Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Asociētais profesors

RSU, Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

2006 - pašlaik

Anesteziologs reanimatologs/ nodaļas vadītāja

SIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" , Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un ITN

2012 - 2014

Valdes locekle, valdes priekšsēdētāja p.i.

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

2008 - 2012

Docente

RSU, Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

2007 - 2008

Docenta p.i.

RSU, Medicīnas fakultāte, Anestezioloģijas un reanimatoloģijas katedra

1997 - 2006

Ārsts - anesteziologs, reanimatologs

VSIA ,,Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca"

1994 - 1997

Ārsts - stažieris

Tuberkulozes un plaušu slimību centrs

2017 - pašlaik

Valdes loceklis

SIA SMK

Izglītība

2001 - 2004

Dr. med.

Rīgas Stradiņa universitāte

Promocijas darba tēma : ,,Invazīvās un neinvazīvās nepārtrauktās sirds izsviedes monitorēšanas metožu salīdzinājums operācijās bez MAR"

1992 - 1997

Ārsts speciālists - anesteziologs, reanimatologs

Rīgas Stradiņa universitāte (Latvijas Medicīnas akadēmija)

1986 - 1992

Ārsta diploms

Rīgas Stradiņa universitāte (Rīgas Medicīnas institūts)

1975 - 1986

Diploms par vidējo izglītību

Rīgas 5. vidusskola

Sasniegumi

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

 

2011.g. – pabeigts Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkotais kvalifikācijas celšanas kurss – Sirds, asinsvadu fizioloģija, patoloģiskā fizioloģoja, slimības un perioperatīvā aprūpe

2012.g. - pabeigts Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkotais kvalifikācijas celšanas kurss veltīts intensīvās terapijas problēmām, tilpuma aizvietojošajai terapijai un transfuzioloģijai

2013.g. - pabeigts Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkotais kvalifikācijas celšanas kurss veltīts mates un bērna perioperatīvajai aprūpei un neplānotiem notikumiem intensīvajā terapijā

2014.g. - pabeigts Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkotais kvalifikācijas celšanas kurss veltīts pacientu perioperatīvajai aprūpei ar neiroloģisku pataloģiju, lokoreģionālajai anestēzijai un sāpju terapijai

2015.g. pabeigti ultrasonoskopijas vadītas reģionālās anestēzijas teorētiskie un praktiskie kursi Oksfordas Universitātes Tālākizglītības fakultātē

Kvalifikācijas paaugstināšana, uzstāšanās ar problēmlekcijām un pētījumu rezultātiem Baltijas, Skandināvu, Eiropas un pasaules Anesteziologu un Intensīvās terapijas kongresos.

2012 - 2013 sekmīgi pabeigts kopējs Eiropas un Pasaules anesteziologu asociācijas rīkots apmācības kurss pedagoģisko iemaņu apgūšanā "The ESA Teach the Teacher Course".aizvietojošajai terapijai un transfuzioloģijai

1997 – 2017 Stažēšanās EU slimnīcās Vācijā (Berlīnes Sirds ķirurģijas centrs, Cotbusas sirds ķirurģijas centrs), Zviedrijā (Karolinskas Universitātes slimnīca – aknu transplantācijas centrs), Somija (Helsinku Universitātes slimnīca, Sirds ķirurģijas centrs), Itālija (Milāna, Sandonato slimnīca, sirds ķirurģjas centrs), Tartu, Kauņas un Viļņas universitātes slimnīcas.​

2017. jūnijs Invazīvās sāpju terapijas un neiromodulācijas kurss, Polija, Varšava

Konferences ziņojumi (2017 gads)

16. Pasaules kongress sāpju izpētē, ziņojums

Nocioceptor reflex blocking using COX 2 inhibitors in case of total hip artroplasty: matter of timing

RSU ZK 2017: 5 ziņojumi

RSU ZK 2016, marts: 4 ziņojumi

RSU ZK 2015, marts:

Brahiālās artērijas reaktivitāte smagas sepses pacientiem

ESICIM 28 kongress, Berlīne, A-750-0021-00594

"Association between elastic and muscular artery stiffness and organ dysfunction in patients with early severe sepsis" the supplement issue of the ESICM official journal Intensive Care Medicine Experimental.

Baltic Expert's meeting – Acute renal Failure 2015.10.01 Palanga, Lietuva. Fluid Overload and Balance Issues after Cardiac Surgery.

2016. decembris Baltijas anesteziologu kongress, Kardiorenālā sindroma attīstība pacientiem pēc sirds operācijas

 

Pētniecības darbības virzieni

 

  • Galvenais pētnieks kontrolētā, randomizētā, prospektīvā multicentru pētījumā ar Toronto Universitātes pētījumu centru un sirds ķirurģijas klīniku par tēmu: „Inhalational anesthesia and precipitation of dementia: is there a link?"/ Inhalācijas anestēzijas saistība ar demences attīstīšanos?" finansējuma avots ir " University Health Network"Kanādā
  • III fāzes pētījums – novērtēt Colistimethata/ Imipinema/ Cilastatīna terapijas efektivitāti salīdzinājumā ar Imipinema/ Cilastatīna/Relebactamaterapijas efektivitāti Imipinēma rezistentu infekciju gadījumā (Nr. 2015-000066-62)
  • 3.Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstībā, Rīgas Stradiņa Universitāte, ZP10/2013

Promocijas darbu vadība:

Agnesei Ozoliņai par tēmu: "Ģenētisko faktoru un ekstrakorporālās cirkulācijas izraisīto koagulācijas izmaiņu ietekme uz pēcoperācijas asiņošanu" (aizstāvēts)

Šobrīd divu doktorantu darba vadītāja:

  • Sigitai Kazūnei par tēmu: Mikrocirkulācijas izmaiņas sepses pacientiem.
  • Baibai Arkliņai par tēmu: Dažādu analgēzijas veidu efektivitātes un komplikāciju novērtējums pacientiem pēc sirds operācijām ar torokotomijas pieeju.

 

Docētie studiju kursi

 

Anestezioloģija, intensīvā terapija, toksikoloģija un civilā aizsardzība

 

Pirmā palīdzība

Anestezioloģija, intensīvā terapija, toksikoloģija un civilā aizsardzība

 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība I

 

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

 

vadītie:

promocijas darbi: 3

​maģistra darbi: 5

​kvalifikācijas darbi: 8

recenzētie:

​​maģistra darbi: 7

​​kvalifikācijas darbi: 13

doktorantu darba pieteikumi: 3

 

Projekti

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstība" (I.Vanags)

Pētnieka p.i. (grants), Zinātnes departaments, Proj."Oksidatīvā stresa un diskoagulācijas nozīme akūta respiratora distresa sindroma attīstība" (I.Vanags)

Dalība biedrībās, organizācijās u.tml.

 

Biedrības „Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija" valdes locekle, zinātniskās komisijas vadītāja

Eiropas Kardiotorokālās Anestezioloģijas biedrībā Latvijas Anesteziologu un Reanimatologu asociācijas pārstāvis (2010-2013)

Eiropas Anestezioloģijas biedrības (ESA), Eiropas intensīvās terapijas ESICIM locekle (activ member)

Eiropas reģionālās anestēzijas un sāpju izpētes biedrība (activ memeber)

Internacionālās sāpju izpētes biedrība (activ memeber)​

Eiropas Anestezioloģijas biedrības CEEA (Committee for the European Education in Anaesthesiology) lektore, direktore

Uzraudzības komisijas locekle ERAF projektam Nr.2014/0036/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIIA/020 "Inovatīva tehnoloģija reģionālās asinsrites bezkontakta monitoringam"

No 2011 gada Eiropas Anestezioloģijas Izglītības komitejas (CEEA) rīkoto kursu direktore

RSU Satversmes sapulces locekle un Medicīnas fakultātes Domes locekle

No 03/2015 VSIA "Paula Stradiņa KUS", Medicīnas padomes locekle, zāļu komisijas locekle

No 2016 gada 4 augusta, VM Galveno speciālistu padomes locekle, galvenais speciālists anestezioloģijā un reanimatoloģijā

 

Apbalvojumi un atzinības

 

2010 un 2011 gadā saņēmts AS Latvijas gāzes un RTU attīstības fonda gada balva par zinātnisko pētījumu - mini invazīvu tehnoloģiju ieviešanu Latvijā un aknu transplantācijas ieviešanu Latvijā

 

2014. gadā saņēmts LR Veselības Ministrijas Pateicība par ieguldījumu VSIA Paula Stradiņa KUS vadībā un attīstībā

 

Intelektuālā īpašuma tiesību objekti

 

Pēcoperācijas asiņošanas riska prognozēšanas paņēmiens pēc sirds operācijām : LV 14877 B : patents / izgudrotāji: A.Ozoliņa, I.Jaunalksne, E.Strīķe, P.Stradiņš, I.Vanags, R.Lācis. - Pieteikts: 28.01.2014 ; publicēts: 20.10.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2014), 1506.lpp.

Hemodinamisko svārstību novērtējuma metode pacientiem pēc sirds operācijām mākslīgās asinsrites (MAR) apstākļos. Patents Nr. 13151 (no 28.11.2003)/ izgudrotāji E.Strīķe, I.Vanags, N.Porīte​. Patenti un preču zīmes, 2004/07 – 20.07.2004, 993.​

 

Publikācijas

 

Raksti​​

 

Polymorphisms on PAI-1 and ACE genes in association with fibrinolytic bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, A.Krumina, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // BMC Anesthesiology [Elektroniskais resurss]. - No.15:122, (2015, Sept.), [p.1-8]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560913/

Anaesthesia management with deep hypothermia and circulatory arrest during surgery for chronic thromboembolic pulmonary hypertension / M.Kalējs, A.Skride, A.Ozoliņa, P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.232-236. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Arterial stiffness measured by pulse wave velocity in patients with early sepsis / S.Kazūne, A.Grabovskis, E.Strīķe, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 237.-241.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Impact of preoperative anaemia on outcome in elective on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E. Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.14/2 (2014), p.3-7.

The role of oxidative stress markers in developing of acute respiratory distress syndrome / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, A.Šķesters, A.Silova, I.Jaunalksne, E.Strīķe, A.Krūmiņa, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, Nr.5/6 (2014), 200.-206.lpp. - Kopsav. latviešu val. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Anaesthesia management with deep hypothermic circulatory arrests during pulmonary thromboendarterectomy / M.Kalejs, A.Ozolina, A.Skride, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.13/1 (2013), p.93-96.

Anesteziologa, reanimatologa kompetence pacienta antikoagulantu un antiagregantu lietošanas pārvaldībā / I.Vanags, A.Ozoliņa, E.Strīķe, A.Sondore // Latvijas Ārsts. - Nr.7/8 (2013, jūl./aug.), 42.-44., 46.-48., 50.lpp.

Coagulation tests and their association with postoperative blood loss after cardiac surgery with cardiopulmonary bypass / A.Ozoliņa, E.Strīķe, A.Sondore, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.166-171.

Influence of PAI-1 gene promoter-675 (4G/5G) polymorphism on fibrinolytic activity after cardiac surgery employing cardiopulmonary bypass / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, O.Sabelnikovs, I.Vanags ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.48, N 10 (2012), p.515-520. - Starptautiski citējamā izdevumā.

PAI-1 and t-PA/PAI-1 complex potential markers of fibrinolytic bleeding after cardiac surgery employing cardiopulmonary bypass [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, A.Krumina, L.J.Bjertnaes, I.Vanags // BMC Anesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.12:27 (2012, Oct.), [p.1-7]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.biomedcentral.com/1471-2253/12/27

Strīķe, Eva. Perioperatīva asins saglabāšanas stratēģija / E.Strīķe, A.Ozoliņa, I.Vanags // Latvijas Ārsts. - Nr.9 (2012), 24.-28.lpp.

Aortic valve replacement in Latvia influenced by an ageing population and transcatheter procedures - an update / M.Kalejs, P.Stradins, R.Kolitis, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.94-97.

Brūču infekcijas sirds ķirurģijā Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas klīnikā / P.Aldiņš, E.Strīķe, P.Stradiņš ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 206.-211.lpp.

Dzīves kvalitāte pacientiem pēc vēdera aortas aneirismu ķirurģiskas un endovaskulāras ārstēšanas / E.Strīķe, K.Ķīsis, M.Māliņa ...[u.c.] // Latvijas Ārsts. - Nr.6 (2011), 42.-45.lpp.

First liver transplantation in Latvia for patient with primary sclerosing cholangitis / J. Vilmanis, A. Ozolins, E. Strike, J. Gardovskis ...[et al.] // Acta Chirurgica Latviensis. - No.11 (2011), p.161-163.

Ozoliņa, Agnese. Fibrinolytic activity and genetic polymorphisms in relation to the risk for postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery - review of the literature / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.78-84.

Ozoliņa, Agnese. Plasma fibrinogen level and postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - N 11 (2011), p.79-83.

Ozoliņa, Agnese. The predictive value of thrombelastography and routine coagulation tests for postoperative blood loss in open heart surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // Acta Chirurgica Latviensis. - N 10/2 (2010), p.34-38.

 

Tēzes​​

 

Atsāpināšanas iespējas pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 28.lpp.

Endothelial vascular reactivity in septic patients : systematic review / S.Kazūne, A.Piebalga, E.Strīķe, I.Vanags // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 109.lpp.

Pain management specifics in the intensive care unit for patients after transapical transcatheter aortic valve implantation / B.Arklina, V.Harlamovs, M.Daukste, E.Strike, R.Lacis // 2nd International Baltic Society of Regional Anaesthesia (BSRA) Conference (Kaunas, Lithuania, May 13-14, 2016) : Abstracts. - Kaunas, 2016. - Poster No.18.

Poliņš, Dāvis. Patient with cold agglutinin disease undergoing cardiac surgery requiring cardiopulmonary bypass / D.Poliņš, E.Strīķe // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 124.lpp.

Role of cytokines and coagulation factor PAI-1 in patients with developing acute respiratory distress syndrome / M.Sarkele, A.Ozolina, A.Silova, A.Skesters, I.Jaunalksne, E.Strike, O.Sabelnikovs, I.Vanags ...[et al.] // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 144.lpp.

Association between elastic and muscular artery stiffness and organ dysfunction in patients with early severe sepsis [Elektroniskais resurss] / S.Kazūne, A.Grabovskis, E.Strīķe, I.Vanags // Intensive Care Medicine Experimental [Elektroniskais resurss]. - Vol.3, Suppl.1 (2015, Oct.), p.A643. - 28th Annual Congress ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) LIVES 2015 (Berlin, Germany, Oct.3-7, 2015) : Meeting Abstracts. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://icm-experimental.springeropen.com/articles/supplemen…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Influence of aspirin therapy to postoperative bleeding depending on fibrinogen plasma levels after on-pump cardiac surgery / V.Biltauere, A.Ozolina, E.Strike ...[et al.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 93.lpp.

Influence of aspirin to postoperative bleeding depending on fibrinogen plasma levels after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, M.Daukste ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.32, e-Suppl.53 (2015, June), p.202. - Euroanaesthesia 2015: The European Anaesthesiology Congress (Berlin, Germany, May 30-June 2, 2015) : Abstracts and Programme. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Congress-…. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intravenozās analgēzijas un paravertebrālas anestēzijas efektivitātes un komplikāciju novērtējums pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, R.Lācis, E.Strīķe ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 140.lpp.

Kazūne, Sigita. Brahiālās artērijas reaktivitāte pacientiem ar smagu sepsi / S.Kazūne, E.Strīķe, I.Vanags // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 75.lpp.

Mērķa vadīta tilpuma substitūcija pacientiem ar prognozējamu masīvu asiņošanu / E.Strīķe, S.Kazūne, B.Arkliņa ...[u.c.] // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 70.lpp.

Transcatheter aortic valve implantation in Latvia - early results / M.Kalejs, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // The Journal of Cardiovascular Surgery. - Vol.56, No.2, Suppl.1 (2015, Apr.), p.62-63. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Anēmijas ietekme uz ārstēšanas gaitu sirds ķirurģijas pacientiem / A.Ozoliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 77.lpp.

Arkliņa, Baiba. Delīrija biežums pēcoperācijas periodā pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas / B.Arkliņa, V.Harlamovs, E.Strīķe // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 90.lpp.

Artēriju elasticitātes pārmaiņas agrīnas sepses slimniekiem / S.Kazūne, A.Grabovskis, E.Strīķe, I.Vanags // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 181.lpp.

Association of fibrinolytic system markers with postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags, R.Lacis // 23rd International Congress of the Israel Society of Anesthesiologists & Critical Care (Tel-Aviv, Israel, Sept.16-18, 2014) [Elektroniskais resurss]. - Tel-Aviv, 2014. - P.24. - Resurss aprakstīts 2015.g. 9.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://ebooks.meetingxpert.net/icisa/#/0

Case presentation of anesthesia management with deep hypothermic circulatory arrests during pulmonary thromboendarterectomy / A.Ozolina, P.Stradins, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 78.lpp.

Impact of fibrinolytic activity on postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, R.Lacis, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.31, Suppl.52 (2014, June), p.102. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.esahq.org/~/media/ESA/Files/Downloads/Resources…

Impact of preoperative anaemia on outcome in elective on-pump cardiac surgery / A.Ozoliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A31. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Oksidatīvā stresa marķieru nozīme dažādas smaguma pakāpes akūta respiratorā distresa sindroma slimniekiem saskaņā ar Berlīnes definīciju / M.Šarkele, A.Ozoliņa, O.Sabeļņikovs, E.Strīķe, A.Silova, A.Šķesters, A.Krūmiņa, I.Jaunalksne, I.Vanags // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 189.lpp.

Ozoliņa, Agnese. How much do you know about new anticoagulants, revalidation for cardiothoracic anaesthesiology / A.Ozoliņa, E.Strīķe, I.Vanags // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A44-A46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Pain management specific character in the intensive care unit for patients after transapical transcatheter aortic valve implantation / B.Arkliņa, V.Harlamovs, E.Strīķe, R.Lācis // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A3-A4. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Risk assessment of postpartum haemorrhage in obstetrics / A.Ozoliņa, E.Strīķe, Z.Jaunberga ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A20. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Surgery in hybrid operation theatre / M.Kalējs, P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis, A.Ērglis ...[et al.] // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.68, No.5/6 (2014), p.A42-A43. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Atsāpināšanas īpatnības pacientiem pēc aortas vārstuļa transapikālas transkatetra implantācijas intensīvās terapijas nodaļā / B.Arkliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 128.lpp.

Genetic factors contribute to enhanced fibrinolytic activity in patients undergoing cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.30, Suppl.51 (2013, June), Abstract No.ESAPC1-5. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esahq.org/resources/publications/abstract-books

Influence of hemodilution to coagulation state detected by TEG in patients after on-pump cardiac surgery [Elektroniskais resurss] / A.Ozolina, E.Strike, A.Sondore, I.Vanags ...[et al.] // European Journal of Anaesthesiology [Elektroniskais resurss]. - Vol.30, Suppl.51 (2013, June), Abstract No.6AP1-2. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.esahq.org/resources/publications/abstract-books

Influence of hemodilution to coagulation state in patients after on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 121.lpp.

Koagulācijas rādītāju izmaiņas atkarībā no mākslīgās asinsrites ilguma pacientiem sirds operāciju laikā un pēcoperācijas periodā / N.Kovaļova, A.Ozoliņa, E.Strīķe ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 155.lpp.

Konvencionāla un transkatetra aortas vārstuļa implantācija pēc 80 gadu vecuma : intrahospitālie rezultāti / P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 71.lpp.

Transkatetra aortas vārstuļa implantācija Latvijā : agrīnie rezultāti / P.Stradiņš, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 72.lpp.

Acute cardiorespiratory failure compensation with ECMO / B.Arklina, E.Strike, R.Lacis ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.381. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Akūtas kardiorespiratoras mazspējas kompensācija ar ekstrakorporālo membrānu oksigenāciju / B.Arkliņa, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 331.lpp.

Aortas vārstuļa protezēšana Latvijā : novecojošās populācijas un transkatetra procedūru ietekme / M.Kalējs, P.Stradiņš, R.Kolītis, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 67.lpp.

Does TEG reflect hypocoagulation after on-pump cardiac surgery? / A.Ozolina, E.Strike, M.Bekkers, R.Lacis, A.Sondore, I.Vanags // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.299. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Influence of PAI-1 gene promoter polymorphism to fibrinolytic activity of patients after on-pump cardiac surgery / E.Strike, I.Jaunalksne, K.Sapovalova, I.Vanags ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 153.lpp.

Influence of PAI-1 promoter polymorphism to fibrinolytic activity of patients after on-pump cardiac surgery / E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // British Journal of Anaesthesia. - Vol.108, Suppl.2 (2012), p.218. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Laktāta līmeņa korelācija ar perioperatīvu sirds pacientu primāru un sekundāru iznākumu / E.Strīķe, B.Arkliņa, R.Leibuss ...[u.c.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 107.lpp.

PAI-1 and t-PA/PAI-1 complex potential fibrinolytic markers for postoperative bleeding in cardiopulmonary bypass patients / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags // British Journal of Anaesthesia. - Vol.108, Suppl.2 (2012), p.217-218. - Starptautiski citējamā izdevumā.

PAI-1 polymorphism influence on fibrinolysis after on-pump surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // Acta Medica Lituanica. - Vol.19, N 3 (2012), p.343. - 6th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Vilnius, Lithuania, Oct.18-20, 2012) : Abstracts.

Paravertebrāla blokāde pacientiem pēc sirds operācijām ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe, R.Lācis // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 88.lpp.

Pitkeviča, Kristīna. Akūta nieru bojājuma attīstības cēloņi pacientiem pēc sirds operācijām mākslīgajā asinsritē / K.Pitkeviča, I.Kreile, E.Strīķe // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 97.lpp.

Cirkulācijas mehāniskā aizstājterapija. Latvijas Sirds ķirurģijas centra pieredze / E.Strīķe, B.Arkliņa, R.Leibuss ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 24.-25.lpp.

Ortotopiska aknas transplantācija, Latvijā pirmā klīniskā gadījuma analīze / E.Strīķe, A.Šlēziņa, B.Arkliņa ...[u.c.] // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 20.lpp.

Ozoliņa, Agnese. Plasma fibrinogen level and postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery / A.Ozoliņa, E.Strīķe, I.Vanags // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 123.lpp. - T.p. žurn. "Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia". - Vol.25, N 3 (2011, June). - p.S45-S46. - Starptautiski citējamā izdevumā.

PAI-1 and t-PA/PAI-1 complex association with postoperative bleeding in cardiopulmonary bypass patients / E.Strīķe, I.Jaunalksne, I.Vanags ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 124.lpp. - T.p. žurn. "Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia". - Vol.25, N 3 (2011, June). - p.S16-S17. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Paravertebrāla blokāde pacientam pēc mitrālās vārstules protezēšanas ar torakotomijas pieeju / B.Arkliņa, E.Zellāns, M.Daukste, E.Strīķe // Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas 5. Nacionālais kongress (Liepāja, Latvija, 2011.g. 9.-10.dec.) : programma un tēžu krājums / Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācija. - Liepāja, 2011. - 29.lpp.

Transcatheter aortic valve implantation : a comparative analysis of transfemoral and transapical methods / R.Lacis, E.Strike, P.Stradins, M.Kalejs ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.47, Suppl.1 (2011), p.12. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Transkatetra aortas vārstuļa implantācija : transapikālās un transfemorālās metodes salīdzinošā analīze / P.Stradiņš, M.Kalējs, E.Strīķe, R.Lācis ...[u.c.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 36.lpp.

Anestēzijas īpatnības transapikālai vārstuļu implantācijai / E.Strīķe, P.Stradiņš, R.Lācis ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 157.lpp.

Aortas vārstuļa stentprotēzes transapikāla implantācija : agrīnie rezultāti Latvijā / P.Stradiņš, R.Lācis, E.Strīķe ...[u.c.] // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 160.lpp.

Biomarker changes in patients with acute heart failure undergoing on-pump cardiac surgery : [abstract] / L.Karpenko, A.Ozolina, E.Strike, J.Golubeva // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.110.

Intraoperative radiofrequency ablation - different patients, devices and approaches : 7 years experience / O.Kalejs, R.Lacis, P.Stradins, E.Strike ...[et al.] // Europace. Supplements. - Vol.12, Suppl.1 (2010, June), p.i96. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Intraoperative radiofrequency ablation - different patients, devices, approaches : 7 years single center experience / O.Kalējs, R.Lācis, P.Stradiņš, E.Strīķe, A.Lejnieks ...[et al.] // The 3rd Asia-Pacific Heart Rhytm Society Scientific Session (Jeju, Korea, Oct.27-30, 2010) : Abstracts. - Jeju, 2010. - P.86. - T.p. žurn. "Journal of Arrhythmia". - Vol.26, Suppl. (2010), p.36-37.

Ozoliņa, Agnese. Fibrinolytic activity and genetic polymorphism in relation to the risk for postoperative bleeding after on-pump cardiac surgery / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // 2010.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2010.g. 18.-19.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2010. - 94.lpp. - T.p.krāj. "5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care" (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010). - Tartu, 2010. - P.92-93.

Ozoliņa, Agnese. The predictive value of thrombelastography and routine coagulation tests for postoperative blood loss in open heart surgery : [abstract] / A.Ozolina, E.Strike, I.Vanags // 5th International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care (Tartu, Estonia, Oct.21-23, 2010) : Proceedings. - Tartu, 2010. - P.108.

Pēcoperācijas asiņošanas riska prognozēšanas paņēmiens pēc sirds operācijām : LV 14877 B : patents / izgudrotāji: A.Ozoliņa, I.Jaunalksne, E.Strīķe, P.Stradiņš, I.Vanags, R.Lācis. - Pieteikts: 28.01.2014 ; publicēts: 20.10.2014. // Izgudrojumi, Preču Zīmes un Dizainparaugi. - Nr.10 (2014), 1506.lpp.

Vadītie studiju kursi

Anestēzija kardioķirurģijā, invazīvais monitorings

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Reanimācija, intensīvā terapija un kardioanestezioloģija

Kontakti

Kolēģi

Ilze Grope
Satversmes sapulces priekšsēdētāja, Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Sandra Lejniece
Dekāne, Docētāja
Jana Pavāre
Dekāne, Docētāja, Vadošā pētniece
Ludmila Vīksna
Padomnieku konventa priekšsēdētāja, Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Jānis Gardovskis
Senāta priekšsēdētājs, Katedras vadītājs, Docētājs, Padomnieku konventa loceklis
Ilze Konrāde
Docētāja, Studiju programmas direktore, DSP "Veselības aprūpe" apakšprogrammas "Medicīna" direktore
Edvīns Miklaševičs
Docētājs, Direktors, RSU Zinātnes padomes priekšsēdētājas vietnieks
Dace Gardovska
Katedras vadītāja, Docētāja, Stratēģisko attiecību direktore, Vadošā pētniece, RSU padomes loceklis
Andris Jumtiņš
Katedras vadītājs, Docētājs, RSU padomes loceklis
Guntis Bahs
Veselības studiju prorektors, Docētājs
Elmārs Rancāns
Katedras vadītājs, Docētājs, Vadošais pētnieks
Māris Taube
Docētājs, Vadošais pētnieks
Zanda Daneberga
Docētāja, Vadošā pētniece, Priekšsēdētāja vietniece
Maija Eglīte
Katedras vadītāja, Docētāja
Ilona Hartmane
Docētāja, Katedras vadītāja p. i.