Pārlekt uz galveno saturu

Darba pieredze

2012 - pašlaik

Asistenta p.i.

RSU Rehabilitācijas fakultāte, Rehabilitācijas katedra

Lektore, prakšu vadītāja​

2011 - pašlaik

Logopēds

VSAC „Rīga" filiāle „Pļavnieki"

Diagnostika, korekcija​

2008 - pašlaik

Audiologopēds

RSU Stomatoloģijas institūts - Lūpu, aukslēju un sejas šķeltņu centrs

Diagnostika, korekcija​

2001 - pašlaik

Audiologopēds

VC "Biķernieki" LBDzC

Diagnostika, korekcija.​

2011 - 2013

Eksperts

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

DIBELSNext testa datu vākšana, protokolēšana, datu apstrāde un ievadīšana elektroniskajā datu bāzē​

2007 - 2009

Galvenais speciālists

Rīgas Domes Jaunatnes un Sporta departaments

2006 - 2007

Darba grupas vadītājs

Rīgas Domes Jaunatnes un sporta depataments Pedagoģijas un medicīnas komisija

1989 - 2001

Skolotāja

Rīgas internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

Izglītība

2009 - 2014

Studijas RSU doktorantūrā

Rīgas Stradiņa universitāte

2004 - 2007

2. līmeņa augstākā izglīība - Skolotājs darbam ar bērniem ar dzirdes traucējumiem

Rēzeknes Augstskola Pedagoģijas fakultāte

2004 - 2006

Veselības zinātņu maģistra grāds – Veselības zinātnē

Rīgas Stradiņa universitāte

Veselības aprūpe, audiologopēdija, audioloģija

1998 - 2000

2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība Surdopedagoga kvalifikācija

Liepājas Pedagoģiskās augstskola

Surdopedagoģija, surdopsiholoģija

1990 - 1997

Speciālās pirmsskolas, speciālās skolas skolotājs, logopēds

Liepājas Pedagoģiskās augstskolas Pirmsskolas un speciālās pedagoģijas fakultātes, speciālās pedagoģijas katedra.

Logopēdija, speciālā pedagoģija

Papildu informācija

Tālākizglītība​ u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes

18.-21.06.2016 Dalība 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Lisbon, Portugal

21.05.2016 „Valoda, runa, EEG. Ieskats specifiskās elpošanas tehnikās", apliecība LALA

15.04.2016 „Miofunkcionālā terapija bērniem ar sakodiena anomālijām", apliecība Nr.2016/5-11

09.04.2016 Kursa „Adenoīdu izraisītās problēmas, to risinājumi otorinolaringologa un audiologopēda praksē" vadīšana, 6 ak.st. apliecība LALA

04.03.2016. „Runas dispraksija bērnu vecumā" LLA Mācību centra apliecība Nr.2016/3-131 6TIP

29.01.2016. Uzstāšanās Latvijas ORL asociācijas sēdē „Oromiofunkcionālā terapija", sertifikāts

27.01.2016. „Advanced course on Myofunctional therapy part 1", sertifikāts

27.01.2016 „Worshop in Oro-Myofunctional Therapy(OMFT)", LALA apliecība 8TIP

14.11.2015. „Sakodiena veidošanās. Anomāliju veidošanās etioloģija un funkcijas ietekme uz sakodienu" LALA apliecības 6TIP

24.10.2015. „Bērnu neiropsiholoģija", LLA Mācību centra apliecība Nr.2015/7-39 23TIP

14.05.2015. „Feeding and taking care of the babies with clefts", sertifikāts RSU 10TIP

13.05.2015. „Appearance matters", sertfikāts RSU 9TIP

21.03.2015-22.03.2015 Dalība RSU 13. Zinātniskajā konferencē . Sertifikāts - piedalījās konferencē ar zinātnisku darbu.

30.01 - 31.01.2015 Basic course on Myofunctional Therapy (OMFT), Riga, Certificate of attending 16TIP

16.01.2015 Autisms- mode vai slimība, Rīga, RIIM, apliecības Nr.15-5800

12.12.2014. „Agrīnās attīstības logopēdija" LLA Mācību centra apliecība Nr.2014/8-46 6TIP

27.11.2014 Starptautiskai starpdisciplinārai zinātniskai konferencei "Society, Health, Welfare"

24.11.2014 „Censties un augt/Strive and Thrive" Cochlear 6 ak.st.

24.10.2014. „Oromotoro traucējumu diagnostika un rehabilitācija", LLA Mācību centra apliecība Nr.2014/5-15 6TIP

27.06.2014. Konference „Zobārstniecības izglītība, zinātne un prakse neatkarīgajā Latvijā (1994-2014)", sertifikāts 8TIP

08.05.2014 Dalība starptautiskā konferencē, „No izslēgšanas uz iekļaušanos". Jaunumi cerebrālās triekas epidemioloģijā, diagnostikā un ārstēšanā..8, punkti.

10.-11.04.2014 RSU 13.zinātniskā konference, sertifikāts

Tēzes: Orālās, artikulārās un verbālās apraksijas pazīmes bērniem ar noturīgiem skaņu izrunas traucējumiem, Signe Stole, Ilze Blūmentāle , Ilze Klatenberga

28.03.2014. „Uzdevumu krājums pirmsskolas vecuma bērnu aktuālo zināšanu un prasmju apguves līmeņa izvērtēšanai"/"Widgit programma"LALA apliecība

21.03.2014. 1st Congress of Baltic Speech and Language Therapists „Multilingualism and multiculturalism: opportunities and challenges in a contempotary speech- language therapy", certificate Nr.2014/2-97

04.12.2013. „Spēļu terapijas izmantošana darbā ar bērniem un jauniešiem", sertifikāts VSAC"Rīga"/Vaggan

27.11.2013.Apgūts kurss ar tiesībām lietot DIBELSNext metodi „Agrīnās lasītprasmes attīstības rādītāju DIBELSNext sistēma", apliecība Nr.19.1.-16/3484 ESF „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide"

25.10.2013. „Babies Babble/Toodlers Talk/Children Chatter" apliecība Cochlear 5 ak.st.

18.-19.09.2013 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation, prezentācija „Cervical Auscultation in Dysphagia Management"30credit

18.-19.09.2013 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation, certificate 16credit

17.05.2013. Apgūts kurss LP 9440 Cervical Auscultation in Dysphagia Management:A, practical workshop for speech pathologists, civic registration number 701108-P366, 3KP apjomā

02.03.2013 1. Starptautiskā zinātniskā konference : Bērnu valodas attīstība un tās traucējumi: problēmas un risinājumi". Sertifikāts par piedalīšanos konferencē ar stenda referātu, 8 ak. st.

25.01.2013. Dalība lekciju ciklā: „ Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem novērtēšana", LALA, apliecība, 4 stundas

06.01.2013. „Psiholoģiskie testi bērniem un pieaugušajiem", LALA apliecība 3ak.st.

29.-30.03. 2012. gada RSU Zinātniskā konference:

1.„Valodas skaņu uztvere un diferencēšana mutvārdu valodas attīstības traucējuma gadījumos skolas vecuma bērniem ar kohleāro implantu" I.Klatenberga, S.Kušķe, I.Blūmentāle

2."Agrīnās lasītprasmes novērtēšana 6-9 gadus veciem bērniem populācijā un klīniskajās grupās" A.Vabale, I.Kalēja, I.Klatenberga

18.-19. 05. 2012 Uzstāšanās vietēja mēroga zinātniskā konferencē Latvijā ar stenda referātu. Latvijas rehabilitācijas ārstu 2. Kongress, stenda referāts "Rīšanas spēju novērtēšana un rīšanas traucējumu izzināšana gados veciem cilvēkiem", Svetlana Stepane, Ilze Blūmentāle, Ilze Klatenberga, Andra

2010. gada novembris Seminārs „Rehabilitation of deaf children after cochlear implantation"; vadītājs Prof.I.V. Korolyova (Russia), organizatori by Med-El (Austria); sertifikāts par piedalīšanos

2010. gada oktobris „Integrated Scales of Development- ISD" Latvian Children's Hearing Center/Cochlear AG, Sertifikāts par piedalīšanos

2010. gada maijs zinātniskais seminārs „Montesori recovering pedagogy for children with functional disabilities" organizatori Limbažu pilsētās bērnu konsultāciju centrs , sertifikāts par piedalīšanos

2010. gada maijs seminārs „Hearing aids – modern approach for correcting hearing difficulties" vadītājs by Prof. Stanislav Bronyakov (Russia), organizatori Latvijas Audiologopēdu asociācija un „Widex", sertifikāts par piedsalīšanos

2010. gada marts seminārs „Listen, Lern & Talk Course" Latvian Children's Hearing Center / AG Cochlear, sertifikāts par piedalīšanos

2009. gada decembris seminārs „Rehabilitation of deaf children after cochlear implantation"; vadītājs by Prof.I.V. Korolyova (Russia), organizatori Med-El (Austria); sertifikāts par piedalīšanos

2009. gada novembris seminārs „Possibilities for communication, education and social rehabilitation of deaf-blind persons", vadītājs by Mrs Bente Ramsing Ōzgur (Denmark), organizatori Higher School „Attīstība", sertifikāts par piedalīšanos

2007. gada maijs Audiologopēda sertifikāts Nr. 1046-A , izdots Latvijas veselības speciālistu profesionāļu issued by Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

2007. gada aprīlis Seminārs „Possibilities of Language learning and apprehension and problems associated when educating learners with hearing impairments", sertifikāts par piedalīšanos

2006. gada aprīlis seminārs „Innovations in the early diagnostics and therapy of problems in children development", sertifikāts par piedalīšanos

2006. gada aprīlis seminārs „Munich functional development diagnostic methods for 1st, 2nd and 3rd year of life", sertifikāts par piedalīšanos

2005. gads - 2006. gads kursi „Montessori Padagogik und Montesori Heilpadagogik, Internationale Akademie fur Entwicklungs Rehabilitation und Padiatrische Fortbildung" Montessori pedagogics, sertifikāts

2005. gads - 2006. gads kursi „Montessori rehabilitation pedagogic", LU Medicīnas fakultāte, Sociālās pediatrijas centrs, sertifikāts

2005. gada janvāris semiārs „Rehabilitation Cochlear Implant workshop" MED-EL, Vīne, sertifikāts par piedalīšanos

2004. gada aprīlis seminārs „Актуальные проблемы сурдопедагогики 21 века" Actual problems of surdopedagogics in 21st century, Moscow, sertifikāts par piedalīšanos

2003. gada novembris seminārs „Early diagnostic and treatment possibilities of children development problems", sertifikāts par piedalīšanos

2003. gada jūnijs seminārs ''Modern methods of education of children with hearing impairments", sertifikāts par piedalīšanos

2003. gada marts "Advanced cochlear implant workshop at the University of Nottingham", sertifikāts par piedalīšanos

2002. gada marts seminārs "Modern technologies for education of children with hearing impairments", sertifikāts par piedalīšanos

2001. gada novembris seminārs „Kochlearine implantacija – vaiku kurtumo problemos sprendimas" Cochlear implantation for children with hearing impairments, Kauņa, Lietuva; sertifikāts par piedalīšanos

2000. ga augusts seminārs "Sign language, its grammatical structure, communication. Teaching of sign language to the parents of deaf children", sertifikāts par piedalīšanos

2011. gada 14. - 15. maijs - Rīgas Stradiņa Universitātes zināt5niskā konference, autore darbam " Assessment of language ability and auditory perception of school-age children with cochlear implants" un līdzautors darbam - „Development of abilities of language comprehension and skills of sound pronunciation to the children with cochlear implants after bacterial meningitis" - līdzautors darbam „Rehabilitation possibilities of different kinds of hearing impairment using the bone plugged (osseointegrated) hearing devices in Latvia""

2011. gada 16. - 18. septembris Piektais Baltijas Otorinolaringologu kongress: autore darbam - "Evalution of Children Speech Abilities after 3 years use of Cochlear Implant" - līdzautore darbam "Reahabilitation after Adenotomy" līdzautore darbam "Hearing Perception and Development of Speech after Meningitis"

2012. gada 23. -24. novembris Starptautiska Satrpdisciplināra zinātniska konference " SOCIETY. HEALTH. WELFARE 1st Conference of speech therapists" autore darbam - "Hearing perception of preschool children with combined cleft lip and cleft palate" līdzautore darbam "The clinical expression of dysphagia and assesing for patients with neurological disorders in Latvia" līdzautore darbam "Rehabilitation possibilities in Latvia with bone anchored hearing aids in different types of hearing impairments"

Vadītie studiju kursi

Alternatīvās komunikācijas palīgtehnoloģiju sistēma

Speciālā pedagoģija bērniem ar funkciju (redzes, dzirdes) traucējumiem

Zīmju valoda

Docētie studiju kursi

Agrīnās attīstības logopēdija un ievads logopēdijā

Alternatīvās komunikācijas palīgtehnoloģiju sistēma

Ievads specialitātē

Klīniskā prakse

Speciālā pedagoģija bērniem ar funkciju (redzes, dzirdes) traucējumiem

Zīmju valoda

Studējošo pētniecisko darbu ​vadīšana un recenzēšana

vadītie:

maģistra darbi: 1​

​bakalaura darbi: 14

recenzētie:

​​bakalaura darbi: 12

Publikācijas

Tēzes​​

Blūmentāle, Ilze. Hearing perception and development of speech after meningitis / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.112.

Blūmentāle, Ilze. Valodas uztveres un skaņu izrunas spēju attīstība bērniem ar kohleāro implantu pēc pārslimota bakteriāla meningīta / I.Blūmentāle, S.Kušķe, I.Klatenberga // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 336.lpp.

Klatenberga, Ilze. Evaluation of children speech abilities after 3 years use of cochlear implant / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 5th Baltic Otorhinolaryngology Congress (Riga, Latvia, Sept.16-18, 2011) : Abstracts. - Riga, 2011. - P.111.

Klatenberga, Ilze. Valodas spēju un dzirdes uztveres izvērtējums skolas vecuma bērniem ar kohleāro implantu / I.Klatenberga, S.Kušķe, I.Blūmentāle // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 345.lpp.

Kušķe, Sandra. Dažāda veida dzirdes traucējumu rehabilitācijas iespējas ar kaulā ievietojamām (osseointegrētām) dzirdes palīgiekārtām Latvijā / S.Kušķe, I.Klatenberga, I.Blūmentāle // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 344.lpp.

Klatenberga, Ilze. The hearing perception of preschool children with combined cleft lip and cleft palate / I.Klatenberga, S.Kuske, I.Blumentale // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.51.

Klatenberga, Ilze. Valodas skaņu uztvere un diferencēšana mulvārdu valodas attīstības traucējuma gadījumos skolas vecuma bērniem ar kohleāro implantu / I.Klatenberga, S.Kušķe, I.Blūmentāle // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 343.lpp.

Kušķe, Sandra. Rehabilitation possibilities in Latvia with Bone Anchored Hearing Aids in different types of hearing impairments / S.Kuske, I.Klatenberga, I.Blumentale // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.62.

The clinical expression of dysphagia and assessment possibilities for patients with neurological disorders in Latvia / I.Blumentale, S.Kuske, I.Klatenberga, A.Vabale, I.Kaleja, A.Vetra, M.Mazjane // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte ...[u.c.]. - Riga, 2012. - P.22-23.

Vabale, Andra. Agrīnās lasītprasmes novērtēšana 6-9 gadus veciem bērniem populācijā un klīniskajās grupās Latvijā / A.Vabale, I.Kalēja, I.Klatenberga // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 482.lpp.

Attīstību veicinošas vides veidošana institūcijā dzīvojošiem zīdaiņiem - multiprofesionālas komandas pieredze / L.Cibule, I.Klatenberga, Z.Ūdre ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 247.lpp.

Stole, Signe. Orālās, artikulārās un verbālās apraksijas pazīmes bērniem ar noturīgiem skaņu izrunas traucējumiem / S.Stole, I.Blūmentāle, I.Klatenberga // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 361.lpp.

Psychomotor development during the first three years of life in perinatally HIV-infected children living in a long-term social care institution / L.Cibule, B.Rozentale, I.Klatenberga ...[et al.] // Journal of Rehabilitation Medicine. - Vol.47, No.8 (2015, Sept.), p.784. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Kolēģi

Aivars Vētra
Docētājs, Vadītājs
Signe Tomsone
Dekāne, Studiju programmas direktore, Docētāja
Guna Bērziņa
Katedras vadītāja, Docētāja, Vadošā pētniece
Daina Šmite
Docētāja, Studiju programmas direktore, Vadošā pētniece
Ilze Blūmentāle
Studiju programmas direktore, Docētāja
Zane Liepiņa
Studiju programmas direktore, Docētāja
Darja Ņesteroviča
Pētniece, Doktorante, Docētāja