Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds vai kvalifikācija:
farmaceita grāds
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 200
Lekciju norises vieta: Rīga
5 gadi
Darbdienās 8.00–20.00
Vietu skaits:
30 budžeta

2 maksas*

2900 EUR/gadā*

*Maksas studiju vietu skaits, kam tiek piemērota atlaide

Pašreiz notiek studiju virziena akreditācijas process. Studiju programmu izvērtējums ilgs līdz norādītā termiņa beigām. Šā procesa noslēgumā stāsies spēkā jauns akreditācijas termiņš.

Studiju programma sagatavo farmaceitus – speciālistus ar plašām zināšanām par zālēm un cilvēka veselību, augsta līmeņa profesionāli ar iejūtīgu attieksmi un vēlmi palīdzēt. Absolvējot studiju programmu Farmācija, tu kā absolvents būsi ieguvis zināšanas un iemaņas:

 • par zāļu veidiem, to ieguves, analīzes un labvērtības noteikšanas metodēm,
 • par zāļu iedarbību, metabolismu, blakusparādībām un to racionālu un drošu lietošanu,
 • par zāļu pētniecību, gatavošanas principiem un metodēm aptiekās un zāļu ražošanas uzņēmumos, par zāļu aprites nodrošināšanu,
 • par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi, par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām un par farmaceitu darbu komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem,
 • par zinātniskās pētniecības plānošanu un realizāciju farmācijas jomā.

Studiju vide un metodes

1. studiju gads

Mācīsies galvenokārt ķīmijas disciplīnas – neorganisko, organisko, medicīnisko ķīmiju, kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, medicīnisko bioķīmiju,
medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, citoloģiju un ģenētiku, normālo un patoloģisko fizioloģiju, mikrobioloģiju, vides veselību. Iegūsi pamatzināšanas par šūnas un dzīva organisma formu un uzbūvi. Augu un dzīvnieku bioloģijā mācīsies pazīt un klasificēt augus, iegūsi priekšstatu par augu un dzīvnieku valsts produktu nozīmi medicīnā. Neorganiskajā un organiskajā ķīmijā, kā arī kvalitatīvajā analīzē veiksi laboratorijas darbus un iegūsi zināšanas par ķīmijas pamatlikumiem un ķīmiskajiem procesiem, mācīsies par zāļu vielu ķīmisko struktūru un ar to saistītajām īpašībām, zāļu vielu ieguvi, analīzes un labvērtības noteikšanas metodēm. Apmeklēsi zāļu ražotnes, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un propedeitikas praksē iegūsi pirmās iemaņas dažādu darbu veikšanai aptiekā.

2. studiju gads

Fizioloģijā mācīsies par dzīvo organismu funkcijām un procesiem, kas noris organismā, farmakognozijā – par ārstniecības augiem un to bioloģiski aktīvajām vielām, mikrobioloģijā - par mikroorganismiem un to izraisītām saslimšanām.

3. studiju gads

Medicīnas ķīmijā un farmakoloģijā mācīsies par zāļu iedarbību, blakusparādībām un zāļu racionālu un drošu lietošanu. Apgūsi zāļu gatavošanas iemaņas aptiekā.

4. studiju gads

Praktiskajā farmācijā un farmaceitiskajā likumdošanā apgūsi farmaceitiskās aprūpes principus un to, kā praktiski nodrošināt zāļu apriti aptiekās un ražošanas uzņēmumos, sociālajā farmācijā un farmaceitiskajā aprūpē gūsi iemaņas pacienta konsultēšanā un uzzināsi, kā zāles tiek ražotas rūpnieciski.

5. studiju gads

Visos iepriekšējos studiju gados iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci pielietosi, izejot sešu mēnešu praksi aptiekā, un strādāsi pie sava pētnieciskā darba par farmaceitisku tēmu. Pēc sekmīgas darba aizstāvēšanas un valsts pārbaudījumu nokārtošanas iegūsi farmaceita grādu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
ZFTK_055Aptiekas zāļu formu tehnoloģijaLietišķās farmācijas katedraOlga Kiseļova7 / 10.5
ZFTK_002Augu un dzīvnieku bioloģijaLietišķās farmācijas katedraInga Sīle4 / 6
FKK_040Bioloģiskās zālesFarmācijas ķīmijas katedraRenāte Ranka2 / 3
SL_006BiostatistikaStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce2 / 3
MK_052Cilvēka anatomijaMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka3 / 4.5
BUMK_003Citoloģija un ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraMadara Auzenbaha2 / 3
AURK_041Civilās aizsardzības katastrofu medicīna un pirmā medicīniskā palīdzībaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraViesturs Liguts3 / 4.5
ZFTK_045Dermokosmētika aptiekāLietišķās farmācijas katedraLudmila Baranova2 / 3
FKK_041Farmaceitiskā farmakoloģijaFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne7 / 10.5
ZFTK_049Farmaceitiskā informācijaLietišķās farmācijas katedraElvis Pumpurs2 / 3
FKK_039Farmācijas ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraDace Bandere9 / 13.5
VC_114Farmācijas terminoloģija angļu valodāValodu centrsAnna Jurčenko4 / 6
VC_036Farmācijas terminoloģija krievu valodāValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
VC_038Farmācijas terminoloģija latīņu valodāValodu centrsIeva Fībiga2 / 3
VC_035Farmācijas terminoloģija latviešu valodāValodu centrsInga Kaija2 / 3
ZFTK_003Farmācijas vēstureLietišķās farmācijas katedraBaiba Mauriņa2 / 3
FKK_001FarmakoģenētikaFarmācijas ķīmijas katedraRenāte Ranka2 / 3
ZFTK_046Farmakognozija ar fitoterapijas kursuLietišķās farmācijas katedraElvis Pumpurs7 / 10.5
FKK_043Farmakoterapija farmaceita praksēFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne6 / 9
HZK_012Filosofiskā antropoloģijaHumanitāro zinātņu katedraVija Sīle2 / 3
FK_029FizikaFizikas katedraKaspars Kaprāns2 / 3
FKK_032Fizikālā farmācijaFarmācijas ķīmijas katedraLiāna Orola3 / 4.5
ISK_045GerontofarmakoterapijaIekšķīgo slimību katedraJānis Zaļkalns2 / 3
ZFTK_058Ievads farmācijā un propedeitikas prakseLietišķās farmācijas katedraBaiba Mauriņa2 / 3
PMUPK_020Ievads psihosomatikāPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
ZFTK_052Ievads veselības ekonomikā un farmakoekonomikāLietišķās farmācijas katedraDiāna Arāja2 / 3
ZFTK_042Ievads zāļu reģistrācijāLietišķās farmācijas katedraMilana Špoģe2 / 3
FKK_016Instrumentālās analīzes metodesFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne2 / 3
FKK_029Integrētā farmācijaFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne2 / 3
FKK_005Ķīmija un kosmētikaFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne2 / 3
FKK_018Klīniskā farmācijaFarmācijas ķīmijas katedraDace Bandere2 / 3
FLK_046Klīniskā farmakoloģija, farmakoterapija, toksikoloģijaFarmakoloģijas katedraMārcis Zeibārts2 / 3
ISK_026Klīniskā onkoloģijaIekšķīgo slimību katedraDace Baltiņa2 / 3
ZFTK_054Klīniskie pētījumi un to analīzeLietišķās farmācijas katedraElita Poplavska3 / 4.5
FKK_020Kvalitatīvā analīzeFarmācijas ķīmijas katedraAiva Gaidule4 / 6
FKK_003Kvantitatīvā analīzeFarmācijas ķīmijas katedraAina Semjonova4 / 6
FK_006Matemātika un informātikaFizikas katedraJevgenijs Proskurins2 / 3
FKK_006Medicīnas ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraReinis Vilšķērsts2 / 3
CFUBK_047Medicīniskā bioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraInāra Nokalna5 / 7.5
BUMK_049MikrobioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraIngus Skadiņš4 / 6
FKK_007Neorganiskā ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraAiva Gaidule5 / 7.5
CFUBK_077Normālā fizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraLeons Blumfelds6 / 9
FKK_031Organiskā ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraMāra Plotniece9 / 13.5
PAK_021PatoloģijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa4 / 6
ZFTK_011Perspektīvās zāļu formasLietišķās farmācijas katedraIlze Bārene2 / 3
FF_008Pētnieciskais projektsFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa8 / 12
ZFTK_012Praktiskā farmācija un farmācijas likumdošanaLietišķās farmācijas katedraNora Krauja5 / 7.5
ZFTK_059Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģija un prakseLietišķās farmācijas katedraMarina Timošenko8 / 12
SVUEK_036Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraMirdza Kursīte2 / 3
HZK_008Saskarsmes psiholoģijaHumanitāro zinātņu katedraLaura Bitiniece2 / 3
ZFTK_018Slimnīcas farmācijaLietišķās farmācijas katedraInga Gūtmane2 / 3
ZFTK_057Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpeLietišķās farmācijas katedraElita Poplavska5 / 7.5
ZFTK_020Specifiskās zāļu formasLietišķās farmācijas katedraOlga Kiseļova2 / 3
SUUK_091Sports veselībaiSporta un uztura katedraAndris Eikens2 / 3
SUUK_135Sports veselībai 1Sporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_136Sports veselībai 2Sporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
FKK_035Tiesu kriminālistikās ekspertīzes un eksperta darbsFarmācijas ķīmijas katedraKatrīna Sudmale2 / 3
FKK_012Toksikoloģiskā ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraKatrīna Sudmale5 / 7.5
ZFTK_041Uztura bagātinātāji aptiekāLietišķās farmācijas katedraInga Sīle2 / 3
FF_027Valsts pārbaudījumsFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa4 / 6
FF_023Valsts prakseFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa26 / 39
ZFTK_023Veselības aprūpes preču zinībasLietišķās farmācijas katedraDžamila Romančuka2 / 3
SVUEK_114Veselības veicināšana farmaceitiskajā aprūpēSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnda Ķīvīte-Urtāne2 / 3
AUVMK_037Vides veselība un vides aizsardzībaAroda un vides medicīnas katedraMaija Eglīte2 / 3
FKK_042Zāļvielu pētniecība un attīstībaFarmācijas ķīmijas katedraMaija Dambrova2 / 3

Studiju metodes

 • lekcijas
 • semināri
 • praktiskās nodarbības
 • laboratorijas darbi

Farmācijas fakultātē ir īpaši daudz laboratorijas darbu, kas būs jāveic grupās vai individuāli. Dažādos ķīmijas studiju kursos veiksi sintēzes un analīzes. Apgūstot augu un dzīvnieku bioloģiju, citoloģiju, ģenētiku un mikrobioloģiju, izmantosi mikroskopiju. Studējot zāļu formu tehnoloģijas, tev būs pašam jāgatavo dažādas zāļu formas – kapsulas, tabletes, krēmi, ziedes, šķīdumi. Studiju kursā Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe būs simulētas situācijas, kādas sastopamas aptiekā. Tavas prasmes konsultēt aptiekas apmeklētāju tiks pārbaudītas objektīvi strukturētā klīniskā eksāmenā (OSCE).

Studiju norises vietas

 

Darba iespējas pēc studijām

Absolventu pamata darba vietas ir aptiekas, kur farmaceiti veic farmaceitisko aprūpi – konsultē aptieku apmeklētājus, izsniedz medikamentus pēc ārsta receptēm, uz vietas gatavo zāles utt. Farmaceiti strādā arī zāļu lieltirgotavās un ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs. Valsts pārvaldes iestādēs – LR Veselības ministrijā, Zāļu valsts aģentūrā, Veselības inspekcijā, Nacionālajā Veselības dienestā – mūsu absolventi strādā par dažādu līmeņu ierēdņiem, ekspertiem, inspektoriem.

Studijas ir ilglaicīga efekta anti-age procedūra. Farmaceites Oksanas Brantes atziņas
Galvassāpes. Ieklausies farmaceita padomā!

Absolventi

Lasma Mukane farmacija.jpg

Rīgas Stradiņa universitātes absolvēšana man ir devusi izaugsmi gan profesionālajā jomā, gan attīstību kā personībai. Ar lepnumu saku, ka esmu absolvējusi šo universitāti. Nevar noliegt, ka šis zinību ceļš nebija no vieglākajiem, tomēr ne velti ir teiciens Per aspera ad astra (caur ērkšķiem uz zvaigznēm). Pabeidzot studijas pamatstudiju programmā Farmācija, nolēmu turpināt studijas RSU maģistra studiju programmā Klīniskā farmācija, jo zinu, ka šeit gūtās zināšanas un darbs ar docētājiem mani nepievils.

Lāsma Mukāne, SIA Saules aptieka farmaceite

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā

 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā
 • Gada atzīme ķīmijā
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase (datu lapa) vai personas apliecība (eID abas puses
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts" (abas puses), kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Par iestāšanās dokumentu reģistrēšanu nav jāmaksā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem jāuzrāda normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegta apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai 

 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds
Vērtēšanas kritēriji

Studju programmas Farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido CE vērtējumi matemātikā, latviešu valodā, svešvalodā un CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā.
Uzņemšanas rezultātu kopvērtējumu 100% sastāda:

 • 5% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Matemātikā,
 • 5% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Latviešu valodā,
 • 5% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā,
 • 85% no kopējā vērtējuma ietekmē CE vērtējums Ķīmijā vai Bioloģijā.

Reflektantiem, kuri vidējo vispārējo izglītību ir ieguvuši pēc Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030), konkursa rezultātu sastāda valsts pārbaudes darbu rezultāti šādos izglītības apguves līmeņos:
Augstākais līmenis (reizina ar koeficientu 1.0)
Optimālais līmenis (reizina ar koeficientu 0.75)

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas (nacionālajās) mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas (nacionālie) skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra un doktora studiju programmās.

 

Programmas direktors

Kontaktinformācija