​

1986 - 1987

Sekretāre

Latvijas Universitāte, Mācību daļa Raiņa bulvāris 19, LV-1586, Rīga, Latvija

Lietvedība​

Izglītība

2006 - 2009

Maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita kvalifikācija (Diploma sērija PD E Nr.0520)

Rīgas Stradiņa universitāte

Veselības aprūpe, mākslas terapija atbilstoši specializācijai. Klienta / pacienta iz(no)vērtēšana, mākslas terapijas procesa realizēšana, atbilstošu MT tehniku un metožu izvēle un pielietošana.

1997 - 2006

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Diploma sērija MD C Nr.003751)

Latvijas Universitāte

Sociālā psiholoģija, klīniskā psiholoģija. Psiholoģiskā konsultēšana, psihodiagnostika.

1994 - 1997

Psiholoģijas bakalaura grāds (Diploma Nr. 005749) Psihologa asistenta kvalifikācija (Diploma Nr.203)

Latvijas Universitāte

Sociālā psiholoģija, klīniskā psiholoģija, psiholoģiskā konsultēšana individuāli un grupās. Prasmes veikt psiholoģisko konsultēšanu un psihodiagnostiku.

1994 - 1997

Pedagoģijas zinātņu maģistra grāds (Diploma Nr.001457)

Latvijas Universitāte

Pedagoģijas zinātne, pedagoģiskais process, izglītības psiholoģija; izglītības darba vadība. Prasme realizēt, vadīt un vērtēt pedagoģisko procesu un dažādus pedagoģiskos modeļus.

1988 - 1994

Latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija (Diploma Nr.102554)

Latvijas Universitāte

Latviešu un ārzemju literatūra, latviešu valoda un mācību metodika, pedagoģija un psiholoģija. Latviešu valodas un literatūras mācīšana pamatizglītības un vidējās izglītības mācību iestādēs.

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

* (2013 - šobrīd) tālākizglītības studiju programma "Kognitīvi biheiviorālā terapija" (Praško J., Aluoja A. u.c.)

* (2012) ERASMUS LLP Intensive programme „Arts Therapies for Different Client / Patient Groups", semināri,

* (2012) Profesionālās pilnveides programma „Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā", Anita Pipere, Tatjana Koķe, Zanda Rubene, Karine Ogansijana

* (2011-2012) Common European Framework (B2) Stage of English at New Horizons English Learning Centre

* (2006 – 2007) Supervīzoru apmācība (400 stundas) RSU Mākslas terapijas akadēmiskā skolā sadarbībā ar Karalienes universitāti Belfāstā (Lielbritānija);

* (2000 – 2002) Apmācība psihoterapijā (288 stundas). Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Institute of Humanistic and Existencial Psychology), Viļņa, Lietuva (bāzes līmenis, nepabeigta)

* (1994-1996) Apmācība „Psihoterapijas pamati" (125 stundas). Latvijas Balinta asociācija.​

 

Dalība starptautiskās konferencēs ar mutisku uzstāšanos vai stenda referātu

 

1. 14 – 16 April, 2016, Riga, The Second International Scientific – Practical Conference Health and Personality Development: Integrative Approach, Upmale, A., Šteina, A. Mākslu terapijas pamatprincipi darbā ar pacientiem ar psihiskām saslimšanām (mutiska uzstāšanās)

2. September 16 -18, 2015, Riga, 4th Baltic & North Sea Conference on PRM, Riga, Upmale, A., Majore-Dūšele, I.,Duhovska, J. Šteina, A., Paipare, M. Clinical applications of art, music, dance-movement and drama therapy in physical rehabilitation (stenda referāts)

3. September 16 -18, 2015, Riga, 4th Baltic & North Sea Conference on PRM, Riga, Majore-Dūšele, I.,Upmale, A., Duhovska, J. Šteina, A., Soloveja, B., Paipare, M. Assessment, monitoring and evaluation: an overview of tools utilized by visually-plastic art, music, dancemovement and drama therapists of Latvia (stenda referāts)

4. 26th – 28th November 2014, Rīga. 5th International interdisciplinary scientific conference Society Health Welfare "Family Well-Being and Human Capital Improvement in Changing Society: Strategy and Practice" Orinska, S., Vende, K., Upmale, A., Majore-Dūšele, I. Dance and movement therapy (DMT) for patients with eating disorder. (mutiska uzstāšanās)

5. 2014 gada 04. Aprīlis Rīga, RSU plenārsēde, RSU mākslu terapijas docētāju grupa, prezentācija Mākslu terapija veselības aprūpē.

6. 2013. gada septembris The European Consortium for Arts Therapies Education (ECArTE) 12th European Arts therapies Conference, Francija. Mārtinsone, K., Majore – Dušele, I., Vende, K., Upmale, A., Arts therapies students professional identity development: adaptation to the study process (stenda referāts)

7. 2013. gada 18.- 19. septembris Referāts: Assessment and aim setting based on ICF in art therapy practice, The 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation (BAR) aching: Latvija. Vende, K., Upmale, A. (mutiska uzstāšanās)

8. 2013. gada 8. oktobris Psihologu dienas 2013, Latvija, Seminārs: Iepazīšanās ar klīniskā psihologa darba specifiku VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā novietnē Gaiļezerā. Vende, K., Kronberga, Z., Birziņa, E., Upmale, A. (mutiska uzstāšanās)

9. 2012. gada jūnijs-jūlijs Patient Groups in Art Therapies: Practice Report in project within ERASMUS LLP Intensive programme Latvija. Upmale, A., Vende, K., Orinska, S., Visnola, D., Kriumane, Z. Arts Therapies for Different Client / Patient Groups (mutiska uzstāšanās)

10. 2012. gada jūnijs-jūlijs in project within ERASMUS LLP Intensive programme, Latvia, Arts Therapies for Different Client / Patient Groups. Orinska, S., Upmale, A., Visnola, D., Vende, K. Art Therapy and Dance and Movement Therapy for Patients with Eating Disoders (mutiska uzstāšanās)

11. 2012. gada maijs, Rīga, Farmaceitu konference/ Aptiekāru pavasara simpozijs. Upmale, A. Mākslu terapija veselības aprūpē (mutiska uzstāšanās).

12. 2012. gada marts, Rīga, RSU 11. zinātniskā konference. Dzilna-Šilova I., Upmale, A. MEPL modelis mākslas terapijā vardarbībā cietušiem bērniem (stenda referāts).

13. 2011. gada maijs, Rīga, RSU Tālākizglītības fakultātes, Rehabilitācijas fakultātes un Sociālā darba katedras konference „Komandas nozīme pusaudžu psihosociālajā rehabilitācijā". Upmale, A., Ķevere L. Mākslas terapija darbā ar pusaudžiem un jauniešiem (mutiska uzstāšanās)

14. 2011. gada jūnijs, Rīga, VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un RSU Pediatrijas katedras lekciju ciklā „Aktuālās problēmas pediatrijā". Upmale, A. Mākslas terapija bērnu psihiatrijā (mutiska uzstāšanās)

15. 2010. gada 11.-12. novembris, Riga, RSU, 3rd International Interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare.", 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Upmale, A., Vāverniece I., Mārtinsone K. Arts Therapies in Multi-Professional Teamwork (mutiska uzstāšanās)

16. 2010. gada 10. jūnijs, Rīga, Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Rehabilitācijas medicīna – cilvēka veselības atjaunošanas un nostiprināšanas aktuālās problēmas". Upmale, A., Orinska, S., Riževs, A. Mākslu terapija bērnu psihiatrijā (mutiska uzstāšanās)

17. 2010. gada 18.-19. marts, Rīga, RSU zinātniskajā konference. Upmale, A. Mākslu terapija bērnu psihiatrijā: prakses pārskats (mutiska uzstāšanās)

18. 2010. gada 18.-19. marts, Rīga, RSU zinātniskā konference. Upmale, A., Mārtinsone, K., Majore-Dūšele, I. Mākslu terapijas maģistrantu supervīzijas specifika (mutiska uzstāšanās)

19. 2009. gada 2.-3 .aprīlis, Rīga, RSU zinātniskajā konference Upmale, A. Uzvedības traucējumu mazināšana pusaudžiem (mutiska uzstāšanās)

20. 2009. gada 17. -19 .jūlijs, Rīga, 7.Starptautiskajā mākslu terapijas konference „ Mūsdienu mākslu terapija – teorija un prakse". Upmale, A. Uzvedības traucējumu mazināšana pusaudžiem ar mākslas terapijas metodēm: pētījuma projekts (mutiska uzstāšanās)

21. 2009. gada 15. februāris, Rīga, LU 67. konference. Upmale, A. Uzvedības traucējumu un mācību sasniegumu saistība pusaudžiem (mutiska uzstāšanās)

22. 2009. gada 4. decembris, Rīga, Latvijas bērnu psihiatru konference. Upmale, A. Mākslu terapija bērnu psihiatrijā (mutiska uzstāšanās)

23. 2009. gads, Rīga, RSU zinātniskā konference. Upmale, A. Uzvedības traucējumu mazināšana pusaudžiem (mutiska uzstāšanās)

 

Vadītie studiju kursi

Individuālā mākslu terapija praksē

Individuālā supervīzija

Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā

Mākslu terapijas procesa pamatprincipi

Novērojuma prakse

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati

Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē

Supervīzijas grupa

Vizuāli plastiskās mākslas terapija I

Vizuāli plastiskās mākslas terapija II

Docētie studiju kursi

Individuālā mākslu terapija praksē

Individuālā supervīzija

Izvērtēšanas principi un process mākslu terapijā

Kvalifikācijas eksāmens

Mākslu terapijas procesa pamatprincipi dažādām pacientu grupām (individuāli un grupā)

Novērojuma prakse

Pētījums praksē

Profesionālā darbība mākslu terapijā un tās tiesiskie pamati

Profesionālās izaugsmes grupa

Psihologa profesionālā darbība

Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē

Vizuāli plastiskās mākslas terapija I

Vizuāli plastiskās mākslas terapija II

Projekti

 

* ​Konference „Mākslu terapija veselības aprūpē", 6. nacionālās specializētās medicīnas izstādes „ Medbaltica 2012" RSU Pavasara rehabilitācijas dienas, 2012.g. maijs, Organizācijas komitejas locekle.

​* Erasmus Mūžizglītības Intensīvā programma „Mākslas terapija ar dažādām klientu/pacientu grupām" /ERASMUS LLP Intensive programme „Arts Therapies for Different Client / Patient Groups" (Latvija), sadarbībā ar RSU un Izglītības un kultūras ĢD. Organizācijas komitejas locekle. 2012.g.

* VII International Arts therapies conference (Cesis) Contemporary arts therapies – theory and practice. Organizācijas komitejas locekle. 2009.g.

* VI International Arts therapies conference (Rezekne) Contemporary arts therapies – theory and practice. Organizācijas komitejas locekle. 2008.g.

* Mākslas terapeita profesijas standarta izstrādes darba grupas locekle. 2008.g.

* V International Art-therapy Conference (Liepaja). Integrative Art-therapy: Theory and Practice. Organizācijas komitejas locekle. 2007.g.​

 

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

* Latvijas mākslas terapeitu Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja (no 2010.g.)

​* Biedrības „Latvijas Mākslas terapijas asociācija (LMTA)" valdes priekšsēdētāja (2012 - 2016.)

* Biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība" valdes locekle (2013 - 2016.)

* Biedrības „Latvijas Supervizoru apvienība" biedre (no 2012.g.)

* Biedrības „Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības (LRPOA)" biedre (no 2011.g.)

* Biedrības „Veselības psiholoģijas asociācija", biedre (no 2013.g.)

* Latvijas Psiholoģijas biedrība, biedre (no 2013.g.)​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Dance and movement therapy for patients with eating disorders : model of expressive therapies continuum / K.Vende, S.Orinska, I.Majore-Dūšele, A.Upmale // Creative arts therapies and clients with eating disorders / ed. by Annie Heiderscheit. - London; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2016. - P.241-262.

Dzilna-Šilova, Ilze. Mākslas ekspresijas pakāpenisko līmeņu modelis mākslas terapijā uz mākslu balstītas izvērtēšanas procesā : piemērs ar vardarbībā cietušu bērnu / I.Dzilna-Šilova, K.Mārtinsone, A.Upmale // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 259.-279.lpp.

Visnola, Dace. Mākslas terapija pacientiem ar anorexia nervosa / D.Visnola, A.Upmale // Mākslu terapija dažādām klientu/pacientu grupām : rakstu krājums / sast. K.Mārtinsone, E.Krevica. - Rīga : RSU, 2014. - 280.-291.lpp.

Žīgure, Aiva. Mūzikas terapija agresijas mazināšanā pusaudžiem ar uzvedības traucējumiem / A.Žīgure, M.Paipare, A.Upmale // Mūzikas terapija: izglītība un pētniecība, pieredze un prakse : zinātnisko rakstu krājums, 2014 / [sast. un zin. red. M.Paipare]. - Liepāja : LiePA, 2014. - 195.-205.lpp. - Kopsav. angļu val.

Dzilna-Šilova, Ilze. Art-based assessment within structure of the expressive therapies continuum in art therapy with abused children / I.Dzilna-Silova, K.Martinsone, A.Upmale // Erasmus intensive programme "Arts therapies for different client / patient groups" (Riga, June 30 - July 9, 2012) : collection of articles / authors of compilation: E.Krevica, K.Martinsone. - Riga, 2013. - P.84-94.

Orinska, Simona. Use of expressive therapies continuum in dance movement therapy with eating disorder / S.Orinska, K.Vende, A.Upmale // Erasmus intensive programme "Arts therapies for different client / patient groups" (Riga, June 30 - July 9, 2012) : collection of articles / authors of compilation: E.Krevica, K.Martinsone. - Riga, 2013. - P.117-127.

Patient groups in art therapies : a case study of the health care field in Latvia / A.Upmale, K.Martinsone, I.Vaverniece, K.Vende // SHS Web of Conferences : Proceedings. - Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) / Rīga Stradiņš University. - 00036-p.1-00036-p.5. - Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shs-conferences.org/

Upmale, Anda. Supervīzijas funkcijas / A.Upmale, K.Mārtinsone // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 24.-28.lpp.

Upmale, Anda. Supervīzijas specifika darbā ar mākslas terapijas studentiem / A.Upmale, K.Mārtinsone // Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā : [rakstu krāj.] / sast. K.Mārtinsone. - Rīga, 2010. - 126.-137.lpp.

 

Tēzes​​

 

Assessment, monitoring and evaluation : an overview of tools utilized by visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapists of Latvia / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Clinical applications of visually-plastic art, music, dance-movement and drama therapy in physical rehabilitation / A.Upmale, I.Majore-Dūšele, J.Duhovska ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.793. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Vilsone-Blūma, Anda. Koka zīmējums kā izvērtēšanas metode mākslas terapijā / A.Vilsone-Blūma, A.Upmale // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 163.lpp.

Dance movement therapy for patients with eating disorder : model of expressive therapies continuum / S.Orinska, K.Vende, I.Majore-Dusele, A.Upmale // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2014. - P.49.

Arts therapies students professional identity development / K.Martinsone, K.Vende, I.Majore-Dusele, A.Upmale // 12th European Arts Therapies Conference (Paris, France, Sept.11-14, 2013) : conference handbook and abstract book. - Paris, 2013. - P.45.

Šteina, Anna. Drāmas terapija depresijas simptomu mazināšanai un pašcieņas paaugstināšanai pacientiem ar simptomātiskiem ēšanas traucējumiem : grupas gadījuma analīze / A.Šteina, E.Vilka, A.Upmale // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 313.lpp.

Baumane-Auza, Dita. Mākslas terapija grūtniecēm depresijas un trauksmes simptomu mazināšanai / D.Baumane-Auza, A.Upmale // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 471.lpp.

Dzilna-Šilova, Ilze. Mākslas ekspresijas pakāpeniskā līmeņa modelis mākslas terapijā vardarbībā cietušiem bērniem / I.Dzilna-Šilova, A.Upmale // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 470.lpp.

Pacientu grupas mākslu terapijā : prakses pārskats / A.Upmale, K.Vende, S.Orinska ...[u.c.] // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 73.-75.lpp.

Paipare, Mirdza. Music therapy in neurological rehabilitation / M.Paipare, A.Upmale // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 128.-129.lpp.

Paipare, Mirdza. Mūzikas terapija neiroloģiskajā rehabilitācijā / M.Paipare, A.Upmale // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 126.-127.lpp.

Patient groups in art therapies : practice report / A.Upmale, K.Vende, S.Orinska ...[u.c.] // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 76.-77.lpp.

Upmale, Anda. Art therapy for patients with eating disorders / A.Upmale, D.Visnola // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 80.-81.lpp.

Upmale, Anda. Mākslas terapija pacientiem ar ēšanas traucējumiem / A.Upmale, D.Visnola // Erasmus intensīvā programma "Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām" = Lifelong learning programme Erasmus "Arts therapies for different client / patient groups" (Rīga, 2012.g. 30.jūn.-9.jūl.) : tēzes / [Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte]. - Rīga, 2012. - 78.-79.lpp.

Upmale, Anda. Arts therapies in multi-professional team / A.Upmale, K.Martinsone, I.Vaverniece // 3rd International interdisciplinary scientific conference "Society. Health. Welfare" & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2010. - P.93-94.

Upmale, Anda. Mākslu terapijas maģistrantu supervīzijas specifika / A.Upmale, K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 444.lpp.

 

Grāmatas un brošūras​​

 

Mākslas terapija / A.Upmale, K.Mārtinsone, E.Krevica, I.Dzilna // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 2.1.nod., 250.-299.lpp.

Upmale, Anda. Mākslu terapijas procesa raksturojums : integratīvi eklektiskā pieeja / A.Upmale, I.Majore-Dūšele // Mākslu terapija / [sast. un projektu vad. K.Mārtinsone]. - Rīga, 2011. - 1.4.nod., 106.-183.lpp.

Kolēģi

Kristīne Mārtinsone
Katedras vadītāja, Docētāja, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Psiholoģija" direktore, Vadošā pētniece
Inga Millere
Dekāne, Docētāja, Valdes priekšsēdētāja
Ģirts Briģis
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Anita Villeruša
Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadošā pētniece, Projekta vadītāja
Baiba Rozentāle
Docētāja, Pētniece
Inese Gobiņa
Docētāja, Vadošā pētniece, Projektu vadītāja
Laila Meija
Docētāja, Vadošā pētniece
Voldemārs Arnis
Studiju programmas direktors, Docētājs
Dins Šmits
Valdes priekšsēdētājs, Docētājs, Docētājs, Vadošais pētnieks, Valdes loceklis, Padomnieku konventa loceklis
Daiga Behmane
Prodekāne, Vadošā pētniece, Studiju programmas direktore, Vadītāja, Projektu vadītāja
Jeļena Koļesņikova
Studiju programmas direktore, Docētāja, Vadītāja, Vadošā pētniece
Gunta Bēta
Docētāja, Docētāja
Aija Bukova-Žideļūna
Docētāja, Studiju programmas direktore