Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par programmu

Studiju virziens:
veselības aprūpe
2. līmeņa studiju programma
akreditēta līdz
Iegūstamais grāds:
farmaceita grāds
Valoda: Latviešu
Apjoms kredītpunktos/ECTS: 200
Lekciju norises vieta: Rīga
5 gadi
Darbdienās 8.00–20.00
Vietu skaits:
26 budžeta
24 maksas

Studiju programma sagatavo farmaceitus – speciālistus ar plašām zināšanām par zālēm un cilvēka veselību, augsta līmeņa profesionāli ar iejūtīgu attieksmi un vēlmi palīdzēt. Absolvējot studiju programmu Farmācija, tu kā absolvents būsi ieguvis zināšanas un iemaņas:

 • par zāļu veidiem, to ieguves, analīzes un labvērtības noteikšanas metodēm,
 • par zāļu iedarbību, metabolismu, blakusparādībām un to racionālu un drošu lietošanu,
 • par zāļu pētniecību, gatavošanas principiem un metodēm aptiekās un zāļu ražošanas uzņēmumos, par zāļu aprites nodrošināšanu,
 • par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi, par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām un par farmaceitu darbu komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem,
 • par zinātniskās pētniecības plānošanu un realizāciju farmācijas jomā.

Studiju vide un metodes

1. studiju gads 

Mācīsies galvenokārt ķīmijas disciplīnas – neorganisko, organisko, medicīnisko ķīmiju, kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, medicīnisko bioķīmiju,
medicīnas pamatdisciplīnas – anatomiju, citoloģiju un ģenētiku, normālo un patoloģisko fizioloģiju, mikrobioloģiju, vides veselību. Iegūsi pamatzināšanas par šūnas un dzīva organisma formu un uzbūvi. Augu un dzīvnieku bioloģijā mācīsies pazīt un klasificēt augus, iegūsi priekšstatu par augu un dzīvnieku valsts produktu nozīmi medicīnā. Neorganiskajā un organiskajā ķīmijā, kā arī kvalitatīvajā analīzē veiksi laboratorijas darbus un iegūsi zināšanas par ķīmijas pamatlikumiem un ķīmiskajiem procesiem, mācīsies par zāļu vielu ķīmisko struktūru un ar to saistītajām īpašībām, zāļu vielu ieguvi, analīzes un labvērtības noteikšanas metodēm. Apmeklēsi zāļu ražotnes, Latvijas Organiskās sintēzes institūtu un propedeitikas praksē iegūsi pirmās iemaņas dažādu darbu veikšanai aptiekā.

2. studiju gads

Fizioloģijā mācīsies par dzīvo organismu funkcijām un procesiem, kas noris organismā, farmakognozijā –  par ārstniecības augiem un to bioloģiski aktīvajām vielām, mikrobioloģijā - par mikroorganismiem un to izraisītām saslimšanām.

3. studiju gads

Medicīnas ķīmijā un farmakoloģijā mācīsies par zāļu iedarbību, blakusparādībām un zāļu racionālu un drošu lietošanu. Apgūsi zāļu gatavošanas iemaņas aptiekā.

4. studiju gads

Praktiskajā farmācijā un farmaceitiskajā likumdošanā apgūsi farmaceitiskās aprūpes principus un to, kā praktiski nodrošināt zāļu apriti aptiekās un ražošanas uzņēmumos, sociālajā farmācijā un farmaceitiskajā aprūpē gūsi iemaņas pacienta konsultēšanā un uzzināsi, kā zāles tiek ražotas rūpnieciski.

5. studiju gads 

Visos iepriekšējos studiju gados iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci pielietosi, izejot sešu mēnešu praksi aptiekā, un strādāsi pie sava pētnieciskā darba par farmaceitisku tēmu. Pēc sekmīgas darba aizstāvēšanas  un valsts pārbaudījumu nokārtošanas iegūsi farmaceita grādu.

Apgūstamie studiju kursi

Kursa kodsStudiju kursa nosaukumsĪstenotājsKursa vadītājsKredītpunkti / ETCS
ZFTK_001Aptiekas zāļu formu tehnoloģijaZāļu formu tehnoloģijas katedraVenta Šidlovska8 / 12
ZFTK_002Augu un dzīvnieku bioloģijaZāļu formu tehnoloģijas katedraLudmila Baranova4 / 6
SL_006BiostatistikaStatistikas mācību laboratorijaVinita Cauce2 / 3
MK_052Cilvēka anatomijaMorfoloģijas katedraDzintra Kažoka3 / 4.5
BUMK_003Citoloģija un ģenētikaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraMadara Kreile2 / 3
AURK_041Civilās aizsardzības katastrofu medicīna un pirmā medicīniskā palīdzībaAnestezioloģijas un reanimatoloģijas katedraViesturs Liguts3 / 4.5
ZFTK_045Dermokosmētika aptiekāZāļu formu tehnoloģijas katedraLudmila Baranova2 / 3
ZFTK_013Dziednieciskie minerālūdeņi un dūņasZāļu formu tehnoloģijas katedraVenta Šidlovska2 / 3
FF_022Farmaceitiskā aprūpeFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa1 / 1.5
FKK_033Farmaceitiskā farmakoloģijaFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne5 / 7.5
ZFTK_049Farmaceitiskā informācijaZāļu formu tehnoloģijas katedraElita Poplavska2 / 3
FKK_002Farmācijas ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraDace Bandere11 / 16.5
VC_114Farmācijas terminoloģija angļu valodāValodu centrsOlga Voika4 / 6
VC_036Farmācijas terminoloģija krievu valodāValodu centrsLudmila Jermakoviča2 / 3
VC_038Farmācijas terminoloģija latīņu valodāValodu centrsIeva Fībiga2 / 3
VC_035Farmācijas terminoloģija latviešu valodāValodu centrsInga Kaija2 / 3
ZFTK_003Farmācijas vēstureZāļu formu tehnoloģijas katedraBaiba Mauriņa2 / 3
FKK_001FarmakoģenētikaFarmācijas ķīmijas katedraRenāte Ranka2 / 3
ZFTK_046Farmakognozija ar fitoterapijas kursuZāļu formu tehnoloģijas katedraEdita Romāne7 / 10.5
FKK_034Farmakoterapija farmaceita praksēFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne5 / 7.5
FK_029FizikaFizikas katedraZenta Avota2 / 3
FKK_032Fizikālā farmācijaFarmācijas ķīmijas katedraLiāna Orola3 / 4.5
ISK_045GerontofarmakoterapijaIekšķīgo slimību katedraJānis Zaļkalns2 / 3
ZFTK_038Ievads farmācijāZāļu formu tehnoloģijas katedraBaiba Mauriņa1 / 1.5
ZFTK_005Ievads farmācijas vēsturēZāļu formu tehnoloģijas katedraVenta Šidlovska2 / 3
PMUPK_020Ievads psihosomatikāPsihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedraGunta Ancāne2 / 3
ZFTK_052Ievads veselības ekonomikā un farmakoekonomikāZāļu formu tehnoloģijas katedraDiāna Arāja2 / 3
ZFTK_042Ievads zāļu reģistrācijāZāļu formu tehnoloģijas katedraIlze Bārene2 / 3
FKK_016Instrumentālās analīzes metodesFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne2 / 3
FKK_029Integrētā farmācijaFarmācijas ķīmijas katedraInga Urtāne2 / 3
FKK_028Jaunu zāļu izstrādeFarmācijas ķīmijas katedraReinis Vilšķērsts2 / 3
FKK_005Ķīmija un kosmētikaFarmācijas ķīmijas katedraAneka Kļaviņa2 / 3
FKK_018Klīniskā farmācijaFarmācijas ķīmijas katedraDace Bandere2 / 3
FLK_046Klīniskā farmakoloģija, farmakoterapija, toksikoloģijaFarmakoloģijas katedraMārcis Zeibārts2 / 3
ISK_026Klīniskā onkoloģijaIekšķīgo slimību katedraDace Baltiņa2 / 3
ZFTK_048Klīniskie pētījumiZāļu formu tehnoloģijas katedraElita Poplavska3 / 4.5
ZFTK_054Klīniskie pētījumi un to analīzeZāļu formu tehnoloģijas katedraElita Poplavska3 / 4.5
FKK_020Kvalitatīvā analīzeFarmācijas ķīmijas katedraAiva Gaidule4 / 6
FKK_003Kvantitatīvā analīzeFarmācijas ķīmijas katedraDarja Sadovska4 / 6
FK_006Matemātika un informātikaFizikas katedraKaspars Kaprāns2 / 3
FKK_006Medicīnas ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraReinis Vilšķērsts2 / 3
CFUBK_047Medicīniskā bioķīmijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraInāra Nokalna5 / 7.5
BUMK_049MikrobioloģijaBioloģijas un mikrobioloģijas katedraIngus Skadiņš4 / 6
FKK_007Neorganiskā ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraAija Gulbe5 / 7.5
CFUBK_077Normālā fizioloģijaCilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedraLeons Blumfelds6 / 9
FKK_031Organiskā ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraMāra Plotniece9 / 13.5
PAK_021PatoloģijaPatoloģijas katedraIlze Štrumfa4 / 6
ZFTK_011Perspektīvās zāļu formasZāļu formu tehnoloģijas katedraIlze Bārene2 / 3
FF_008Pētnieciskais projektsFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa8 / 12
ZFTK_012Praktiskā farmācija un farmācijas likumdošanaZāļu formu tehnoloģijas katedraNora Krauja5 / 7.5
FF_014Propedeitikas prakseFarmācijas fakultāteDzintra Bernāte1 / 1.5
ZFTK_014Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģijaZāļu formu tehnoloģijas katedraIlze Bārene9 / 13.5
ZFTK_053Rūpnieciskā zāļu formu tehnoloģijaZāļu formu tehnoloģijas katedraIlze Bārene8 / 12
SVUEK_036Sabiedrības veselība un epidemioloģijaSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraMirdza Kursīte2 / 3
HZK_008Saskarsmes psiholoģijaHumanitāro zinātņu katedraLaura Bitiniece2 / 3
ZFTK_018Slimnīcas farmācijaZāļu formu tehnoloģijas katedraInga Gūtmane2 / 3
ZFTK_050Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpeZāļu formu tehnoloģijas katedraElita Poplavska4 / 6
ZFTK_020Specifiskās zāļu formasZāļu formu tehnoloģijas katedraVenta Šidlovska2 / 3
SUUK_091Sports veselībaiSporta un uztura katedraAndris Eikens2 / 3
SUUK_135Sports veselībai 1Sporta un uztura katedraVoldemārs Arnis2 / 3
SUUK_136Sports veselībai 2Sporta un uztura katedraIndra Vīnberga2 / 3
FKK_035Tiesu kriminālistikās ekspertīzes un eksperta darbsFarmācijas ķīmijas katedraKatrīna Sudmale2 / 3
FKK_012Toksikoloģiskā ķīmijaFarmācijas ķīmijas katedraKatrīna Sudmale5 / 7.5
ZFTK_041Uztura bagātinātāji aptiekāZāļu formu tehnoloģijas katedraViktorija Joņina2 / 3
FF_023Valsts prakseFarmācijas fakultāteBaiba Mauriņa26 / 39
ZFTK_023Veselības aprūpes preču zinībasZāļu formu tehnoloģijas katedraVenta Šidlovska2 / 3
SVUEK_114Veselības veicināšana farmaceitiskajā aprūpēSabiedrības veselības un epidemioloģijas katedraAnda Ķīvīte-Urtāne2 / 3
AUVMK_037Vides veselība un vides aizsardzībaAroda un vides medicīnas katedraMaija Eglīte2 / 3

Studiju metodes

 • lekcijas 
 • semināri
 • praktiskās nodarbības
 • laboratorijas darbi

Farmācijas fakultātē ir īpaši daudz laboratorijas darbu, kas būs jāveic grupās vai individuāli. Dažādos ķīmijas studiju kursos veiksi sintēzes un analīzes. Apgūstot augu un dzīvnieku bioloģiju, citoloģiju, ģenētiku un mikrobioloģiju, izmantosi mikroskopiju. Studējot zāļu formu tehnoloģijas, tev būs pašam jāgatavo dažādas zāļu formas – kapsulas, tabletes, krēmi, ziedes, šķīdumi. Studiju kursā Sociālā farmācija un farmaceitiskā aprūpe būs simulētas situācijas, kādas sastopamas aptiekā. Tavas prasmes konsultēt aptiekas apmeklētāju tiks pārbaudītas objektīvi strukturētā klīniskā eksāmenā (OSCE).

Studiju norises vietas

Darba iespējas pēc studijām

Absolventu pamata darba vietas ir aptiekas, kur farmaceiti veic farmaceitisko aprūpi – konsultē aptieku apmeklētājus, izsniedz medikamentus pēc ārsta receptēm, uz vietas gatavo zāles utt. Farmaceiti strādā arī zāļu lieltirgotavās un ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs. Valsts pārvaldes iestādēs – LR Veselības ministrijā, Zāļu valsts aģentūrā, Veselības inspekcijā, Nacionālajā Veselības dienestā – mūsu absolventi strādā par dažādu līmeņu ierēdņiem, ekspertiem, inspektoriem.

Studijas ir ilglaicīga efekta "anti-age" procedūra. Farmaceites Oksanas Brantes atziņas

Absolventi

Lasma Mukane farmacija.jpg

Rīgas Stradiņa universitātes absolvēšana man ir devusi izaugsmi gan profesionālajā jomā, gan attīstību kā personībai. Ar lepnumu saku, ka esmu absolvējusi šo universitāti. Nevar noliegt, ka šis zinību ceļš nebija no vieglākajiem, tomēr ne velti ir teiciens Per aspera ad astra (caur ērkšķiem uz zvaigznēm). Pabeidzot studijas pamatstudiju programmā Farmācija, nolēmu turpināt studijas RSU maģistra studiju programmā Klīniskā farmācija, jo zinu, ka šeit gūtās zināšanas un darbs ar docētājiem mani nepievils.

Lāsma Mukāne, SIA Saules aptieka farmaceite

Uzņemšanas prasības

Obligātās prasības
 • Vidējā izglītība
 • CE sertifikāts latviešu valodā un matemātikā

 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments
 • CE sertifikāts ķīmijā, stājoties pilna laika studijās
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms (farmaceita asistenta kvalifikācija) un diploma vidējā atzīme, stājoties nepilna laika studijās
Dokumenti, kas jāiesniedz
 • Jāaizpilda pieteikums elektroniskajā Uzņemšanas sistēmā https://uznemsana.rsu.lv un jāpievieno sekojoši dokumentu elektroniskie faili / datnes:
 • Pase vai personas apliecība (eID abas puses) 
 • Fotogrāfija (studējošā apliecībai)
 • Atestāts, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības iegūšanu
 • Atestāta par vispārējo vidējo izglītību pielikums “Sekmju izraksts", kurā reflektantam, kurš vispārējo vidējo izglītību ir ieguvis laikposmā no 1997. / 1998. mācību gada līdz tekošajam uzņemšanas periodam, sekmju izrakstā obligāto un izvēlēto pamatpriekšmetu vērtējums ir vismaz 4 balles 10 ballu sistēmā (atzīmes specializētajos kursos netiek ņemtas vērā)
 • Centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE), kas minēti augstāk, sertifikāti 
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms, stājoties nepilna laika studijās
 • 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma atzīmju izraksts, stājoties nepilna laika studijās
 • Dokuments, kas apliecina dokumentu reģistrēšanas pakalpojuma apmaksu
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un / vai vārds un / vai personas kods nekā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina personas datu maiņu
 • Bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem jāiesniedz Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtā bāreņa apliecība 
 • Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs (izņemot Igaunijā un Lietuvā), iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Vērtēšanas kritēriji

Pilna laika studju programmas Farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vērtējums: CE matemātikā (5 %), CE latviešu valodā (5 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (5 %), CE ķīmijā (85 %). 

Nepilna laika studiju programmas Farmācija reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma vidējā atzīme.

Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Papildu punkti pie kopējā konkursa rezultāta tiek piešķirti par godalgotu vietu iegūšanu (1.–3. vieta):
Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
Starptautiskajās olimpiādēs – 4 punkti,
Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 1 punkts,
Starptautiskie skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dabaszinātņu, medicīnas vai veselības zinātņu sekcijā – 2 punkti. 

Ko studēt tālāk

Studijas iespējams turpināt RSU maģistra un doktora studiju programmās.

 

Programmas vadītājs

Kontaktinformācija